Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
461 postów 1759 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Franciszek ostrzegł przed Szatanem!!!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Papież Franciszek ostrzegł, że SZATAN CHCE ZNICZYĆ ŚWIAT I LUDZKOŚĆ!

Franciszek ostrzegł przed Szatanem!!!
 
“Taktyka, którą Szatan zastosował i jeszcze stosuje, polega na nie ujawnianiu się jego po to, ażeby zło od samego początku przez niego rozpowszechniane rozszerzało się poprzez postępowanie samego człowieka, poprzez systemy i stosunki między ludźmi, klasami i narodami, ażeby zło stawało się coraz bardziej grzechem «strukturalnym» i mogło się tym mniej identyfikować z grzechem «personalnym». Św. Jan Paweł II Madera (maj 1991)
 
Papież Franciszek ostrzegł, że SZATAN CHCE ZNICZYĆ ŚWIAT I LUDZKOŚĆ!
 
1 Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. 2 [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane. 3 Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, [nakazują] powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. 
1 List do Tymoteusza 4:1-3//www.nonpossumus.pl/ps/1_Tm/4.php
 
Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jaklew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni wwierze przeciwstawcie się jemu" (l P 5,8-9).
 
Papież przestrzegł przed przebiegłością Szatana, usiłującego zniszczyć rodzaj ludzki
 
O tym, że Szatan przedstawia coś jako dobre, ale jego zamiarem jest zniszczenie człowieka, być może z powodów „humanistycznych”, mówił Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Okazją do poruszenia tych kwestii było dzisiejsze święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
 
Franciszek zauważył, że czytania liturgiczne przedstawiają obrazy bardzo sugestywne: wizję Bożej chwały, o której mówi prorok Daniel(Dn 7,9-10.13-14), kiedy Syn Boży stoi przed Ojcem; walka archanioła Michała i jego aniołów z „wielkim smokiem, Wężem starodawnym, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię”, ale który zostaje pokonany, jak mówi Księga Apokalipsy (Ap 12,7-12a); oraz Ewangelia (J 1,47-51), w której Jezus powiada do Natanaela: „Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”. Ojciec Święty szczególnie dużo miejsca poświęcił walce między Bogiem a diabłem, która ma miejsce po tym, gdy Szatan usiłuje zniszczyć kobietę mającą porodzić dziecko.
 
Szatan zawsze stara się zniszczyć człowieka: tego Człowieka, którego Daniel widział i o którym Jezus mówił do Natanaela, że wstąpi do chwały. Od początku mówi nam o tym Biblia, o zwodzeniu, aby zniszczyć, o Szatanie. Być może z zazdrości”- powiedział Ojciec Święty.
 
Papież zauważył, że Syn Człowieczy został wyniesiony przez Boga ponad aniołów, a Szatan w swej inteligencji nie mógł znieść upokorzenia, że stworzenie niższe przewyższyło go i usiłował Go zniszczyć. Tak więc Szatan usiłuje zniszczyć ludzkość, nas wszystkich, a wiele planów dehumanizacji człowieka jest jego dziełem, bo on nienawidzi człowieka.
 
Jest przebiegłymówi o tym pierwsza karta Księgi Rodzaju; jest sprytny. Przedstawiania sprawy tak, jakby były dobre. Ale jego celem jest zniszczenie. A aniołowie nas bronią. Bronią człowieka i bronią Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa, który jest najdoskonalszym z rodzaju ludzkiego. Z tego powodu Kościół oddaje cześć aniołom, gdyż będą oni w chwale Boga, ponieważ bronią wielką ukrytą tajemnicę Boga, a mianowicie, że Słowo przyszło w ciele” - powiedział Franciszek.
 
Papież wskazał, że zadaniem ludu Bożego jest strzeżenie w sobie człowieka:Człowieka Jezusa, bo On obdarza życiem wszystkich ludzi.Natomiast Szatan w swoich planach zniszczenia wynajduje wyjaśnienia humanistyczne, które są wprost wymierzone w człowieka, przeciwko ludzkości i przeciwko Bogu.
 
„Walka jest rzeczywistością powszednią w życiu chrześcijańskim: w naszym sercu, w naszym życiu, w naszych rodzinach, w naszym ludzie, w naszych kościołach ... Jeśli nie walczymy, to zostaniemy pokonani. Ale Pan dał aniołom przede wszystkim zadanie, by walczyć i zwyciężać. Po tej walce słyszymy niezmiernie piękny kantyk finalny Apokalipsy: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym” - przypomniał Franciszek.
 
Na zakończenie papież zachęcił, by modlić się do archaniołów Michała, Gabriela i Rafała a także odmawiaćbardzo piękną modlitwę do Archanioła Michała, żeby nadal walczył w obronie największej tajemnicy ludzkości: iż Słowo stało się ciałem, że umarł On i zmartwychwstał. To jest nasz skarb. Niech Michał nadal walczy, aby jej strzec” – zakończył swoją homilię papież Franciszek.
 
Źródło: KAI
 
O, wy wszyscy spragnieni,pójdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!"(Iz 55,1).
 
Człowiek zraniony przez grzech pierworodny, może popaść sam w zło, bez zewnętrznegoku temu podżegania. W tym znaczeniu, nie możnaprzypisywać demonowi wszystkich grzechów, któresą popełniane na ziemi. Przeciwnie, skłonność człowieka do zła nie istniałaby bez winy grzechu pierworodnego. W takim znaczeniu można powiedzieć, żeSzatan jest pośrednio przyczyną wszystkich grzechów.81' – Uważa Św. Tomasz z Akwinu.
 
DIABEŁ – opętanie przez złego!!!!
KIM JEST SZATAN i jak działa ? /ks. prof. M. Piątkowski/
Kazanie na temat piekła - video:
 
Kilka tygodni po głośnym przemówieniu Papieża Pawła VI o działaniu demona w świecie i w Kościele, Osservatore Romana opublikowało wybór artykułów na temat demonologii.77' Jeden ze współpracowników, profesor Seatle, tak przedstawił swoją myśl: “Jeśli demon w swojej przebiegłości i mocy, przewyższa granice natury ludzkiej, to nie ma przewagi nad Chrystusem, naszym bratem i Panem. Nie ma przewagi nawet nad nami, o ile jesteśmy złączeni z Chrystusem".
 
Kardynał Jorge Medina Estévez
Imiona szatana
 
Istnienie szatana i jego wpływ na naszą codzienność należą obecnie do zagadnień w największym stopniu lekceważonych. Trzeba zatem nieustannie przypominać, kim on jest i jak działa. Najpełniej portretują go przymiotniki, jakimi określa go Pismo Święte.
 
Nowym Testamencie znajdujemy co najmniej sto sześćdziesiąt odniesień do szatana, określanego różnymi nazwami, z których najczęstszą jest demon (pojawia się ona około stu razy). Określenie diabeł pojawia się co najmniej trzydzieści sześć razy, podobnie jak szatan.
 
Wielość owych „imion” wskazuje, że zagadnienie nie jest błahe – przeciwnie: Duch Święty, pod którego natchnieniem pisano święte księgi, chce, by chrześcijanie wszystkich czasów byli świadomi zarówno złowróżbnej realności, jak i złowróżbnych działań Złego.
 
W Biblii zazwyczaj imię nadane jakiejś osobie ma związek z jej cechami lub działaniami. „Imiona” szatana zawierają więc odniesienia do rzeczywistości znanej nam z codziennego doświadczenia lub stanowiącej część naszego bagażu kulturowego, które przybliżają nas do misterium zła i jego twórcy.
 
Książę i bóg tego świata
 
Słowo szatan oznacza przeciwnika, wroga, oskarżyciela. Zły jest przeciwnikiem, ponieważ sprzeciwia się planowi Bożemu i stara się obalić porządek ustalony przez Stwórcę w Jego dziełach, zwłaszcza w tym, co odnosi się do zbawienia ludzkości upadłej z powodu grzechu, ale odkupionej przez zbawcze działanie Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Podobne znaczenie ma słowo diabeł. Ono również określa oskarżyciela, oszczercę, tego, kto się sprzeciwia, przeszkadza i zastawia pułapki.
 
