Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
461 postów 1759 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Koniec polityki w Polsce i w Europie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Koniec polityki w Polsce i w Europie. Początek rządów mafii azjatyckich w Eurazji.

 

Rozmowa z Witoldem Gadowskim
Kolejna już rozmowa TV Niezależna Polonia ze znanym dziennikarzem śledczym, pisarzem i reżyserem, Witoldem Gadowskim.
Poruszane w rozmowie tematy obejmują;
- mafijny charakter państwa polskiego i azjatyckie obyczaje w polityce polskiej,
- dowody na fasadowość i marionetkowość współczesnych elit rządzących Polską
- geneza wojny na Ukrainie oraz analiza agresji na Ukrainę oraz udział sił niemieckich, rosyjskich oraz amerykańskich w podziale Ukrainy. 
- realizacja doktryny niemieckiej z 1915 roku w Europie Wschodniej

Witold Gadowski apeluje do Polaków i Polonii o poparcie idei wyprodukowania pełnometrażowej, fabularnej produkcji filmowej o Józefie Piłsudskim, na stulecie powstania Drugiej Rzeczypospolitej, czyli na rok 2018. W tym celu powoływana jest właśnie Fundacja Oleandry 14.

NAM PRZYJDZIE JEDNAK ZAAPELOWAĆ O WYKONANIE MONUMENTALNEGO DZIEŁA FILMOWEGO O ROMANIE DMOWSKIM

Koniec polityki w Polsce i w Europie. Początek rządów mafii azjatyckich w Eurazji.
 
 
Celem masonerii jest wyłonienie nowego porządku z chaosu - NWO. Strategia ta jest stara jak idea rządów anonimowych i zawiera się w haśle ordo in chao – jakim się posługuje ukrywa władza. Trudno jednak dziś stwierdzić czy na pewno ukryta władza manipulująca pieniędzmi, korporacjami, państwami poważnymi i niepoważnymi oraz ludzkością jest na tyle silna aby zakończyć z powodzeniem wojnę o kulturę i wojnę rewolucyjna o świat?
 
Skoro jak słusznie skonstatował Norwid, iż „przeszłość to dziś tylko nieco dalej” więc warto zawsze spojrzeć na to co ma do powiedzenia nauczycielka Klio ?
 
Historia magistra vitae est.
 
Polecam ku otwarciu umysłów na przeszłość aby zrozumieć teraźniejszość i przyszłość tekst prof. Z. I. Pogonowskiego o tym jak za sprawą sił masońskich rozwijał się w Europie pruski pasożyt i jak ostatecznie wyrósł na imperium, które – potem legło w gruzach, lecz idea prusactwa jako taka nie umarła i są siły gotowe ją wskrzeszać dla realizacji swoich celów mafijno-politycznych.
 
Jak naucza historia to efemerydy w postaci państw i imperiów *- choćby ZSRR zużywają się politycznie i podlegają demontażowi albo też szybkiej kasacie w kłębowiskach dymów, rzekach krwi i gór gruzów - jak Tysiącletnia Trzecia Rzesza „niemieckich nadludzi”.
 
Imperia mechaniczne powstają za pomocą wielkich środków finansowych – wyasygnowanych przez siły anonimowe, które wprawdzie potrafią powstać jako byty polityczne w świecie, lecz jako twory sprzeczne z naturą muszą szybko umrzeć. Inaczej jest z państwem chrześcijańskim tworzonym przez chrześcijańską wspólnotę gdyż są to organizmy, które rozwijają się w sposób naturalny oraz opierają się na prawdzie i miłości w życiu zbiorowym. Dlatego imperia mechanistyczne mają krótki żywot gdyż kłamstwo ma krótkie nogi i nienawiść oraz ideologia nie są żadnym trwałym budulcem w organizacji zrzeszeń.
Tylko miłość jest twórcza i z niej czerpie się siły do budowy wielkich dzieł.
Czy jednak ludzie to rozumieją ? Zwłaszcza ludzie polityki ?
 
 
 
Prusy, Kuźnia Imperiów, 1861-1871 i jej skutki
 
Podstawą budowy imperium niemieckiego, ze stolicą w Berlinie, były rozbiory Polski. Warto spojrzeć na historię pasożytniczej działalności Brandenburgii, która to działalność doprowadziła do uformowania się Królestwa Pruskiego. Pasożytnictwo Hohenzollernów opisywał już Mikołaj Kopernik, kiedy przygotowywał reformę systemu monetarnego Polski i wydał w 1526 roku książkę pod tytułem „Monetae Cudende Ratio,” podstawowego uzasadnienia Aktu Reformy Monetarnej z 1526 roku w Polsce.
 
Wówczas wprowadzono złotego jako monetę w Polsce, a w Prusach w 1528 roku i na Litwie w 1569 roku. Ciekawe jest, że hołd pruski z 1525 roku, Albrechta von Hohenzollerna, z polskiego lenna Prus, odbył się w Krakowie i był pierwszym układem w Europie między katolickim królem i protestanckim wasalem. Hołdy Hohenzollernów, na kolanach przed tronem Polski skończyły, się w 1656 roku, kiedy Fredrick Wilhem Hohenzollern, protoplasta cesarzy niemieckich, został wasalem Szwecji z lenna Prus.
Faktycznie Królestwo Prus powstałe w 1701 roku, bylo sfinansowane w dużej mierze przez bankierów, Żydów polskich, którzy byli przerażeni rzezią Chmielnickiego na Ukrainie, po „złotej dekadzie” eksploatacji żydowskiej Ukrainy w 1648 roku doszli oni do przekonania, że Żydzi będą wypędzani z Polski tak jak z Hiszpanii i z tego powodu Żydzi zaczęli masowo przerzucać kapitały z Polski do Berlina.
Wcześniej w podstawowej książce „Monetae Cudende Ratio,” Kopernik sformułował po raz pierwszy w historii prawo ekonomiczne stwierdzające, że „zły pieniądz wypędza dobry pieniądz z obiegu.” Powodem kryzysu monetarnego w Polsce było właśnie fałszowanie monety polskiej przez Hohenzollernów. Należy wspomnieć, że prawo Kopernika przywłaszczyli sobie Anglicy, nazywając je prawem „Thomas’a Gresham’a,” który w 1526 roku był dzieckiem.
Podobnie po Drugiej Wojnie Światowej, angielscy autorzy kłamliwie twierdzili, że niemieckie szyfry Enigmy były rozwiązane przez Anglików, a nie przez Polaków. W rzeczywistości rozwiązanie Enigmy przez Polaków było „jednym z kamieni węgielnych zwycięstwa Aliantów nad Niemcami,” według David’a A. Hatch’a z Center of Cryptologic History, NSA, Fort George G. Meade, Mayland.
 
Trzeba pamiętać, że Królestwo Prus przeżywało kryzys w wojnie siedmioletniej (1758-1763) i Berlin był spalony przez Rosjan w 1760 roku, kiedy minister, Alexis Bestużew-Ruimin (1693-1766), zaoferował Polsce Prusy i Śląsk, w zamian za część Białorusi. Rząd Rosji planował zniszczenie Królestwa Prus, w celu nie dopuszczenia do zjednoczenia 350 niezależnych państewek rzeszy niemieckiej, pod królem Prus, ze stolicą w Berlinie. Wówczas Polscy obywatele na Białorusi nie chcieli być poddanymi cara Rosji i ich protest uratował Królestwo Prus od zagłady.
 
Pasożytnicza działalność Hohenzollernów wobec Polski powtarzała się i w 1761 roku sejm wydał ustawę regulującą system monetarny w Polsce z powodu powtarzających się oszustw Berlina kosztem waluty polskiej. Wówczas, Frederick II Hohenzollern zdobył Saksonię wraz z mennicą polskich monet i zaczął bić fałszywe polskie monety. Za pomocą zysków z polskiego pieniądza ratował się on od grożącego mu bankructwa.
„Cudowny” ratunek sytuacji Królestwa Prus miał miejsce po zabójstwie cara Piotra III i objęciu władzy w Rosji przez Niemkę, jego żonę Katarzynę II (1729-1796), 9go lipca, 1762 roku. Inicjatorem międzynarodowej zbrodni rozbiorów Polski był król Prus Frederic II, Hohenzollern, który wykorzystywał wojnę Polski przeciwko opresji rosyjskiej. Konfederacja Barska, pod dowództwem Kazimierza Pułaskiego, później generała amerykańskiego, w latach 1768-1772 była przegraną wojną, o w obronie Rzeczypospolitej, przeciwko zbrodniczemu rozbiorowi ziem polskich, który to rozbiór nastąpił w 1772 roku jako pogwałcenie traktatu w Westfalii z 1648 roku.
Królestwo Prus wykorzystało, w celu ekonomicznej eksploatacji Polski, trzy wojny rosyjsko-polskie, poprzedzające rozbiory Polski (1772-1795). Prusy dzięki rozbiorom stały się największym państwem w rzeszy niemieckiej, składającej się z 350 księstw i na tej podstawie było w stanie zdominować i zjednoczyć Niemcy, po raz pierwszy ze stolicą w Berlinie.
W czasie przejmowania ziem polskich, żołnierze pruscy mieli rozkaz wypędzania na wschód biedoty żydowskiej, tak zwanych „Bettel Juden.” Wzmocniło to sytuację zamożnych Żydów na terenie Niemiec.
Napoleon Bonaparte, dwulicowy wobec Polaków, zwerbował do swych armii około ćwierć miliona żołnierzy polskich, którym obiecywał odbudowę państwa polskiego, podczas gdy prowadził konszachty z carem Rosji i obiecywał mu w listach, że imię Polski już nigdy nie znajdzie się na mapie Europy. Napoleon obiecywał Żydom emancypację we wszystkich krajach, które miał zamiar podbić i urzędnicy napoleońscy przydzielali Żydom nazwiska, po raz pierwszy w historii Europy, w celu rejestrowani ich. Przedtem Żydzi mieli imiona i tylko podawali imię ojca.
Po klęsce Napoleona, dzięki staraniom Adama Czartoryskiego, 3go stcznia, 1815 roku, Rosja i Prusy, podpisały pakt o zjednoczeniu ziem polskich w unii personalnej z Rosją, w zamian za dominację Saksonii przez Berlin. W. Brytania obawiając się wzrostu potęgi Rosji, zaprotestowała pod groźbą wojny i zniszczyła możliwość połączenia ziem polskich w 20 lat po zaborach.Kanclerz Austrii Klemens von Metternich był architektem układów dyplomatycznych po klęsce Napoleona. Układy te dotrwały do czasów „żelaznego kanclerza” Otto Bismarck’a (1815-1898), który walczył o dominację Prus nad Europą Środkową.
Po 1815 roku rząd w Berlinie wznowił usiłowania niszczenia polskiego języka i kultury na Śląsku i innych ziemiach zaboru pruskiego tak, że ludność polska protestowała w 1817 roku w takich miejscowościach jak Ostróda i Nidzica na Mazurach, w Prusach Wschodnich. Tajne polskie organizacje powstawały we Wrocławiu i innych miastach. Wielkie Księstwo Poznańskie miało z początku autonomię i konstytucję. Szczecin został stolicą Pomorza, w którego granicach był Gdańsk.
W 1827 roku sejm w Poznaniu protestował przeciwko dyskryminowaniu Polaków. Królestwo Pruskie wyzyskiwało walki Polaków przeciwko Rosjanom.
Rewolucja przemysłowa wzmocniła ekonomicznie, zwłaszcza północne i zachodnie Niemcy, oraz dała okazję do wielkiego wzrostu wpływów, żydowskich rodzin bankierskich, takich jak Rothschild’owie. Na zjeździe we Frankfurcie w 1848 roku omawiano zjednoczenie Niemiec i tam po raz pierwszy użyto wyrażenia „Lebensraum,” które później było hasłem Hitlera.
 
Faktycznie architektem zjednoczenia Niemiec ze stolicą w Berlinie był Otto Bismark jako premier Prus 1862-1890. Był on od 1867 roku kanclerzem Konfederacji Niemiec Północnych, a po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku „Żelaznym Kanclerzem” Niemiec.
Miał on poglądy darwinistyczne i już w 1861 roku mówił żeby „Strzelać do Polaków jak do wilków” oraz „Niszczyć Polaków ta żeby tracili ochotę do życia.” i pisał że „jeżeli Niemcy chcą przetrwać, to konieczna im jest eksterminacja Polaków.”  (Werner Richter „Bismarck,” Nowy Jork, Putnam Press, 1964, strona 101).
Bismarck uważał, że Prusy tylko mogą być albo niemieckie albo polskie i dlatego nawoływał do eksterminacji Polaków według zasadsocjalnego darwinizmu.” Poglądy te później wprowadzał w życie Adolf Hitler.
Ostatnio została wydana książka Michael’a Knox Beran’a pod tytułem „Kuźnia Imperiów, 1861-1871 w której autor analizuje sytuację w USA, w Rosji i w Niemczech.
Autor przypisuje Bismarck’owi umiejętność stosowania politycznych reform, w celu wzmocnienia rządów silnej ręki i dominowania parlamentu oraz ustalenia absolutnej kontroli wojska i jego budżetu przez monarchę. Sytuacja Niemiec była mniej skomplikowana niż sytuacja USA, osłabionego wojną domową, lub sytuacji Rosji, która przegrała wojnę krymską (1853-1856) przeciwko Francji, Anglii, Królestwu Sardynii i Imperium Tureckiemu.
Premier W. Brytanii Beniamin Disraeli uważał Bismarck’a za „białego rewolucjonistę,” który dokonał niemieckiej rewolucji i zjednoczył Niemcy pod przywództwem Prus ze stolicą w Berlinie. Natomiast wobec Polaków, Bismarck był prześladowcą, którego darwinizm uzasadniał jego pogląd, że „jeżeli Niemcy chcą przetrwać, to konieczna im jest eksterminacja Polaków.”
Zwycięstwo Niemiec nad Francją w 1870 roku i wzrost ich potęgi przemysłowej wywołało w Berlinie ambicje stworzenia wielkiego imperium kolonialnego i uczynienia z Rosji takiej kolonii tak jak W. Brytania uczyniła z Indiami.
Dwie wojny światowe były spowodowane kolizją ambicji imperialnych Niemiec z Imperium Brytyjskim.
W. Brytania miała najliczniejszą flotę na świecie tak, że rekrutowanie załóg i budowa statków powodowały brak rąk do pracy, co przyśpieszyło rewolucję przemysłową Anglii i wprowadzanie maszyn do produkcji przemysłowej, przy jednoczesnej eksploatacji dzieci w długich godzinach pracy. Londyn stał się ważnym ośrodkiem banków w dużej mierze żydowskich.
Szybko rosnąca przewaga Niemiec w eksporcie towarów oraz w tempie budowy okrętów spowodowały w1909 roku radykalne pomysły polityków w W. Brytanii, jak na przykład „żeby bez wypowiadania wojny nagłym atakiem okręty wojenne brytyjskie zatopiły całą flotę niemiecką.” W „Kuźni Imperiów” profesor Beran ukazuje jak to zwykle intencje polityczne nie dochodzą do skutku w konfrontacji z rzeczywistością.
Zjednoczenie Niemiec przez Prusy ze stolicą w Berlinie było możliwe dzięki zbrodni zaborów Polski zainicjowanych przez Berlin. Następnie wzrost potęgi Niemiec spowodował przymierze Anglii z Francją i Rosją w czasie obydwu wojen światowych, w których decydującą rolę odegrały Stany Zjednoczone.
Przegrana zaborców Austrii, Niemiec i Rosji dała możliwość odrodzenia państwa polskiego dzięki patriotyzmowi Polaków.
Natomiast w nagrodę za wciągnięcie USA do pierwszej wojny światowej syjoniści otrzymali brytyjską deklarację obiecującą im Palestynę, w liście zaadresowanym do syjonisty, lorda Waltera Rothschild’a.
Ponowna przegrana Niemiec w następnej wojnie światowej dała Stanom Zjednoczonym pozycję największej potęgi na świecie tak ekonomicznej jak i wojskowej. Niemcy stracili ziemie podbite  na wschodzie, a Polska została przemieszczona na ziemie piastowskie, niestety zdradzona przez Aliantów na pół wieku sowieckiej niewoli, żeby po latach wyzysku ekonomicznego stać się członkiem drugiej klasy Unii Europejskiej. 
Wśród skutków „kuźni imperiów” jest powstanie państwa Izrael za skutecznym poparciem premiera w. Brytanii, Winston’a Churchill’a, Żyda po matce. Syjoniści dostali po ostatniej wojnie dosyć ludzi, za pomocą pogromów naprzód w krajach satelickich, a następnie w krajach arabskich, żeby stworzyć państwo Izrael w 1948 roku i następnie uczynić z niego potęgę wojskową. Państwo to jest rządzone na zasadzie apartheidu, gnębi ludność arabską oraz destabilizuje Bliski Wschód, broniąc swego monopolu nuklearnego, nie tylko zdobytego nielegalnie, ale również destabilizującego pokój w epoce nuklearnej, w której światu grozi samobójcza wojna „ostateczna” dla ludzkości.
 
Czy wszyscy podżegacze wojenni w Polsce także rozumieli co czynią gdy nawoływali do wojny przeciwko pułkownikowi KGB Putinowi ?
 
Wszak wszyscy żyjemy na beczce z prochem a nikt pokoju nie da światu jeśli serca polityków ale także dziennikarzy oraz bałamuconej ludzkości są niespokojne.

 
 
 
 

KOMENTARZE

 • Komentarz polityczny do naszych czasów pisany z Nieba
  https://www.youtube.com/watch?v=nWlJtVfqR7Y
  Wincenty Łaszewski o objawieniach w Fatimie - spotkanie w Klubie Ronina
 • Dziwne rzeczy tu się dzieją
  Trzy jedynki.
  Widocznie jest tu coś co się nie podoba.
  Ale co?
  Mogłem póki co, tylko przejrzeć pobieżnie.

  ...Nie wiem. Ja myślę, że jeśli ceni się autora to ex definitione daje się pięc gwiazdek, nawet gdyby w jakimś wpisie napisał na przykład facecje.

  Dlatego niejako z góry daję 5*
 • @CyprianPolak 19:40:58 BARDZO DZIWNE RZECZY SIĘ DZIEJĄ!!! Oj bardzo!!!!
  Tajne spotkanie Niemców na Kremlu

  W Moskwie niemieccy biznesmeni spotkali się z władzami z Kremla. Byli to przedsiębiorcy, którzy działają między innymi w sektorze gazowym i energetycznym. Ustalenia, jakie zapadły, są tajne.
  W czwartek w Moskwie odbyło się tajne spotkanie przedstawicieli niemieckiego biznesu z rosyjskimi władzami. Była to inicjatywa Wschodniego Komitetu Gospodarczego Niemiec: organizacji, która reprezentuje biznes niemiecki w Rosji. Po drugiej stronie zjawili się wicepremier Federacji Igor Szuwałow oraz szef MSZ, Siergiej Ławrow.

  Według rosyjskich mediów z Niemiec przyjechało 15 wpływowych biznesmenów. Reprezentowali takie firmy jak Winterhall Holding GmBH, Metro AG, Daimler AG oraz Siemens AG. Wszystkie te firmy mają w Rosji znaczne interesy: współpraca przy budowie gazociągu South Stream, produkcji ciężarówek Kamaz czy usprawnianiu rosyjskiej energetyki.

  Ogólnikowe komunikaty z rosyjskiej prasy mówią, że „doszło do wymiany poglądów na temat stanu i perspektyw współpracy dwustronnej w sferze handlu i inwestycji. Minister Ławrow przestawiło rosyjską ocenę stosunków z Ukrainą Niemcami, Unią i NATO” – podaje „Rzeczpospolita”.

  Nie wiadomo, jakie efekty przyniosło spotkanie. Żadna ze stron, ze względu na charakter całej inicjatywy, nie chce o tym mówić.

  bjad/rzeczpospolita.pl

  http://www.fronda.pl/a/tajne-spotkanie-niemcow-na-kremlu,43736.html
 • U nas drenują, ale podatków nie płacą
  sxc hu) Ikea, Deutsche Bank, Amazon, Fiat, Pepsi - oto ledwie garstka z kilkuset firm, które dzięki tajnym układom z Luksemburgiem unikały płacenia podatków w Europie. Zajmie się nimi Komisja Europejska.
  Komisja Europejska zajmie się niebywałym skandalem podatkowym w Europie i Polsce. Okazuje się, że 300 międzynarodowych film zawarło z Wielkim Księstwem Luksemburg tajne układy, które umożliwiały im unikanie płacenia podatków!

  Według dochodzenia dziennikarzy z kilkudziesięciu państw urzędy podatkowe straciły całe miliardy euro – właśnie przez światowych koncernów z Luksemburgiem, gdzie funkcjonuje bardzo elastyczne prawo podatkowe.

  Bruksela prowadzi już postępowanie w sprawie kilku firm, ale skala problemu jest tak naprawdę olbrzymia.

  Co ciekawe, skandal bardzo mocno uderza w obecnego szefa Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckera. Feralne uzgodnienia między firmami a Wielkim Księstwem miały bowiem zapadać wówczas, gdy to właśnie Juncker był premierem Luksemburga…

  „Wstrzymam się od interwencji” – powiedział już o tej sprawie Juncker. Dodał, że komisja będzie oczywiście wykonywać swoją pracę w tym zakresie.

  Minister finansów Luksemburga, Pierre Gramegna, mówi, że wszystkie decyzje były zgodne z prawem. Zarazem Gramegna wskazuje, że choć było to legalne, to… nie musi być to dobre. „To, co jest dziś legalne, może nie być etycznie pożądane lub może nie być zgodne z normami, które chcielibyśmy stosować” – powiedział.

  Bruksela prowadzi obecnie postępowanie wobec firm Amazon oraz Fiat. Sprawa dotyczy jednak także Ikei, Pepis, Deutsche Banku oraz setek innych firm.

  bjad/forsal.pl
  http://www.fronda.pl/a/u-nas-drenuja-ale-podatkow-nie-placa,43681.html

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej