Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
458 postów 1672 komentarze

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Atak masonerii na Polskę!!!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Masoneria dla wszystkich - Doktryna masońska a doktryna chrześcijańska

Atak masonerii na Polskę!!!
Przypatrzmy się teraz, do czego zmierza sekta masońska w sprawach religijnych, mianowicie, gdzie ma wolność po temu, a przekonamy się, że dąży do tego, aby zapatrywania naturalistów we wszystkim w czyn zamienić. Od dawna i uporczywie pracuje ona nad tym, aby urząd nauczycielski i powaga Kościoła żadnego w państwie nie miały znaczenia. Dlatego też głoszą całemu światu tę zasadę i walczą w jej obronie, że Kościół od państwa zupełnie odłączyć należy. W ten sposób chcieli by najzbawienniejszy wpływ Kościoła na prawodawstwo i administrację państw zupełnie usunąć; w następstwie zaś bezpośrednim wszystkie stosunki państwowe bez względu na prawa i zasady Kościoła urządzać. I nie dość im na tym, żeby nie uwzględniano Kościoła, tego najlepszego przewodnika; oni jeszcze nieprzyjaźnie godzić nań, i obrażać go muszą.
I w rzeczy samej pozwalają sobie dziś z katedr, w pismach i żywym słowem bezkarnie uderzać na same fundamenty Kościoła: nie przepuszczają dziś żadnym prawom Kościoła, nie szanują urzędów jego, które ma od Boga samego. Swobodę działania jego jak najbardziej ograniczono, i to za pomocą ustaw, które wprawdzie na pozór nie zdają się wywierać gwałtu, w rzeczy samej jednakże wolność Kościoła krępują
. (...)” Leon XIII „O masonerii”
encyklika “Humanum genus”
Grzegorz Kucharczyk
Masoneria dla wszystkich
 
Wolnomularze ruszyli w Polskę. Na razie w charakterze zbiorowego bohatera wystaw w Poznaniu i Warszawie. Czy to początek szerszej akcji oswajania Polaków z pozostającą dotychczas w cieniu okultystyczną sektą strojącą się w szaty towarzystw dobroczynnych?
 
Na początku lipca uroczyście została zainaugurowana ekspozycja pt. Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Okazją stał się kongres Stowarzyszenia Masońskich Muzeów, Bibliotek i Archiwów(AMMLA). Całe wydarzenie swoim honorowym patronatem objął prof. Bronisław Marciniak, rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza.Poznańska wystawa według pierwotnych założeń miała trwać do końca sierpnia. Jednak, jak podano na stronie internetowej Biblioteki, „z powodu ogromnego zainteresowania zwiedzających”, przedłużono ją do 11 września. Pewnie zupełnym przypadkiem data zamknięcia ekspozycji zbiegła się z otwarciem tego samego dnia w stołecznym Muzeum Narodowym wielkiej wystawy zatytułowanej Masoneria. Pro publico bono; ma ona trwać do stycznia 2015 roku.
 
W przypadku warszawskiego przedsięwzięcia mamy do czynienia z szeroko zakrojoną akcją edukacyjną. Jak informuje zamieszczony na stronie internetowej MNwW prospekt wystawy, mają towarzyszyć jej wykłady, cała seria warsztatów (familijnych, dla nauczycieli, a nawet dla osób „z dysfunkcją słuchu i wzroku” – ta ostatnia kategoria zwiedzających ma zapoznać się z dokonaniami masonerii za pomocą „audiodeskrypcji, elementów muzycznych i ćwiczeń dotykowych” ).
 
Ale to nie wszystko. Nie tylko nauczyciele będą mogli dokształcić się w zakresiewpływów ideałów epoki Oświecenia na wolnomularstwo i odwrotnie”, ale organizatorzy przewidzieli również specjalne lekcje muzealne o masonerii dla wszystkich grup wiekowychod przedszkolaków po uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Sądząc po samym tytule warszawskiej wystawy,masoneria jest tam przedstawiana jako organizacja pożytku publicznego, klub zacnych wolontariuszy wiodących nacechowane troską (o Ojczyznę, Kościół i świat) dysputy w zamkniętym i ściśle tajnym gronie (tajnie, by na przykład uniknąć podsłuchów; inni interlokutorzy, którzy z troską zgłębiali sprawy Ojczyzny, a nie zadbali o tajność, stali się, jak wiemy, „ofiarami” afery taśmowej).
 