Istotne określenie odnosi się do liczebności demonów. Brzmi ono: legion – jak same siebie określiły diabły, które opętały człowieka z kraju Gerazeńczyków (Mk 5, 1–17).
 
W Ewangeliach synoptycznych pojawia się pojęcie: książę tego świata nawiązujące do władzy, jaką demon sprawuje nad społeczeństwem, wypełniając je antywartościami, by za ich pomocą skłaniać ludzi do odrzucania planów Bożych i tworzenia relacji społecznych wykluczających Boga czy wręcz sprzeciwiających się Jego woli.
 
Nie bez przyczyny wszak św. Jan stwierdza, iż cały świat leży w mocy Złego (1 J 5,19). To przecież – jak zauważa św. Paweł – bóg tego świata (2 Kor 4, 4). Ostrzeżenie Pawłowe ukazuje najwyższy stopień złowrogiego wpływu, jaki szatan wywiera na ludzką społeczność, która różnymi sposobami przyjmuje i wyznaje kult antywartości, czyli zachowań przeciwnych woli Bożej i prawdzie o naturze ludzkiej.
 
Wpływ ten może doprowadzić (i rzeczywiście doprowadził) do fizycznego prześladowania chrześcijan w celu wymuszenia na nich apostazji jako ceny za zachowanie życia doczesnego. Obecnie pod pretekstem unikania wszelkiej formy dyskryminacji wymaga się od Kościoła, by postępki sprzeczne z Ewangelią uznał za moralnie uprawnione.
 
Użyte przez św. Pawła słowo bóg pokazuje również stopień poddania, jakiego szatan i jego zwolennicy wymagają od tych, którzy mniej czy bardziej świadomie współpracują z planami antyzbawienia.
 
Strategie diabelskie sprawiają, że poddanie to nie zawsze objawia się bezpośrednio, ale często w formie antyewangelicznych i przeciwnych Bożej woli wyborów – usprawiedliwionych jednak zwodniczymi argumentami.
 
Kłamca i kusiciel
 
Szatanbowiem jest kłamcą (J 8, 44; 1 J 2, 22), mało tego, jest ojcem kłamstwa (J 8, 44). Owe trzy określenia użyte przez św. Jana ukazują bodaj najbardziej charakterystyczną cechę działalności diabła.
 
Z kłamstwa szatana, który wmawia pierwszym rodzicom, że Bóg jest oszustem i zawistnikiem, wynika upadek człowieka. Na jeszcze większe kłamstwo ważył się diabeł, kusząc samego Jezusa ofertą oddania mu tego, co do niego nie należy w zamian za pokłon hołdu i uwielbienia.
 
Szatan jest kusicielem – to „imię” opisuje stałe działanie złych duchów polegające na skłanianiu ich – głównie poprzezoszustwo i kłamstwo – do oddalania się od Bożej drogi. W taki czy inny sposób demon oferuje szczęście tam, gdzie nie można go znaleźć. Szatańska pokusa jest próbą skłonienia kuszonej osoby do grzechu, czyli buntu przeciw Bogu.
 
Chrześcijanin powinien być ostrożny wobec pokusy – pierwszym środkiem ostrożności jest znajomość woli Bożej dzięki Bożemu Słowu, a następnie modlitwa o łaskę Bożą, która umacnia nas wobec zasadzek.
Albowiem – pomimo iż często w naszym życiu doświadczamy kuszenia – wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać (1 Kor 10, 13).
 
Nie wszystkie jednak pokusy pochodzą bezpośrednio od demona.
 
Niektóre z nich pochodzą z otoczenia, czyli z tego, co Nowy Testament określa mianem świata (w tym zakresie, w jakim znajduje się on pod władzą szatana).
 
Źródłem innych pokus jest nasza własna naturazraniona i osłabiona przez grzech. Jeszcze inne pochodzą od ludzi, którzy mniej lub bardziej świadomie złym przykładem skłaniają nas ku grzechowibądź są wspólnikami naszych grzesznych czynów.
 
Do Czeluści wtrącony
 
Powyższy przegląd części „imion”, jakimi Słowo Boże określa demona,stanowi dla nas pouczenie, pozwalające poznać cechy diabelskiego bytu i jego działania. Któż po przeczytaniu wskazanych powyżej fragmentów Pisma Świętego mógłby jeszcze wątpić w istnienie złych duchów oraz w ich złowrogie działanie przeciw ludziom?
 
Pamiętajmy o słowach Jezusa ChrystusaSzymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci (Łk 22, 31–32). Oto słowa surowego upomnienia, ale jednocześnie nakaz zaufania w ostateczne zwycięstwo Pana i Jego łaski.
 
A zatem: Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje (1 P 5, 8–10).
 
Nie zapominajmy również o słowach Apokalipsy, które ostrzegają nas, że demon, po bezskutecznym ataku na tajemniczą Niewiastę i jej Dziecięodszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa (Ap 12, 17). Jednak ostateczne zwycięstwo należy do Zmartwychwstałego Jezusa, który zwyciężył świat (J 16, 33).
 
Kardynał Jorge Arturo Medina Estévez (Chile) – były prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
 
 
Idź precz szatanie
 
Można by powiedzieć, że z genialną przenikliwością św. Jan od Krzyżaopisuje zawładnięcie przezdemona pamięcią i wyobraźnią, a poprzez nie nadumysłem człowieka i jego postępowaniem.
 
Demon bowiem może podsunąć inne formy, poznania i rozważania, i za ich pośrednictwem możeoddziaływać na stan duszy poprzez pychę, skąpstwo,złość i zazdrość, może wzbudzić nieuzasadnioną nie­nawiść i próżną miłość, i oszukać duszę na wiele in­nych sposobów. Ponadto, zwykł on w taki sposóbzestawiać i motywować różne rzeczy w fantazji, żefałszywe wydają się prawdziwymi, a prawdziwe zaśfałszywymi. Można powiedzieć, że większa częśćoszustw i zła, które demon wyrządza duszy wchodzido niej przez te poznania i rozważania pamięci".63'
1
Skutki działania szatana i jego ofiary
większa część zła...,większa częśćoszustw...To oznacza, że moce demona objawiają sięgłównie nie w istotach wyjątkowych przez nie opętanych,co jest przedmiotem potencjalnych egzorcyzmów, ale wgłowie i w sercu ludzi pospolitych, i to z upływem godzin i dni, bez wiedzy ogromnej większości mężczyzn ikobiet, młodych i mniej młodych, uczonych i nieuczonych. Demon stara się nieustannie przenikać pamięć iwyobraźnię ludzi, aby realizować swoje dzieło nienawiści i kłamstwa
 
Na całej powierzchni ziemi mnóstwo diabelskich legionów wdziera się nieustannie w działaniepamięci i wyobraźni ludzi, po to, aby oderwać ich odBoga. Czyż nie jest to prawdziwa i rzeczywista wojna, wwymiarach globu ziemskiego, oczywiście niewidzialna,ale wciąż realna?
 
Szkodliwe wyobrażenie może skłonićdo złego życia. Szatan o tym wie.
Posłuchajmy św. Tomasza z Akwinu: “Wedługswoich ukrytych wyroków, Bóg dopuszcza, żeby demon w danych okolicznościach osobowych, czasu imiejsca mógł oszukiwać ludzi. Dzięki Męce Chrystusa będzie zawsze gotowy środek dla ludzi, aby bronićsię przeciw uwodzeniu przez demona, również w czasie Antychrysta. Ale fakt, że niektórzy zaniedbują tenśrodek, nie pozbawia niczego skuteczności Męki".7"
 
Katecheza o istnieniu szatana i sposobach obrony przed atakami złego duch
CV Ks. prałata Mariana Piątkowskiego – Sp. Św. Kapłan
(1)Zagrożenia demoniczne współcześnie - ks. Marian Piątkowski
(2)Zagrożenia demoniczne współcześnie - ks. Marian Piątkowski
(3)Zagrożenia demoniczne współcześnie - ks. Marian Piątkowski
(4)Zagrożenia demoniczne współcześnie - ks. Marian Piątkowski
(5)Zagrożenia demoniczne współcześnie - ks. Marian Piątkowski
(6)Zagrożenia demoniczne współcześnie - ks. Marian Piątkowski
ks.Marian Rajchel- egzorcysta -Rozeznawanie Duchowe
Młodzież pyta, ks. Piotr Glas - egzorcysta odpowiada cz.1
 
