Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
461 postów 1761 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Epifania diabła

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Szatan to nie mit. On istnieje!

Szatan to nie mit. On istnieje!

 

Otwórz paszczę to ci naszczę” św. Franciszek do demona

 

Chrześcijaństwo wyzwoliło świat od terroru demonów” Benedykt XVI 

 

 

Epifania diabła i piekła !

 

W dniu, w którym przeżywamy Objawienie Pańskie, wato też zwrócić uwagę na to co działo się w ówczesnej Jerozolimie „napełnionej strachem”. W owym czasie w Świętym Mieście panował Herod Wielki, człowiek podstępny i okrutny, który dzięki bezwzględności i przebiegłości zdobył panowanie nad Judeą z umocowania pogańskiego Rzymu.

Był więc królem niesuwerennym, uzurpatorskim, można nawet rzec, iż takim ówczesnym kompradorem na okupowanej ziemi przez pogan, tak jak ostatnimi czasy byli Tusk, albo Kopacz i Schetyna oraz Komorowski w Polsce.

Herod, który nie rozpoznał znaków czasu, tak jak Trzej Królowie (magowie) ze Wschodu, z przerażeniem słuchał wieści o narodzinach potomka króla Dawida, prawdziwego Króla Wieków, Pana Izraela.

Syn Boży, który przyszedł na świat nie spowodował w duszy Heroda i jego dworzan żadnej radości, ale wzmógł lęki i obawy o swe panowanie. Czyż w postawie Heroda nie dostrzegamy epifanii samego Szatana, który z jednej strony jest przygnieciony i przerażony potęgą Wcielonego Słowa, a z drugiej jest pełnym nienawiści, podstępnym mordercą dybiącym na życie Dzieciątka Jezus, prawdziwego Króla Izraela, Boga Człowieka. Herod Wielki, Judasz Iskariota, Annasz, Kajfasz, Neron, Lenin, Hitler, Stalin, to postaci, o których możemy powiedzieć, że są realnymi „obrazami szatana” na ziemi. Historia ich życia została naznaczona wielkim cierpieniem niewinnych ludzi i niezliczonymi oraz przerażającymi zbrodniami. Zatem można rzec bez owijania w bawełnę, iż była spisana ręką demonów. Historia est magistra Vita. Historia ludzkości dowodzi wprost istnienie demonów oraz piekła. Wystarczy dzieje ludzkości porównać z opisami bohaterów wiary w Biblii aby zobaczyć realizm walki duchowej. „Prawdziwa wojna dziejów toczy się po stronie Kościoła katolickiego, lub po stronie jego przeciwników (św. Jan Bosko).  „Polem bitwy pomiędzy Bogiem a Szatanem jest dusza człowieka” (św. o Pio). Dobrze, aby o tych prawdach pamiętały wszystkie „mordy zdradzieckie”, które służą demonom i piekłu, albowiem służba Złu kończy się zawsze katastrofą.  Jest to przestroga dla wszystkich, który wolą bardziej słuchać diabła niż Boga i Kościoła. 

Szatan to nie mit. On istnieje!

 

"Trzeba przyznać, że istnieje dzisiaj wśród chrześcijan problem związany ze zrozumieniem bytowości i działalności demonów.

 

Czy jest on mitem czy rzeczywistością?

 

Czy Szatana należy może przenieść w królestwo upiorów?

 

Kardynał L. J. Suenens,arcybiskup emerytowany z Bruxelles-Malines, powołany z racji swych funkcji do pogłębiania doktryny katolickiej o złych aniołach, szkicuje następujący obraz wiary współczesnych chrześcijan, co do istnienia demonów: "Trzeba przyznać, że istnieje dzisiaj wśród chrześcijan problem odnośnie co do istnienia demonów. Czy jest on mitem czy rzeczywistością? Czy Szatana należy może przenieść w królestwo upiorów? A może jest on symbolicznym uosobieniem Zła, szkaradnym wspomnieniem z epoki przednaukowej, która już przeszła?

Wielu chrześcijan optuje za mitem: ci, którzy akceptują jego rzeczywiste istnienie, czują się nieswojo, jakby przyhamowani w mówieniu o demonie z obawy, aby nie okazali się solidarni z ikonografią ludową, która go przedstawia, albo nie obeznani z postępami nauki. Katecheza, kaznodziejstwo, nauczanie teologiczne na uniwersytetach lub w seminariach zazwyczaj omijają to zagadnienie. A również tam, gdzie dyskutuje się o istnieniu demona, nie rozpatruje się jego działania i jego wpływu w świecie. Demonowi udało się ujść za anachronizm; jest to szczyt jego sukcesu, jako milczka. W tych warunkach chrześcijanin dzisiaj musi mieć odwagę do stawiania czoła prostej ironii i pobłażliwemu uśmiechowi swoich współczesnych! Jest to tym bardziej prawdziwe, że uznanie istnienia demona nie pasuje do tego, co Leon Moulin nazywa optymizmem pelagiańskim naszej epoki. Jak nigdy dotąd, chrześcijanin jest wezwany, aby zawierzył Kościołowi i pozwolił się przezeń kierować...".

Obraz nakreślony przez kardynała Suenens'a wydaje się zbyt ponury. Byłby on może jeszcze bardziej ponury, gdyby się przeanalizowało opinie chrześcijan, czy wierzą w istnienie diabła; tak są one różne. Czyż wielu nie uważa pokus diabła za sprawę dotyczącą pewnej elity duchowej, świętych? Zwyczajni chrześcijanie zaś nie są według nich przedmiotem ataków i zasadzek Szatana.Istnienie Szatana? Tak! Ale jako niebezpieczeństwo dla wszystkich i każdego z osobna? Nie!
Jednakże, jak naucza Kościół, wszyscy i każdy z osobna mogą stać się przedmiotem zasadzek i ataków diabła,tak jak z drugiej strony, wszyscy i każdy z osobna mogą cieszyć się towarzystwem braterskim Anioła Stróża. Dlatego jest ważne, aby chrześcijanie opierali się w tym względzie na doktrynie wiary.

SZATAN W NASZYM CODZIENNYM ŻYCIU

 

Gdy Kościół w modlitwie Komplety wraz ze św. Piotrem zachęca ludzi do czuwania, do trzeźwości i do modlitwy wobec ich nieprzyjaciela, który krąży wokół nich jak lew ryczący szukając, kogo pożreć (por. l P 5, 8), czyż nie myśli o wszystkich swoich dzieciach? Kiedy ze św. Pawłem (por. Ef 6, 12) Sobór Watykański II przypomina wiernym, że muszą toczyć oni walkę, nie tylko przeciw ciału i krwi, ale również przeciw mocom ciemności, czyż nie kieruje się do wszystkich dzieci Kościoła? (por. KK, 35)

Jak dokonują się więc, te ataki Szatana w życiu codziennym?

