Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
461 postów 1761 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

We Francji i Belgii religią panującą jest Islam a Tusk ?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dariusz Sobków, Andrzej Pochylski i Nigiel Farage mówią jak jest naprawdę w Polsce, w Europie i na świecie. A także o tym, że Tusk jest uważany w Europie za kreaturę zaś w Polsce - za sprawą gadzinówek - za markową gwiazdę "naszej polityki"

 

 

Powyższe spostrzeżenia pana Dariusza Sobków warto wzbogacić również tymi poniżej;
 
Zamach we Francji początkiem państwa policyjnego (Wojna cywilizacji w Europie)
Jak w XIX wieku we Francji hodowano terrorystów? (Historia tajnych służb i intryg)
Komentarz Konieczny!
W PE po ataku na siedzibę Charlie Hebdo

 
 
 
 
Nigel Farage – Tusk i Buzek to bolszewicy ! Wrogowie Polski i Europy!
Unia Europejska = ZSRR
 
 
 
 

Współczesny świat jest zniewolony przez globalne sieci, które należą do 7-miu funduszy żydowskich.

Żydzi w Palestynie podjęli się realizacji planu eksterminacji Arabów lub też wypędzenia Palestyńczyków z własnej ziemi za pomocą terroru i ludobójstwa ale nade wszystko za pomocą środków ekonomicznych, prawnych i politycznych, które służyły akcji wykupywania ziemi oraz pozbawiania autochtonów pracy i wszelkich środków utrzymania. Ten plan został powtórzony wobec Polaków w XX i w XXI wieku.
 
Warto zatem wiedzieć jak działają te mechanizmy i jak należy się bronić przed finansową i gospodarczą despotią. Jeszcze Polska nie zginęła!

Świat globalnych sieci a Polska.

Ciąg dalszy wykładu nt niszczenia państwa polskiego i Narodu Polskiego przez wielkie sieci
prof. dr hab. Artur Śliwiński
 - Świat sieci globalnych a nasz polski świat cz. II

Nadal wierzymy w mity!!!
PRZEMOC FINANSOWA
 
 
W tym temacie czyli o kolonizacji świata przez siły anonimowe;
Kolonializm i neokolonializm cz. 2
Rozliczyć socjalizm i liberalizm!
Młodzież w walce z NWO
"Z wami żydami nie ujedzie się bez bata"
Oto jak reagują złodzieje na krzywdę!
Ks. prof. R. Piwowarczyk – Globalizacja i NWO
Jak rozpoznać szpiega? Kontrwywiad obywatelski
Masoneria, żydzi i pieniądze w III RP
Szatańskie sekty żydowskie rządzą światem
Powstanie na Słowacji przeciwko żydomafii!!!!
Ekonomia niemiłosierdzia cz. 2 - Walka o pieniądze
Pokonać złych ludzi w wyborach!!!
Polska niesuwerenna czy nieistniejąca?
 
Cicha rewolucja
Gospodarka światowa
Wraz z nasilaniem się kryzysu na Ukrainie, tak zwane kraje BRICS - Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki - są coraz mniej skłonne akceptować światową dominację USA.

Cel krajów wschodzących jest jasny: zmienić porządek globalny z USA jako hegemonem. "Kraje BRICS są grupą narodów niezadowolonych z porządku międzynarodowego".
 
 
Dług publiczny Polski wymyka się spod kontroli
 
127 mln zł na dobę, ponad 5 mln zł na godzinę i blisko 1,5 tys. zł na sekundę,tak rośnie dług publiczny naszego kraju. Wielkość zadłużenia wyświetlaną na Liczniku Długu w Warszawie oraz na stronie www.dlugpubliczny.org.pl, zaktualizowano niedawno już po raz 19-sty.
Pod koniec czerwca tego roku szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, wynosiła prawie  998 mld zł. Obecnie jest to już ponad 1015 mld zł, a do końca roku wzrośnie o kolejnych 12 mld zł.
Janusz Szewczak główny ekonomista kasy krajowej SKOK mówi, żezadłużenie naszego kraju całkowicie wymknęło się spod kontroli.
- To sąkwotydla ludzi niewyobrażalne, astronomiczne i tak naprawdęnie do spłacenia. Warto pamiętać również, że powinien byćdrugi zegar zagranicznego zadłużenia Polski i Polaków; ten zegar wygląda praktycznie identycznie. To jest prawie370 mld dolarów,a więc kolejny bilion, który jesteśmy winni zagranicy i z którym zawsze są największe kłopoty.Trzeci zegar, który można by ustanowić, tozegar zadłużenia prywatnego, czyli gospodarstw domowych i firm w Polsce. Ten też przekroczył już kwotę800 mld złotych. Jest jeszcze tzw.ukryte zadłużenie,które szacuje się na prawie3 biliony złotych - powiedział Janusz Szewczak.
Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów zadłużenia na koniec II 2014 oraz oficjalnych prognoz zadłużenia na kolejne lata.
 
  
 
 
 
Załamanie społeczne
2014-05-27 Koniunktura. Kryzys.
Według niedawno opublikowanych badań przez amerykańskie centrum badań kosmicznych (NASA), Zachód jest skazany na zagładę, jeśli nie nastąpi sprawiedliwy podział energii i bogactwa.

„Nawet najpotężniejsze, zorganizowane społeczeństwa mogą przestać istnieć, kiedy się tego najmniej spodziewasz. Kluczowe czynniki upadku obejmują ludność, klimat, wodę, rolnictwo i energię”. 
 
Gra bankowa jest sfałszowana
2014-05-27 Koniunktura. Kryzys.
Podatnicy płacą miliardy dolarów z powodu oszustw popełnianych przez największe banki na świecie, stosujące instrumenty pochodne, zwane swapami. Pochodne zamieniły się w... gratkę dla banków i koszmar dla podatników.

Nie jest tak, że samorządy, uczelnie i fundusze emerytalne źle przeprowadziły transakcje swapowe. Sama gra została sfałszowana.
 
 
 
 
 
PO CO SPROWADZONO ISLAM DO EUROPY ?
 
“Wbrew pozorom tych praw sumienia i wolności musimy bronić, albowiem pod hasłami pluralizmu poglądów, tolerancji, życia publicznego – przy inwazji środków społecznego przekazu – szerzy się wielka fala rugowania prawdy i wartości chrześcijańskich”  ks. abp Wacław Depo.
 
 
 
 Czy Islam został wprowadzony do Europy przez masońskie mafie dla jej odchrześcijannienia? A być może dla wywołania ludobójczych wojen domowych o podglebiu cywilizacyjnym i krwawych wojen religijnych?
 
 
 
 
 
 
   Polacy a Islam
Islam w Polsce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pochodzenie Islamu
Zwiastowanie "anielskie"
 
 
Mahometanizm jest to żydowska religia wypracowana przez żydów dla Arabów. Arabowie, według Biblii, to stryjeczni bracia Żydów, gdyż także wywodzą się z Abrahama, będąc potomstwem Izmaela, syna Abrahama i jego niewolnicy Agar, którą wydalił wraz z dzieciątkiem na żądanie swej żony i krewniaczki Sary.
To "wypracowanie" odrębnej religii dla Arabów przypisuje się zwykle Mahometowi (570-632),jednakże ostatnie studia wykazują, że Mahomet tylko posłusznie wypełniał zlecenia pewnego rabina z Mekki, którego nazywał Archaniołem Gabrielem, jako iż Mahomet twierdził, że otrzymał objawienia z Nieba przez pośrednictwo Archanioła Gabriela, ale w rzeczywistości tym "archaniołem" był ów rabin, stąd też religia muzułmańska jest tylko wariantem judaizmu dostosowanego do kultury i zwyczajów Arabów. Przypuszczać też można, że w ten sposób żydzi chcieli nie dopuścić do nawrócenia się Arabów na wiarę chrześcijańską, a jednocześnie zbliżyć ich do siebie, gdyż przez całą swą historię zawsze musieli współżyć z Arabami, łączą ich bowiem nie tylko związki krwi, ale także związki przeżyć i kultury.
Podejrzenia co do tego są bardzo dawne, ale dopiero w ostatnich latach, to jest po drugiej wojnie światowej, ukazało się wiele poważnych studiów na ten temat. Niestety, fanatyzm religijny niektórych ośrodków katolickich, jaki zapanował po Soborze Watykańskim Drugim, a najściślej związany z ekumenizmem [1], spowodował, że wiele najważniejszych i najpoważniejszych studiów nad islamem brutalnie i systematycznie zwalcza się aż do dziś. Na skutek tego wiele prac dotyczących islamu zostało zniszczonych, a ich autorzy byli i są nadal prześladowani, bo będąc zakonnikami, muszą posłusznie ulegać swoim przełożonym, a ci stali się już fanatykami synkretyzmu, wielokrotnie potępianego przez Kościół. To wbrew nauce i postawie Drugiego Soboru Watykańskiego, który właśnie podkreślał uszanowanie sumienia każdego człowieka, a więc i wolność myśli i przekonań, wolność studiów jako poszukiwanie prawdy [2], w ostatnich latach prześladuje się uczonych mnichów za to, że odkryli, iż owym Archaniołem Gabrielem, który rzekomo ukazywał się Mahometowi i dyktował mu tekst Koranu, był po prostu uczony rabin z Mekki.
I tak na przykład, wspaniałe, osiemset stronicowe dzieło pewnego mnicha, który je opracował i wydał drukiem pod pseudonimem Abd Oul-Masih Al-Ghalawiry (L'eclosion de l'Islam et la personne de Mohammed, dwa tomy, Maison Carre, Algier), zostało w całości spalone z rozkazu przełożonych tegoż zgromadzenia i zachowało się tylko kilka egzemplarzy. A druga praca tegoż autora, ale wydana po kryjomu i pod innym pseudonimem, a mianowicie: Sadeo Khairouddin, Les Miracles, Beyrouth, 1972, także została spalona z rozkazu przełożonych zakonnych, ale autor uratował rękopisy i zdołał je wydać ponownie. Oba te dzieła wystarczają, aby położyć kres mitowi jakoby Mahomet miewał objawienia.
Także i inny znany wielki uczony i znawca Islamu, ojciec dominikanin R.P. Gabriel Thery był zmuszony - wobec owej sytuacji prześladowania - pracować w ukryciu i prace swe o Islamizmie wydawać także pod pseudonimem, aby nie uległy barbarzyńskiemu zniszczeniu, a są to studia o niebywałej wartości. Pierwsze jego dzieło, złożone z czterech tomów, wydane pod pseudonimem Hanna Zakarias, L'Islam enterprise juive. De Moise a Mohammed. Pierwsze dwa tomy zostały wydane w roku 1955, a drugie dwa w roku 1963. Nieco pó�niej, tenże autor wydaje pod innym pseudonimem dzieło Faux Coran et Vrai Mohammed, Paris, 1960, a więc ukazało się ono w rok po śmierci autora.
Wspomniane wyżej książki R.P. Gabriela Thery stanowią tylko małą część jego studiów nad Islamem, a według nekrologu, napisanego o nim przez słynnego filozofa tomistę Etienne Gilsona, lista tych prac zajmuje aż 95 stronic w czasopiśmie Archives d'Histoire Doctrinale et Litteraire du Moyen-Age.
Tezą główną owych dzieł ojca Thery jest, że Koran nie zawiera żadnych objawień, ani bezpośrednich danych wprost od Boga, ani też pośrednich dyktowanych przez Archanioła Gabriela, jak to usiłuje wmawiać w czytelnika rzekomy prorok Mahomet, a tylko jest spisany przez Mahometa pod dyktando rabina z Mekki, stąd też Koran jest mieszanką różnych starych tradycji religijnych Wschodu i Starego Testamentu, a więc judaizmu i mozaizmu, a dostosowaną do mentalności i życzeń Arabów i tak zredagowany, aby jednocześnie usposobić Arabów przeciwko wierze Chrześcijańskiej, czyli jest to "odtrutka" na Chrześcijaństwo, dzięki czemu tak Arabowie, jak i inne ludy, które przyjęły mahometanizm, zostali w ten sposób "zaszczepieni" przeciwko Chrześcijaństwu.
Wspomniane prace i studia wywołały żywą polemikę i przyczyniły się do wyświetlenia sprawy Islamu. Niestety, fanatyzm części duchowieństwa katolickiego nadal utrzymuje starą i kłamliwą teorię co do pochodzenia mahometanizmu. W latach sześćdziesiątych ukazały się polemiczne artykuły o tych studiach w różnych czasopismach, a głównie w Itineraires, przede wszystkim znanego teologa R.P. Th Calmel (Le judaism du Coran, Les origines juive de l'Islam, Par Moise vers Jesus-Christ, etc.), oraz innych specjalistów od Islamu.
Okazało się także, że podejrzenia co do Koranu, a więc że jest on dziełem żydowskim istniały już dawniej, ale brakowało jeszcze niektórych dowodów i te zostały dostarczone przez wspomniane studia z ostatnich lat. Sama teza, że Koran został wypracowany przez żydów jest dość dawna i jest na ten temat wiele prac pisarzy angielskich, jak na przykład:
- Torrey: The Jewish Foundation of Islam
- lub Sweetman: Islam and Christian Theology,
...ale były one przemilczane.
Oczywiście, Islam nie jest "żydowskim Chrześcijaństwem", ale jest doskonałym przykładem jak żydzi potrafią przeniknąć do różnych religii i przerabiać je od wewnątrz według własnego interesu.
Przypisy:
[1] Ekumenizm utożsamia się z synkretyzmem, czyli z dążnością do wytworzenia jednej światowej religii, jako syntezy wszystkich wierzeń, a która miałaby wyrugować i zastąpić wiarę Chrystusową.
[2] Prawdą najwyższą jest Chrystus Pan, bo sam powiedział o sobie "Ego sum veritas" (J 14,6)
ks. prof. Michał Poradowski
Czy jesteśmy gotowi na spotkanie z islamem?
W Afryce ogłoszono powstanie kalifatu. Po trupach chrześcijan
Dżihadyści werbują na ulicach Londynu - pod eskortą policji!
„Nie było czystki religijnej na tak wielką skalę”
ALBERT PIKE
Czy nadchodzi trzecia wojna światowa ??? Grzegorz Braun w Milcu 16 VIII 2014-08-26
 
 
 
Islam wczoraj i dziś – jak odczytujemy zagrożenie?
 
Religia Islamu film dokumentalny
Koran - cała prawda o religii, dokument, lektor PL
JEZUS i Mahomet, porównanie
Pochodzenie islamu - ks. prof. Michał Poradowski
Mahometanizm wg slownika apologetycznego wiary katolickiej
Siedem grzechów głównych dialogu z islamem
Przepraszać za krucjaty - Nigdy !!!
Publikuję to ku przestrodze
„Wojna cywilizacji w Europie”.
ALBERT PIKE
Wykład o islamie: Naukowe odkrycia w islamie
Jak Bóg może umrzeć?
Wykład o islamie: Islam - religia monoteistyczna
BRUTALNA PRAWDA: CZYM TAK NAPRAWDĘ JEST ISLAM?
O POCHODZENIU ISLAMU
Film dokumentalny: Religia Islamu (polski lektor)
Nigeria Masakra Chrześcijan przez Muzułmanów
Muzułmanie mordują chrześcijan.
Koran cała prawda o religii dokument polski lektor pl cały film
Muzułmanie w Polsce i Europie przerażające fakty Islam
Dokument Islam Przypływ Islamu cały Świat we władaniu Ummah Miecz terroryzmu
Izrael, Islam i Armageddon
Islam, pedofilia i muzułmanie - Muzułmanie nie chcą abyś obejrzał ten film
Dlaczego Jezus Nie Jest Bogiem - Naukowiec Akceptuje Islam
Religie - ISLAM - O czym powiniśmy wiedzieć.
Chrześcijaństwo, a inne religie
Korzenie Islamu - Mahomet a Kryszna i Śiwa
Eks-muzułmanin ostrzega przed islamem!
Allah, bóg islamu to szatan
Prorok Islamu duszony przez anioła w jaskini hira
Świat islamu powstaje przeciwko zachodowi
Islam dla początkujących: Co powiedział MAHOMET prorok ISLAMU
Podręczna wyszukiwarka Koranu
Koran
Islam – „Poddanie się woli Boga” (1)
Polacy a Islam
Islam w Polsce
Muzułmanie witają papieża
Muzułmanie u franciszkanów
Muzułmanie w Polsce i Europie - przerażające fakty (Islam in Europe)
Atak w Londynie - Max Kolonko Mówię Jak Jest
Prawo Talionu
Jedna odważna Niemka przeciwko islamskim hitlerowcom!!!!
Juan Antonio Llopart: To System żywi islamizm
AL Jazeera w Ameryce
STOP ISLAMIZACJI EUROPY, NarodowaStW
Bractwo Muzułmańskie wzywa do dżihadu
Muzułmanka w polskiej szkole mówi o Islamie i o potrzebie obcinania głów
Muzułmanin islamista część 1
Mój brat islamista część 2
Mój brat islamista część 3
Mój brat islamista demaskuje islam nie zdając sobie z tego nawet sprawy
Przekaz islamistów dla reszty Europy - trzy wyjścia - islamizacja
ideał muzułmańskiej żony
Mój brat część 4
Islam - seksualność w islamie
Czy jesteśmy gotowi na spotkanie z islamem?
Coraz więcej Austriaków współpracuje z islamistami
Apel Chaldejskiego Patriarchy Babilonu o pomoc!
Islamski kalifat może wygrać. Jeśli nie zatrzymają go chrześcijanie
W Afryce ogłoszono powstanie kalifatu. Po trupach chrześcijan
Dżihadyści werbują na ulicach Londynu - pod eskortą policji!
„Nie było czystki religijnej na tak wielką skalę”
Holokaust chrześcijan
Państwo Islamskie chce podbić cały Bliski Wschód
Amerykańscy i brytyjscy komandosi zapolują na dżihadystów?
Islamskie Państwo działa już w Meksyku
Coraz więcej Austriaków współpracuje z islamistami
Apel Chaldejskiego Patriarchy Babilonu o pomoc!
 
 
Fragment rozdz.VI  dzieła pt "Somme contre les Gentils"  ("Summa przeciw poganom" lub zwanego jeszcze inaczej Summa Filozoficzna).

Tlumaczenie z franc: własne
 
 
Św. Tomasz z Akwinu o Mahomecie
 
"Mahomet uwiódł narody obiecując rozkosze cielesne, których pragnienie inspiruje pożądliwość ciała człowieka.
Głosząc uwolnienie więzów rozkoszy, dał też przykazania zgodne ze swoimi obietnicami, którym to człowiek kierowany własną zmysłowością podporządkuje się bez oporu.
Były to nakazy łatwe do przyswojenia, skierowane do ludzi o umysłach nawet niezbyt otwartych.
Jednocześnie do swojego nauczania wprowadził wiele nieprawdy, bajek i doktryn najbardziej zakłamanych.
Nie przedstawił przy tym żadnych dowodów nadprzyrodzonych, a tylko takie mogłyby służyć jako świadectwa na korzyść boskiej inspiracji jego nauki. Wprost przeciwnie - utrzymywał, że był posłany mocą  sił zbrojnych – dowody, które niezbicie sytuują go wśród rozbójników i tyranów.
Zresztą, ci, którzy wierzyli w niego od samego początku nie mieli nic wspólnego ani z boskim ani też z ludzkim nauczaniem.
Byli to ludzie dzicy, mieszkańcy pustyni, którym wiedza o Bogu była absolutnie obca.
Ogromna ich liczba wspomagała go zbrojnie w podbojach innych ludów, którym siłą narzucał swoje prawo.
Żadna z boskich przepowiedni nie świadczy na jego korzyść: wręcz odwrotnie, deformuje on nauczanie Starego i Nowego Testamentu przez cytaty pochodzenia zgoła legendarnego.
Równocześnie używając przeróżnych zabiegów”
 
 
Religia Islamu film dokumentalny
Koran - cała prawda o religii, dokument, lektor PL
JEZUS i Mahomet, porównanie
Mahometanizm wg slownika apologetycznego wiary katolickiej
Siedem grzechów głównych dialogu z islamem
Przepraszać za krucjaty - Nigdy !!!
     Rzeź Chrześcijan, Apokaliptyczna Wizja
Wykład o islamie: Muzułmanin morduje żołnierza w Londynie
Demografia - atak na chrześcijaństwo
 
 
 
 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY

więcej