O tym, że warszawski event wystawowo-edukacyjny ma przede wszystkim na celubudowanie wizerunku” wolnomularstwa przekonuje dodatkowo fakt, że kuratorem wystawy jest prof. Tadeusz Cegielskibadacz dziejów masonerii z pozycji insidera. Jego wykład,mający być niejako merytorycznym wprowadzeniem do ekspozycji zapowiadano jako refleksję nad tym, czym jest masoneria. Możliwe odpowiedzi umieszczone w anonsie są z rzędu „lepsze i jeszcze lepsze”. Czy jest więc masoneriatylko sposobem godnego i rozumnego, a tym samym szczęśliwego wypełnienia dojrzałej fazy życia”, „czy raczej przygodą intelektualną, wyzwaniem rzuconym rutynie myślenia i działania”? A może jest „utopią, marzeniem o świecie odrobinę rozumniej zorganizowanym od tego, w którym przyszło nam żyć?”. Jest jeszcze możliwość, iż masoneria stanowi „szeroki ruch społecznej naprawy, solidarności i samopomocy”.
 
To, że warszawska wystawa uwzględnia tylko jeden punkt widzenia (tj. samych masonów) przekonuje dodatkowo umieszczenie wśród planowanych wykładów tematyki związanej z budowniczymi średniowiecznych katedr. A dlaczego nie będzie wykładzie o budowniczych piramid egipskich i o Hiramie – budowniczym Świątyni króla Salomona w Jerozolimie, których to masońskie legendy inkorporowały do grona swoich założycieli?
 
Lektura prospektu masońskiej wystawy w Muzeum Narodowym przypomniała mi zamieszczony w styczniu 1991 roku w tygodniku „Wprost” wywiad z odwiedzającym Polskę przedstawicielem Wielkiego Wschodu Francji Didierem Śniadachem, który deklarował wsparcie masonerii dla dokonującej się w Polsce „transformacji”. Przy tej okazji reprezentant Grand Orient de France uświadamiał polskim czytelnikom jakaż to zacna organizacja idzie w sukurs Polakom: „My, wolnomularze nie chcemy rewolucji, dążymy jedynie do polepszania człowieka poprzez jego wszechstronny rozwój […] Najważniejsza dla nas jest indywidualna praca jednostki nad własnym rozwojem”. Dalej też było ciekawie. Ot, chociażby spostrzeżenie wysłannika Wielkiego Wschodu, że „wolnomularze w czasie rewolucji francuskiej ochraniali księży i pomagali im, bo naszą ideą jest braterstwo”.
 
Wszystko wskazuje więc na to, że zorganizowane pod auspicjami Muzeum Narodowego w Warszawie zakrojone na szeroką skalę lokowanie produktu pt. masoneria z etykietą pro publico bono, będzie poznawczo wartościowe dla tych, którzy badają dzieje propagandy masońskiej, a nie same dzieje wolnomularstwa.
 
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk.
 
 
Historyczność człowieka wyraża się we właściwej mu zdolności obiektywizacji dziejów. Człowiek nie tylko podlega nurtowi wydarzeń, nie tylko w określony sposób działa
i postępuje jako jednostka i jako należący do grupy, ale ma zdolność refleksji nad własną historią i obiektywizacji, opisywania jej powiązanych biegów zdarzeń.
Taką samą zdolność posiadają poszczególne ludzkie rodziny, jak też ludzkie społeczeństwa,
 a w szczególności narody. Święty Jan Paweł II Wielki
 
Prof. Grzegorz Kucharczyk NIENAWIDZILI RELIGII JAK SZATAN!
 
Antychrześcijańskie tajne stowarzyszenia przeżywały bujny rozkwit, a rewolucyjne rządy „cnoty” sprowadzały się do terroru. Kto nie akceptował nowego (nie)porządku, temu rewolucjoniści zaplanowali spotkanie. Czekała na niego obywatelka gilotyna. O wściekle antyreligijnym obliczu Rewolucji Francuskiej mówi prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk.
 
Rewolucja francuska i jej konsekwencje - prof. Grzegorz Kucharczyk
 
Szkodliwe błędy, o których mówimy, zagrażają państwom ogromnymi niebezpieczeństwami. Jeśli się bowiem usunie bojaźń Bożą i poszanowanie dla praw nadanych przez Boga, jeśli upadnie autorytet władz, jeśli się da wolną drogę i zachęci do szaleństwa rewolucji, jeśli się wyzwoli namiętności tłumu bez żadnego hamulca prócz kary, siłą rzeczy dojdzie się do zupełnego przewrotu i do obalenia wszystkich instytucji”. ( Leon XIII „O masonerii” encyklika “Humanum genus”)
 
Masoneria obecna w Polsce i potępiona przez Kościół katolicki  - ks. Andrzej Zwoliński
Główny cel masonerii – ZNISZCZYĆ CHRZEŚCIJAŃSTWO
Zamierzenia współczesnej masonerii - ks. Henryk Czepułkowski
Atak Masonerii - Synkretyzm religijny konferencja bp prof. A. Siemieniewski
 
Stąd poszło, że ta sekta w ciągu półtora wieku ponad wszelkie oczekiwanie wzrosła w potęgę. Zuchwałością swoją i podstępami zdołała się wcisnąć w wszystkie rangi urzędów tak, iż dziś, jak się zdaje, całe opanowała państwa. Skutkiem tego było i jest podkopanie powagi tak kościelnej jak świeckiej, a z nimi upadek dobra pospolitego. O przyszłość zatem należy się lękać, nie dla Kościoła, bo on ma silniejsze, niż złość ludzka, fundamenta, ale o państwa i społeczeństwa, w których ta zaraza górę bierze.(BPJanChryzostomJaniszewski -ENCYKLIKA LEONA XIII PAPIEŻAO MASONII)
Doktryna masońska a doktryna chrześcijańska
Symbole masońskie, autor nieznany (Jeden ze zbiorów w Muzeum Narodowym)Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie promująca masonerię, wymaga pilnego przypomnienia czym się różni doktryna masońska od doktryny chrześcijańskiej.
 
