Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
461 postów 1761 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Wyhodowali 8 milionów „debili Ewangelii” w swoich parafiach.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wyhodowali 8 milionów „debili Ewangelii” w swoich parafiach.

 
Wyhodowali 8 milionów „debili Ewangelii” w swoich parafiach.
 
Wobec faktu, że nie można rzeczowo dyskutować z tzw. „katolikami” (toruńskimi) o stanie ducha Narodu Polskiego wyniszczanego przez kłamstwo i przez upadek kultury czynu - jak kraj długi i szeroki, albowiem procesy odmóżdżenia Polaków i skarłowacenia duszy doszły już do stanu apogeum skundlenia, to rozsyłam treść mojej opinii, którą nie sposób wydrukować w debacie na stronie „RM”, albowiem nawet i tam „krytyczna krytyka krytyk” ma swoje ograniczenia i swoją poprawność polityczną.
 
Sprawa bowiem dotyczy podmienionych i skundlonych łże-elit, które de facto ubierają się w pozy autorytetów i mężów stanu, a także różnej maści fachowców w przeróżnych dziedzinach nauk i sztuk - choć bliżej im do lunaparów i syndykatów zbrodni niźli do arystokracji ducha.
 
Wprawdzie w Polsce niewiele trzeba aby trafnie ocenić twarze "elitarnych" postaci typu Boniego, Nowaka, Chlebowskiego, Rostkowskiego, etc. aby dostrzec, że nie są to oblicza narodowej inteligencji, lecz pospolite "mordy zakazane" tych co Rzeczypospolitą najechali w celach podboju i zniewolenia. Oczywiście sama legitymacja w postaci konkretnej facjaty nie wystarcza by orzec o przynależności do "piekielnej zgrai", bo dla pełnego przekonania - w tym temacie - potrzebne są jeszcze mowa zdrajcy i czyny zdrajcy, aby w pełni uzyskać potwierdzenie dla teorii, że "złe drzewo nie może wydawać dobrego owocu". W Polsce mamy jednak do czynienia z kompletem, bo co na zewnątrz to i wewnątrz. Aż dziw, że masy tubylców tego nie dostrzegają! A przecież hołota polityczna klnie jak szewcy i sami szydzą ze swojego państwa ("kamieni kupa"), które traktują niczym dojną krowę.
 
Szkoda tylko, że w proponowanej debacie na stronach "RM" nie rozróżniano pomiędzy „elitami” w poszczególnych cywilizacjach i nie wskazywano na ich jakościowe różnice oraz cele. Cywilizacje bowiem się bardzo od siebie roznią a więc i elity w nich również nie są identyczne i inaczej zorientowane na wartości i upodobania. "Są w cywilizacjach takie obrzydliwości, które w innych uchodzą za cnoty" (prof. Feliks Koneczny). Dla przykładu w cywilizacjach żydowskiej i germańsko-biznatyjskiej nienawiść i pogarda do obcych uchodzi za cnotę. Bismarck mówił w pruskim sejmie, że "gdy się Polaka nie bije ten nie wie, że żyje".

Jestem przekonany, że prawdziwą elitą świata są rzymscy katolicy, albowiem są dziećmi Króla, dziedzicami Królestwa Bożego, które nie jest utopią lecz faktem. Tylko w cywilizacji łacińskiej ceni się osobę ludzką jako byt personalny i substancjalny, wyposażony w pakiet praw naturalnych i bożych. Katolikom nie jest potrzebna żadna Konstytucja, gdyż mają Dekalog i nade wszystko są liturgicznym narodem będącym własnością Jahwe. Dla katolików jest oczywistym, że władza pochodzi od Boga i prawo, kult oraz etos nawzajem się przenikają – tworząc realną i niepodzielną jedność. Stosunek do dobra, piękna i prawdy odróżnia katolików łacinników od ludzi cywilizowanych inną metodą a więc po bizantyjsku, żydowsku, turańsku, arabsku, etc. Niewątpliwie supremacja sił duchowych nad fizycznymi obecna w cywilizacji łacińskiej powoduje, że elity dobra, piękna i prawdy zorientowane na świętość – powstają tylko w niej. W innych cywilizacjach raczej mamy do czynienia z satrapami, tyranami, autokratami, etc., którzy lekceważą kult, etos i prawo z nadania Jahwe. Stąd też obecny kryzys w Polsce jest efektem wojny cywilizacyjnej oraz kołobłędu powodującego paraliż czynu i ucieczkę z kraju przed watahami dzikich kolonizatorów reprezentującymi niższe i podłe cywilizacje * - odmienne w metodach od cywilizacji łacińskiej. Kultura jest sztuką uprawy ducha, którą wyznacza kult. Im mniej bowiem w przestrzeni publicznej Boga tym mniej dobrej uprawy i więcej fałszywych elit, gdyż źródłem elit, ludu wykupionego – do życia w wolności – Krwią Zbawiciela jest sam Chrystus. W Polsce z powodu demokracji i pluralizmu niestety zrównano prawdę z kłamstwem oraz niegodziwość z cnotą – występujące obok siebie w debacie publicznej. Dlatego wielu Polaków przez uwodzicielski charakter mediów oraz przez bombardowanie propagandą przestało odróżniać ludzi dobrych od złych. A przecież to stan, w którym - jak powiedział sławny Grek – „giną państwa”. („Państwa które nie odróżniają ludzi dobrych od złych – giną”)

 

 

 

 
 
Janusz Górzyński pisze:
 
Twój komentarz oczekuje na moderację.
 
 
Piszecie o elitach i rozprawiacie o demokracji a prawda jest oczywista, iż demokracja jest utopią a partiokracja jest bandytyzmem zorganizowanym za pieniądze podatników.

Zarówno św. Augustyn – traktujący o konfrontacji Civitas Dei z civitas diaboli – jak też św. Jan Paweł II mówiący o śmiertelnym boju pomiędzy Ewangelią i antyewangelią oraz Kościoła z antykościołem, nie zawracali sobie głowy sposobem wyłaniania władzy, ale zajmowali się stosunkiem konkretnego społeczeństwa do kwestii miłości i sprawiedliwości oraz do dobra, piękna i prawdy. (Demokracja bez wartości przemienia się prędzej lub później w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm – mówi ł Jan Paweł II w polskim Sejmie. Natomiast św. Augustyn napisał, iż Rzym został zburzony albowiem tylko powierzchownie był nawrócony i nadal był siedliskiem demonów i pogaństwa).

Trzeba powiedzieć wyraźnie, bez owijania w bawełnę, że żyjemy w epoce durniów, w której przez system duraczenia w szkołach wszystkich szczebli i przez media – masy durniów są po prostu reprodukowane na wielką skalę. Dodajmy, że 8 milionów obywateli “katolickiej” Polski oddało swój głos na “katolika” debila Ewangelii, który w publicznej debacie powiedział, że “głoszenie Ewangelii to Średniowiecze”.

Apostoł Paweł nauczał, że “biada mi jeśli bym nie głosił Ewangelii”. Dodawał, że każdy kto głosi Ewangelię inną niż ta, którą obwieścił Jezus Pan - niech będzie wyklęty.

Powyższa sytuacja dowodzi tylko, że społeczeństwo “katolickie” w Polsce jest po prostu źle skatechizowane i niewrażliwe na herezje oraz szyderstwa błędowierców.