Jest to zagadnienie ważne, które zasługuje na wyjaśnienie. Jeśli przejrzycie publikacje chrześcijańskie (książki, periodyki, druki), które piszą na temat diabła, stwierdzicie często ku waszemu zaskoczeniu, że ich autorzy rozpatrują dokładnie wszystko, z wyjątkiem tego szczególnego punktu, jakim jest: konkretne działanie diabła w życiu zwyczajnych ludzi.

Kardynał Suenens zauważa, że: "Nawet tam, gdzie dyskutuje się o istnieniu diabła, nie rozpatruje się jego działania...".Z wielką erudycją pewni teologowie będą wam mówili o demonach w starożytnym wschodzie, w starożytności greckiej i łacińskiej. Opiszą wam miejsce demonów w myśli i zwyczajach Średniowiecza. W końcu wyłożą wam demonologię Ojców i Doktorów Kościoła oraz teologów współczesnych. Ale ci uczeni autorzy powiedzą wam mało, albo nic o tym, o czym chcielibyście więcej wiedzieć, jako stworzenia zdążające ku waszemu celowi wiecznemu: o konkretnym sposobie działania demonów w waszym codziennym postępowaniu.Co mnie obchodzą badania i spekulacje demonologii, jeśli ignoruję prawdy objawione przez samego Boga o działaniu tych strasznych istot, które nieustannie krążą wokół mnie, by mnie odciągnąć z właściwej drogi i oddalić od Boga?

Jest na pewno pożyteczne mówienie nam o rozmaitych działaniach Szatana, które prowadzą aż do obsesji i opętania,oraz o tym, w jaki sposób należy pouczać wiernych o różnych formach egzorcyzmów, uwzględniając, że ten duży (egzorcyzm) zarezerwowany jest dla biskupa i jego delegatów. Jest również zbawienne ukazanie wiernym poprzez hagiografię, jakie demony są zdolne płatać przyjaciołom Boga, jak np. św. Franciszkowi z Asyżu, św. Pawłowi od Krzyża założycielowi Pasjonistów, św. Proboszczowi z Ars, św. Janowi Bosko i bliższemu nam Ojcu Pio z Pietralciny. Oni je zobaczyli we wszystkich odmianach: można to spokojnie powiedzieć, wychodząc z ich osobistych zwierzeń! Bóg może dopuścić, aby gorliwsi jego słudzy byli poddani pokusom i niezwykłym okrucieństwom w celu ich oczyszczenia i postępu duchowego.

Z pewnością jest jeszcze bardziej pożyteczne i zbawienne poznać także, i przede wszystkim, zachowanie się i sztuczki Szatana względem zwykłych wiernych.

BÓG TYLKO MOŻE UJARZMIĆ SZATANA

 

Oświecony bowiem przez Objawienie i kierowany przez zdrową filozofię Kościół; naucza mnie, że demon ma pewną moc nade mną. Może ona być dla mnie też fatalna. Diabeł, jeśli nie może dojść wprost do mojej inteligencji i mojej woli, władz całkowicie duchowych, dostępnych tylko Bogu, to swoją mocą może on ugodzić w moje zmysły zewnętrzne, jak wzrok, dotyk, słuch, i moje zmysły wewnętrzne, jak pamięć, fantazja i wyobraźnia. Wyjąwszy interwencję Boga, żadna siła ludzka nie może przeszkodzić Szatanowi w działaniu, na przykład na mój wzrok lub na moją wyobraźnię. Żaden mur obronny, żadne drzwi pancerne, żadna straż przyboczna nie mogłyby przeszkodzić działaniu diabła na pamięć lub wyobraźnię człowieka. Jakkolwiek ścisła byłaby klauzura Karmelu, to i ona nie mogłaby przeszkodzić Szatanowi w przejściu przez mury; tak jak dźwięk przechodzi przez ścianę - w celu wniesienia obrazów świata, dla spowodowania rozterki w duszy zakonnicy niepewnej swego powołania i skłonienia jej do wystąpienia. Bez względu na to, jak sumienna byłaby matka rodziny w wypełnianiu swojego obowiązku wychowawczyni, nie mogłaby ona przeszkodzić diabłu, aby ten rozwijał w wyobraźni jej dzieci serię wstrząsających obrazów. Niezależnie od tego jak wielki byłby autorytet kapłana i jak promieniująca wydawałaby się jego świętość, nie potrafiłby on ustrzec się od podstępnych ataków Szatana w jego pamięci i wyobraźni. Pokrótce św. Proboszcz z Ars powiedziałby, że nie należy myśleć, iż jest jakieś miejsce na ziemi, gdzie możemy uniknąć walki, którą nam narzuca demon za pośrednictwem naszej wyobraźni i pamięci: "Spotkamy demona wszędzie, i wszędzie będzie starał się on wyrwać nam niebo, ale wszędzie i zawsze możemy być zwycięzcami".
Współczesny mistrz życia duchowego, Ojciec Joseph de Guibert SJ, tak opisuje władzę i jednocześnie granice działania demona na naszą zmysłowość i wyobraźnię: "Sugestia zewnętrzna (demona) nigdy nie dosięgnie inteligencji i woli w inny sposób, jak tylko pośrednio. Demony bowiem nie mogą osiągnąć tych władz inaczej, jak tylko poprzez nasze zmysły, poprzez słowo wymówione lub pisane lub jeszcze poprzez różne uczucia, wzrok, dotyk... wywołane w nas, i które ożywiają wyobraźnię i świadomość naszej duszy; demony mogą działać bezpośrednio tylko na naszą zmysłowość i wyobraźnię. Mogą więc obudzić w nas obrazy, ugrupować je i w ten sposób podsunąć nam myśli, wzniecić poruszenia naszej zmysłowości i reakcje naszej woli, ale nie mogą nigdy dotrzeć do naszych władz duchowych. Demony mogą jednak to, czego ludzie nie mogą, na mocy ich działania bezpośredniego na nasze zmysły wewnętrzne, na naszą wyobraźnię, na naszą zmysłowość i reakcje organiczne głębsze od naszego ciała. Tam będzie właściwe pole ich działalności kusicielskiej. One spowodują w nas wyobrażenia fałszywych związków, sprowokują w nas różne obawy, nieuporządkowane poruszenia, itp.".Moc i niemoc demonów! Mogą powodować w naszym życiu psychicznym takie poruszenie uczuciowe i porywy namiętne, których żaden psycholog nie potrafiłby wywołać. A jednocześnie są trzymane na wodzy przez Boga, który "z tymi, którzy go miłują współdziała we wszystkim dla ich dobra" (Rz 8,28). Zawładnięcie demona nad naszymi wewnętrznymi władzami zmysłowymi (pamięć, wyobraźnia, fantazja) może doprowadzić aż do sparaliżowania działania naszej inteligencji i naszej woli. A więc jest to wtedy obsesja, a w skrajnych przypadkach opętanie diabelskie. Większość zła przedostaje się w ten sposób.

Moment decydujący: oświecona świadomość rozpoznaje sugestię diabła i dostrzega w niej złośliwość. Wola znajduje się, więc wobec dylematu: czy zgodzić się na zło, czyje oddalić. A jeśli wola się przeciwstawia? Jest to porażka diabła. A jeśli godzi się na sugestię zła? Wtedy jest to pierwsze zwycięstwo Szatana. Za nim pójdą następne zwycięstwa, ponieważ raz zaakceptowany, chwyci w swoje śmiertelne szpony jak wampir. W ten sposób świadomość psychiczna człowieka może stać się teatrem straszliwego pojedynku. Św. Jan od Krzyża, bardziej może niż jakikolwiek inny mistrz życia duchowego, wyjaśnił dramatyczny charakter wyboru, którego rozum ludzki musi dokonać wobec przedmiotów ukazanych mu przez wyobraźnię. Mieć opanowane własne zmysły, a w szczególności posiadać doskonałą kontrolę własnej pamięci imaginacyjnej, oznacza - bronić "bramy i wejścia duszy". Oznacza to trzymanie Złego w szachu.

Można by powiedzieć, że z genialną przenikliwością św. Jan od Krzyża opisuje zawładnięcie przez demona pamięcią i wyobraźnią, a poprzez nie nad umysłem człowieka i jego postępowaniem.Poprzez wiedzę zarejestrowaną przez pamięć i wyobraźnię, pisze święty, demon może mieć wielki wpływ na duszę. "Demon bowiem może podsunąć inne formy, poznania i rozważania, i za ich pośrednictwem może oddziaływać na stan duszy poprzez pychę, skąpstwo, złość i zazdrość, może wzbudzić nieuzasadnioną nienawiść i próżną miłość, i oszukać duszę na wiele innych sposobów. Ponadto, zwykł on w taki sposób zestawiać i motywować różne rzeczy w fantazji, że fałszywe wydają się prawdziwymi, a prawdziwe zaś fałszywymi. Można powiedzieć, że większa część oszustw i zła, które demon wyrządza duszy wchodzi do niej przez te poznania i rozważania pamięci". Czytajmy dobrze: większa część zła..., większa część oszustw... To oznacza, że moce demona objawiają się głównie nie w istotach wyjątkowych przez nie opętanych, co jest przedmiotem potencjalnych egzorcyzmów, ale w głowie i w sercu ludzi pospolitych, i to z upływem godzin i dni, bez wiedzy ogromnej większości mężczyzn i kobiet, młodych i mniej młodych, uczonych i nieuczonych. Demon stara się nieustannie przenikać pamięć i wyobraźnię ludzi, aby realizować swoje dzieło nienawiści i kłamstwa Na całej powierzchni ziemi mnóstwo diabelskich legionów wdziera się nieustannie w działanie pamięci i wyobraźni ludzi, po to, aby oderwać ich od Boga. Czyż nie jest to prawdziwa i rzeczywista wojna, w wymiarach globu ziemskiego, oczywiście niewidzialna, ale wciąż realna?

JEGO WPŁYW ROZCHODZI SIĘ JAK TRUJĄCY GAZ

 

Jeśli chodzi o demonologię św. Jana od Krzyża, karmelitański teolog Ojciec Lucien-Marie de Saint- Joseph, zauważa: "Święty wie, że piekielny demon jest najsilniejszym i najpodstępniejszym nieprzyjacielem człowieka, najtrudniejszym do odkrycia. Zły, zręcznie wykorzystuje świat i ciało, jako swoich najwierniejszych sprzymierzeńców. Święty nie obawia się powiedzieć, że demon przyczynia się do upadku wielkiej ilości zakonników dążących do doskonałości. Oczywiście, że nie prowadzi ich do całkowitego upadku, ale utrudnia im realizowanie ich ideału świętości. Niech się podśmiewa, kto chce; nie ma potęgi ludzkiej, tak zbliżonej do jego, i dlatego tylko potęga Boska jest zdolna go pokonać, i tylko światło Boskie jest zdolne odkryć jego podstępy". "Można by rzec, że w przedsionku duszy, w obszarze granicznym, gdzie spotyka się duch i materia, diabeł rozwija swoje energie - pisze pewien autor duchowny. Im mniej zmysły są zdyscyplinowane, tym skłonność do przyjemności jest silniejsza; im bardziej dominuje pycha, tym wrażliwsza jest fantazja, a zatem łatwiejsza i pewniejsza jest akcja Szatana". Ojciec Sertillanges OP rozwija analogiczne refleksje: "Diabeł może wejść w nurt naszych skłonności, w uśmiech rzeczy, które nas oczarowują; może nalegać na to, co ulega; może stawiać opór temu, co się wzbija. Jego wpływ rozchodzi się jak trujący gaz, który wchłaniamy nieświadomie". Zrozumiała zatem, staje się rola, jaką święci przypisują ascezie: opanowanie wyobraźni, kontrolowanie pamięci.Od tego zależy postępowanie człowieka i jego przeznaczenie wieczne. Wystarczy niekiedy zapałka, aby zapalić las. Szkodliwe wyobrażenie może skłonić do złego życia. Szatan o tym wie! I dlatego sięga po te środki zwodzenia.

Jerzy Grzesiek/Facebook

Źródło;//www.fronda.pl/a/szatan-to-nie-mit-on-istnieje,87318.html

 


 

„Świadectwo egzorcysty” - o. G. Amorth

Materiał zawiera skuteczne modlitwy przeciwko działaniu złych duchów

https://www.youtube.com/watch?v=qzQeYkjiJe8

 

Przedmowa
Wprowadzenie
Wstęp

Część pierwsza 
Ja egzorcystą?
Piekło, demony i dusze potępione
Czy diabeł jest głupcem? Banalność zła
Kłamca, pyszałek
Zwyczajne i nadzwyczajne działanie złego ducha
Wartość wspólnot modlitewnych
Nauczanie w seminariach
Uwalnianie domów
Egzorcyzm przez telefon
Nowy i stary Rytuał
Czarownicy i magia
Doświadczenie, nie eksperymenty
Stowarzyszenie egzorcystów
Czarne msze i profanacje eucharystyczne
Hitler i dzieci
Strój kapłański
Świeccy
Reinkarnacja? Nie, dziękuję, zmartwychwstanie
Spalenie przedmiotu nie wystarczy. Jak usunąć zły urok?
Nałożenie rąk
Chrystus przynosi radość
Tylko umysłowo chorzy lub epileptycy? Doświadczenie mówi inaczej
Co krytykuję w nowym Rytuale
Demony, Dziewica Maryja i Jan Paweł II
Ksiądz Amorth i Najświętsza Maryja
Ofiarowanie siebie Maryi
Jak sprawuję egzorcyzm?
Co może wydarzyć się podczas trwania egzorcyzmu?
Kilka uwag podsumowujących

Część druga
bp Andrea Gemma, Nasza bitwa
o. Matteo La Grua, Misja wyzwalania: pogłębienie rozważań na temat dzieła złego ducha i sposobu uwolnienia od niego
Fabrizio Artale, Ukąszenie węża

Aneks
Świadectwa
Sonet do Dziewicy Maryi ułożony pod przymusem przez złego ducha w Ariano Irpino w 1823 r.
Święty Michał Archanioł, Książę aniołów i Kościoła
Michał Archanioł w Piśmie Świętym
Zezwolenie Kongregacji ds. Kultu Bożego na używanie dawnego Rytuału Rzymskiego
Notificatio de ritu Exorcismi

Modlitwy różne
Błogosławieństwo kadzidła (
3:23:59)
Błogosławieństwo domów (
3:24:20)
Egzorcyzm telefoniczny (
3:25:19)
Ofiarowanie Najświętszej Maryi Pannie przez członka rodziny ofiary (
3:26:14)
Osobiste ofiarowanie siebie Najświętszej Maryi Dziewicy (
3:27:14)
Forma rozkazująca lub bezpośredni rozkaz w celu wypędzenia złych mocy (
3:28:07)
Modlitwa o uwolnienie międzypokoleniowe (
3:29:56)
Wyrzeczenie (
3:31:07)
Nowenna do Najdroższej Krwi Jezusa (
3:32:56)
Z nowego Rytuału Rzymskiego
Modlitwy błagalne do użytku prywatnego (
3:41:03)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki, wieków. Amen.

 

Tekst modlitw zaczerpnięto z książki "Z Jezusem pokonać złego ducha. Podręcznik walki duchowej" - o. Gabriele Amorth, s. Angela Musolesi.


Skuteczne modlitwy o uwolnienie od złego ducha z o. G. Amorth oraz s. A. Musolesi

https://www.youtube.com/watch?v=V_ZbqBFkkXI


Modlitwy powyższe mogą odmawiać osoby świeckie. Autorzy zachęcają do wytrwałości, która skutkuje skutecznością w otrzymaniu Łaski Bożej.

 

„Wyznania egzorcysty” Gabriele Amorth (audiobook)

https://www.youtube.com/watch?v=13-9TUbI-do

„Wyznania Egzorcysty” Gabriele Amorth // Poniżej link do bezpośredniego pobrania książki (z możliwością pobrania poszczególnych rozdziałów) // pliki w formacie mp3 

https://mega.nz/#F!0pFGlTKS!kV1udPHgB8vFYtAUEjt1tg

 

Profesor-ateista odwiedza piekło i... ?

Niesamowite świadectwo!

 

Profesor Howard Storm był zadeklarowanym ateistą. Jednak jego ateizm runął jak domek z kart w momencie....Wysłuchaj tego świadectwa koniecznie!

Howard Storm urodził się w 1946 r. w stanie Massachusetts. Przez 20 lat był profesorem sztuki na Uniwersytecie Northern Kentucky. Jako ateista był przekonany, że śmierć jest definitywnym końcem istnienia człowieka. Jego ateizm prysł jak bańka mydlana po doświadczeniu ciężkiej choroby i śmierci klinicznej podczas wakacyjnego pobytu w Paryżu w 1985 r. Największa telewizja katolicka na świecie EWTN wiosną 2003 r. wielokrotnie powtarzała wywiad z prof. Howardem Stormem.

Źródło;//www.fronda.pl/a/profesor-ateista-odwiedza-pieklo-i-niesamowite-swiadectwo-2,87348.html

 

Nauka Pana Jezusa o piekle

https://www.youtube.com/watch?v=7ilER3cvwYQ

Wizja piekła z Fatimy

https://www.youtube.com/watch?v=L3uLdaTDx24

Wizja piekła św. Faustyny Kowalskiej

https://www.youtube.com/watch?v=4AJ1em5rt7M

Wizja piekła wg. św. Katarzyny ze Sieny

https://www.youtube.com/watch?v=wVuEmnnPfB0

Wizja piekła św. Teresy z Awila, doktor Kościoła

https://www.youtube.com/watch?v=eaKZTKgwHyQ

Wizja piekła św. Jana Bosko

https://www.youtube.com/watch?v=ThWEuzXvrsM

Wizja piekła s. Józefy Menendez

https://www.youtube.com/watch?v=VtEmjIZzGnc

Wizja piekła Catalina Rivas

https://www.youtube.com/watch?v=1z6I9hCWlWU

Ksiądz zasądzony na piekło

https://www.youtube.com/watch?v=6r5BsZbiZvo

Obrazy z piekła

https://www.youtube.com/watch?v=r6sthkpGxEQ

Piekło, list zza grobu duszy potępionej

https://www.youtube.com/watch?v=jCpPxa36Ltg

Piekło wybiera człowiek, Bóg nikogo nie potępia! (bł. Katarzyna Emmerich)

https://www.youtube.com/watch?v=PUu8tmed8Ak

Św. Teresa pogrzeb duszy

https://www.youtube.com/watch?v=9Y7BxiNgpmU

Byłem w piekle nie polecam

https://www.youtube.com/watch?v=y-vxNvMzQcw

Piekielna nienawiść w islamie

https://www.youtube.com/watch?v=hfM3ClGrxis

Celem UE jest stworzenie piekła na ziemi (K. Karoń)

https://www.youtube.com/watch?v=OtyhU-q99jE

Piekło a Miłosierdzie Boże

https://www.youtube.com/watch?v=N8QxgwvmD0w

 


 

 

„Szatan jest przywódcą wszystkich złych” św. Tomasz z Akwinu

 

Kim jest anioł upadły?

Szatan to realnie istniejąca i działająca wśród ludzi istota. W Piśmie Świętym pojawia się już w księdze Rodzaju pod postacią węża. To on nakłania pierwszych ludzi do nieposłuszeństwa Bogu i tym samym doprowadza ich do upadku. Diabeł jest przebiegłym kusicielem, który odwodzi od posłuszeństwa względem Boga. Odtąd jego działanieutożsamia się rozszerzaniem się grzechu, cierpienia i śmierci.