BÓG WYKORZYSTUJEZŁOŚĆ DEMONÓW
 
Św. Jan Chryzostom, Ojciec Kościoła i biskup Kon­stantynopola, poświecił się w sposób szczególny, abyoświecić swoich wiernych na temat udziału Szatanaw życiu Kościoła. Mówił im: .Jeśli was zapytają, dlaczego Bóg pozwolił przetrwać demonowi (po jegobuncie), odpowiedzcie: Bóg zostawił demona, ażeby ludziom uważnym i czuwającym nie mógł szkodzić,ale raczej stał się dla nich pożyteczny. Oczywiście niez racji jego woli, która jest przewrotna, ale dzięki męż­nemu oporowi tych, którzy odwracają jego złość nas woja korzyść".727
1
Teolog, Ojciec Maurizio Flick SJ, tak wyjaśniaudział Szatana w postępie duchowym przyjaciół Boga:Demony na wszelki sposób starają się szkodzićludziom z nienawiści do Boga i z zawiści w stosunkudo samych ludzi. Bóg dopuszcza, ażeby diabeł skłaniałludzi do grzechu, i żeby ten czyn diabelski rozstrzygałsię we współpracy z Jego Opatrznością. Kuszącludzi, demony wystawiają ich na próbę i dają im wten sposób okazję do powiększenia swych zasług izwiększenia nagrody (S.Th., I,q.114,a.1-2). Aniołowie, którzy nie chcieli współdziałać z Bogiemw budowaniu Ciała Mistycznego, czynią to teraz wbrew swojej woli".73'
 Św. Tomasz z Akwinu rozwa­ża ten problem w swojej Sumie,w traktacie o miłości.Zapytuje on, czy demony z racji dobrodziejstw, którenam niechcący i pośrednio wyświadczają, nie mają prawa do naszej sympatii? Jego odpowiedź jest jasna:Korzyści, które pochodzą od demonów, nie wypływają z ich intencji, lecz z dyspozycji Bożej Opatrzno­ści. Dlatego te korzyści nie pobudzają nas do przyjaźniz demonami, ale do przyjaźni z Bogiem, który kierujeich złośliwe zamiary ku naszemu pożytkowi".74'
Św. Jan Chryzostom wypowiada się w analogicznysposób: “Diabeł staje się sprawcą zbawienia człowie­ka, na pewno nie w swoich zamiarach, ale dzięki zręcz­nemu działaniu Opatrzności".76'
 
JESTEŚMY MOCNIEJSI OD SZTANA BĘDĄC ZJEDNOCZENI Z BOGIEM
 
Mistrzowie życia wewnętrznego podkreślają ten punkt: jesteśmy niżsi od diabła, o ile jesteśmy ograni­czeni do naszych sił naturalnych, ale zdecydowanie wyżsi od niego, o ile jesteśmy zjednoczeni z Chrystu­sem." Duszy, która jest zjednoczona z Bogiem- stwier­dza św. Jan od Krzyża - demon boi się tak, jak boi sięsamego Boga".78'
Św. Teresa zAvila wyznaje ze swej strony, że zjed­noczona z Bogiem, nie bała się demona bardziej, niż muchy czy mrówki.79'
Tak więc demon ukazany nam jest przez św. Piotra(lP 5,8) jako lew ryczący, a przez św. Teresę z Avila
jako mucha bezbronna. Czy to sprzeczność?
Chodzi o dwa aspektyuzupełniające się. Z diabłem jest podobnie jak zolbrzymim Goliatem, zależy od tego, jak spojrzymy: oczami wylęknionych Izraelitów, czy oczamimłodego Dawida, który polegał na Bogu. IzraelitomGoliat wydawał się potężny jak lew, a Dawidowi -jak bezbronna mucha.
 