Doktryna masonerii jest nie do przyjęcia dla chrześcijanina, ponieważ jest synkretyczna. Chociaż wiele czepie z chrześcijaństwa, nie uważa Jezusa za Pana i Zbawiciela.

Chrześcijanin nie może być masonem
Katolicy przypominają, że pozostają w mocy wszelkie postanowienia Stolicy Apostolskiej co do kar kościelnych nakładanych na członków masonerii. Warto jednak spoglądać na te sprawy ekumenicznie i zwrócić uwagę na współczesną argumentację protestancką. Jednym z ciekawszych współczesnych tekstów o masonerii jest świadectwo Jima Shawa*, w Polsce wydane jako książka napisana przez Toma C. McKenneyego p.t „Śmiertelna pułapka” (ang."Deadly Deception" ). Środowiska masońskie potwierdzają, że Jim Shaw był masonem od 1945 do 1966.
 
Dlaczego chrześcijanin nie może być masonem?
Argumentacja znajduje się w aneksie do książki zatytułowanym „Doktryna masońska a doktryna chrześcijańska”. Obejmuje następujące zagadnienia: 1. Jezus Chrystus, 2. biblia, 3. Bóg, 4. zbawienie, 5. szatan, 6. Duchowe światło i ciemność, 7. modlitwa, 8. prawdomówność, 9. Dochowanie tajemnicy, 10. przysięga krwi, 11.szukać i znajdować, 12. elitarność. Autor pisze Przedstawione zostaje zwięzłe porównanie doktryn i praktyk wolnomularskich z podstawowymi doktrynami chrześcijańskimi i ich zasadniczym źródłemBiblią.Streszczone doktryny masońskie, w każdym przypadku, opierają się na zgodnych poglądach najsławniejszych i najszerzej uznawanych masońskich filozofów, pisarzy i ksiąg źródłowych”. Dodam, że nie są to utajnione źródła,większość z nich jest dostępna on-line, zwłaszcza w bibliotekach amerykańskich. Poniżej prezentujemy pierwszą część argumentacji od punktów 1-4.
 
1. JEZUS CHRYSTUS
A. DOKTRYNA MASOŃSKA
Jezus był człowiekiem. Był jednym z ideałów, jednym z wielkich ludzi w dawnych czasach. Nie był boski ani nie był jedyną drogą do wybawienia zagubionej ludzkości. Jest traktowany na równi z innymi wielkimi postaciami historycznymi, jak Arystoteles, Platon, Pitagoras i Mahomet. Jego życie ani związana z nim legenda niczym nie różnią się od życia i legendy o Krisznie, bogu hindu. Jezus jest „synem Józefa", nie Synem Boga.
 
1) „Nie może on (mason — chrześcijanin) mieć żadnych obiekcji, jeśli inni widzą (w Jezusie) jedynie Logos Platona, Słowo Wyrażonej Myśli lub pierwszą Emanację Światła, albo Doskonały Rozum Wielkiego, Milczącego Najwyższego, Niestworzonego Bóstwa, w które wszyscy wierzą i któremu składają hołdy". (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Dwudziesty Szósty Stopień, str. 524)
2) „I Boski Mądry Rozum zesłał ludziom nauczycieli... Enocha i Noaha, i Abrahama i Mojżesza syna Imrama, i proroków, i Pitagorasa, i Platona, i Jezusa syna Józefa, Pana, Mesjasza i jego apostołów, a potem Mohameta syna Abdula, i jego prawo, które jest prawem islamu; i zwolennicy prawdy przestrzegali prawa islamu." (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Dwudziesty Piąty Stopień, str. 34)
3) „Swoje osobiste prośby człowiek może wznosić do Boga lub Jehowy, Allacha lub Buddy, Mahometa lub Jezusa; może wzywać Boga Izraela lub Pierwszy Wielki Rozum. W loży masońskiej składa się prośby do Wielkiego Architekta Wszechświata, pod którym ukrywa się bóstwo. Setki ścieżek mogą wić się w kierunku szczytu, u góry
wszystkie się spotykają". (Carl H. Claudy, „Wprowadzenie do wolnomularstwa", str. 38)
4)„Odkryto, że każdy akt dramatu życia Jezusa i każdą cechę mu przypisywaną można znaleźć w życiu Kriszny (indyjskiego boga—słońca)." (J.D. Buck, „Mistyczna masoneria", str. 119, 138)
5) „Spotykamy się dziś, by uczcić śmierć (Jezusa), nie boskiego, ani natchnionego, gdyż nie nam o tym decydować." (Rytuał Wielkiego Czwartku, Kapituła Różokrzyżowa)
B. DOKTRYNA CHRZEŚCIJAŃSKA
Jezus Chrystus jest Bogiem (por. św. J 1,1—4; J 8,58; J 17,5, św. J 14,6; Dzieje Apostolskie 4,12; List św. Jana Apostoła 5,12; Pierwszy List św. Jana Apostoła 2,22—23; Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza 2,5; Ewangelia według św. Jana 14,9)
2. BIBLIA
A. DOKTRYNA MASOŃSKA
Biblia chrześcijańska jest po prostu jedną ze „Świętych Ksiąg" ludzkości, nie lepszą od Koranu, pism hindu czy też dzieł chińskich albo greckich filozofów. Nie może być dosłownie interpretowana, gdyż jej prawdziwe znaczenie jest ezoteryczne (ukryte przed większością, a dostępne jedynie dla nielicznych „oświeconych" przywódców). Tylko jej dosłowne, oczywiste znaczenie przeznaczone jest dla ignoranckich mas. Usuwanie rytualnych fragmentów odnoszących się do Jezusa jest słuszne. Masoneria, w odróżnieniu od popularnych wierzeń, NIE opiera się na Biblii. Masoneria praktycznie bazuje na Kabale, średniowiecznej księdze magii i mistycyzmu.
 
1) „Z masońskiego punktu widzenia, Księga Praw jest dla masona każdego wyznania tą świętą księgą, która zawiera wyjawioną wolę Boga, tak jak dla masona— chrześcijanina jest (nią) Stary i Nowy Testament; dla Żydów Stary Testament, dla muzułmanów Koran; dla brahminów Księgi Wedy, a dla parsów Zendavesta." („Zdefiniowana masoneria" — kompilacja dzieł Alberta Pike'a i Alberta Mackey'a, str.78,79)
2) „Masoneria nie składa zapewnień o chrześcijaństwie... lecz oczekuje czasów, gdy praca dawnych braci zostanie symbolicznie wyrażona wzniesieniem duchowej Świątyni... w której będzie tylko jeden ołtarz i jeden kult; jeden wspólny masoński ołtarz, na którym będą leżały księgi Wedy, Koran, Święta Biblia... a ci, którzy składają hołdy — wyznawcy hindu, Persowie, Asyryjczycy, Egipcjanie, Chińczycy, mahometanie, Żydzi i chrześcijanie — będą razem klęczeć... („Monitor Kentucky", Stopień Czeladnika, 3) „To, co jest prawdą dla filozofa, nie będzie prawdą ani jako taka nie będzie traktowana przez chłopa. Religia dla mas musi być bardziej niepoprawna niż ta dla wyrafinowanej, refleksyjnej elity... Ignorant w wielu miejscach nie pojmie najprawdziwszej religii... Doktryny bibilijne często nie są ubrane w język ścisłej prawdy, ale w taki, który najlepiej trafia do prostych ciemnych ludzi..." (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Czternasty Stopień, str. 224) 
4) „...dosłowne znaczenie (Biblii) jest przeznaczone tylko dla prostych ludzi". (Albert Pike, „Zarys obyczajów i dogmatów", str. 166)
5) „Bezpośrednio i nieuchronnie doprowadziła do tego (błędu głupoty) absurdalna interpretacja panującego Kościoła, który dosłownie potraktował przenośny, alegoryczny, mityczny język zbioru ksiąg orientalnych". (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Trzydziesty Stopień, str. 818)
6) „Żydzi, Chińczycy, Turkowie — wszyscy kwestionują Nowy lub Stary Testament, lub też oba i nie ma żadnego powodu, dla którego nie mieliby zostać masonami. W rzeczywistości masoneria Błękitnej Loży zupełnie nie ma nic wspólnego z Biblią. Nie bazuje na Biblii, gdyż wówczas nie byłaby masonerią, lecz czymś innym". („Zarys Prawa Masońskiego Chase'a, str. 207—209)
7) „Dookoła rozciąga się Wszechświat, Wielka Biblia Boga. Materialistyczna natura jest jego Starym Testamentem, a ludzka natura jest Nowym Testamentem Nieskończonego Boga". (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Dwudziesty Ósmy Stopień, str. 715) 
8) „Masoneria jest poszukiwaniem Światła. Poszukiwania, jak widać, prowadzą nas wstecz, do Kabały. W tej starej i nie rozumianej (księdze źródłowej) nowicjusz znajdzie źródło wielu doktryn i w odpowiednim czasie zacznie rozumieć mistycznych filozofów, alchemików, wolnych myślicieli średniowiecza i Emanuela Swedenborga". (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Dwudziesty Ósmy Stopień, str. 741)
9) „Wszystkie prawdziwie dogmatyczne religie wywodzą się z Kabały i do niej powracają; wszystko, co naukowe i wielkie u Jakuba Boehme, Swedenborga, świętego Marcina i innych — zapożyczone jest z Kabały; z niej wywodzą się symbole i sekrety masońskie." (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Dwudziesty Ósmy Stopień, str. 744) Usunięcie z Biblii imienia Jezusa i wszystkich odniesień do Niego określane jest jako „drobne, ale konieczne modyfikacje."(Albert Pike, „Masoński rytualista", str. 272)
B. DOKTRYNA CHRZEŚCIJAŃSKA
Biblia jest jedynym spisanym objawieniem jedynego prawdziwego Boga. (Księga Izajasza 8,20, Drugi List św. Pawła do Tymoteusza 3,16; Księga Psalmów 12,7—8; Księga Psalmów 12,5—6; Księga Przysłów 30,5—6, Mt. Mateusza 24,35, Pierwszy List św. Piotra Apostoła 1,23—25; Księga Izajasza 8,20; Księga Powtórzonego Prawa 4,2; Apokalipsa św. Jana 22, 18—19
3. BÓG
A. DOKTRYNA MASOŃSKA 
Bóg, z gruntu jest tym, czym jest w naszych odczuciach; nasza idea i koncepcja Boga staje się naszym Bogiem. Bóg masoński zazwyczaj określany nieuchwytnym i ogólnym terminem „Bóstwa" jest Bogiem naszego wyboru, nazywanym „Wielkim Architektem Wszechświata". Jednakowoż, ci którzy głębiej studiują nauki masońskie, dowiadują się, że Bóg jest siłą natury, w szczególności Słońcem i jego życiodajnymi siłami. „Oświecone, zaawansowane jednostki", które dotarły na szczyt, to hołdowanie naturze rozumieją jako hołdowanie organom rodnym (tzn. sześciu organom), w szczególności fallusowi. Natura ludzka jest również przez niektórych czczona jako „Bóstwo", jako Wiedza i Rozum. Masoneria jest odrodzeniem dawnych, pogańskich mistycznych religii i Bóg może tu także być określany jako Natura, z jej bogami płodności (płci) i bóstwami reprezentującymi Słońce i Księżyc (w Egipcie Ozyrys i Izyda).
 
1) „W przypadku każdego człowieka koncepcja Boga musi zachować odpowiednie proporcje w stosunku do jego poziomu intelektualnego, możliwości psychicznych oraz moralności. Bóg jest taki, jakim Go pojmujemy, jest odbiciem samego człowieka." (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Czternasty Stopień, str. 223) 
2) „...każda religia i każda koncepcja Boga jest bałwochwalcza, dopóki jest niedoskonała i zastępuje słabą i tymczasową ideę... Nieodkrytej Istoty, którą można poznać tylko częściowo i która dlatego może być wielbiona, nawet przez najbardziej światłych spośród jej wyznawców, jedynie proporcjonalnie do ich ograniczonych możliwości pojmowania i wyobrażeń..."(Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Dwudziesty Piąty Stopień, str. 516) 
3)„Jedynym osobowym Bogiem uznawanym przez masonerię jest cała ludzkość... Ludzkość jest zatem jedynym osobowym Bogiem, który istnieje." (J.D. Buck, „Mistyczna masoneria", str. 216)
4) „Fallus; reprezentacja męskiego członka (męskiego organu płciowego), który był powszechnie czczony jako symbol religijny... przez starożytnych. Była to jedna z wersji kultu Słońca, która symbolizowała zapładniającą siłę ciał niebieskich. Masoński punkt wewnątrz koła (ważny symbol) ma bez wątpienia falliczne pochodzenie." (Albert Mackey, „Symbolizm masoński", str. 352)
5) „Te dwa bóstwa (Słońce i Księżyc, Ozyrys i Izyda, itd.) były powszechnie symbolizowane przez rodne organy kobiety i mężczyzny, z którymi w dawnych czasach nie wiązano żadnych nieprzyzwoitych myśli; penis i pochwa, emblematy zapłodnienia i rozmnażania się, jako takie pojawiały się w dawnych, tajemnych religiach, z których wywodzi się masoneria. Hinduski Linga łączył oba elementy, jak łódź i maszt, punkt w kole (ważne symbole masońskie)." (Albert Pike, "Obyczaje i dogmaty" Dwudziesty Czwarty Stopień, str. 401)
6) „Masoneria, następca tajnych religii (pogańskich religii Ozyrysa, Izydy, Baala, Mitry, Tamuza itd.) nadal stosuje dawną metodę nauczania." (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Stopień Czeladnika, str. 22)
7) „Choć masoneria podobna jest do dawnych, tajemnych religii, dzieje się tak tylko w pewnym ograniczonym sensie: przedstawia niedoskonały obraz ich świetności, ruiny ich majestatu..." (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Stopień Czeladnika, str. 23)
8) „Rozum jest Absolutny. Rozum JEST poprzez samego siebie. JEST ponieważ JEST. Jeśli Bóg JEST, JEST ON dzięki Rozumowi." (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Dwudziesty Ósmy Stopień, str. 737)
9) „Jest to niezmienne prawo Natury, Wieczna Wola Sprawiedliwości, którą jest Bóg" (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Trzydziesty Drugi Stopień, str. 847
B. DOKTRYNA CHRZEŚCIJAŃSKA
Jest jeden Bóg (Księga Rodzaju 1,1; Księga Powtórzonego Prawa 6,4; Księga Psalmów 90,2; Księga Malachiasza 3,6; Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 8,4; Księga Jeremiasza 10,10; Księga Psalmów 45,6; Pierwszy List Św. Jana Apostoła 5,7; Księga Kapłańska 19,2; Księga Wyjścia 3,14)
4. ZBAWIENIE
A. DOKTRYNA MASOŃSKA
Zbawienie jest kwestią samodoskonalenia, moralności, dobrych uczynków, łącznie z przestrzeganiem masońskich przysięg i posłuszeństwem wobec wszystkich masońskich autorytetów Wiara w śmierć Jezusa nie ma tu żadnego znaczenia, jest to raczej sprawa oświecenia, które krok po kroku spływa na nas po wtajemniczeniu w stopnie masońskie i ich sekrety.
 