W księdze Hioba pokazana zostaje zuchwałość szatana oraz jego moc nad światem fizycznym i moralnym.Kuszenie Jezusa Chrystusa na początku jego apostolskiej działalności ukazuje przewrotność i uzurpatorstwo złego ducha. Diabeł poprzez pokusę chciwości nakłania Judasza do wydania Jezusa faryzeuszom. Działanie szatana jest zwykle ukryte, nastawione na upadek ludzi. Zły najłatwiej atakuje tych, którzy zapomnieli o prawie Bożym i są podatni na pokusy zmysłowe. Diabeł czyha na wewnętrzny spokój człowieka, starając się niszczyć w człowieku wszystko to, co święte, wszelką więź łączącą człowieka a Bogiem.

Demony to istoty duchowe, które – jak aniołowie – nie posiadają materialnego ciała. Skąd zatem wzięły się wyobrażenia kudłatego i rogatego diabła z kopytami? Zostały one zapożyczone z kultów pogańskich. Przykładem są wizerunki Charona, etruskiego demona śmierci. Charakteryzował go nos w kształcie sępiego dzioba, szpiczaste, zwierzęce uszy, skrzydła, ostre kły, koźle nogi, ogon i kopyta. Nieraz ma jedno kopyto i jedną stopę, czasem skrzydła nietoperza. W mitologii pojawia się także postać boga pasterskiego z kozimi rogami i nogami o imieniu Pan. Od niego pochodzi słowo "panika".

W średniowieczu szatan przedstawiany był w postaci pięknego młodzieńca, którego plecy pożerały ropuchy, węże i robaki,albo też poprzez symbol węża lub smoka pokonywanego przez pobożnych rycerzy. Występował też w "skórze" bazyliszka, lisa, rudej wiewiórki, kukułki lub lwa(co wiąże się z dosłownym rozumieniem Biblii: "krąży jak lew ryczący" (patrz: 1 P 5, 8). Diabeł z Łysej Góry (tej od sabatów czarownic) ma drugą twarz, służącą do całowania jej przez poddanych. Znajduje się ona na miejscu… pośladków. Nieraz szatan był opisywany jako myśliwy w czarnym lub zielonym kubraku albo pod postacią potwora z trzema głowami lub obliczami, co oznaczać miało przeciwieństwo Trójcy Świętej. W tarocie postacią XV karty arkanów większych jest rogaty diabeł – władca piekieł, trzymający na łańcuchu ludzi. Symbolizuje to karę i winę za uleganie popędom.

Święci, którzy spotkali szatana twarzą w twarz, mówili później o jego niebywałej okropności, opisywali go jako najbrzydsze ze stworzeń o przerażającym wyglądzie i inteligencji, która przewyższa inteligencję człowieka. Jednak przerażający widok nie idzie w parze z mocą – szatan wobec Boga i świętości jest całkowicie bezsilnym, bezbronnym i tchórzliwym. Św. Franciszek w chwilach kuszenia miał zwyczaj mawiać do szatana: "Otwórz szerzej paszczę, to ci do niej narobię."

Demonów nie można jednak ignorować i uznawać za całkowicie niezdolne do szkodzenia człowiekowi. Czynią one wszystko, by człowieka od Boga odciągnąć i sprowadzić go na drogę grzechu. Także poprzez zastraszanie i przywoływanie wyobrażeń o swojej okropności, co ma na celu wzbudzać lęk i respekt przed nim samym. Człowiek, który ulegnie takiemu podstępnemu działaniu jest skłonny postępować wedle przysłowia "Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek."

Świętym, który chyba najbardziej cierpiał w wyniku bezpośrednich i okrutnych ingerencji demonicznych, był św. o. Pio.Diabły tak bardzo katowały fizycznie i psychicznie zakonnika z San Giovanni Rotondo, że rozlegające się z jego celi hałasy budziły wpośród nocy innych kapucynów. Mimo wszystkich cierpień i pokus, św. o. Pio nie uległ temu, którego nazywał z żartobliwą ironią "brodaczem, wąsaczem, zazdrośnikiem, nicponiem, wstrętnym kozakiem czy paskudnym bydlakiem." Swoim świętym życiem dowiódł, iż diabłu żaden ogarek się nie należy, ale za to co najmniej kubeł wody święconej na "paskudną mordę".

Źródło; //egzorcyzmy.katolik.pl/kim-jest-diabel/

 

Katechizm: Upadek aniołów

 

W skrócie:

391 – Złe duchy stworzone jako dobre z natury
392 – Istota upadku Szatana
393 – Nieodwracalność upadku a Miłosierdzie Boże
394 – Zgubny wpływ złych duchów na ludzi
395 – Ograniczona moc Szatana

 

II. Upadek aniołów

 

391 Do wyboru nieposłuszeństwa skłonił naszych pierwszych rodziców uwodzicielski głos przeciwstawiający się Bogu. Ten głos przez zazdrość sprowadza na nich śmierć. Pismo święte i Tradycja Kościoła widzą w tej istocie upadłego anioła, nazywanego Szatanem lub diabłem. Kościół naucza, że był on najpierw dobrym aniołem stworzonym przez Boga: Diabolus enim et alii daemones a Deo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali – "Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi".

 

392 Pismo święte mówi o grzechu tych aniołów. Ich "upadek" polega na wolnym wyborze dokonanym przez te duchy stworzone, które radykalnie i nieodwołalnie odrzuciły Boga i Jego Królestwo.Odbicie tego buntuznajdujemy w słowach kusiciela skierowanych do naszych pierwszych rodziców: "tak jak Bóg będziecie" (Rdz 3, 5). Diabeł "trwa w grzechu od początku" (1 J 3, 8) i jest "ojcem kłamstwa" (J 8, 44).

 

393 Nieodwołalny charakter wyboru dokonanego przez aniołów, a nie brak nieskończonego miłosierdzia Bożego sprawia, że ich grzech nie może być przebaczony. "Nie ma dla nich skruchy po upadku, jak nie ma skruchy dla ludzi po śmierci".

 

394 Pismo święte potwierdza zgubny wpływ tego, o którym Jezus mówi, że "od początku był on zabójcą" (J 8, 44), a nawet usiłował odwrócić Jezusa od misji powierzonej Mu przez Ojca. "Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła" (1 J 3, 8). Wśród jego dzieł najcięższe w konsekwencjach było kłamliwe uwiedzenie, które doprowadziło człowieka do nieposłuszeństwa Bogu.

 

395 Moc Szatana nie jest jednak nieskończona. Jest on tylko stworzeniem; jest mocny, ponieważ jest czystym duchem, ale jednak stworzeniem: nie może przeszkodzić w budowaniu Królestwa Bożego.Chociaż Szatan działa w świecie przez nienawiść do Boga i Jego Królestwa w Jezusie Chrystusie, a jego działanie powoduje wielkie szkody – natury duchowej, a pośrednio nawet natury fizycznej – dla każdego człowieka i dla społeczeństwa, działanie to jest dopuszczone przez Opatrzność Bożą, która z mocą i zarazem łagodnością kieruje historią człowieka i świata. Dopuszczenie przez Boga działania Szatana jest wielką tajemnicą, ale "wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra" (Rz 8, 28).

Źródło; //egzorcyzmy.katolik.pl/katechizm-upadek-aniolow/ 

  

 

Jeśli ktoś jeszcze wątpi, że diabeł nie tylko kusi, ale też działa realnie, i to na całym świecie, to powinien się zainteresować pracą egzorcystów i przyjrzeć się skuteczności modlitw o uwolnienie ludzi spod działania Złego, a także zjawiskom towarzyszącym egzorcyzmom.

 

"Lekcja religii" – Egzorcyzmy

https://www.youtube.com/watch?v=JFCfDp_1O4Q

Rytuał rzymski

//egzorcyzmy.katolik.pl/tagi/rytual-rzymski/

 

Dziś nie jest trudno zapoznać się ze stosowną literaturą fachową, poświęconą walce duchowej, skreśloną rękami wybitnych kapłanów, egzorcystów, teologów, demonologów,  angeologów, biblistów, lekarzy, psychiatrów, etc.

Wiele ciekawych prac na temat napisał włoski wielki erudyta, działający w Watykanie jako egzorcysta, ks. Gabryjele Amorth.

Niestety odszedł niedawno do Domu Ojca w wieku 91 lat, kończąc tym samym swoją owocną pracę na ziemi, jako komandos Pana Boga, walczący do ostatnich swoich dni życia o dusze ludzi zniewolonych przez piekło i szatana.

 

Zmarł najsłynniejszy egzorcysta ks. G. Amorth w wieku 91 lat w klinice Gemelii

//www.paulus.org.pl/281,ks-gabriele-amorth

//gosc.pl/doc/3450942.Zmarl-najslynniejszy-egzorcysta

//www.paulus.org.pl/n1356,zmarl-ks-gabriele-amorth

//wiadomosci.onet.pl/religia/nie-zyje-slynny-egzorcysta-gabriele-amorth/ys39d6

//www.fronda.pl/a/zmarl-ojciec-gabriele-amorth-egzorcysta,78548.html

//www.radiomaryja.pl/kosciol/zmarl-egzorcysta-o-gabriel-amorth/

 

Jego cenne prace również przetłumaczono na język polski. Niektóre z nich są nawet dostępne w Internecie – i to za darmo - a więc wystarczy poświęcić nieco czasu i wysiłku, aby zdobyć konkretną wiedzę w niniejszej tematyce.

 

Ks. Gabriele Amorth - Egzorcyści i psychiatrzy

//echomatkibozejniepokalaniepoczetej.com/embnp/pages/assets/files/2011-09/ezorcysci_psychiatrzy.pdf

Ks. Gabriele Amorth – „Wyznania egzorcysty”

//biblijna.strefa.pl/Ks.%20Gabriele%20Amorth%20-%20Wyznania%20egzorcysty.pdf

Ks. Gabriele Amorth – „Nowe wyznania egzorcysty”

//www.antoni.agmk.net/pliki/nowe-wyznania-egzorcysty.pdf

Ks. Gabriele Amorth – „Będziemy sądzeni z miłości”

//www.fronda.pl/a/jaki-naprawde-jest-diabel-slawny-egzorcysta-watykanu-o-amorth-obala-4-mity,75070.html

Ks. Gabriele Amorth – „Bóg jest piękniejszy od diabła – Testament duchowy”

//www.edycja.pl/produkty/ksiazki/duchowosc/bog-jest-piekniejszy-od-diabla-duchowy-testament-p-10496

https://issuu.com/edycja/docs/521a_bog_jest_piekniejszy_od_diabla?e=8629399/33560477

 

 

 

Komandosi Pana Boga w Polsce, za sprawą odmawianych codziennie egzorcyzmów wyrywają dusze ludzi - zniewolonych lub opętanych - z mocy diabelskich.

O efektach swojej pracy coraz częściej opowiadają sami egzorcyści, lub osoby je wspierające w walce duchowej.

 

Egzorcyści w Polsce ratują 30 polskich dusz dziennie

https://www.youtube.com/watch?v=1HxWC_qR6rE

Powrót egzorcystów (film)

https://www.youtube.com/watch?v=APZj7oC9KxE

 

 

Otwórz paszczę to ci naszczę” św. Franciszek do demona

 

Chrześcijaństwo wyzwoliło świat od terroru demonów” Benedykt XVI 

 

BÓG SIĘ RODZI MOC TRUCHLEJE 

KOMENTARZE

 • Wykład p.Pietrowa daje idee podobnego działania- rozmowy z Bogiem.
  Zrewanżuję się innym linkiem
  https://youtu.be/pQXpV8QLI5E?t=944

  Podesłał mi go andrzejw w komentarzu pod postem http://zbigniew1108.neon24.pl/post/141823,aby-wiecowanie-monologi-knucie-agitacje

  Wykład p.Pietrowa daje idee podobnego działania- rozmowy z Bogiem.

  Pytanie jest otwarte: ile osób skorzysta z tych podpowiedzi?
 • Wzorem wspolczesnej muzyki Rock jest Robert Johnson.
  Luisiana, lata 30 te, Murzyn, grajacy kiepsko na gitarze, po graniu w okolicznym barze , na skrzyzowaniu drog wymawia:"Oddal bym dusze by byc slawnym gitarzysta".Pojawia sie postac i mu mowi:"Masz zalatwione".Tak sie stalo. Robert zaczal dobrze grac, mial zamowienia ale zaczal sie bac, ze szatan go dopadnie i zaczal uciekac. Gral w jakiejs miejscowosci kilka dni i przenosil sie do innej. Nie udalo mu sie, po 3 latach otrul go wlasciciel tawerny gdzie Robert podwalal sie do zony wlasciciela. Wielcy Rocka jak Jenis Joplin, Roling Stonsi, wspominaja o Robercie Johnson jako ich wzorze. Szatanska muzyka moi Panstwo.
 • @staszek kieliszek 09:45:40
  Dodam kilka linkow o tym muzyku:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Johnson
  Muzyka:https://www.youtube.com/watch?v=82yNxiF-T4A
 • @staszek kieliszek 10:00:02
  Ta sama piosenka w wykonaniu milionera, Ericka Claptona. Ktore wykonanie Wy lubicie?
  https://www.youtube.com/watch?v=XmoRtWq5CrQ
 • Do autora
  Rzeczywiście Szatan istnieje. Ja nim jestem.
  Zanim zapytam dlaczego nie przestrzegasz największego przykazania: „Nie sądź abyś nie był sądzony” (czyli w Waszym języku ósmego). Na co zapewne odpowiesz, albo i nie lub usuniesz mnie z blogu – co zwykle robisz gdy nie masz nic do powiedzenia. Przypomnę Ci najważniejsze prawdy o mnie – Szatanie, których zostałeś nauczony pod rygorem wyrzucenia z kościoła (uznania za niewierzącego).
  Otóż na początku donosiłem Bogu na ludzi – co zostało uznane za złe.
  Potem przestałem donosić na ludzi, aby nie być zły i odszedłem od Boga.
  To też zostało uznane za złe, bo odszedłem od Boga i zrobiłem mu przykrość.
  Następnie, aby nie robić więcej przykrości Bogu wcieliłem się w Judasza i zgodnie z wolą Jezusa – czyli Boga, wydałem Jezusa w ręce faryzeuszy. To też Ty – opinia publiczna – uznałeś za złe.
  Zgodnie z wolą Twoją – opinii publicznej – popełniłem samobójstwo. Co też zostało uznane za złe, bo samobójstwo jest sprzeczne z wolą Boga, opinii publicznej, której potrzebne są ręce do pracy oraz władzy, której potrzebne są podatki – czyli trzydzieści srebrników.
  Jak mam zatem Twoim zdaniem robić, abyś mi Szatanowi dał święty spokój. OTO JEST PYTANIE?
  Z poważaniem
  Wiedza – sen.
 • @wiedza - sen 21:22:02
  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2014/12/12/rytual-film-oparty-na-faktach-autentycznych-dzis-ks-thomas-jest-proboszczem-w-saratoga-w-kalifornii-i-egzorcysta-tamtejszej-diecezji/

  Św. Paweł w liście do Koryntian napisał, że "czyż nie wiecie, że będziecie aniołów sądzić?".

  Dlatego zamknij paszczę bo ci naszczę !

  Apage satana vade retor satana !
 • @Janusz Górzyński 21:46:58
  Szanowny Panie Januszu!!!
  Nie przeinaczaj Pan cudzych słów do swoich celów, bo popełniasz Pan gafę, czyli głupotę.
  Święty Franciszek dobrze napisał „Otwórz paszczę to ci naszczę”, ponieważ paszcza do której się szcza, to sedes, który Franciszek widział w Królestwie Bożym. Zgodzi się Pan chyba ze mną, że nie można naszczać do sedesu, gdy klapa jest zamknięta. To tylko sprzątaczka szcza do sedesu przy zamkniętej klapie, czyli dezynfekuje sedes (paszczę) z zewnątrz.
  Po drugie jak wiadomo św. Franciszek był miłośnikiem zwierząt, w tym bydła rogatego (czyli stojącego na dwóch nogach Szatana z rogami). Św. Franciszek dostrzegł, że bydło zlizuje jego mocz, bowiem w nim jest mocznik, który jest tym dla bydła czym dla ludzi sól dodawana do potraw. (Obecnie mocznik dodaje się przemysłowo do pasz produkowanych dla bydła)
  Z miłości do zwierząt mówił więc: "Otwórz paszczę to ci naszczę". Za co dzisiaj jako zoofil trafiłby pewnie do szpitala psychiatrycznego.
  **************************
  Również odzywka z zacytowaniem św. Pawła jest strzałem nietrafionym, ponieważ aniołowie to była (i jest) po prostu służba boska - czyli lekarze, kucharze, nauczyciele, żołnierze, gwardia przyboczna i inni funkcjonariusze publiczni, którzy służą papieżowi państwa kościelnego, czy królowi królestwa ziemskiego. Obecnie i oni na zasadzie równości wobec prawa są sądzeni przez sądy i opinię publiczną.
  Dlatego jeszcze raz, stosownie do zacytowanego przez Pana listu św. Pawła do Koryntian - niech Pan osądzi mnie Szatana i wskaże jak miałem się zachować w podanych poprzednio zachowaniach biblijnych.
  Jeżeli nie jest Pan w stanie dokonać takiego osądu, to jestem jako Szatan sprawiedliwy. Sprawiedliwy w języku biblijnym to nie takli co prawa przestrzega (ten jest praworządny) lecz ten, który w sytuacji przymusowej nie mógł bez złamania prawa inaczej się zachować jak zachował. Złapanie sprawiedliwego w zasadzkę polegało bowiem na doprowadzeniu do zaistnienia sytuacji przymusowej, gdzie jakby się nie zachował to zawsze złamałby prawo.
 • @wiedza - sen 12:03:47
  Szatan ma swoje sposoby, żeby rozbić w nas zaufanie do Boga, do siebie samych i innych ludzi. Jakie?
  Staną wobec konieczności odróżniania Jego głosu od głosu własnych życzeń i od podszeptu Pełzającego, który rozmiłował się w naśladowaniu głosu Pana, a tę sztukę doprowadził do przerażającej doskonałości – pisał Roman Brandstaetter w książce Jezus z Nazarethu.

  Ale jak przejrzeć kłamstwa tak potężnego przeciwnika, jakim jest diabeł? Dzięki Słowu, które Pan daje nam w Piśmie Świętym i liturgii. Ono oczyszcza nas, rozjaśnia mrok i prowadzi, demaskując kłamstwa wroga.  1. Kłamstwo z Księgi Rodzaju
  Chodzi o wzbudzenie w nas poczucia osaczenia i rozbicie naszej ufności. Szatan sugeruje, że prawie wszystkiego nam nie wolno, że gdzie nie spojrzeć, czyha na nas niebezpieczeństwo, a Bóg jest daleki i gniewny, czegoś nam nie chce dać, czegoś nam odmawia. Więc liczyć możemy tylko na siebie. No i oczywiście na podpowiedzi Szatana.

  Podpowiedzieć jest gotów prawie wszystko, wszelkie możliwe rozwiązania, terapie. Tylko nie to jedno: zwrócenie się wprost do Boga. Będzie przypominał, że to on jest naszym przyjacielem: zaufaj mi i nikomu więcej. Sukcesem wroga na tym etapie jest zafundowanie nam złudzenia, że przecież tyle robimy, by było dobrze. Tylko nie to, co trzeba.

  2. Kłamstwo z prologu Księgi Hioba
  Ono ukryte jest w symbolicznej scenie „licytacji” Szatana z Bogiem. „Czy za darmo Hiob czci Boga?” – podstępne pytanie, które ma zachwiać naszym zaufaniem do siebie. Najpierw zniszczona, a przynajmniej mocno nadszarpnięta została nasza dobra wiara w Boga i w innych. Teraz kolej na nas samych. Mamy przestać ufać sobie, bo za każdym dobrem, którego pragniemy, które staramy się czynić, na pewno czai się egoizm. Jesteśmy słabi, łatwiej nam czynić zło, którego nie chcemy, niż dobro przez nas chciane.

  Wiemy to. Ale diabeł każe nam zwątpić o jakimkolwiek dobru w nas: wszystko w tobie jest kłamstwem, grą, podstępem, udawaniem, manipulacją. Rozgryzaj siebie w nieskończoność, śledź swoje motywacje, nicuj swoje myślenie. Wszystko w tobie jest złudą. Co przeciwnik osiąga w ten sposób? To, że przestajemy robić cokolwiek. Bo skoro tak się rzeczy mają, to po co się starać, wysilać? Wokół nas i w nas pustynia

  3. Kłamstwo z pustyni, na której Szatan kusił Jezusa
  Szczególnie wyszukane, perfidne kłamstwo rzekomego znawcy naszej psychiki i potrzeb, specjalisty od duchowości: Wiem, czego ci trzeba, czego pragniesz. Mogę ci to dać. Zacytuje nawet Biblię – tyle, że niedokładnie. Coś zmieni, coś przekręci. Bo przecież wie lepiej. To kłamstwo wymierzone w moją tożsamość dziecka Bożego, które wszystko otrzymuje od Ojca. Zamiast być dzieckiem zdanym na Ojca, mam stać się handlowcem, który wybierze najrozsądniejszą ofertę, jego ofertę. Dojrzej, zachowuj się jak dorosły. Wybierz mądry kompromis z silniejszym. Oddaj mu pokłon, uznaj władzę – jakoś się dogadacie.  4. Jesteś skazany na poczucie winy
  Jak oskarża diabeł? Dniem i nocą. Jego oskarżenie staje się hegemonem świadomości. Żyję w nieustannym poczuciu winy. W dwunastym rozdziale Apokalipsy dowiadujemy się, że od momentu wcielenia Chrystusa diabeł prowadzi przeciwko nam zażartą kampanię, bo wie, że ma mało czasu. Wie, że już tak naprawdę przegrał.

  Ale on lekceważy to, czego dokonuje dla nas Bóg. Diabeł nakłania nas, byśmy my także zlekceważyli to, co Bóg czyni w naszej historii – Jego przebaczenie, Jego miłosierdzie. Masz czuć się winny. Masz żyć w niekończącym się poczuciu winy.

  Rzadko odwołuje się do konkretnych grzechów. Bo konkretny zły czyn, jeśli został spalony w Miłosiernym Ogniu Pokuty i Pojednania, nie jest już argumentem przeciwko nam.

  Diabeł będzie więc posługiwał się mętną wodą pomówienia, plotki, obmowy, kłamstwa. Będzie oplatał mnie w lepką, a jednocześnie nieuchwytną sieć. Jeśli przypomina to, co zrobiłem, to po to, by powiedzieć mi, kim jestem – kłamcą, oszustem, złodziejem (wstaw, co chcesz). Bo skoro już wcześniej podważył moją tożsamość dziecka Bożego, to teraz próbuje nadać mi swoją tożsamość – upadłego na zawsze, definitywnie przegranego.

  Tak oskarża diabeł. Nie przebiera w środkach. Nie przekonasz go, że „tak po prostu nie wolno”, że „tak się nie robi z człowiekiem”. Robi, co mu się podoba.

  Jak bronić się przed Szatanem?
  Sami nie jesteśmy w stanie. Ale jest Ktoś Mocniejszy, kto nas broni, do Kogo należymy. W wieczerniku, kiedy Jezus wie, że zbliża się decydująca rozgrywka ze Złym, który za chwilę pokaże, na co go stać, mówi: „Nadchodzi władca tego świata. Nie ma on jednak nic swojego we Mnie”.

  Warto o tym pamiętać we wszystkich ciemnych godzinach naszego grzechu i zagubienia. Zły nie ma w nas nic swojego. Atakuje na różne sposoby. Zastrasza i łudzi swoją rzekomą władzą nad nami, ale tak naprawdę nic do niego nie należy. My wiemy, że Ojciec dał nam wszystko w ręce, że od Boga wyszliśmy i do Boga idziemy. On jest prawdą o nas. Wiedząc to, przejdziemy przez noc oskarżeń i kłamstw. Jak Przewodnik naszego zbawienia – Jezus, który w każdej chwili chce odnawiać w nas tę pewność przez sakramenty i Słowo, mówiąc: Jestem z Tobą, przy Tobie, w Tobie. Jestem Twój. A Ty jesteś mój. I nikt nie może wyrwać Cię z moich przebitych rąk!

  https://pl.aleteia.org/2016/09/26/cztery-wielkie-klamstwa-diabla/
 • @wiedza - sen 21:22:02
  Czy Ty głupolu wiesz o tym, że tą deklaracją, być może zrobiłeś sobie inicjację?
  Biegnij czym prędzej do szczerej spowiedzi i opowiedz odpowiedzialnemu księdzu o tej Twojej głupocie.
 • @Jan Paweł 10:45:47
  Kiedy ja naprawdę jestem Szatanem, a nie jego tandetną podróbką której wyrzekacie się na chrzcie i podczas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych nie wiedząc o co chodzi. Ten Szatan, którego wyrzekacie się i wszystkich sprawek jego to prokurator, który naciąga fakty i dokonuje innych różnych sztuczek na zasadzie: „Dajcie mi człowieka, a znajdę na niego paragraf”, aby tylko przypodobać się opinii publicznej.
  Pragnę też przypomnieć, że ja Szatan zostałem strącony i pokonany przez Archanioła Michała, a później zostałem pokonany przez Jezusa. Dlaczego więc prosicie Boga, aby mnie nieustannie wskrzeszał, aby mieć na kogo zwalić winę za Wasze własne niegodziwości, czy aby wierzyć w życie wieczne?
  Spowiedź to też mój wynalazek. Sam wyraz „spowiedź” to nic innego jak skrót od słów: „Szatanowi powiedz”. Spowiedź odbywała się na krzyżu, w ten sposób że osoba niechciana przez społeczeństwo spowiadała się z swoich czynów lub dowiadywała się o pretensjach do siebie i była uwalniana od cierpienia na krzyżu lub umierała z głodu, a nie śmiercią fizyczną – jak to przedstawia Kościół.
  W konfesjonale się nie spowiada tylko zwierza ze swoich czynów o których jeszcze nikt nie wie i prosi kapłana, aby w imieniu kościoła pomógł naprawić wyrządzone bliźnim zło np. by pomógł oddać poszkodowanemu ukradzioną rzecz, bez wskazywania (tajemnica spowiedzi) kto ja ukradł..
  Skoro autor tematu nie potrafi wskazać jak ja Szatan ma się zachowywać, to tym bardziej nie pomoże mi w tym kapłan na spowiedzi.

  Wiedza – sen

  P.S.
  I jeszcze jedno. W przeciwieństwie do człowieków i Boga nikogo życia nie pozbawiłem. Chyba, że przez swoją sklerozę o jakimś wydarzeniu biblijnym z moim udziałem zapomniałem.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY

więcej