W kulturze idiotów bowiem wszystko jest dopuszczalne i dozwolone. Jak powiedział ks. prof. A. Zwoliński, to “im większy idiota to tym wyżej się pnie”. Na szczęście jednak "zobaczyliśmy szatana spadającego z nieba jak błyskawica".

Demokracja jest utopią a obecna jej formuła masońska – typu demokracji Rewolucji Francuskiej służy dalszym procesom odchrześcijannienia świata. W tym systemie chodzi o zrealizowanie następujących postulatów rewolucjonistów;

1) Całkowite zniszczenie resztek systemu korporacyjnego i solidarności stanowej
2) Swiadomą dechrystianizację całej kultury i wszystkich obyczajów
3) Umieszczenie człowieka w miejsce Boga, a więc o radykalne zmiany w światopoglądzie (przejście od biblijnego teocentryzmu po pogański antropocentryzm, bezbożny, absolutny, samowystarczalny)
4) “Kult człowieka” i Deklaracji Praw Człowieka
5) Wprowadzenie umowy społecznej jako podstawy życia spolecznego. Antyteza przymierza ludu liturgicznego z Jahwe.
6) Suwerenność umieszczona jest nie w Bogu, i w służącej Bogu władzy, lecz w ludzie (bałwanie) i w “woli ogólnej” (w sumie błędów bałwanów).
7) Pyszny zamiar zbudowania społeczeństwa w pełni laickiego na gruzach ładu Bożego. Dlatego w systemie tym niszczy się rodzinę i godność każdego człowieka.
 
Dodać do powyższego należy spostrzeżenie Prymasa Polski, dr Wojciecha Polaka, zawarte w książce pt. “Świadkowie Chrystusa”, w której dowiódł, że demokracja jest rozsadnikiem i promotorem relatywizmu moralnego. Dzięki demokracji komunizm w kulturze może być promowany za sprawą tzw. partii politycznych, które powołują się na pluralizm a następnie po przejęciu władzy wprowadzają totalitarną rewolucję amoralną za pomocą terroru ustanowionego przez siebie “prawa” – (Jak to oczywiście uczynił PO-bandycki paplament i pRezydent diabeł Bronco Bull w przypadku choćby genderowej ustawy przemocowej).
 
Osobiście wolę Kościół Nauczający (świat) niż dialogujący (ze światem) !!!
 
NIGDY NIE MOŻNA SOBIE P0ZWALAĆ NA BŁĘDY ZWŁASZCZA W KOŚCIELE!!!!
 
Milczenie kapłanów w stosunku do propagandy herezjarchów przynosi tragiczne owoce, albowiem prosty lud nie jest zabezpieczony przez błędami i zaczyna ulegać emanantyzmowi władzy i fałszywych autorytetów. Nie ma nic gorszego od milczących psów!
 
Ongiś słusznie palono na stosie tych, którzy głosili, że Pan Bóg ma się słuchać Szatana a Kościół diabła. Teraz jednak tego się nie czyni, nawet symbolicznie i dlatego mamy “katolików”, którzy mówią, że “nie ma jednego prawa Bożego” oraz “głoszenie Ewangelii to Średniowiecze”.
I taki “katolik” dostaje aż 8 milionów głosów poparcia od przedstawicieli “katolickiego” narodu.
 
CZY KSIĘŻOM PARAFIALNYM NIE WSTYD ZA SWOICH PARAFIAN, KTÓRZY W LICZBIE 8 MILIONÓW POPARLI SZYDERSTWA I ANTYEWANGELICZNE POPISY „KATOLIKA” B. KOMOROWSKIEGO ?
 
Mnie oczywiście szokuje pozytywny stosunek wielu ludzi Kościoła do kwestii demokracji totalitarnej.
 
Zdaniem prof. J. L. M. Talmona (The originis of totalitarian demokracy) demokracja jest utopią i byla nią nawet dla samego J. J. Rosseau, który również uważał, że demokracja nie może być nigdy urzeczywistniona. Po prostu pisał sobie utopię jak wielu innych w swoim czasie.

Powodzenie jednak utopii w świecie polega na tym, że “marzyciele i protagoniści rewolucji francuskiej oraz po niej następujących w młodości czytali wyłącznie książki utopistów, które zapłodniły ich umysły do życia w błędach”.
 
DLATEGO NAJWAŻNIEJSZE DLA CZŁOWIEKA JEST TO CO SŁUCHA, CZYTA, I Z KIM PRZYSTAJE!!!! Bo przecież czym się karmisz tym jesteś i z kim przystajesz tym się stajesz 
 
 
 
 
Niestety powyższego tekstu moderator "RM" nie opublikował!!!!
 
CZEKA NAS JESZCZE DŁUGA DROGA NIM POWSTANIE NOWOCZESNY I ŚWIADOMY SWOJEJ TOŻSAMOŚCI ORAZ CELÓW LITURGICZNY NARÓD POLSKI!
 
Świetne wystąpienie – ks. prof. Guz o elitach i świętości
 
 
U Dudy w Krakowie - o prawie i nie tylko
 

Polska albo będzie totalnie katolicka albo jej w ogóle nie będzie !!! 

KOMENTARZE

 • panie Januszu Górzyński ...
  dobrze by było , aby pan i panu podobni nie wycierali sobie buzi naukami Jezusa .
  Opisujesz pan patologię gnębiącą nasz kraj , jednocześnie wspierasz pan i głosisz inną . Nie mieszaj pan Boga z polityką ,wystarczająco dobrze robią to jego słudzy . Rozumiem że intencje ma pan dobre , ale nie tędy droga i nie te metody ...
 • @fabi 19:37:26
  //Nie mieszaj pan Boga z polityką//

  ZADANIEM KOŚCIOŁA JEST UŚWIĘCAĆ WSZYSTKO A NADE WSZYSTKO POLITYKĘ, ALBOWIEM POLITYKA OBEJMUJE DOBRO WSPÓLNE!

  Tylko zdrajca mógłby oddać politykę w arendę żydowską, lub w niewolę turańców, biznatyńców, etc.

  Polityka to święta rzecz - patrz św. Jadwiga Król Polski, św. Kazimierz Jagiellończyk, etc.
 • Pogański kraj, pogańskie obyczaje.
  Nie wiem, drogi Januszu, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Polska jest w około 95% krajem pogańskim.
  Biorąc pod uwagę, że chrześcijaninem, a właściwie Chrystusowcem jest tylko człowiek świadomie poddany Osobie Pana Jezusa Chrystusa, starający się postępować wg. Jego nauki i przykładu.
  Czemu korporacja watykańska nie przyjęła nazwy: Kościół Chrystusa? Myślę że uznając że nie są Kościołem Chrystusa, przyjęli inną nazwę.
  Jak ludzie nie należący do Chrystusa mają wprowadzać Chrystusowy porządek w jakimś kraju? Jeżeli w swoim własnym życiu nie mają Chrystusowego porządku!
  W końcu sam Karol z Wojtyłów stwierdzał wielokrotnie że on jest totus tuus Marii. A skoro cały należał do Marii, to ani jedna jego cząstka nie należała do Chrystusa. Jaką jest korporacja religijna, której monarcha stwierdza, że należy do kogoś innego niż Bóg?
  Czy korporacja zwana kościołem może być Chrystusowa, jeżeli jej monarcha absolutny jest zdeklarowanym poganinem?

  Pogański kraj, pogańskie obyczaje.

  A tak przy okazji. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego że za kilkanaście dni będzie w Polsce obchodzone święto Artemidy Efeskiej połączone z tradycyjnymi korowodami obnoszenia po ulicach bałwanów?
 • @von Finov 20:37:21
  Normalny człowiek takiej ilości bzdur w jednym poście by nie napisał ;)
 • Niewiarygodne!
  //mamy “katolików”, którzy mówią, że “nie ma jednego prawa Bożego” oraz “głoszenie Ewangelii to Średniowiecze”.
  I taki “katolik” dostaje aż 8 milionów głosów poparcia od przedstawicieli “katolickiego” narodu.

  CZY KSIĘŻOM PARAFIALNYM NIE WSTYD ZA SWOICH PARAFIAN, KTÓRZY W LICZBIE 8 MILIONÓW POPARLI SZYDERSTWA I ANTYEWANGELICZNE POPISY „KATOLIKA” B. KOMOROWSKIEGO ?//
 • Komorowski naprawdę tak powiedział?
  Czemu o tym nikt nie informował? Czyżby i Polscy księża, tak jak ja o tym nie wiedzieli? gdzie i kiedy on tak się wysłowił? Przecież w kraju katolików taka wypowiedź powinna być otrąbiona na rogach wszystkich ulic i potępiona ze wszystkich ambon.Nie do wiary...
 • P. S. Dobrze,
  że chociaż w końcu Pan skasował te szatańskie żygowiny, bo już miałem zamiar tu nie wracać, tak zapaskudził... SZCZĘŚĆ BOŻE!
 • @von Finov 20:37:21 ///Pogański kraj, pogańskie obyczaje.///
  Won stąd "von"! Nie pluj jadem na mój kraj. A-kysz! Mefistofelesie.
 • @moher 04:43:26
  //Komorowski naprawdę tak powiedział?
  Czemu o tym nikt nie informował? Czyżby i Polscy księża, tak jak ja o tym nie wiedzieli?//

  Niestety, bo gdy Komorowski to powiedział na Lednicy, to stał koło niego dominikanin z Poznania o. Góra OP, który nie zaoponował.
  Sprawa była jednak podnoszona przez "RM". O tych herezjach mówił też poseł Andrzej Jaworski. Jednak jak widać 8 milionów łże-katolików ciągle sobie z tego nie zdaje sprawy, bo jest "ewangelizowane" przez lewackie gazeciarstwo żydowskie.

  O szyderstwach ze Świętej Ewangelii dowie się Pan w II-giej części debaty Komorowskiego z A. Dudą. (Jeśli jej Pan nie widział?) Była to zniewaga Boga i Kościoła na finiszu kampanii uczyniona przez genderowego "pRezydenta. Dlatego cała Polska mogła usłyszeć bluźniercę, który na początku debaty przedstawiał się jako "katolik".

  Warto pamiętać, że schizofrenia jest stanem ducha Lucypera, który doskonale wiele, że Bóg istnieje i jest wszechpotężny, ale jednak podskakuje w swoim piekle tak jakby był panem nieba i ziemi. I oczywiście gromadzi rzesze swoich zwolenników. (8 milionów zwolenników diabła Bronco Bulla to naprawdę dużo - jak na katolicki kraj).
 • @Janusz Górzyński 05:43:16 Dziękuję za informacje.Poszukam tej debaty.
  Ciągle brak czasu by wszystko wyłapać. Ale co do Bula to rzeczywiście sprawa chyba powinna być bardziej nagłośniona. Cóż, znam naiwnych i bezmyślnych rodaków którzy chodzą do Kościoła, a po wyjsciu z niego plują na siebie samych, nawet nie zdając sobie z tego sprawy wyzywają swoich kapłanów od jakichś czarnych, a swój Kościół posądzając o grzechy których nie popełnił. Rzeczywiście są "ewangelizowani" przez naszych cwańszych wrogów. Tacy są według mnie katolikami z nazwy. Rodzice ich ochrzcili i nauczyli, że wypada chodzić z wizytą do budynku kościelnego by pokazać się znajomym...Zagubione owieczki. Ale też i odpowiednich pasterzy jest za mało...Smutne to. Musimy się modlić by Duch Święty oświecił tych ludzi. SZCZĘŚĆ BOŻE!
 • @Janusz Górzyński 05:43:16
  http://bi.gazeta.pl/im/2/9663/z9663102Q,Ojciec-Jan-Gora-prezentuje--gadzety--spotkania-mlo.jpg
 • @moher 04:46:19
  Witaj jedyny sprawiedliwy ......

  Patrząc co tu robisz na Neonie mam dwie możliwości by to ocenić ..
  - jesteś aktywnym współpracownikiem tego systemu , lub
  kukiełką w ich rękach ,zadufany w sobie tego nie zauważasz ..
  widzisz prawda boli , to że skreślisz tu te słowa , ona dalej pozostaje
  nie jesteś tego w stanie zmienić .... niemniej pozdrawiam..
 • @moher 04:46:19
  Biedny satanisto, Moherze!

  Widzę, że jako mniej, czy bardziej świadomy wyznawca szatana nie trawisz nauczania Bożego Słowa. Tym bardziej, gdy to Boże Słowo demaskuje otwartą wrogość do Boga.
  Przerażającym jest, gdy człowiek nazywa cytaty z Bożego Słowa szatańskimi żygowinami i gdy cieszy się, że Boże Słowo jest eksterminowane.
  Jak łatwo się zorientować jest to następne potwierdzenie, że jednak, niestety, Polska jest krajem pogańskim.
  A już totalnym nieporozumieniem jest życzenie szczęścia u Boga, gdy niszczy się Słowo Boże.
 • @moher 05:02:09
  Masz prawo nie wiedzieć, że ponad ćwierć wieku temu oddałem moje życie Panu Jezusowi Chrystusowi do Jego dyspozycji. Wybaczył mi moje wyznane grzechy, oczyścił mnie swoją krwią z krzyża, dał mi zbawienie. Moją decyzję o zawarciu przymierza z Bogiem potwierdziłem poprzez chrzest w rzece przez całkowite zanurzenie w wodzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan Jezus Chrystus jest moim Bogiem, Zbawicielem. Zamieszkał we mnie w Duchu Świętym. Gdy to się stało wylądowałem na podłodze chwaląc Pana i dziękując Mu. Płakałem jak dziecko i całe moje ciało było jedną wielką radością, miłością, szczęściem. Bóg zmienił moje życie w mocy Ducha Świętego.
  To są fakty z mojego życia.
  Kiedyś byłem tzw. Rzymskim-katolikiem, ale jako członek tamtej religijnej korporacji byłem poganinem nurzającym się w różnych grzechach i nie wierzącym w Boga.

  A teraz biedny moherze odpowiedz mi: czy ten mój życiorys to życiorys Mefistofelesa?

  Ja publicznie i otwarcie wyznaję Pana Jezusa Chrystusa jako mojego Pana, Boga i Zbawiciela i staram się żyć wg Bożego Słowa.
  A Ty kogo wyznajesz i co jest wyznacznikiem Twojego życia?
 • @fabi 08:30:46 Witaj bracie oceniający.
  Jeśli jestem kukiełką, to tylko Pana naszego. Innych panów nie uznaję.
 • @von Finov 13:39:32
  //Przerażającym jest, gdy człowiek nazywa cytaty z Bożego Słowa szatańskimi żygowinami i gdy cieszy się, że Boże Słowo jest eksterminowane.// Żygowinami jest Twoja interpretacja, a nie Święte Słowo Boże.
 • @von Finov 13:51:45 -//A teraz biedny moherze odpowiedz mi: czy ten mój życiorys to życiorys Mefistofelesa?//
  Broń Boże! Nie! Nadal jesteś człowiekiem, dzieckiem Boga. To tylko życiorys biednego opętanego. Potrzebujesz nawrócenia z błędnej drogi!
 • @von Finov 13:51:45
  //Kiedyś byłem tzw. Rzymskim-katolikiem, ale jako członek tamtej religijnej korporacji byłem poganinem nurzającym się w różnych grzechach i nie wierzącym w Boga.//

  Poganinem byłeś i jesteś. Każdy Twój wpis dowodzi, że już dawno odpadłeś od Ducha Św.
  Nie jesteś w stanie sam się rozgrzeszyć i odprawić sobie Mszy św., objaśnić sobie bezbłędnie Słowo Boże i nakarmić się Świętą Eucharystią.

  Jezus Pan powiedział, że kto nie będzie spożywał Jego Ciała i Krwi nie będzie miał życia w sobie.

  I PO TOBIE TO WIDAĆ, ŻE JESTEŚ ZOMNIE!!!!

  To Jezus Pan ustanowił Kościół na Kefasie-Skale i dał temuż św. Piotrowi klucze Królestwa oraz władzę związywania i rozwiązywania.

  Kto walczy z Kościołem ten walczy z Bogiem!!!!

  Oczywiście Kościół należy ciągle reformować i eliminować błędy jakie powstają w relacji ze światem, lecz aby to czynić to trzeba w nim być - a nie udawać jego przyjaciela i mieć wobec niego złe zamiary.

  Niestety Ty też jesteś ofiarą błędnej, albo żadnej katechizacji oraz braku Twojego środowiska na głoszenie Ewangelii.

  Dlatego polecam nawrócenie wsłuchując się w głos papieża. On ma największą asystencję Ducha Św. Zatem effatha - co znaczy otworz się na prawdę!!!


  (Wykorzystuj internet w dobrych celach! Czas idiotów się po prostu kończy!)
 • @von Finov 15:30:48 Wszyscy jesteśmy dziecmi Boga. On naszym Ojcem.
  Także taki opętany jak Ty . On wszystko stworzył. Zamiast bełkotać, zastanów się co za bzdury wypisujesz. Idę do pracy i nie mam czasu. Do usłyszenia zbłąkany synu marnotrawny!
 • @moher 14:22:40
  Widzisz , tak bardzo jesteś zabiegany że nie dostrzegasz tego co powinieneś . Chcesz sie bawic w politykę , masz prawo . Nie mieszaj do tego Boga , nie tego od ciebie oczekuje . Razem z Januszem Górzyńskim pouczacie , a nawet więcej ,,von Finov - wa ,, jednak nie macie racji .
  Jeśli naprawdę uznajesz za swego pana Jezusa Chrystusa , wczytaj się w Jego nauki , odrzuć ten cały kościelny nawis , a staniesz się innym człowiekiem . Musisz zrozumieć iż Jezus jak o sobie mówił - jestem światłością tego świata ..... jest On Boskim promieniem który wszystko tworzy na ziemi , On jest Tobą a ty Nim , wszystko jest maluteńką cząsteczka Boga . Zyjemy po to by te cząsteczki mogły wrócić do domu .
  Wiem że to nie jest Twój obraz Boga , i nie jest to Twoja wina bo Ci go ta namalowali . Jezus , a raczej jego ludzka postać , przybył na ziemie by zawrzeć nowe przymierze , przekazał w swych naukach jak mamy żyć .
  Nie przestrzeganie jego nauk , skutkować będzie przelewaną krwią i cierpieniem .
  Wiesz czemu nami manipulują i nami pomiatają , traktują jak zwierzęta ........ zresztą oni tego nie robią, robimy to własnymi rękami ...
  Zaszczepili nam nienawiść do siebie , i ot cała tajemnica , część nienawiści swej w imieniu Pana przelewacie na - von Finov
  Zobacz jaką nienawiścią kipią słuchacze pewnego radia , znam takich co zabiliby dla sprawy . Naprawdę nie widzicie kto przeją kontrolę nad kościołem , kto wyhodował według słów Górzyńskiego ,,8 milionów debili,,
  Naprawdę nie chcecie niczego zrozumieć ..... teraz wiecie więcej i wasze sumienie będzie tym obciążone ... z pozdrowieniem ...
 • @Janusz Górzyński 14:58:16
  Widzę, że nie tylko jesteś zwiedzony przez diabła, ale na dodatek jesteś praktykującym wrogiem Ewangelii wycinającym uczciwe wpisy na Twoim blogu, które demaskują Twoje odstępstwa.
  Biedny jesteś Januszku. Musisz być watykańskim katolikiem.
 • Wobec faktu, że nie można rzeczowo dyskutować z tzw. „katolikami” (toruńskimi)
  Wystarczy.Ja nim jestem i sobie wypraszam obrazy a Ty gon sie w Dluga..kimkolwiek jestes.
 • @staszek kieliszek 10:34:18
  Chyba nie zrozumiałeś notki.
 • @Rebeliantka 10:39:22Wobec faktu, że nie można rzeczowo dyskutować z tzw. „katolikami” (toruńskimi)//
  Jakkolwek zgadzam się ze wszystkim co autor pisze, to ja tak samo jak staszek uważam to zdanie za niefortunnie sformułowane i nie za pasujące do reszty tekstu. Bo też uważam że Radio Matyja to ostoja polskiego katolicyzmu, a to sformułowanie może być odbierane jako lekceważenie ludzi, którzy popierają to cenne dzieło. Można coś konstruktywnie skrytykować, na coś zwrócić uwagę, bo ale to brzmi, jak potępienie w czambuł. A wrogów i kłód rzucanych pod nogi czy fałszywych oskarżeń Radio Maryja ma chyba dość ze strony naszych nieprzyjaciół. pozdrawiam i szczęść BOŻE! .
 • @moher 12:51:26
  Mam wiele podziwu dla księży ewangelizatorów z Radia Maryja a zwlaszcza wielu ich gości jak x. prof. Wittczyk, albo x. prof. Tadeusz Guz lub x. prof Cz. Bartnik.
  Również dla świeckich współpracowników jak prof. Jaroszyński i prof. Ryba, etc. - mam wielkie uznanie oraz wdzięczność za upowszechnianą wiedzę.
  Niestety ostatnio ND i RM chcą aby za ewangelizowanie im zapłacić i ma to zrobić biedota, która została okradziona przez czerwonych - abolicjonowanych (potraktowanych grubą kreską) przez premiera J. Kaczyńskiego, prezydenta L. Kaczyńskiego, ministrów Dorna, Surmacza, Ziobro, Kempę, etc.
  APOSTOŁ PAWEŁ NAPISAŁ, ŻE "POKAŻ MI SWOJĄ WIARĘ A JA POKAŻĘ TOBIE MOJE UCZYNKI".
  Otóż RM nie broni praw człowieka w stopniu jak na to zasługują, nie przychodzi z pomocą ofiarom zbrodni państwowych. Dziennikarze mediów x. Rydzyka nie interesują zbrodnie na Narodzie Polskim, a interesowani tymi faktami rzucają słuchawkami.
  RM w ten sposób, ale także i Niedziela oraz Gość Niedzielny umożliwiają nieuczciwość w śledztwach oraz w tworzeniu "prawa" w Polsce a nawet rozbijanie rodzin i handel żywym towarem oraz eksperymenty na ludziach.

  Wreszcie bezkrytycznie wspieranie zbrodniarzy Ziobro, Kempy, Kaczyńskiego etc, którzy tuszowali zbrodnie czerwonych i wtórnie wiktymizowali ofiary żydowskich syndykatów w mundurach i w togach kompletnie dezawuują ich jako wiarygodnych katolików.

  Tu są tego dowody (W PONIŻSZYM POŚCIE, bo muszę pozbierać linki). Dodam, że Kaczyński BYŁ OSOBIŚCIE O WSZYSTKIEM INFORMOWANY PRZED OBJĘCIEM URZĘDU PREMIERA, ZARÓWNO PRZEZE MNIE JAK PRZEZ SWOICH POSŁÓW!!! Również ministrowie Kempa, Surmacz, Dorn, Ziobro, i inni.

  WEDŁUG MNIE TO POZORANCI I MORDERCY POLAKÓW!!!!

  Byłem też w Toruniu u x. Rydzyka i mu zostawiłem materiały, niestety milczał jak milczący pies, podobnie jak jego współpracownicy.

  Za szczyt chamstwa ze strony Radia Maryja uważam sytuację, że zbierają wdowi grosz od staruszek a potem te pieniądze wydają w eSBeckich firmach, jak choćby Activus Sp. z o. o. z Łodzi przy Szczecińśkiej 33, które dorabiają się na czerwonych układach, wyzysku ludzi oraz na handlu żywym towarem i nie uchylających się od "mokrej roboty" wobec konkurentów gospodarczych. JEŚLI WĄTPISZ, TO WEJDŹ NA KUCHNIE I ZOBACZYSZ URZĄDZENIA BERTOS Z NAKLEJKAMI ZIELONEGO KOLORY Z NAPISEM ACTIVUS.

  To są strony, których nie znasz. Ja te, że gdy Kurski był wicemarszałkiem sejmiku woj. pomorskiego, to wraz Andrzejem Jaworskim i Lucjanem Nowakowskim promowali podczas przetargów, nieuczciwie, komunistyczne i żydowskie podmioty gospodarcze ze szkodą dla polskich.

  Starczy? Czy jeszcze czegoś trzeba ?
 • @staszek kieliszek 10:34:18 Za to x. Rydzyk nas jeszcze nie przeprosił!
  W Radio Maryja byli preferowani, i wzywano słuchaczy aby na nich głosować;
  Lech Wałęsa a po nim Krzaklewski - współwinni rabunku Polski. Ponadto poseł Tomasz Górski PiS, który z umocowania prof. Jacyny Onyszkiewicza - z rady programowej RM - występował przez lata jako obrońca Kościoła i Polski. Teraz już nie jest w PiS, ale w poczekalni do PO - głosował za genderową ustawią w sejmie.

  Ponadto w RM występował kandydat na prezydenta Poznania poseł PiS Jacek Tomczak z Poznania, dziś PO.
  Podobnież obaj Libiccy (Marcin ojciec i Jan Filip - syn) - dziś PO. Obecnie obaj zwalczający otwarcie RM a Jan Filip nawet chwalił się publicznie, że dzięki jego inicjatywie staruszki i schorowani nie mają dodatków do leków.

  Cały I-szy PiS z Poznania z czasów rządów PiS jest dziś w PO!!!

  Dodajmy, że z Poznania był redaktorem w ND Wojciech Wybranowski, który był wtyką układu i do x. T. Rydyka ten fakt w ogóle nie docierał.
  Wybranowski nie tylko nie pomagał ludziom ale ich wydawał układowi - wraz informacjami, ktore pozyskiwał jako dziennikarz "Naszego Dziennika". Potem publicznie na swoich blogach i w mediach, wbrew faktom i dowodom, zniesławiał - ofiary.
  Dziś Wybranowski pisze dla Rzeczypospolitej.

  Prawą ręką ministrów Dorna i Surmacza był gen. Jarczewski, były ZOMOwiec i kat Polaków w Wielkopolsce. Na ulicy Kochanowskiego w Poznaniu, gdzie mieści się KWP urzędował jako z-ca kom. woj. policji. Na tej ulicy i na Wildzie poznańskiej był kilkadziesiąt burdeli a zarówno on jak jego szef gen Tusiński mieli opinię generałów-sutenerów.
  Wiceministrem w MSWiA był Z. Rau, który ostatnio pod wpływem narkotyków strzelał bo niewinnych ludzi ze swego BMW na autostradzie konińskiej. Sprawę umorzono, bo uznano, że jest wariatem,

  Ludzie Ziobro, w randze wicemnistrów - Józefowicz i Komisarski (pierwszy prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu a drugi prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu) uwolnili od odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej SSO W. Ziołecką z Sądu Okręgowego w Poznaniu za zlinczowanie prezesów Stoczni Szczecińskiej w Poznaniu. Ziołecka swoim czynem, na zlecenie czerwonej prokuratury (M. Tabor i K. Grześkowiak) doprowadziła na zniszczenia najlepszej Stoczni w Europie i całej gałęzi przemysłu. Nic nie zrobili w tej sprawie również J. i L. Kaczyński, Z. Ziobro, B. Kempa, Dorn, Surmacz, etc. a także i związkowiec Piotr Duda. Prezydent elekt Andrzej Duda był również wtedy wiceministrem w MS.
  W/wym. - w tym prezesi PiSowscy Józefowicz i Komisarski (ten wygląda jak szef policji w Jerozolimie) puścili płazem bandytyzm psychiatrycznych łowców skór, Cierpki, Szydlarskiego, Bogackiego, Bzowego, etc. - pomimo ujawnienia procederu przez media i RPO a także potępionego przez Trybunał Konstytucyjny.
  Bandy psychiatrycznych łowców skór niszczyły wespół z prokuratorami i sądami - każdego roku - tysiące Polaków.
  Dodajmy, że przed TK PiSowcy od ministra Ziobro i od Marka Jurka uważali, że niekonstytucyjna ustawa jest konstytucyjna i zdemaskowali się jako zwolennicy psychotortur i psychoterroru. Nigdy o tym nie chcieli napisał radiomaryjni dzinnikarze ani ojcowie!!! Podwójne standardy ? Talmudyści - dwie etyki dla swoich i dwie dla obcych ????

  Mógłbym o podobnych sprawach napisać tasiemce, które poddają w wątpliwość całą wiarygodność polityczną dziennikarzy z Trwam, ND, RM, ale także ojców, którzy byli informowani.


  Na koniec tylko dodam, że wicewojewoda PiSowski, Zbigniew Hoffman - uczestniczył w imprezie nagradzającej masonów i satanistów ze Środy Wlkp., którzy uprawiają czarną magię, promują w szkoła biblię Szatana, niszczyli cmentarze i podpalali kościoły i kradli sprzęt liturgiczny.
  Sprawę umorzył prok. Marek Staszak, którego zatrudniał prok. generalny Zbigniew Ziobro, a ludzie z tej szajki byli potem jeszcze nagradzani jako "oświatowcy" - bo to dzieci samorządowców - przez wojewodę Tadesza Dziubę z PiS i jego z-ców.
  http://www.aferyprawa.eu/Afery/Czarna-msza-w-Wielki-Czwartek-w-Srodzie-Wlkp-1426

  Wystarczy ????

  hasło PiS, wówczas było;
  CZYNY NIE SŁOWA!
 • @Janusz Górzyński 05:43:16
  Zapewne jest Panu znana sprawa nękania przez mafię policyjno-sądową byłego europosła, doskonałego katolika i patrioty, dr Witolda Tomczaka.
  Wprawdzie Nasz Dziennik i Trwam relacjonowali procesy Tomaczaka, a także tandetnie bronił go eurodeputowany Janusz Wojciechowski.

  PROSZĘ MI JEDNAK WYJAŚNIĆ DLACZEGO WICEMINISTROWIE KEMPA, DUDA I PROKURATOR GENERALNY I MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI ZBIGNIEW ZIOBRO NIE WYCOFALI TYCH OSZCZERCZYCH AKTÓW OSKARŻENIA Z SĄDÓW, POMIMO, ŻE MIELI TAKIE MOŻLIWOŚCI I WTÓRNIE WIKTYMIZOWALI POSŁA TOMCZAKA ?

  Dlaczego Nasz Dziennik, Trwam, Radio Maryja nigdy nie spytali swoich pupili Ziobro, Kempy, Kaczyńskiego - o to, iż mając władzę nad stosowaniem prawa nie wycofali aktów oskarżenia przeciwko Tomczakowi, również za to, że Tomczak bronił czci św. Jana Pawła II ????


  PROSZĘ O ODPOWIEDŹ W TEJ KWESTII !!!!

  PROSZĘ O TO PYTAĆ WOJCIECHOWSKIEGO, X. RYDZYKA, INNYCH REDEMTORYSTÓW ORAZ DZIENNIKARZY KATOLICKICH ????
 • @mocher
  //JEŚLI WĄTPISZ, TO WEJDŹ NA KUCHNIE I ZOBACZYSZ URZĄDZENIA BERTOS Z NAKLEJKAMI ZIELONEGO KOLORY Z NAPISEM ACTIVUS.//

  Chodzi o kuchnie w Toruniu, a także w Krzeptówkach - gdzie x. Rydzyk ich polecił inwestorowi x. Drozdkowi.

  Właściciel tej firmy Henryk Nędzi, z domu Werck i Blum, wiele nazwisk żydowskich zmieniane w jego życiu - teraz Henryk Nędzi prowadzi spółkę (Activus, Foinox, i inne) - rodzinną, której współwłaścicielami są prok. apelacyjny Jabłoński i jego córka prok Monika Nędzi. Obecnie rozwiodła się z synem Henryka Markeim i jako adwokat wróciła do nazwiska panieńskiego Jabłońska.

  Henryk Nędzi uwłaszczył się jako członek zarządu Lozamet, na tej spółce w czasach Rakowskiego i nadal doi z czerwonych układów.
  http://www.activus.pl/

  Muzeum Historii Żydów Polskich - wkrótce koniec prac06-12-2012

  Z końcem roku zakończymy wyposażenie zaplecza gastronomicznego w Muzeum Historii Żydów Polskich.
  http://www.activus.pl/Aktualnosci/Aktualnosc-2,1,0,45,309.htm


  PANIE MOCHER CZY GODZI SIĘ ZBIRAĆ WDOWI GROSZ POLSKIM STARUSZKOM I WYDAWAĆ GO W ŻYDOWSKICH, UB-ECKICH, SPÓŁKACH ????


  Przed wojną obowiązywała zasada narodowa; KTO KUPUJE U ŻYDA ODBIERA CHLEB POLAKOWI!!!!
 • @moher
  http://janusz.neon24.pl/post/117743,oskarzenie-czerwonych-bandytow-i-kaczynskiego
  MORDERCY LECH I JAROSŁAW KACZYŃSCY ORAZ RZEŹNICY ZIOBRO, KEMPA, DORN, SURMACZ WYKAŃCZALI I MORDOWALI NAWET RODZINY, KTÓRE ICH WSPIERAŁY W KAMPANII DO SEJMY I BYLI NA LISTACH PIS

  PiS czyli Pis i Syf
  http://wolnyczyn.neon24.pl/post/101983,gorzynski-oskarza-mafie-sedziow-i-prokuratorow
  OSKARŻAM MAFIĘ!!!!
  http://rebeliantka.neon24.pl/post/109481,wojna-cywilizacyjna-w-prokuraturach-i-sadach
  Wojna cywilizacyjna w sądach i w prokuraturach
 • @moher
  MAFIA SZATANA
  http://infonurt3.com/index.php?option=com_content&view=article&id=227:mafia-szatana-&catid=35:polska&Itemid=58
  Ziobro, Kempa, Kaczyński wspierali satanistów i katów Polaków!!!
  SAMI TEŻ KATOWALI POLAKÓW!!!
  To są zbrodniarze!!!!

  http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=7&t=11583
  Tak system - też Kaczyńskiego - NISZCZY I RABUJE POLAKÓW!!!

  Niech Radio Maryja poświęci temu program !!!! NIGDY JEDNAK TEGO NIE ZROBI!!!! A wiesz dlaczego ?????


  PiS niedopełniał obowiązków i nie rozpatrywał zawiadomień o zbrodniach mafii, lecz PRZEŚLADOWALI POLAKÓW!!!!
  http://www.policyjnyserwisinformacyjny.fora.pl/forum,11/inicjatywa-przeciwko-niesprawiedliwosci,742.html


  NIECH TE ZACHOWANIE WYJAŚNI KOŚCIÓŁ TORUŃSKI ????
 • @moher 12:51:26
  Na koniec Panu dodam, że te i inne dowody, gdy w Warszawie przekazywałem ks. Małkowskiemu pod pomnikiem x. prymasa Wyszyńskiego, po zakończeniu Marszu Krucjaty Różańcowej - to ten gdy zobaczył jak wielka i rozległa jest mafia, i ilu w niej "cenionych prawicowców", a także jakimi świniami orwellowskimi są Kaczyńscy, Ziobro, Kempa, i inni, to po prostu uciekł - ZWŁASZCZA, ŻE INNI ZACZĘLI WOŁAĆ, ŻE MAJĄ PODOBNE DOŚWIADCZENIA - również z pozorantami M. Jurkiem i dr Arturem Górskim, etc.

  Prawicę trzeba budować od podstaw, a także brakuje nam księży Polaków!

  DLATEGO TEŻ KACZOR ZAŁATWIŁ ABP. PROF. S. WIELGUSA, ABY TEN NIE ZREALIZOWAŁ PLANU I TESTAMENTU O. PROF. MIECZYSŁAWA KRĄPCA OP - ODŻYDZENIA KOŚCIOŁA W POLSCE I NARODOWEJ, POLSKIEJ, POLITYKI KATOLICKIEJ!!!

  Czołem Wielkiej Polsce Katolickiej !!!!
 • @Janusz Górzyński 21:11:31Podaje Pan tyle informacji...
  Ja w tych szczegółowych informacjach nie mam takiego rozeznania. Sadzę, jako katolik, że Radio Maryja, Ojciec Rydzyk i jego środowisko, na które tak wszyscy plują i chcą zlikwidować, to jedyna ostoja Polaków i Katolików. Ręce opadają... Rozpacz? -a może są zastraszeni? -Nie mam czasu, (praca, obowiązki egzystencjonalne), ale jak tylko będę mógł, to poczytam te materiały, które Pan mi zalinkował. Póki co, pozdrawiam i życzę Panu wszystkiego najlepszego. W Panu Bogu nadzieja. Jemu trzeba zaufać i modlić się. Z nim wszystko możliwe. Niech ma Panu pobłogosławi.SZCZĘŚĆ BOŻE!
 • @Janusz Górzyński 14:58:16
  || To Jezus Pan ustanowił Kościół na Kefasie-Skale i dał temuż św. Piotrowi klucze Królestwa oraz władzę związywania i rozwiązywania. ||


  "Czy Chrystus nazwał św. Piotra Apostoła skałą?"
  Dziś uroczystość świętych Piotra i Pawła - w związku z tym warto zapoznać się z prawosławnym pojmowaniem osoby św. Piotra i fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza dotyczącym tego Apostoła.
  Artykuł Jarosława Kaczmarczyka, który ukazał się w tym roku skróconej wersji w ekumenicznej, szczecińskiej gazetce "Prosto z mostu".
  Gdy dochodzi do rozmów między katolikami a prawosławnymi czy ewangelikami na temat prymatu, władzy czy nieomylności rzymskich papieży, często z katolickiej strony pada pytanie: „A nie wiecie, że sam Pan Jezus uczynił św. Piotra skałą, na której zbudowany jest Kościół?” Takie przedstawienie osoby św Piotra jako skały, opoki czy fundamentu Kościoła prowadzi w dalszej części do tezy, iż był on „zastępcą” Chrystusa na ziemi, czy też zarządcą całego Kościoła.
  Kościół rzymskokatolicki 18 lipca 1870 roku w konstytucji „Pastor aeternus” sformułował dogmat o władzy (prymacie jurysdykcji) biskupów Rzymu (papieży): Gdyby zatem ktoś mówił, że biskup Rzymu posiada tylko urząd nadzorowania lub kierowania, a nie pełną i najwyższą władzę jurysdykcji w całym Kościele […], albo że posiada on tylko większą część, a nie całą pełnię tej najwyższej władzy […] - niech będzie wyklęty. Ta najwyższa, pełna, zwyczajna i bezpośrednia władza nad całym Kościołem, nad każdym wiernym, czy to świeckim czy nawet biskupem, ma wypływać z następstwa w posłudze, którą pełnił, i władzy, którą posiadał św. Piotr Apostoł. Nauka o wyjątkowej władzy danej Piotrowi również została przedstawiona jako dogmat: Gdyby zatem ktoś mówił, że św. Piotr Apostoł nie został przez Chrystusa Pana ustanowiony księciem wszystkich apostołów ani widzialną głową całego Kościoła walczącego, albo że otrzymał tylko prymat honorowy, a nie prawdziwy i właściwy prymat jurysdykcji wprost i bezpośrednio od Pana naszego Jezusa Chrystusa – niech będzie wyklęty.
  Konstytucja „Pastor aeternus” przedstawia - jako główne – dwa zdarzenia opisane w Ewangeliach. Jednym z nich jest wyznanie Piotra pod Cezareą Filipową opisane przez św. Mateusza Ewangelistę (Mt 16,17-19), drugim jest zaś polecenie dane Piotrowi przez Zmartwychwstałego („Paś owce moje”) opowiedziane przez św. Jana (J 21,15-17). W Kościele rzymskokatolickim funkcjonują one jako główne świadectwa zaczerpnięte z Nowego Testamentu, mające potwierdzać wiarę w najwyższą władzę daną najpierw św. Piotrowi, a po nim papieżom rzymskim. Argument z Mt 16, 17-19 i J 21,15-17 fukcjonuje do dziś: podawał go również papież Jan Paweł II w encyklice Ut num sint.
  Czy prawosławni, ewangelicy lub inni chrześcijanie nazywający dogmat o prymacie papieskim fałszywą nauką, choćby z tego powodu że nie ma on poparcia na kartach Pisma Świętego, negują prawdziwość zdarzeń opisanych przez świętych Ewangelistów? Może ci chrześcijanie udają, że tych wydarzeń nie było lub wykreślają je ze swoich wydań Pisma Świętego? Nic z tych rzeczy! Czytamy również te same fragmenty Ewangelii. Jak zatem możemy inaczej patrzeć na osobę św. Piotra skoro mamy to samo Pismo Święte? Warto w tym miejscu przedstawić w całości fragment z rozdziału 16 Ewangelii wg św. Mateusza – niech będzie to na razie tłumaczenie Biblii Tysiąclecia:
  13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». 15 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». 20 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
  Egzegeza katolicka w powyższych słowach Chrystusa znajduje potwierdzenie jedynej i wyjątkowej roli Piotra. To co oczywiste dla katolików, nie jest jednoznaczne dla prawosławnych. Cerkiew w konfrontacji z katolickim nauczaniem zwraca również uwagę na słowa Chrystusa oraz słowa i osobę Piotra – i dochodzi do innych wniosków.
  Wszyscy prawoslawni egzegeci podkreślają, że Chrystus Pan zadał dwa pytania i obydwa były skierowane do wszystkich Apostołów („...pytał swoich uczniów” oraz „A wy za kogo mnie uważacie?”). Przy pierwszym pytaniu odpowiadali wszyscy, jeden przez drugiego, za kogo ludzie błędnie uważają Syna Człowieczego. Na pytanie „za kogo wy Mnie uważacie?” wszyscy zachowali milczenie, a Piotr jako jedyny udzielił odpowiedzi Chrystusowi: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
  Piotr wielokrotnie i na różne tematy zabierał głos, oznajmiał, pytał i otrzymywał od Chrystusa odpowiedzi (zabiera głos przy uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok; prosi o wyjaśnienie przypowieści; obiecuje postawić trzy namioty w czasie Przemienienia). Apostołowie nie milczeli dlatego, że nie wiedzieli kim jest Jezus, a Piotr nie był jedynym, który znał prawdę. U tego samego ewangelisty Mateusza dwa rozdziały wcześniej (Mt 14,22-33) mamy opis burzy na jeziorze, którą kroczący po wodzie Chrystus ucisza. Widząc taki cud i manifestację boskości Chrystusa, ci którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: „Prawdziwie jesteś Synem Bożym”. Zatem w rozdziale 14 Mateusz opisał wyznanie wiary uczniów, którzy oprócz wypowiedzenia słów: Prawdziwie jesteś Synem Bożym dodatkowo jeszcze upadli przed Chrystusem na twarz i oddali Mu pokłon potwierdzając tym jednoznacznym gestem Jego bóstwo. To wszystko działo się przed przybyciem do Galilei i przed wyznaniem Piotra. Piotr zatem wyznał wiarę, którą podzielali również wcześniej pozostali uczniowie. Potwierdzeniem tego jest również zakończenie omawianej historii: Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu o nie mówili, że On jest Mesjaszem.
  Można przyjąć, że odpowiedź Piotra była odpowiedzią daną w imieniu wszystkich Apostołów, gdyż oni również podzielali jego wiarę. W odpowiedzi Piotra nie było – w pewnym sensie – nic szczególnego. Nie wytrzymuje krytyki teza, że wyznanie Piotra było pierwszym wyznaniem tego typu, gdyż zdarzało się to zarówno wcześniej, jak i później. Nataneal (Tradycja widzi w nim św. Bartłomieja) już przy pierwszym spotkaniu z Jezusem złożył wyznanie: Mistrzu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela (J 1,49). Tę wiarę wyznała również Marta, siostra Łazarza: Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który ma przyjść na świat (J 11,27). Wiarę wyznawali Samarytanie, ślepy od urodzenia, a nawet wypędzane demony.
  Dlaczego więc wyznanie Piotra spod Cezarei Filipowej – choć widzimy, że padały już w Ewangeliach podobne – ma takie znaczenie, że Chrystus nazwał go błogosławionym? Nie z powodu osobistej mądrości Piotra, gdyż Chrystus wyraźnie mówi, że nie ciało i krew objawiły mu prawdę, lecz Ojciec w niebiosach. Św. Jan Damasceński mówi, że "Jezus Chrystus jako Człowiek stawia pytanie, a jako Bóg w sposób tajemniczy czyni mądrym i daje natchnienie Piotrowi", aby on dał właściwą odpowiedź. Za to, że Piotr przyjął objawienie dane mu przez Ojca, został nazwany przez Chrystusa błogosławionym.
  Teraz dochodzimy do pytań: co oznaczają słowa skała, opoka, które padły z ust Chrystusa oraz po co zostały przez Niego użyte? Zanim spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie warto zobaczyć jak polscy autorzy różnych wydań Pisma Świętego tłumaczą omawiany fragment (podzieliłem na tłumaczenia katolickie i niekatolickie):
  Biblia Tysiąclecia: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój...
  Biblia Poznańska: Ty jesteś opoką i na tej opoce zbuduję mój Kościół...
  Biblia Warszawsko-Praska: Ty jesteś Piotr [skała], i na tej skale zbuduję Kościół mój...
  Biblia Warszawska: ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój...
  Biblia Brzeska: Iżeś ty jest Piotr, a na tej opoce zbuduję kościół mój...
  Wulgata (jez. łaciński): tu es petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam...
  Oryginalny tekst (jęz. grecki): oti su ei petros kai epi taute te petra oikodomeso mou ten ekklesian...
  Jak widać powyżej tłumaczenia się od siebie różnią. Które najbardziej oddaje sens greckiego oryginału? W nim widzimy rozróżnienie pomiędzy słowem Piotr (petros) a słowem skała (petra). Greckie petros (rodz. męski) jest tutaj imieniem, słowem powstałym od petra (rodz. żeński). Niektórzy tłumacze nie tylko niezbyt wiernie oddają grecki tekst i jego sens, ale wręcz ocierają się o celowe jego zniekształcenie, gdyż zacierają różnicę między petros a petra. Takie zatarcie różnic jest jak najbardziej na rękę katolickiej interpretacji słów Juezus skierowanych do Szymona-Piotra.
  Biblia Poznańska (BP) całkowicie rozminęła się z Ewangelią wg św. Mateusza i słowo Piotr-Petros całkowicie z niej wypadło! Na jego miejsce tłumacze wstawili słowo opoka, którego św. Mateusz celowo w tym miejscu nie użył! Ewangelista piszący pod Bożym natchnieniem wstawia dwa różne wyrazy, oddziela je od siebie, a tłumacze BP używają jednego wyrazu, aby nadać wypowiedzi Chrystusa sens, którego tam nie ma. Mieliby oni rację gdyby Chrystus powiedział do Szymona-Piotra tak: „Ty jesteś PETRA (skała) i na tej PETRZE (skale) zbuduję mój Kościół”. Jednak Chrystus wg relacji św. Mateusza nie nazywa Szymona-Piotra skałą, lecz tworzy mu nowe zupełnie nowe imię. Nie mamy św. Szymona-Skały lecz Szymona-Piotra!
  Pozwolę sobie na dygresję. Ks. Jakub Wujek tłumacząc początek Pisma Świętego i stworzenie człowieka napisał, że Bóg stworzył męża i mężynę (czyli mężczyznę i kobietę). Jakub Wujek wymyślił słowo mężyna - ono w języku polskim nigdy nie istniało – aby oddać sens hebrajskiego oryginału. Hebrajski język używa tu słów: isz, iszsza – pięknie pokazując równość obojga płci. Podobnie można by postąpić z tekstem Mt 16,18, wymyślić po Wujkowemu nowe słowo (nowe imię) i tłumaczyć: Ty jesteś Skalniak i na tej skale zbuduję mój Kościół. Takie tłumaczenie bardziej oddawałby sens tego co wydarzyło się między Jezusem a Piotrem, niż zabiegi polskich tłumaczy polegające stawianiu znaku równości między Piotrem a skałą.
  Dlaczego tak dużo piszę o tych małych dwóch słowach? Dlatego, że Cerkiew prawosławna zupełnie inaczej niż Kościół katolicki rozumie wydarzenia spod Cezarei Filipowej. Ewangelista Mateusz w żadnym wypadku nie mógł włożyć w usta Chrystusa słów, z których wynikałoby że to Piotr i jego osoba jest skałą, opoką czy fundamentem, na których zbudowany jest Kościół. Skałą, na której budujemy jest sam Chrystus i wiara w niego, którą wyznał Piotr – tak też ten fragment widziała większość komentujących w pierwszym niepodzielonym tysiącleciu chrześcijaństwa. Tak też widział to św. Mateusz Ewangelista. Dlatego Chrystus daje Szymonowi imię utworzone od słowa skała, aby pokazać że skała jest pierwsza, jest ważniejsza i to on ma być taki jak ona. Chrystus nie mówi: Tyś jest Szymon i na tej szymonicy zbuduję mój Kościół. A taki niestety sens zdają się mieć polskie tłumaczenia Ewangelii Mateuszowej, zwłaszcza Biblia Poznańska. Pozornie jest tam mowa o opoce, jednak to opoka schodzi na drugi na plan, a góruje Szymon. Jednak to nie skała, nie wiara mają być takie jak Szymon, ale Szymon ma być Piotrem, czyli kimś pochodnym od skały. Szymon dostaje imię od skały, a nie skała od Szymona – tak wierzono przez weki, a Cerkiew wierzy do dziś.
  Augustyn z Hippony (uważany przez Zachód za Doktora Kościoła) w komentarzu do Ewangelii wg św. Jana pisze: "Kościół nie upada, ponieważ stoi na opoce, od której Piotr otrzymał nazwę. Albowiem nie od Piotra opoka, lecz od opoki Piotr. [...] Dlatego właśnie mówi Pan "Na tej skale zbuduję Kościół mój", że Piotr powiedział "Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego". Mówi więc (Chrystus): Chcę zbudować Kościół mój na tej opoce, którą wyznałeś. Opoką bowiem był Chrystus i na tym fundamencie także sam Piotr został zbudowany”. Pod koniec życia Augustyn jeszcze raz dodał: "Lecz wiem, jak wykładałem często później, że Pan powiedział "Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój". […] Nie powiedziano bowiem "Ty jesteś opoką", lecz "Ty jesteś Piotrem". Opoka bowiem to Chrystus. Gdy tak wyznawał Szymon jak wyznaje cały Kościół, został nazwany Piotrem".
  Można jeszcze podać kilka argumentów za taką interpretacją Mt 16,18. W całym Starym Testamencie skała oznacza albo zwykłą skałę, kamień albo oznacza samego Boga. Podobnie jest w Nowym Testamencie. Paweł nauczał, że nikt nie może położyć innego fundamentu niż Chrystus. Znamy też przypowieść o budowaniu domu na piasku i na skale? Jaką skałę miał na myśli Chrystus? Osobę Piotra? Nie. Skałą jest Bóg i wiara w niego, którą wyznał Piotr.
  Jeszcze jednym elementem, który należałoby tu omówić jest sprawa kluczy oraz władza wiązania i rozwiązywania, ale w tej wypowiedzi nie ma już na to miejsca."

  https://www.facebook.com/cerkiew.szczecin/posts/684636581602903

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY

więcej