1) „Skóra jagnięc a ma przypominać masonom o czystym życiu i prawym postępowaniu, które są konieczne, by dostać się do Niebiańskiej Loży, w której rządzi Wielki Architekt Wszechświata." (Albert Mackey, „Encyklopedia masońska", „Fartuch")
2) „...dzięki Twej łasce możemy wejść do Twego wiecznego królestwa, by radować się razem z duszami naszych zmarłych przyjaciół, w nagrodę za pobożne, cnotliwe życie. Amen. So mote it be." („Texas Monitor", Masońskie obrzędy pogrzebowe, str. 10)
3) „W Egipcie, Grecji i wśród innych starożytnych narodów masoneria była jedną z pierwszych organizacji, która oświecała i kształciła ludzi... by pojęli prawdziwe zasady moralności, które wtajemniczają nas w nowy porządek życia." (Daniel Sickles, „Ahimon Rezon lub przewodnik masoński", str. 57)
4) „Obrządek inicjacji oznacza koniec występnego życia profana, śmierć rozpusty i niegodziwych namiętności, a początek nowego, czystego, cnotliwego życia." (Daniel Sickles, „Ahimon Rezon lub przewodnik masoński", str.54)
5) „Nie można wyobrazić sobie czegoś, czego bardziej pragnie dusza ludzka, niźli tych trzech stopni (Pierwszego, Drugiego, Trzeciego), które tworzą idealną i harmonijną całość." (Daniel Sickles, „Ahimon Rezon lub przewodnik masoński", str. 196)
6) „Jeśli trwamy przy wolnomularstwie z prawdziwą i stosowną stanowczością, nasza dusza stanie się wiązką światła i przeniesie nas do błogosławionego pałacu, gdzie będziemy nieskończenie szczęśliwi wraz z Bogiem, Wielkim Architektem Wszechświata." (Daniel Siekłeś, „Ahimon Rezon lub przewodnik masoński", str. 79)
7) „Acacian: określenie masona, który ściśle przestrzegając w życiu przysięg i nakazów bractwa, jest wolny od grzechu." (A. Mackey, „Leksykon masoński", str. 16)
8) „Kiedy już przesiąkniesz moralnością masońską... kiedy już nauczysz się przestrzegać wszystkich cnót, które ona wpaja, gdy staną ci się one bliskie, jak twemu Bogu, wtedy będziesz przygotowany na przyjęcie wzniosłej, filozoficznej wskazówki i będziesz gotów wspiąć się na wzgórze, na którym tronują Światło i Prawda. Krok za krokiem ludzie muszą dążyć do doskonałości; a każdy stopień masoński jest takim krokiem."(Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Ósmy Stopień, str. 136)
9) „Osłom, którzy sprowadzili na manowce chrześcijaństwo, przedkładając wiarę nad naukę... udało się okryć ciemnością dawne odkrycia ludzkiego umysłu, tak, że dziś po omacku szukamy klucza..." (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", dwudziesty Ósmy Stopień, str. 732)
10) „Zbawienie przez wiarę i pokutniczą śmierć Jezusa było inaczej przekazane, niż to jest dziś interpretowane w ezoterycznych pismach. Interpretacje te są późniejszymi, ignoranckimi wypaczeniami oryginalnych doktryn." (J.D. Buck, „Mistyczna masoneria", str. 57)
 
