Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
458 postów 1677 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Trzysta lat od zjednoczenia sekt diabła

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Trzysta lat od zjednoczenia sekt diabła od 1717 do 2017

Trzysta lat od zjednoczenia sekt diabła od 1717 do 2017

 

Zerwać powinna Polska z masonerią, której ostatecznym celem jest usuwanie Ducha Chrystusowego z życia narodu. Tym więcej zaś musi zerwać z nią Polska, że masoneria to konspiracja zagraniczna, której nie tylko na Polsce nic nie zależy, ale która potężnej Polski nie chce.

kard. August Hlond, 6 listopada 1926

 

 

[…] „I cóż czynić wobec tego? Czy patrzeć na to spokojnie? Nie, bo byłoby to grzechem przeciw Bogu, zdradą religii  i Kościoła,  samobójstwem  chrześcijańskiego społeczeństwa; pewną też jest rzeczą, że jeżeli się nie będzie przeciwdziałać, masoneria, w spółce z innymi czynnikami, przyprawi to społeczeństwo o zgubę, jak to już poniekąd we Francji widzimy.

Ale czy wystarczy lamentować  i  modlić się, prosząc Boga,  by  jakimś cudem starł moc szatana, wygładził ziemskich jego sojuszników i zape wnił katolikom zupełny triumf na wszelakim polu? …

Pięknie powiedziała błogosławiona wojowniczka Joanna d`Arc: “Niech rycerze walczą, a Bóg da zwycięstwo”.

Trzeba tedy walczyć z masonerią, używając broni odpornej i zaczepnej, z walką zaś łączyć rozumną, zbożną i wytrwałą pracę.”

Św. bp. Józef Sebastian Pelczar

 

Kościół o masonerii. Piętnaście dokumentów, które musisz znać

Niegroźne stowarzyszenie filantropów czy złowroga sekta rządząca światem? O masonerii wiadomo już całkiem sporo, lecz także wiele jej celów i działań pozostaje w ukryciu. Pewne jest jedno – ideologia tej organizacji była i jest skrajnie antykatolicka, czego członkowie lóż zazwyczaj nie ukrywali. Dlatego też od roku 1717, kiedy masoneria ujawniła światu swoje istnienie, Kościół katolicki zakazywał i – co ważne – nadal zakazuje wiernym wolnomularskiej aktywności.

 

Co o masonach na przestrzeni tych 300 lat pisali papieże i hierarchowie Kościoła?

 

1. „Aby zamknąć bardzo szeroką drogę, jaka przez to mogłaby się otworzyć dla nieprawości popełnianych bezkarnie, i dla innych znanych Nam powodów słusznych i rozsądnych, idąc za radą wielu naszych Czcigodnych Braci Kardynałów świętego Kościoła Rzymskokatolickiego i za naszym własnym porywem, z upewnionego przekonania, po dojrzałym namyśle i mocą naszej pełnej władzy apostolskiej, postanowiliśmy i zawyrokowaliśmy potępić oraz objąć zakazem wymienione stowarzyszenia, zgromadzenia, zebrania kół i tajnych związków zwanych masonerią lub znanych pod inną nazwą, tak jak potępiamy je i zakazujemy ich Naszym niniejszym zarządzeniem obowiązującym na zawsze. (…) I nakazujemy im [wiernym – red.] stanowczo powstrzymać się całkowicie od wszelkiego udziału w tych stowarzyszeniach, zgromadzeniach, zebraniach, kołach lub tajnych związkach, a to pod karą ekskomuniki, którą ściągnęliby na siebie wszyscy popełniający wyżej wymienione czyny przez sam fakt (ipso facto) i bez żadnych innych dochodzeń, od której to ekskomuniki nikt nie może dostąpić łaski rozgrzeszenia, jak tylko przez Nas lub przez aktualnie sprawującego rządy Biskupa Rzymu, chyba że w niebezpieczeństwie życia (in articulo mortis)”.

(Klemens XII, konstytucja In Eminenti, 1738)

 

Klemens XII, konstytucja In Eminenti

https://gloria.tv/article/wfBYSkk4BDQe4QLTrca2hBgCZ

 

 

2. „Postulując religijną obojętność, która jest ze wszystkiego najbardziej szkodliwa; przyznają każdemu człowiekowi pełną wolność wymyślenia sobie własnej religii skrojonej według własnych pojęć i skłonności; swobodę do profanowania i hańbienia Męki Naszego Zbawiciela w ich wstrętnych ceremoniach; gardzenia Sakramentami Kościoła, które w potworny, świętokradzki sposób zastępują sakramentami swego własnego pomysłu i czynią pośmiewisko z Tajemnic Religii katolickiej. I wreszcie, powodowani szczególną nienawiścią do Stolicy Apostolskiej ze względu na prymat tego urzędu, knują masoni najbardziej przewrotne i godne potępienia spiski, po to by ją obalić”.

(Pius VII, konstytucja Ecclesiam a Jesu Christo, 1821)

 

Pius VII, konstytucja Ecclesiam a Jesu Christo

//silesia.edu.pl/slask/index.php?title=Papie%C5%BC_Pius_VII_-_konstytucja_Ecclesiam_a_Jesu_Christo_z_13_IX_1821

 

 

3. „Ośmielili się publikować pisma na temat religii i spraw państwowych, ujawniając swoją pogardę dla autorytetu, nienawiść dla władzy zwierzchniej, atakując boskość Jezusa Chrystusa i samo istnienie Boga: Otwarcie chełpią się swym materializmem, jak również swymi kodeksami i statutami, które objaśniają ich plany i zamierzenia obalenia prawowitych głów państw i zupełnego zniszczenia Kościoła”.

(Leon XII, konstytucja Quo graviora, 1825)

 

Leon XII, konstytucja Quo graviora

https://gloria.tv/article/MmZ6jfV3WMmZ4Dj7Pqn3JWPhS

 

 

4. „Ich prawem jest kłamstwo; ich bogiem jest diabeł, ich obrzędy są nieprzyzwoite”.

(Pius VIII o masonach cytując św. Leona Wielkiego, encyklika Traditi, 1829)

 

Pius VIII encyklika Traditi

//maciejbstepien.com/ecclesiastica/tradpol.html

 

 

 

5. „Zło wydobywa się z sekretnych towarzystw, bezdenna otchłań nędzy wykopanej przez te spiskujące związki, w którą herezje i sekty – można by rzec – zwymiotowały całe swe wyuzdanie, świętokradztwo i bluźnierstwo”.

(Grzegorz XVI, encyklika Mirari vos, 1832)

 

Grzegorz XVI encyklika Mirari vos

https://gloria.tv/article/tFAf7w3cbPmh1aKkdxNPkSBGD

 

 

6. „Usiłują z całą bezwzględnością zniweczyć religię katolicką oraz Boski autorytet Kościoła i jego ustawy, a także podeptać prawa tak świętej, jak cywilnej władzy (…). Do tego celu zmierzają niegodziwe zamachy przeciwko tej Rzymskiej Błogosławionego Piotra Katedrze, w której Chrystus położył niezwalczony fundament Swojego Kościoła. Do tego – owe tajne sekty wylęgłe z ciemności dla zniszczenia i spustoszenia tak świętej, jak świeckiej społeczności, które przez Rzymskich Papieży, Poprzedników Naszych obłożone zostały w ich Listach Apostolskich kolejnymi anatemami, które to anatemy, My pełnią Naszej władzy apostolskiej potwierdzamy i jak najpilniej nakazujemy zachowywać”.

(Pius IX, encyklika Qui pluribus, 1846)

 

 Pius IX encyklika Qui pluribus

//www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_IX/qui_pluribus/

 

 

7. „Obecność szatańskiego ducha w tej sekcie została w szczególny sposób potwierdzona przez wydarzenia minionego stulecia, podczas Rewolucji Francuskiej, która wstrząsnęła całym światem. Wstrząsy te dowiodły, że można się spodziewać całkowitego rozkładu ludzkiego społeczeństwa, o ile nie zostaną skruszone siły tej skrajnie zbrodniczej sekty”.

(Pius IX w liście do biskupa Olindy w Brazylii, 1873)

 

Pius IX w list do biskupa Olindy w Brazylii

//www.ultramontes.pl/papiestwo_i_masoneria.htm

 

 

8. „Zdaje się, że zwolennicy Złego zmawiają się między sobą, i wszyscy do jak najgwałtowniejszej napaści się sposobią pod przewodem i przy pomocy owego daleko rozgałęzionego i silnie zorganizowanego stowarzyszenia Masonów czyli wolnomularzy. Nie tając się już bowiem bynajmniej z zamiarami swoimi, zuchwale miotają się przeciwko majestatowi Bożemu; jawnie i otwarcie dążą do zburzenia Kościoła, i to w tym celu, aby ludy chrześcijańskie do szczętu obedrzeć z dobrodziejstw wysłużonych przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zagrożeni takim nieszczęściem, powodowani miłością musimy często wzdychać i wołać do Boga”.

(Leon XIII, encyklika Humanum genus, 1884)

 

Leon XIII encyklika Humanum genus

//www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/humanum_genus/

 

 

9. „Znaleźli się w masonerii tacy, którzy wystąpili z propozycją, iż należy systemowo dążyć do tego, aby najszersze warstwy przepoić rozwiązłością bez żadnych hamulców, gdyż wtedy będą je mieli całkowicie w swych rękach, jako narzędzie do wykonania swych najzuchwalszych zamysłów. W odniesieniu do społeczności rodzinnej, oto do czego sprowadza się program naturalistów: Małżeństwo jest pewnym rodzajem umowy i może być prawnie rozwiązane na żądanie tę umowę zawierających. Władze publiczne mają prawo wyrokowania w sprawach małżeńskich. W wychowaniu dzieci, gdy chodzi o religię, nie należy im narzucać żadnych określonych poglądów, ani niczego zalecać. To sprawa każdego z nich, gdy dorosną, wybrać to, co im się będzie bardziej podobało”.

(Leon XIII, encyklika Humanum genus, 1884)

 

10. „Toteż jedyną moralnością, która znalazła uznanie u adeptów sekty masońskiej i według której chcieliby wychowywać młodzież, to moralność zwana przez nich moralnością świeckąniezależną lub wolną, inaczej mówiąc moralność, w której nie ma miejsca dla jakiejkolwiek idei religijnej. Jak bardzo taka moralność jest niewystarczająca, do jakiego stopnia brak jej wewnętrznej siły, jak łatwo się chwieje pod naporem namiętności, można się wystarczająco przekonać widząc już opłakane jej skutki”.

(Leon XIII, encyklika Humanum genus, 1884)

 

11. „Również i druga namiętna dążność wolnomularzy, zmierzająca do zniszczenia fundamentów prawości i przyzwoitości i do popierania tych, którzy chcieliby, aby tak jak zwierzętom wolno im było robić wszystko, na co im przyjdzie ochota – to nie jest nic innego, jak okrywanie rodzaju ludzkiego hańbą i sromotą i pchanie go do ruiny”.

(Leon XIII, encyklika Humanum genus, 1884)

 

12. „Główne ich [masonów – red.] dogmaty tak całkowicie i tak oczywiście uchybiają rozumowi, że nie można sobie wyobrazić czegoś bardziej przewrotnego. Istotnie, chcieć zniszczyć religię i Kościół, które sam Bóg założył i którymi aż do skończenia świata opiekować się obiecał, po to, by po osiemnastu stuleciach przywrócić na nowo obyczaje i instytucje pogańskie, to szczyt szaleństwa i najzuchwalszej bezbożności”.

(Leon XIII, encyklika Humanum genus, 1884)

 

13. „Dobrze jest wam znany cel wyznaczony sobie przez bezbożnych sekciarzy, którzy nałożyli wam swoje jarzmo. Z cyniczną zuchwałością ogłosili swój cel, którym jest Wykorzenienie katolicyzmu we Francji. Chcą wyrwać z waszych serc ostatni korzeń – Wiarę, która okryła sławą waszych przodków; Wiarę, która przyniosła waszej ojczyźnie pomyślność i wielkość między narodami; Wiarę, która będzie waszym wsparciem w godzinie ciężkiej próby, która utrzymuje pokój w waszych domach i otwiera wam drogę do wiecznego szczęścia. Sami odczuwacie, że to właśnie tej Wiary należy bronić”.

(Pius X, list do Francuzów, 1907)

 

Pius X List do Francuzów z roku 1907

//www.rodzinakatolicka.pl/index.php/rodzinadzieciimlodziez/32-dzieciarnia/20871-w-pius-x-dobry-pasterz-sprawy-francuskie

 

 

14. „Kto się zapisuje do sekty masońskiej lub stowarzyszeń działających przeciwko Kościołowi, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej”.

(Kodeks prawa kanonicznego z roku 1917, promulgowany przez Benedykta XV)

 

Kodeks prawa kanonicznego z roku 1917

//www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1983-01-25,_Absens,_Codex_Iuris_Canonicis,_PL.pdf

 

 

15. „Pozostaje jednak niezmieniona negatywna opinia Kościoła w sprawie stowarzyszeń masońskich, ponieważ ich zasady zawsze były uważane za niezgodne z nauką Kościoła i dlatego przynależność do nich pozostaje zakazana. Wierni, którzy należą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej”.

(Deklaracja o Stowarzyszeniach Masońskich podpisana w roku 1983 przez późniejszego papieża Benedykta XVI, a ówczesnego prefekta Świętej Kongregacji Nauki Wiary, Josepha kard. Ratzingera. Deklarację zatwierdził papież Jan Paweł II).

 

Deklaracja o Stowarzyszeniach Masońskich prefekta Świętej Kongregacji Nauki Wiary, Josepha kard. Ratzingera.

//www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/zbior/t_2_9.html

 

 

Michał Wałach

Tłumaczenia za: ultramontes.pl, silesia.edu.pl, opoka.org.pl.

Read more: //www.pch24.pl/kosciol-o-masonerii--pietnascie-dokumentow--ktore-musisz-znac,53414,i.html#ixzz4oMGFQhue

 

 „W nowszych czasach rozszerzyła się masonerya po całym prawie świecie, a w niektórych krajach do wielkiej doszła potęgi i rozwinęła nader szkodliwą działalność, chcąc zniszczyć do szczętu Kościół katolicki, zedrzeć ze społeczeństwa cechę chrześcijańską i zapanować nad niem całkowicie, a tak zainaugurować nową erę ludzkości. Czy wobec tego smutnego zjawiska katolik prawy, o dobro Kościoła i społeczeństwa dbały, może być obojętnym i nie troskać się wcale o poznanie istoty i dążności tej sekty ?” Św. bp. Józef Sebastian Pelczar

 

„Mimo to są u nas ludzie, nawet poważni, którzy wszelką wzmiankę o zgubnem działaniu masoneryi przyjmują z niedowierzaniem, jakby jakąś opowieść o strachach, albo przynajmniej pod tym względem mylne mają zapatrywania.”Św. bp. Józef Sebastian Pelczar

 

„Tymczasem nie ulega wątpliwości, źe masonerya pokusi się zdobyć ponownie dla siebie ziemie polskie, na których w początkach XIX wieku liczne miała loże. Otóż pragnąc ostrzedz naród polski przed tak groźnem niebezpieczeństwem” Czym jest jednak to niebezpieczeństwo i jak je rozpoznać? „Czem jest masonerya, różnie różni sądzą. Nawet pośród katolików wykształconych, zwłaszcza w społeczeństwie polskiem, nie brak takich, którzy istnienie i działalność masoneryi »między bajki kładą«. Inni widzą w masoneryi ludzi, zamiłowanych w błyskotliwych odznakach, tajemniczych zebraniach i sutych biesiadach, ale zresztą nieszkodliwych. Inni natomiast wszystko zło przypisują masoneryi, a nawet obwiniają ją o kult szatana; podczas gdy sami masoni i pokrewne im duchy wynoszą masoneryę pod niebiosa. Zbadać istotę, cele i cechy masoneryi nie jest rzeczą łatwą, bo nie bez słuszności przyrównano ją do kameleona, zmieniającego swe kolory, przeto, źe według potrzeb miejsca i czasu różną przybiera postać. A jednak to zbadanie jest koniecznem, choćby dlatego tylko, źe masoni, w niektórych zwłaszcza krajach, wywierali i wywierają wielki wpływ na stosunki religijne, polityczne i społeczne. Wobec tylu sprzecznych zdań będziemy się starali dotrzeć do prawdy, trzymając się pewnych i wiarogodnych źródeł.”

 

W wieku XVIII masonerya pod wpływem Voltaire’a i encyklopedystów francuskich, jako też illuminatów niemieckich, przesiąknęła duchem niedowiarstwa i rewolucyi, co w krajach romańskich spotęgowało się w wieku XIX-tym. Mimo to na czele pism masońskich figurował ciągle ten napis: »Ku chwale Wielkiego Budowniczego świata«; bywało też, źe władze masońskie pozwalały »braciom« chodzić z książką do modlenia na Mszę św. (jak to czynił np. Yerhaegen, wielki mistrz W. Wschodu belgijskiego), albo przyjmować publicznie Sakramenta św.” Św. bp. Józef Sebastian Pelczar

 

„Po ostatnich zwycięstwach masoneryi i jej sprzymierzeńców we Francyi i w Portugalii tak się wzmogła jej buta, że tam występuje z otwartą przyłbicą i rzuca hardo rękawicę religii katolickiej, której śmiertelnie nienawidzi i której jedynie się lęka. Jeszcze w r. 1889 na kongresie lóż de Deux Charentes padły takie słowa ł): »Masonerya ma tę rolę, by zwalczać religię, która stworzyła zasadniczą obłudę... Trzeba na ruinach religii katolickiej, rozsypującej się w gruzy, postawić i wznieść filozofię pozytywną.  »Walka zacięta między katolicyzmem i masone ryą — powiedział niedawno jeden z wybitnych masonów francuskich — br.\ Desmons x) — jest walką na śmierć, bez wytchnienia i pardonu. Wszędzie, gdziekolwiek ukaże się człowiek czarny, muszą znaleźć się masoni, wszędzie, gdziekolwiek wzniosą krzyż, na znak jego panowania, musi ukazać się sztandar masoneryi, jako znak wolności«. 

 

„Starałem się być bezstronnym i sprawiedliwym, jak tego sumienie wymaga; stąd te tylko zarzuty podnoszę, które opierają się na faktach stwierdzonych; wywody zaś o nauce i tendencyach masoneryi czerpię ze źródeł masońskich i z wiarogodnych autorów.” Św. bp. Józef Sebastian Pelczar

 

"Jakkolwiek dziwacznie i niewiarygodnie to brzmi, ludzkość została skolonizowana przez sektę satanistyczną zwaną Illuminati. Sekta ta reprezentuje masońskich i żydowskich bankierów, którzy załatwili sobie monopol na kredyt rządowy, pozwalający im tworzyć walutę w formie długu wobec nich samych i obciążanie nas odsetkami. Naturalnie, chcą oni chronić ten łup poprzez przełożenie go na monopol polityczny i kulturalny. Przybiera to formę totalitarnego rządu światowego, poświęconego Lucyferowi, który reprezentuje nieposłuszeństwo wobec Boga.
W ten sposób, ludzie, którzy trzymają rękę na kasie, jednocześnie przeciwko nam spiskują. Aby odwrócić naszą uwagę i nas kontrolować, wykorzystują olbrzymią sieć okultystyczną (Masonerię), w celu infiltrowania większości organizacji, szczególnie rządu, agencji wywiadowczych, szkolnictwa i środków masowego przekazu.
Jesteśmy przeprojektowywani, aby służyć Iluminatom. Podważają oni wartość instytucji takich jak małżeństwo i religia, oraz propagują deprawację, dysfunkcję, korupcję i podział. Zorganizowali dwie wojny światowe i planują trzecią.

Żródło;  https://radtrap.wordpress.com/2012/08/01/illuminati-sekta-ktora-zawladnela-swiatem-ksiazka-henry-makowa/

Wywiad z dr Henry Makowem, kanadyjskim publicystą, pisarzem, autorem książki "Illuminati sekta która zawładnęła światem".

https://www.youtube.com/watch?v=Kozckzzq0IA

 

 

Ciekawą próbę nawiązania dialogu „ekumenicznego” z masonerią podjął w 1975 Episkopat Niemiec.Po sześciu latach rozmów biskupi niemieccy wydali deklarację [L’Osservatore Romano 7.08.1980r.]. Biskupi stwierdzają na wstępie, iż rozmowy prowadzono tylko z grupami masonów „przyjaznymi” Kościołowi i zawężono je do trzech pierwszych stopni wtajemniczenia (uczeń – czeladnik – mistrz), gdyż tylko te są wspólne dla wszystkich lóż. Komunikat końcowy stwierdza m. in.:

Sama istota masonerii nie zmieniła się. Przynależność do masonerii powoduje podważenie fundamentów istnienia Chrystusa. Dokładna analiza rytuałów i podstawowych zasad oraz obiektywne stwierdzenie, że po dzień dzisiejszy w masonerii nie zaszła żadna zmiana, prowadzi do następującego oczywistego wniosku: równoczesna przynależność do Kościoła i masonerii nie jest możliwa.

 

Niezgodności zdaniem Niemców dotyczą ośmiu punktów.

1. Masoński relatywizm i subiektywizm w podejściu do religii.

2. Sama prawda w ujeciu masońskim jest również czymś subiektywnym, co uniemożliwia pełne przyjęcie katolickich dogmatów.

3. Masoni wszystkie religie sprowadzają do tego samego poziomu jedynie jako równoważne próby wyrażania prawdy o Boga

4. Idea Wielkiego Architekta ma charakter deistyczny i faktycznie apersonalny.

5. Masoneria nie uznaje możliwości Bożego Objawienia

6. Głoszona przez wolnomularzy tolerancja dotyczy zarówno osób, jak i idei, nawet gdyby były ze sobą sprzeczne.

7. Rytuały masońskie stwarzają wrażenie „konkurencji” dla sakramentalnej praktyki Kościoła.

8. Człowiek sam może na drodze doskonalenia się osiągnąć odkupienie i nie jest potrzebna mu do tego łaska.

9. W związku z wymogiem masonerii bezwzględnego podporządkowania się adeptów jej duchowości, jej członkowie nie mogą właściwie praktykować wymagań duchowych Kościoła.

Inne Kościoły chrześcijańskie generalnie również podtrzymują swą negatywną opinię na temat przynależności ich członków do lóż masońskich, podkreślając niebiblijną wizję Boga i zbawienia głoszoną przez wolnomularstwo. […]

Źródło; https://papaboyspolska.wordpress.com/tag/franciszkanin/

 

»Dla nas tylko, dzierżących najwyższą władzę — tak pisze w temźe dziele A. Pike —. uchyla prawda całkowicie swoją zasłonę i daje nam poznać, widzieć i czuć, źe człowiek jest sam dla siebie bogiem, kapłanem i królem zarazem. To właśnie jest wzniosłą tajemnicą, kluczem umiejętności i szczytem inicyacyi«

Źródło; //www.fronda.pl/a/masoneria-wedlug-swietego-biskupa-jozefa-sebastiana-pelczara,75595.html

 

 

Do klasyki antymasońskiej należą dwie poniżej dostępne w PDF książki autorstwa uczonych hierarchów katolickich. Zatem ich znajomość jest katolickim obowiązkiem moralnym, nałożonym przez powinność życia w prawdzie, dla każdego wiernego z Kościoła rzymskiego, aby czynił dobro i unikał zła w sferze prywatnej i publicznej. Oczywiście zaleca się znajomość również innych prac, które poniżej wymieniłem;


[PDF] Bp Pelczar – MASONERYA. Jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacya, ceremoniał i działanie [Kraków 1914]

//krolestwonmp.pl/2015/12/26/pdf-bp-pelczar-masonerya-jej-istota-zasady-daznosci-poczatki-rozwoj-organizacya-ceremonial-i-dzialanie-krakow-1914/

Ks. prof. dr kard. Jose Maria Caro Rodrigues WOLNOMULARSTWO I JEGO TAJEMNICE

//wsercupolska.org/przeczytaj/RODRIGUEZ%20JOSE%20MARIA%20CARO%20%20_%20WOLNOMULARSTWO%20I%20JEGO%20TAJEMNICE.pdf

Św. Maksymilian Maria Kolbe O MASONERII I ŻYDACH ORAZ SOCJALISTACH

https://www.youtube.com/watch?v=UdJ_Ma0qVpc

Masoneria w Polsce to antyKościół (Kto jest masonem w Polsce ?)

//idziemy.pl/spoleczenstwo/masoneria-antykosciol/2/l/kosciol/wiara-nie-jest-sprawa-prywatna-/l/spoleczenstwo/zrobia-raban-/

Grzegorz Braun: Jan Olszewski i masoneria a nocna zmiana

https://www.youtube.com/watch?v=FTplq1KIX6Y

Atak masonerii na Polskę

//janusz.neon24.pl/post/113370,atak-masonerii-na-polske

Ks. prof. Andrzej Zwoliński WOKÓŁ MASONERII

//wsercupolska.org/wsp1/index.php/video-warto-zobaczy/video-1/5523-wsp-201

Ks. prof. Jerzy Bajda UE dziełem masonerii

//www.ojczyzna.org/zasoby_www/KOMPILACJE_-_DO_NAGRANIA_I_ODTWARZANIA_W_DVD/FILMY_PRAWDY/DODATEK/FILMY_PRAWDY/3)%20P.P.%20DVD%20DISC/4)%20Masoneria%20Ukryta%20si%C5%82a/2)%20Masoneria,%20Illuminaci/3)%20Masoneria,%20Iluminaci,%20symbolika,%20sekty/22.FUNDAMENT%20WSP%C3%93LNEJ%20EUROPY.pdf

Imperium Zła

https://www.youtube.com/watch?v=XK6oV5BBOeo

Wykaz tekstów o masonerii

//wsercupolska.org/wsp1/index.php/component/search/?searchword=Humanum%20Genus&searchphrase=exact&Itemid=137

Sekta masońska

//www.rodzinapolska.pl/dok.php?art=poznajprawde/archiwum/2003/194_1.htm

Węglarze i akademicy

//ultramontes.pl/weglarze_i_akademicy.htm

Szatan jest ich Bogiem

//jednoczmysie.pl/szatan-jest-ich-bogiem-encykliki-papieskie-i-wolnomularstwo/

Papiestwo i masoneria – ks.Ernest Jouin

https://www.gloria.tv/article/mkhSewd9BnqJ3kXKnmxWVGXLf

Kościół i masoni

//www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IH/kosciol_i_masoni.html

O zapomnianym nauczaniu papieży

//swiety.krzyz.org/kanony.htm

Breviarum fidei

//jednoczmysie.pl/wp-content/uploads/2013/02/breviarium_-fidei.pdf

Sobory Kościoła Powszechnego DOKUMENTY ZEBRANE

//soborowa.strefa.pl/

Powszechne Sobory Kościoła

//rzymski-katolik.blogspot.com/2015/08/ks-karl-stehlin-powszechne-sobory.html

Podstawy dogmatyki katolickiej

//msza.net/i/cz08_0.html

Dogmatyka katolicka

//www.ultramontes.pl/dogmatyka_katolicka.htm

Dokumenty Kościoła Katolickiego

//www.nonpossumus.pl/encykliki/index.php

Magisterium Kościoła Katolickiego

//sanctus.pl/index.php?grupa=89&doc=38

Najważniejsze encykliki społeczne

//gosc.pl/doc/791859.Najwazniejsze-encykliki-spoleczne

Encykliki papieskie SANCTUS

//sanctus.pl/index.php?grupa=89&podgrupa=92&doc=166

Niektóre DOKUMENTY PRZEDSOBOROWE

//www.benedyktynki.pl/art/cat68/212awybrane_dokumenty_przedsoborowe.html

Dokumenty Kościoła dotyczące Pisma Św.

//biblia.wiara.pl/Dokumenty

Nauczanie Kościoła Katolickiego w ujęciu Tradycji

https://www.gloria.tv/album/bLY6iAaEiojP6LAX4dAeq9fU6

Dokumenty Soborów Powszechnych, t. I (325-787) Ks. H. Pietras SJ

//www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/sobory/dokumenty1soborow_00.html

//www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/sobory/

Encykliki papieskie Tygodnika Katolickiego NIEDZIELA

//niedziela.pl/papieze.php?r=enc

Dokumenty Kościoła Kodeks Prawa Kanonicznego

//www.zaufaj.com/component/content/section/7.html

Nowe spojrzenie na prawo naturalne

//plockierodziny.pl/wp-content/uploads/2016/10/W-poszukiwaniu-etyki-uniwersalnej.pdf

Pius XII Mistyczne Ciało Chrystusa

//www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/mystici_corporis_29061943.html

Pius XI Quas primas (Tekst)

//www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xi/encykliki/quas_primas_11121925.html

Pius XI Quas primas (audio)

https://vimeo.com/54134126

Dokumenty papieskie św. Jana Pawła II i Benedykta XVI

//kik.jaw.pl/index.php/dokumenty-kosciola

//www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=twoje_abc/dokumenty.php

Nauczanie św. Jana Pawła II

//www.swjakub.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=494&Itemid=164

Encykliki papieża Franciszka

//papiez.wiara.pl/Franciszek/Encykliki

Teologia katolicka

//www.teologia.pl/index.htm

Słownik zagadnień katechizmowych

//www.teologia.pl/m_k/kkk1d06.htm

Katechizm Kościoła Katolickiego św. Jana Pawła II

//www.katechizm.opoka.org.pl/

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego św. Jana Pawła II

//www.janaipawla.pl/apostol/kkkk.pdf

Katechizm Kościoła Katolickiego św. Piusa X( kard. Gasparriego )

//www.piusx.org.pl/katechizm/

Poczet papieży Kościoła rzymskiego

//www.niedziela.pl/papieze.php?r=spis&str=0

Historia Kościoła Katolickiego ks. prof. Mariana Banaszaka

//portal.tezeusz.pl/cms/tz/fileadmin/user_upload/histora_kosciola_katolickiego.pdf

 

 

KATOLIK POWINIEN ZNAĆ NINIEJSZE DOKUMENTY

 

Klemens XII: In eminenti – 28 kwietnia 1738

 https://kutradycji.wordpress.com/klemens-xii-przeciwko-masonerii-in-eminenti/

 

 

Benedykt XIV: Providas – 16 marca 1751//maciejbstepien.com/ecclesiastica/providaspol.html

 

 

Klemens XIII: A quo die – 14 września 1758//www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_1758-09-14__SS_Clemens_XIII__A_Quo_Die__IT.doc.html

 

 

Klemens XIII: Ut primum – 3 września 1759

 

Klemens XIII: Christianae Reipublicae salus – 25 listopada 1766

 

Pius VI: Inscrutabile – 25 grudnia 1775

 

Pius VII: Ecclesiam a Jesu Christo – 14 września 1820 //jednoczmysie.pl/dokumenty/pius-vii-ecclesiam-a-jesu-christo/

 

Leon XII: Quo graviora – 13 marca 1826 //www.rodzinakatolicka.pl/index.php/magisterium/50-leon-xii/14701-leon-xii-quo-graviora-o-wolnomularstwie

 

 

Pius VII: Traditi – 21 maja 1829

 //www.traditia.fora.pl/nauczanie-papiezy-magisterium-i-ojcow-kosciola-katolickiego,3/traditi-humilitati-encyklika-papieza-piusa-viii,9508.html

 

 

Grzegorz XVI: Mirari vos – 15 sierpnia 1832 //apokalipsa2007.republika.pl/Grzegorz%20XVI%20Mira%20vos.htm

 

 

Pius IX: Qui pluribus – 9 listopada 1846 https://gloria.tv/article/XXy3v6PFukQK49x2o3aSmjc6j

 

Pius IX: Quibus quantisque – 20 kwietnia 1849

 

Pius IX: Syllabus errorum  – 8 grudnia 18648 grudnia

//www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_ix/inne/syllabus_08121864.html

 

Pius IX: Quanta  cura – 8 grudnia 1864

//www.maciejbstepien.com/ecclesiastica/qcurapol.html

 

 

Pius IX: Multiplices inter – 25 września 1865

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Pius_IX

 

 

Leon XIII: Humanum genus – 20 kwietnia 1884 //www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/humanum_genus/hg.php

 

 

Leon XIII: List do włoskiego episkopatu – 8 grudnia 1892 //www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34593/004.pdf

 

 

Leon XIII: List do ludu włoskiego – 8 grudnia 1892 https://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_XIII

 

 

Pius X: Vehementer – 11 lutego 1906https://gloria.tv/article/nBVhqbTnGtas348LJRABRYCX1

 

 

Pius X: List do Francji – 6 stycznia 1907

//urszulanki.pl/zgromadzenie/patronowie-zgromadzenia/sw-pius-x

  

KOMENTARZE

 • Holenderski bankier mówi o rytualnych mordach wśród elity finansowej
  W kwietniu 2017, holenderski bankier Ronald Bernard, udzielił 40 minutowego wywiadu, w którym opowiedział jak „terroryści”, politycy i bankierzy współpracują razem w celu „manipulowania walutą i globalnymi wydarzeniami”. Ronald Bernard twierdzi, że elity są mocno wierzącymi ludźmi, wierzą w Lucyfera jako prawdziwego Boga.
  Link:
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/holenderski-bankier-mowi-o-rytualnych-mordach-wsrod-elity-finansowej-wideo-2017-05
 • Panie Januszu,
  co dla Pana jest gorsze:

  - likwidacja państwa i narodu polskiego?

  - czy upadek żydo-katolicyzmu w Polsce?
 • @Rzeczpospolita 13:09:41
  Dla mnie najgorsze jest to:
  "ZLIKWIDOWAĆ KATOLICKICH BYDLAKÓW"! - Dariusz Kosiur 24.08.2015 16:00
 • @Zdzich 18:42:18
  Dziduś, słoneczko,
  podaj link do tej wypowiedzi - nie stosuj wobec wszystkich swoich perfidnych żydo-katolickich oszustw.
 • Pierwsza loża masońska powstała pod koniec XVII w Londynie
  Pierwsza organizacja masońska, powstała pod koniec XVII wieku w Londynie, wyniku połączenia kilku bractw religijnych (katolickich, anglikańskich, protestanckich) zrzeszających rzemieślników i drobnych kupców, w celu wspólnego działania na rzecz swoich wspólnot czyli wspólnego tworzenia opieki medycznej, wsparciem porad prawnych, organizowaniem opieki społecznej dla wdów i sierot oraz wspieranie edukacji podstawowej.
  Ponieważ, że zdarzały się przypadki prześladowania członków nie których bractw (katolickich lub protestanckich przez władze), została ona w półukryciu. Czyli siedziby i władze są znane, ale członkowie są utajnieni, rozpoznają się przez znaki rozpoznawcze. Jako, że Londyn był ważnym centrum gospodarczym rodzącego się imperium brytyjskiego, to do tego związku przystępowały inne bractwa rzemieślników i drobnych kupców w innych miastach Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii a następnie kolonii.
  Ponieważ, w drugim dziesięcioleciu XVIII, część członków loży londyńskiej, dorobiło się pokaźnych majątków, to zainteresowało pewnych arystokratów powiązanych z dworem króla Anglii. Wtedy to stworzono legendę masonerii, by móc przyciągnąć znudzonych i pragnących rozrywek brytyjskich arystokratów. To wtedy można mówić o narodzinach masonerii kontynentalnej wrogiej tradycji, rodzinie i religii.
 • No nie zupełny obraz.
  W kościele tez działają w ukryciu loże np Jezuitów, spuścizna jeszcze po Templariuszach . Walczyli o wpływy na kontynencie amerykańskim z masoneria rytu szkockiego i nowojorskiego w przededniu utworzenia państwa amerykańskiego. Inna organizacja tego typu to Opus Dei.

  Są różne organizacje wolnomularskie, np polscy wolnomularze działali od czasów Stanisława Augusta mając przede wszystkim na uwadze interes Polski.

  W każdym państwie europejskim działali wolnomularze, iluminaci etc. Na ogół była to arystokracja dbająca obok władcy o prawidłowy rozwój państwa i własne interesy. W Szwecji np. było warunkiem koniecznym tamtejsi wolnomularze byli Chrześcijanami.

  Żydzi do pewnego czasu byli poza działalnością wolnomularską. Za początek ich działalności można okres wojen napoleońskich, gdy wspierali zlotem rożne strony walczące.

  Owszem różne loże współpracowały w kluczowych problemach ponad państwowych, ale głównie dbały o interes swój (dotyczy to magnatów) i swojego państwa. Często odwoływali się do wartości katolickich i patriotycznych.

  Dopiero Żydzi jako bezpaństwowcy, bez ziemni, w oparciu o swoje złoto zbudowali system masonerii globalnej. Gdzie wartością nadrzędną jest bogacenie się. Wszelkie odwoływanie się na boga, symbole chrześcijańskie przestało mieć znaczenie, ba sami jako tacy nie uznają krzyża. Taka symbolika jest praktykowana tylko w satelickich lożach, które są zmuszone do uznania przewodnictwa ich bractwa.
 • Debil@Grupa „D” Departamentu IV MSW do Walki z Kościołem
  Patrzysz na link i piszesz „podaj link”.
  Cóż – DEBIL.
 • @Zdzich 09:11:44
  Dziduś, słoneczko,

  tobie do reszty rozum odebrało.

  dziduś,
  ale nie paskudź wszędzie,
  rób kupę w swojej parafii - może opłatek ci dadzą i w fetorku z tobą posiedzą.
 • Odpowiedź Kosiura na ... cytaty jego własnych wypowiedzi!
  @Zdzich 09:15:02
  Dziduś, słoneczko,
  już przekonałeś wszystkich, jaka potrafisz być świnią, ale w dniach rocznicy powstania idź zwalić kupę w swojej parafii
  - dziś paszoł won
  Rzeczpospolita 02.08.2017 09:29:36

  Cóż – DEBIL.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ULUBIENI AUTORZY

więcej