Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
458 postów 1672 komentarze

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Ich Polin czy nasz polip ?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polin czyli o żydowskiej Polsce – „tu odpoczniesz”

Ich Polin czy nasz polip ?

 

“Faktem jest, że Żydzi walczą z Kościołem katolickim, tkwią w wolnomyślicielstwie, stanowią awangardę bezbożnictwa, ruchu bolszewickiego i akcji wywrotowej. Faktem jest, że wpływ żydowski na obyczajowość jest zgubny, a ich zakłady wydawnicze propagują pornografię. Prawdą jest, że Żydzi dopuszczają się oszustw, lichwy i prowadzą handel żywym towarem. Prawdą jest, że w szkołach wpływ młodzieży żydowskiej na katolicką jest na ogół pod względem religijnym i etycznym ujemny…”ks. kard. August Hlond, Prymas Polski

  


 

Ks. prof. Waldemar Chrostowski o Polin czyli o żydowskiej Polsce – „tu odpoczniesz”

https://www.youtube.com/watch?v=OciPbjGj46A

//www.radiomaryja.pl/multimedia/polski-punkt-widzenia-14-11-2016/

 

Ks. prof. Chrostowski:

Żydzi mogli znaleźć się w naszym kraju przed Chrztem Polski

 

W programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam ks. prof. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opowiedział, jak Żydzi znaleźli się w naszym kraju oraz skąd wzięło się pojęcie antysemityzmu.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski podkreślił, że należy krzewić i przypominać Polakom dziedzictwo kultury żydowskiej i jej wpływ na stosunki polsko-żydowskie.

– Kultura żydowska była bardzo bogata. Była ona zakorzeniona w Biblii, głównie w Starym Testamencie i w całej wielowiekowej tradycji żydowskiej. Stanowiła ona wobec tego niejaką kontynuację Biblii, a wiadomo, że Pismo Święte i historia zbawienia, która za nią stoi, to jest część naszego duchowego i religijnego dziedzictwa. Ta duchowa kultura rozwijała się tutaj w sposób odmienny od kształtu, jaki miała w wielu innych rejonach świata i Europy. Ta specyfika wynikała zarówno z geografii i topografii naszej Ojczyzny, ale i ze specyfiki naszej kultury oraz ze specyfiki wzajemnych relacji między Polakami a Żydami, a także między judaizmem a chrześcijaństwem w tym wydaniu, które tutaj przez wieki na ziemiach Rzeczypospolitej było szczególnie płodne i ważne – wskazał.

Zdaniem ks. profesora, Rzeczpospolita w czasie okupacji niemieckiej stała się miejscem zagłady Żydów i ich kultury, ale i cmentarzem bez grobów dla wielu milionów Żydów. W związku z tym od kilkudziesięciu latutarł się stereotyp, że na cały ten długi czas – około tysiącletni czas zamieszkiwania Żydów na naszych terenach – patrzy się przez pryzmat wyłącznie tej zagłady.

– W ten sposób urabia się wizerunek Polski, jako nie tylko kraju pozbawionego Żydów, ale jako miejsca ich wymordowania. Wtedy już nie pojawia się nawet pytanie, kto tego dokonał, ale sama ziemia jest napiętnowana, a wraz z nią także i my – podkreślił duchowny.

Ks. prof. Chrostowski przypomniał również znaczenie słowa „Polin”.

– Słowo „Polin” ma związek z żydowską opowieścią. (…) Jej początki sięgają końca XV w. i początków XVI w., kiedy to Żydzi zostali wypędzeni z Półwyspu Iberyjskiego, z Hiszpanii i Portugalii. Udali się wtedy na Wschód w dwóch zasadniczych kierunkach: jedna fala udała się w kierunku Konstantynopola, bo chciała być bliżej Ziemi Świętej, a druga fala udała się na Wschód. Kiedy Żydzi wędrowali na Wschód, prosili Pana Boga, żeby wskazał im kraj, w którym mogliby odpocząć. W ten sposób dotarli do kraju, gdzie są puszcze. Samo słowo: puszcza ma w sobie wydźwięk, który oddaje ten onomatopeiczny charakter tego, co się w puszczy dzieje. Właśnie w tej puszczy usłyszeli najpiękniejszą hebrajską spółgłoskę – ( z pol. Sz).(…) Ta spółgłoska jest jednocześnie spółgłoską, którą Żydzi umieszczają w tzw. mezuzie, czyli jest to szczególne oznaczenie żydowskiego domu. (…). Usłyszeli więc ten dźwięk i pomyśleli, że znaleźli się wreszcie u siebie. Podnieśli głowy i zobaczyli napisane dwa słowa: „Po” i „Lin”. „Po” znaczy po hebrajsku – tutaj, „Lin” – odpocznij. Zatem „Polin” – tutaj pozostań. Jest to zarazem hebrajska nazwa Polski – powiedział ks. prof. i dodał, że nawet dzisiaj w świadomości Żydów w Ziemi Świętej Polska stała się miejscem, w którym Żydzi odnaleźli swój dom.