Czego boi się diabeł?
Spotkanie z egzorcystą lub czego boi się szatan?
Katecheza o istnieniu szatana i sposobach obrony przed atakami złego ducha
 
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, płomiennym językiem opisuje niezwykłą moc Maryi nad demonami: “Maryja jest najstraszniejszym wrogiem, jakiego Bóg uczynił przeciw diabłu... On dał jej nawet, już w raju ziemskim, chociaż nie była jeszcze w jego myśli, tak wiele nienawiści przeciw temu przeklętemu nieprzyjacielowi Boga, tak wiele zdolności w rozpoznawaniu złości tego starodawnego węża, tak wiele siły do pokonania, do obalenia i zdruzgotania tego pysznego bezbożnika, który boi się jej bardziej niż nie tylko wszystkich aniołów i ludzi, ale w pewnym sensie bardziej niż samego Boga. Nie oznacza to, że złość, nienawiść i potęga Boga nie są nieskończenie większe od tych, którymi obdarzona jest Matka Boża, ponieważ do­skonałości Maryi są ograniczone; ale jest tak, przede wszystkim dlatego, że Szatan, będąc pyszny, cierpi nieskończenie więcej gdy zostaje pokonany i ukarany przez małą i pokorną służebnicę Boga, i jej pokora upokarza go więcej niż potęga Boga; po drugie dlatego, że Bóg dał Maryi moc tak wielką przeciw diabłom, że one - jak nieraz były zmuszone wyznać to wbrew swej woli poprzez usta opętanych - boją się bardziej jednego tylko jej westchnienia za jakąś duszę, niż modlitwy wszystkich świętych, i jednej tylko z jej gróźb przeciwko nim, niż wszystkich innych udręk.
 
SAKRAMENTALIA
 
Doświadczyłam wiele razy, że aby zmusić do ucieczki demona i uniemożliwić mu powrót, nie ma lepszego środka niż woda święcona... Musi być ogromna skutecz­ność wody święconej! Gdy jej używam, doznajęmocnej i czułej pociechy, jakby ulgi, której nie po­trafię opisać, rozkoszy wewnętrznej, która wzmacnia mi duszę. I nie jest to złudzenie ani rzecz, która zdarzyła mi się jeden raz, ale wiele razy, i zawsze zmojej strony obserwowałam to z wielką u wagą". *7(św.Teresa z A vi la Doktor Kościoła/
Prosiłam o wodę święconą (zakonnice, któremnie otaczały). One przyniosły mi jej trochę i po­kropiły mnie nią po plecach, ale bez skutku. Wten­czas pokropiłam miejsce, gdzie znajdował się diabeł,i natychmiast zbiegł. Znikły wszystkie me dolegli­wości, na które tak cierpiałam, jakby wyrzucone ja­kąś ręką, jednak poczułam się po tym tak osłabiona, jak gdybym otrzymała dużą porcję biczów".88' (św.Teresa z A vi la Doktor Kościoła/
 
Święty Jan od Krzyża proponuje radykalny sposóbprzeciwko panowaniu Szatana nad naszą fantazją: za­miast dyskutowania z Kusicielem należy natychmiast wznieść ducha do Boga poprzez akt wiary i miłości. Ito święty nazwał aktem mistycznym. Wznosząc siędo Boga, nasz umysł zostawia rzeczyziemskie. Stajewobec Boga i jednoczy się z nim.Pokusa nieprzyja­ciela zostaje więc udaremniona, nie udaje się. Zamiarczynienia zła staje się niecelowy, nie ma już obiektu.W tym momencie diabeł nie może już osiągnąć umy­słu ani go zranić; nie ma go tam, gdzie liczył na ujarz­mienie go grą wyobrażeń.9"
Tomasz z Celano mówi dalej:O ŚW. Franciszku z Asyżu;  “Dlatego Święty starał się trwaćzawsze w radości serca, zachować namaszczenie ducha i olej radości. Unikał z największą troską me­lancholii, najgorszej z wszelkiego zła, i uciekał się do modlitwy, jak najszybciej było to możliwe, gdytylko odczuwał w sercu jakiś objaw melancholii".92
 
Św. Tomasz z Akwinu podaje trzy środki, które pomagają nam odeprzeć ataki Szatana: radość duchową, żarliwą modlitwę i pracę wykonaną w duchu wiary.“Radość duchowa uzbraja człowieka przeciw Szatanowi; chwała Boża jest siłą, która przyczynia się bardzo do odparcia diabła". Praca dobrze wykonana usuwa próżniactwo, właściwy te­ren do działania demonów.937
 
Dlaczego Egzorcyści mają coraz więcej pracy? O. Aleksander Posacki SJ
ks. Aleksander Posacki SJ - 2008.08.27 Kult szatana i jego moc cz.1
ks. Aleksander Posacki SJ - 2008.08.27 Kult szatana i jego moc cz.2
 
Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkazo tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swejstopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmi­jach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać" (Ps91[90],10-13).
1
MODLITWA
Panie Jezu, Ty, który zwyciężyłeś Szatanaprzez Twoją Mękę i Twoje Zmartwychwstanie,racz rozproszyć nasz lęk przed Złym i jegozastępami, pozwalając nam zrozumieć, że “ci,którzy są z nami, są potężniejsi od tych, którzysą przeciwko nam".

Panie, racz nam pokazać oczami wiary to,czego nie możemy zobaczyć oczami ciała:“Ogniste konie i rydwany", obraz niewidzialnego wojska “Aniołów światłości", którzy nas otaczająi nas strzegą. 

KOMENTARZE

 • Diabeł opętanie przez złego!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=2CjnTBU4Y38
 • DZIĘKUJĘ ZA TO CENNE OPRACOWANIE
  Proszę się przyjrzeć z jaką diabelską złością tutaj, na naszym NEonie24 różni anonimowi osobnicy (AOFI*) rzucili sie na filmy TELEWIZJI NARODOWEJ prostujące kłamstwa o masonerii.
  Ale im bardziej pluli na prawdę - tym bardziej się okazywały ich cechy demoniczne: strach przed Krzyżem, zatajanie prawdy o Hiroshimie i Nagasaki, obłędny strach przed tym, że się Polacy zorientują jak silna była i jest masoneria - kolaborująca przeciwko Polsce z nazistami i sowietami.
  A dzisiaj widzę tutaj dobre opracowanie Janusza Górzyńskiego o politycznych aspektach działania Diabła. No, spodziewam się - że zaraz się ujawnią Diabelscy Zwolennicy.
  ----------
  *AOFI - anonimowy oficer forntu ideologicznego
 • OBRONA PRZED ZŁYM I CO POWINNI UCZYNIĆ OPĘTANI?
  Demonologia http://rzymskikatolik.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?622135

  USA: biskup zachęca do modlitwy do św. Michała Archanioła

  Biskup diecezji Springfield w amerykańskim stanie Illinois, John J. Paprocki zachęca wiernych, aby na końcu każdej Mszy św., przed błogosławieństwem, odmawiali modlitwę do św. Michała Archanioła wypraszającej opiekę przed szatanem.

  – Musimy uznać, że szatan rzeczywiście istnieje i że będzie czynił wszystko, co w jego mocy, aby odwieść nas od celu, jakim jest życie wieczne z Chrystusem i w Jego Królestwie – argumentuje bp Paprocki.

  Amerykański hierarcha podkreśla, że jednym z najlepszych narzędzi szatana jest kształtowanie mylnego rozumienia wiary, że on nie istnieje, a „to, że nie wierzymy w szatana i w siłę złego powoduje, że nie potrafimy się mu przeciwstawić”. Dlatego dobrze jest przypominać o tym w modlitwie do św. Michała.

  Modlitwę napisał w 1886 roku po łacinie papież Leon XIII. Do 1965 roku była ona regularnie odmawiana w Kościołach. Brzmi ona następująco:

  Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

  Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
  KAI
  Źródło informacji: http://www.piotrskarga.pl