B. DOKTRYNA CHRZEŚCIJAŃSKA
Wszyscy zgrzeszyliśmy i wszyscy potrzebujemy Zbawienia (List Św. Pawła do Rzymian 3,10; List św. Pawła do Rzymian 3,23; Księga Izajasza 64,5; Drugi List św. Pawła do Koryntian 5,21; List św. Pawła do Galarów 3,26; Ewangelia według św. Jana 3,16; List św. Pawła do Efezjan 2,8—9; Dzieje Apostolskie 4,12; Pierwszy List św. Jana Apostoła 5,11—12)
Podsumowując – doktryna masonerii jest nie do przyjęcia dla chrześcijanina, ponieważ jest synkretyczna. Chociaż wiele czepie z chrześcijaństwa, nie uważa Jezusa za Pana i Zbawiciela.
Jim Shaw, Tom C. McKenney p.t „Śmiertelna pułapka”, Wydawnictwo EXTER.
Oprac. Maria Patynowska
 
 
Gdy rodzaj ludzki, stając się ofiarą nienawiści szatana, nieszczęśliwie odpadł od swego Stwórcy i Dawcy wspaniałych darów, podzielił się wtedy na dwa obozy, różniące się między sobą i wzajemnie sobie nieprzyjazne; jeden z nich bezustannie walczy w obronie prawdy i cnoty, drugi natomiast walkę prowadzi o to, co się cnocie i prawdzie przeciwstawia. Pierwszy to Królestwo Boże na ziemi, to jest Kościół Jezusa Chrystusa, ci zaś, którzy chcą całym sercem do niego należeć, powinni z gotowością i poddaniem rozumu i woli służyć Bogu i Jego Jednorodzonemu Synowi. Drugi obóz - to królestwo Szatana, pod którego władzą i panowaniem znajdują się wszyscy, co naśladując zgubny przykład swego przywódcy i pierwszych rodziców, odmawiają posłuszeństwa wiekuistemu prawu Bożemu i, wzgardziwszy Bogiem, pracują - zapamiętale - przeciw Bogu.
W czasach zaś obecnych zdaje się, że ci wszyscy, którzy są po stronie zła, łączą siły i sprzysięgają się do najzaciętszej walki, a to za sprawą i przy współdziałaniu szeroko rozpowszechnionego i silnie zorganizowanego stowarzyszenia tzw. masonów.
Wcale już bowiem nie ukrywając swych zamiarów, zuchwale zachęcają się oni do walki przeciw majestatowi Bożemu, całkiem otwarcie godzą na zgubę Kościoła, a to w tym celu, by ludy chrześcijańskie, jeśliby to było możliwe, ograbić do szczętu z tych wszystkich dóbr, które nam wysłużył nasz Zbawca, Jezus Chrystus. Ubolewając nad tymi nieszczęściami i powodowani miłością musimy nieraz wołać do Boga: "Oto burzą się Twoi wrogowie i nienawidzący Cię podnoszą głowę. Przeciw ludowi Twojemu spiskują i zmawiają się przeciw tym, których Ty strzeżesz. «Pójdźcie» - mówią - «i wytraćmy ich»."
Toteż, choćby miało to ją kosztować wiele długiej i uporczywej pracy, zamierza ona obezwładnić na gruncie świeckiego społeczeństwa Magisterium i autorytet Kościoła. Z tego też powodu głoszą oni światu całemu tę zasadę i walczą o to, by przeprowadzić całkowity rozdział religii od życia w świecie. W ten sposób chcieliby zbawienny wpływ Kościoła na prawodawstwo i administrację państw usunąć zupełnie i na przyszłość wszystkie sprawy publiczne układać bez oglądania się na prawa i zasady Kościoła. I nie dość im na tym, by lekceważyć Kościół, tego mądrego przewodnika, trzeba jeszcze traktować go jak wroga i stosować wobec niego otwartą przemoc.(Leon XIII HUMANUM GENUS)
 
IMPERIUM ZŁA
Chazarowie - spisek rządzący światem - napisy pl.
Św Maksymilian Maria Kolbe - Żydzi, masoneria, socjalizm
Masoneria w Polsce po 1989 roku - dr Stanisław Krajski
Masoneria, żydzi i pieniadze w III RP - wykład dr Krajskiego i red. Szymowskiego
dr Stanisław Krajski - Masoneria i Scjentologia
Początki Masonerii - Stanisław Krajski
METODY DZIAŁANIA MASONERII (WYKŁAD) - dr Stanisław Krajski
Metody działania MASONERII (PYTANIA) - dr Stanisław Krajski
JFK - Prezydent który powiedział PRAWDĘ [PL]
Masoni zabili Lecha Kaczyńskiego
Masoneria polska 2009 (całość) dr Stanisław Krajski
Masoneria polska 2012 (całość) dr Stanisław Krajski
Masoneria, a tajne służby
Kielce - Stanisław Krajski o masonerii cz I
„Nowy Porządek Świata i masoneria" - ks. dr Henryk Łuczak SDB
Zapowiedz 3 wojny światowej i nadejścia antychrysta.wmv
Unia Europejska dziełem masonerii (1/2) dr Stanisław Krajski
Unia Europejska dziełem masonerii (2/2) dr Stanisław Krajski
Masoneria a UE - dr Stanisław Krajski (1)
Tusk wymienia masoński uścisk dłoni z Barroso.Traktakt Lizboński.HD
https://www.youtube.com/watch?v=9tZkm9LSQtc
Początki Masonerii - Stanisław Krajski
Masoneria i służby specjalne cz. 1
https://www.youtube.com/watch?v=681YyAYR-t4
Masoneria i służby specjalne cz. 2
https://www.youtube.com/watch?v=I826hP24ip8
Masoneria i tajne służby
Masoneria, a tajne służby
Dr Stanisław Krajski - Masoneria przeciw Polsce, Kościołowi i telewizji Trwam
KŁAMIĄ NA TEMAT MASONERII W MUZEUM NARODOWYM
Masoneria - Zatrute źródło ks. dr Tadeusz Kiersztyn
Wokół masonerii – ks. prof. Andrzej Zwoliński
+Wok*c3*b3*c5*82+Masonerii,652186777.pdf
Masoni a sprawa polska 1/5
Wielkanocne ostrzeżenie. Jak działa mafia szatańska w Polsce?
ks. prof. Dariusz Oko GENDER ZAGROŻENIEM DLA RODZINY, NARODU, KOŚCIOŁA LUDZIE NA SŁUŻBIE SZATANA!!!
CZARNA MSZA W SAMORZĄDZIE
prof. Piotr Jaroszyński - Illuminaci w szkołach
Współczesne postaci satanizmu -* dr Stanisław Krajski
Dr Stanisław Krajski - Masoneria przeciw Polsce, Kościołowi i telewizji Trwam
prof. Mirosław Dakowski - Antycywilizacja
Ks. Jerzy Bajda - Masoneria jako zjawisko wrogie Kościołowi i Polsce
Masoneria Polska - dr Stanisław Krajski w Radiu Maryja
KS.PROF. JÓZEF SWASTEK o MASONERII
„Nowy Porządek Świata i masoneria" - ks. dr Henryk Łuczak SDB
cz.1 Glossa o pogaństwie i masonerii
cz.2 Glossa o pogaństwie i masonerii
cz.3 Glossa o pogaństwie i masonerii
Masoneria, a tajne służby
cz.1 Dzieje masonerii
cz.2 Dzieje masonerii
cz.3 Dzieje masonerii
 
Na temat masonerii zabierał również glos Papież Pius XI. Przytaczamy tu jego przemówienie do polskiej pielgrzymki w dniu 4.10.1929 r:
"Muszę ostrzec Was, jak niegdyś Chrystus ostrzegał Apostołów, mówiąc do nich: >>Czuwajcie i módlcie się. Czuwajcie, gdyż grożą wam niebezpieczeństwa i zasadzki podstępne < Mam tu na myśli przede wszystkim sektę masońską, która szerzy swe przewrotne zasady i zgubne wpływy również i w Polsce, usiłując w szczególności zniszczyć Waszą świętą i cenną spuściznę duchową i religijną, która stanowi moc i chlubę Waszą. Dlatego też powtarzam, czuwajcie, gdyż wróg nie śpi, a więc i Wam nie wolno zasypiać".
Również Ojciec Św. Jan Paweł II bardzo często przestrzegał świat i Kościół "przed zorganizowaną potęgą złego" a zwracając się do Polaków powiedział: "nie przeszliśmy z sytuacji zagrożenia (komunizm, ateizm) do sytuacji bezpiecznej."

„W naszych czasach zło ogromnie narosło, posługując się przewrotnymi systemami, które na szeroką skalę stosowały przemoc i ucisk. Nie mówię tu o złu czynionym przez poszczególnych ludzi, złu indywidualnych motywów i indywidualnych postępków. Zło XX wieku nie było złem w jakimś małym, „sklepikowym” wydaniu. To było zło na wielką skalę, zło, które przyoblekło się w kształt państwowy, aby dokonać zgubnego dzieła, zło, które przybrało kształt systemu”. Św. Jan Paweł II Wielki 

KOMENTARZE

  • Kto by się tam przejmował czymś co...
    burzyłoby ten codzienny rytuał picia kawy z czipsami przy kolejnej edycji "Mam talent" czy "Jaka to melodia"...
    Kogo interesują "wyimaginowane" zagrożenia? przecież o tym mówiliby w telewizji...
  • @Jan Paweł 16:12:43
    Przecież "TELEWIZJA NARODOWA" o masonerii mówi od dawna;
    https://www.youtube.com/watch?v=V9Bjnhb1EnM

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ULUBIENI AUTORZY

więcej