Historia Żydów na terenach naszego kraju może sięgać czasów nawet sprzed Chrztu Polski – wskazał.

– Kazimierz Wielki sprowadził Żydów do Krakowa, gdzie nadał im dzielnicę do zamieszkania na stałe. Stąd dzielnica ta do dzisiaj nosi nazwę Kazimierz. Natomiast obecność Żydów na naszych ziemiach jest tak długa, jak nasza historia, a być może nawet sięga czasów sprzed chrztu Polski, dlatego że na nasze ziemie trafiali podróżnicy, handlarze czy kupcy, którzy tutaj szli Szlakiem Bursztynowym. Wśród nich byli tacy, którzy pisali po arabsku, ale byli i tacy, co do których możemy się domyślać, że byli Żydami. Naukowcy mają również powody, żeby przypuszczać, że samo wprowadzenie monet na ziemiach polskich miało także związek z obecnością Żydów. W okresie Piastów obecność Żydów była wyraźnie widoczna. Na długo przed Kazimierzem były wydawane rozmaitego rodzaju dekrety i zarządzenia poszczególnych książąt, które regulowały obecność Żydów, ale też nadawały im przywileje na naszych ziemiach – podkreślił ks. profesor.

W Polsce Żydzi mieli od zawsze możliwość swobodnego wyznawania swojej wiary – zaznaczył ks. Waldemar Chrostowski i dodał, że nikt nie chciał tego zmieniać.

– Żydzi od XVI w. rozwinęli szczególny rodzaj swojej kultury, bo mieli swoje szkoły, własne sądy, swój samorząd, mieszkali w zamkniętych dzielnicach, gdzie sposób ich życia regulowały własne zwyczaje. Była również bardzo bliska koegzystencja z Polakami i obywatelami I RP innych narodowości, bo musimy pamiętać, że ówczesne granice nie pokrywały się z obecnymi granicami.Ta koegzystencja polegała również na tym, że kościoły i synagogi były nieopodal siebie – zaznaczył.

Polacy i Żydzi żyli obok siebie, ze sobą i przeciw sobie. By zrozumieć pojęcie dzisiejszego antysemityzmu, musimy rozróżnić trzy rozmaite zjawiska – podkreślił ks. Chrostowski.

– Po pierwsze, antysemityzm, który ma podłoże etniczne. Po drugie, antyjudaizm, który ma podłoże religijne, teologiczne i jest pewnym sprzeciwem wobec żydowskiej wiary czy też sposobu jej wyznawania. I po trzecie, antyżydowskość, która ma przyczyny społeczne, kulturalne i ekonomiczne.Te trzy zjawiska trzeba odróżniać, żeby w ogóle całą tę rzeczywistość koegzystencji – a zarazem pewnych napięć – zrozumieć.Antysemityzm to bardzo ciężkie oskarżenie dlatego, że natychmiast przychodzi na myśl to, co niemieccy narodowi socjaliści robili z Żydami. Antysemityzm zawsze prowadził nie tylko do dyskryminacji, tylko rozpoczynał się od pogardy, a kończył się krwawymi prześladowaniami – powiedział.

We wzajemnej koegzystencji były przejawy antyjudaizmu i antyżydowskości, które zresztą były odwzajemniane ze strony żydowskiej – zaznaczył ks. profesor.

– Żydzi odwzajemniali antysemityzm nastawieniem antychrześcijańskim i antykatolickim, odwzajemniali nastawieniem kulturowo-społeczno-ekonomicznym antypolskim, czy antyukraińskim, bo wszystkie wspólnoty, które żyły obok siebie, pilnowały jednocześnie swoich interesów ekonomicznych, społecznych itd. Odbywało się to na wielu różnych drogach. Ale nie było w Polsce tego, co miało miejsce w Europie Zachodniej, a więc masowego wypędzania Żydów i masowego antysemityzmu w znaczeniu rasistowskim, czyli mordowania ich tylko dlatego, że są Żydami. (…) Wzajemność współistnienia bywała trudna, ale na pewno nie skutkowała czymś takim, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku Niemców – wskazał ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Źródło; //www.radiomaryja.pl/informacje/ks-prof-chrostowski-zydzi-mogli-znalezc-sie-naszym-kraju-chrztem-polski/

 


 

Ks. prof. Waldemar Chrostowski – DARY ZIEMI I ROLA EDUKACJI

https://www.youtube.com/watch?v=cdi76aKQUrM

 

Żydom jest zabronione to wszystko co czynią w Królestwie Polskim” Benedykt XIV

 

Encyklika papieża Benedykta XIV O nadmiernej roli Żydów w Królestwie Polskim - 1

https://www.youtube.com/watch?v=ZIi8IA-369w

 

Encyklika papieża Benedykta XIV O nadmiernej roli Żydów w Królestwie Polskim - 2

https://www.youtube.com/watch?v=lSGQyNNDgNs


„Socjalizm… płynie ta rzeka przez całe wieki…, obecnie mamy powódź… która może zatopić nie tylko fabryki, miasta i kraje, lecz nawet cywilizację…; kapitał ożeniony z demagogią nie mógł spłodzić innego dziecka, że zaś to dziecko ma głowę potwora i kretyna, to tym gorzej dla jego ojca”

Henryk Sienkiewicz „Wiry”


Modlitwa poranna pobożnego Żyda

https://www.youtube.com/watch?v=K12nsuf1c7k 

Wy jesteście tylko krzykiem nienawiści... Imię wasze jest Błąd - i dlatego wypadkowa waszych działań będzie zawsze przeciwna waszym założeniom... A przy tym na jednej i tej samej głowie nie można nosić dwóch czapek, chyba że jedna będzie pod spodem? Czy wasz socjalizm jest tylko środkiem do zbudowania Polski, czy wasza Polska jest tylko przynętą i hasłem, które ma przyciągnąć do waszego obozu lud?... Naprawdę jest tak, że wy choćbyście chcieli uczynić coś polskiego, to nie zdołacie, albowiem w was samych nie ma nic polskiego... Wy jesteście złym kwiatem obcego ducha. Dość wziąć wasze dzienniki, waszych pisarzy, poetów i krytyków! Cały ich aparat umysłowy jest obcy. Prawdziwy ich cel to nawet nie socjalizm i nie proletariat, ale zniszczenie... Wy jesteście jak owoc z jednej strony zielony, z drugiej gnijący. Wy jesteście chorzy... Wy otwieracie na rozcież drzwi nawet znanym łajdakom i pozwalacie im reprezentować nie własne łajdactwo, ale waszą ideę. Wy, ogólnie mówiąc, nosicie w sobie zatratę i Polskę łączycie z zatratą. W waszej partii są niechybnie ludzie poświęcenia i dobrej wiary, ale ślepi, którzy w swej ślepocie służą komu innemu, niż myślą" (Henryk Sienkiewicz "Wiry", Oficyna Wydawnicza GRAF Gdańsk 1990, str. 91-92) 

 

 ARESZTOWANIE AGENTEK KOMUNISTYCZNYCH

 

Taka jest właśnie kultura żydowska! Różna od wszystkich kultur innych historycznych narodów! Żydzi są separatystami i wytworzyli cztery etyki sytuacyjne – dwie dla swoich i dwie dla obcych. Kultura to sztuka uprawy ducha, którą wyznacza kult. A żydostwo ma przecież wiele kultur wyrosłych ze zdeformowanych kultów, sposród, których wymienić trzeba największe (kultury); litwacką, tumską, żydoamerykańską i komunistyczną. Obecność żydów w Polsce zawsze nam gwarantuje wojnę cywilizacji, wojnę kultur i wojny religijne. Już Biblia ujawnia nam przecież nieustanne wojny religijne nie tylko żydów z pogańskim golusem, lecz także wojny religijne wewnątrz samego żydostwa, które wytworzyło aż cztery żydowskie religie - w czasach ST i w momencie Odkupienia. Zatem w czasach biblijnych działały następujące religie, które usprzeczniały wewnętrznie całe żydostwo; 1) jahwizm-mozaizm ( a więc prechrześcijanie i chrześcijanie, którzy uwierzyli Mojżeszowi i Chrystusowi), 2) judaizm, 3) chasydyzm, 4) pogaństwo żydowskie. Prof. Michał Poradowski wylansował teorie, że pęknięcia wewnątrz Izraela są przenoszone na cały świat gdyż żydzi żyją w diasporach i mocno oddziaływują przez swój aktywizm na społeczności krajowców. Osobną kwestią jest namysł nad konkluzją wielu badaczy, że "judaizm rabiniczny a komunizm to jedno i to samo". Wniosek ogólny; obecność żydów na ziemiach gojów zawsze gwarantuje agenturalność i infiltrację religijną, kulturową i cywilizacyjną oraz wojny totalne prowadzone w imię żydowskich iluzji.


MOWY PRZECIWKO ŻYDOM

 

MOWA PIERWSZA

 

ŚW. JAN CHRYZOSTOM

 

ARCYBISKUP KONSTANTYNOPOLITAŃSKI, DOKTOR KOŚCIOŁA

 ––––––––––

Synagoga żydowska – siedlisko demonów (1)

 Wiem, że nawet i dziś wielu poważa żydów, a obrzędy ich za godziwe uznaje; toteż spieszę, by wykorzenić to zgubne mniemanie. Powiedziałem, że synagoga nie proponuje niczego co by ją czyniło lepszą od teatru, i biorę Proroka za świadka: żydzi nie są godniejsi zaufania niż prorocy. Co zatem mówi Prorok? (…) [splugawiłaś ziemię wszeteczeństwami twymi i złościami twymi] (2) (…) pokazałaś czoło wszetecznej niewiasty, wyzbyłaś się wstydu (Jer. III, 2. 3). Miejsce, gdzie przebywa wszetecznica to miejsce rozpusty; lecz to mało powiedzieć, że synagoga jest miejscem rozpusty i teatrem; jest ona ponadto  jaskinią zbójców i schronieniem dzikich bestii. Gdyż powiedziane jest: [Jaskinią zbójców stał się ten dom] (3), Dom twój stał się dla mnie jaskinią hieny (Jer. VII, 11), nie tylko dzikiego zwierzęcia, ale zwierzęcia nieczystego. I dalej: Opuściłem dom mój, zostawiłem dziedzictwo moje (Jer. XII, 7). Otóż, kiedy Bóg opuszcza, jakaż nadzieja zbawienia pozostaje? Gdy Bóg opuszcza jakieś miejsce, owo miejsce staje się siedliskiem demonów. Wprawdzie, utrzymują stanowczo, że i oni wielbią prawdziwego Boga; lecz niech Bóg broni, byśmy to i my twierdzili! Żaden żyd nie wielbi Boga. Sam Syn Boży to oświadcza. Gdyż mówi: Gdybyście bowiem Ojca mego znali, to byście i mnie znali, ale ani mnie nie znacie, ani Ojca mojego (Jan. VIII, 19). Jakież nad to wiarygodniejsze świadectwo mógłbym przytoczyć?

 Skoro bowiem nie uznają Ojca, ukrzyżowali Syna i odrzucili asystencję Ducha Świętego, któż zatem śmiałby zaprzeczyć, że synagoga jest siedliskiem demonów? Bóg nie jest wielbiony w tym miejscu, wręcz przeciwnie! Lecz odtąd to chram bałwochwalstwa; niektórzy tymczasem zbliżają się do tych miejsc jakby do sanktuarium.

 Św. Jan Chryzostom (4)

//www.ultramontes.pl/chryzostom_synagoga.htm

 

 

  15 Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. 16 Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży9. (1 List do Tesaloniczan 2, 15-16)

 

 

  

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ULUBIENI AUTORZY

więcej