  Wstrząsające wyznania polskiego egzorcysty  Zły duch czai się na nasze dusze? W obecnych czasach chyba tak, bo jak mówi nam egzorcysta ksiądz Andrzej - z roku na rok egzorcystów w Polsce przybywa. W Warszawie, by spotkać się z takim księdzem, trzeba czekać w kolejce miesiącami! Specjalnie dla Faktu jeden z egzorcystów wypędzających złe duchy zdradza kilka mrocznych tajemnic swojego fachu
  Fakt: Kim jest egzorcysta?
  Ksiądz Andrzej Brzozowski (47 l.), egzorcysta z Grabówki (woj. podlaskie): - Egzorcysta to kapłan wyznaczony przez biskupa do pomocy ludziom, którzy są nękani przez złego ducha. Niestety, w obecnych czasach coraz więcej ludzi potrzebuje pomocy egzorcysty. Coraz więcej ludzi jest pod wpływem złego ducha.
  Jak zaczyna się „przygoda” z takim złym duchem? Jak można wpaść w jego sidła?
  – Zaczyna się zazwyczaj niewinnie. Może być to głupia młodzieńcza decyzja, np. szukanie przygód u wróżki, w innej religii, bioenergoterapii. Czasami jest to lektura pism o demonach. A później, nieoczekiwanie, zaczynają się prawdziwe problemy.
  Jakie są objawy opętania?
  – W każdym przypadku wygląda to indywidualnie. Każdy przypadek także to tajemnica, dlatego nie mogę o tym opowiadać. Mogę tylko zdradzić, że u osoby wierzącej pojawiają się kłopoty w modlitwie, w zwróceniu się do Boga. Ludzie opętani mogą źle czuć się w kościele, mają wstręt do modlitwy. Schodzą na ścieżkę zła. Osoba opętana może zrobić coś strasznego, a potem samemu się dziwić, że jest do tego zdolna! Nie zdaję sobie jeszcze sprawy, że jej życiem kieruje zły duch.
  Co powinna zrobić osoba, która czuje się opętana?
  - Jeśli jeszcze da radę sam szukać pomocy, to ma szczęście. Ale często jest tak, że wcale tej pomocy nie chce. Bo nie zdaje sobie sprawy, że już włada nią szatan. Wtedy dobrze, jeśli ma rodzinę, kogoś bliskiego, kto za nim się wstawi, przyjdzie na przykład do egzorcysty.
  Gdzie szukać pomocy podejrzewając, że zły duch opętał naszą duszę lub duszę kogoś bliskiego?
  - Powinniśmy najpierw zgłosić się do księdza ze swojej parafii. To on oceni sytuację i ewentualnie skontaktuje nas z egzorcystą.
  Wiele ludzi boi się egzorcystów, bo maja przed oczami sceny z najgorszych horrorów, powykręcane ciała, ślinę cieknącą z ust. To prawdziwe obrazy?
  - Niestety, czasami tak. Są znamiona fizyczne podczas egzorcyzmów: mogą pojawić się na przykład wybroczyny na skórze lub dreszcze.
  Jak wygląda odprawianie egzorcyzmów?
  - Mogę tylko zdradzić, że egzorcysta odprawia modlitwę w obecności opętanego. Może to mieć miejsce w kaplicy, albo w miejscu zamieszkania opętanego. Czasami wystarcza jedna modlitwa, innym razem proces przegnania złego ducha trwa latami...
  Co należy robić, aby uniknąć opętania?
  - Jest szansa, że nie spotka nas nieszczęście opętania, jeśli będziemy pilnować, aby w naszym sercu żył Bóg. Jako katolicy musimy pamiętać o modlitwie i stosowania się do dziesięciu przykazać.
  Dziękuję za rozmowę.

  ZOBACZ, jak uzyskać pomoc egzorcysty:
  W każdej diecezji działają egzorcyści. Spośród księży wyznacza ich do pełnienia tej funkcji biskup. Władza egzorcysty dotyczy jednak jedynie własnej diecezji, chyba, że biskup postanowi inaczej.
  Kiedy potrzebujemy pomocy egzorcysty, powinniśmy najpierw zgłosić się do księdza ze swojej parafii. To on oceni sytuację i ewentualnie skontaktuje nas z egzorcystą. Można także zgłosić się osobiście. W każdej kurii jest dostępny wykaz egzorcystów z danego terenu. Ksiądz egzorcysta ustali termin, kiedy odbędzie spotkanie, podczas którego postara się zbadać przyczyny złego stanu. Wtedy, jeśli będzie taka konieczność, odprawi egzorcyzmy, czyli odmówi specjalną modlitwę - błogosławieństwo. Egzorcysta katolicki nie przyjmuje żadnych pieniędzy, upominków czy innych dowodów wdzięczności

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej