Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
458 postów 1677 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Dzień Środków Społecznego Przekazu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dzień Środków Społecznego Przekazu DZIENNIKARZ, BLOGER CZYLI MIŁOSIERNY SAMARYTANIN

 
Dzień Środków Społecznego Przekazu
DZIENNIKARZ, BLOGER CZYLI MIŁOSIERNY SAMARYTANIN
 
„A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, a nie zachowa ich, to Ja go nie sądzę... Słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym"(J 12, 47 n).
 
48. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
 
Dziś obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ojciec Święty Franciszek w orędziu na tę okazję wskazuje m.in. na wielką rolę internetu. „ (…) Stwarza ogromne możliwości spotkania i solidarności między wszystkimi, i jest to rzecz dobra, jest to dar Boga – pisze Papież.
 
Tytuł 48. papieskiego orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu brzmi: „Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania”. Po raz pierwszy jego autorem jest Papież Franciszek. W dokumencie Ojciec Święty zwraca uwagę na dobro, jakie może płynąć z używania sieci. Dobry przekaz pomaga nam się zbliżyć – podkreśla.
 
Media mogą nam pomóc poczuć się bliżsi jedni drugich, tworząc odnowione poczucie jedności ludzkiej rodziny, które pobudza do solidarności i do poważnego zaangażowania na rzecz bardziej godnego życia. Dobry przekaz pomaga nam zbliżać się do siebie i lepiej  poznawać się wzajemnie, coraz bardziej jednoczyć – czytamy w orędziu.
 
Ojciec Święty wskazuje również na problematyczne aspekty mediów, w tym internetu. Wymienia wśród nich szybkość przekazu i mnogość wyrażanych opinii. Świat środków przekazu może pomóc, może nas również dezorientować – zauważa. W swoich rozważaniach nawiązuje do przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie.
 
- Kiedy głównym celem przekazu jest nakłanianie do konsumpcji lub manipulowanie osobami, mamy do czynienia z gwałtowną agresją, podobną do tej, jakiej doświadczył człowiek pobity przez zbójców i porzucony na skraju drogi, jak czytamy w przypowieści. W nim lewita i kapłan nie widzą swojego bliźniego, lecz kogoś obcego, od którego lepiej trzymać się z daleka – przypomina Papież.
 
Dzień Środków Społecznego Przekazu powstałw celu skuteczniejszego umacniania różnorodnych form apostolstwa w zakresie środków społecznego przekazu, zgodnie z postanowieniem biskupów”. W Polsce co roku obchodzony jest w III niedzielę września.
 
 
Orędzie na 48. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
 
“Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania”
 
Drodzy Bracia i Siostry,
 
Dziś żyjemy w świecie, który staje się coraz mniejszy i gdzie w związku z tym mogło by się zdawać, że łatwo być blisko jedni względem drugich.Rozwój transportu i technologii komunikacyjnych przybliża nas do siebie, łącząc nas coraz bardziej a globalizacja sprawia, że jesteśmy od siebie wzajemnie zależni. Jednak pośród ludzkości nadal trwają, czasami bardzo wyraźne podziały.Na poziomie globalnym widzimy skandaliczny dystans pomiędzy luksusem najbogatszych, a biedą najuboższych. Często wystarczy przejść się ulicami miasta, aby zobaczyć kontrast między ludźmi żyjącymi na chodnikach, a błyszczącymi światłami sklepów. Jesteśmy całkiem przyzwyczajeni do tego wszystkiego, co nas już nie uderza. Świat cierpi z powodu wielu form wykluczenia, marginalizacji i ubóstwa, a także z powodu konfliktów, w których łączą się przyczyny ekonomiczne, polityczne, ideologiczne i niestety także religijne.
 
W tym świecie media mogą nam pomóc, byśmy poczuli się bliżej siebie nawzajem, pomagając nam dostrzec jedność rodziny ludzkiej, co z kolei pobudza do solidarności i lepszego poważnego zaangażowania na rzecz bardziej godnego życia. Dobra komunikacja pomaga nam być bliżej siebie oraz lepiej poznawać siebie nawzajem, w byciu bardziej zjednoczonymi.Dzielące nas mury można pokonać tylko wtedy, gdy jesteśmy gotowi, by słuchać siebie nawzajem i uczyć się jedni od drugich. Musimy godzić różnice poprzez formy dialogu pozwalające nam wzrastać w zrozumieniu i szacunku. Kultura spotkania wymaga, abyśmy byli skłonni nie tylko dawać, ale także otrzymywać od innych. Media mogą nam w tym pomóc, zwłaszcza dzisiaj, kiedy sieci ludzkiej komunikacji osiągnęły bezprecedensowy rozwój. Zwłaszczainternetmoże zaoferować większe możliwości spotkania i solidarności między wszystkimi, a jest to rzecz dobra, jest to Boży dar.
Istnieją jednak aspekty problematyczne: szybkość informacji przekracza nasze możliwości refleksji i osądu oraz nie pozwala na wyważone i poprawne wyrażanie siebie. Różnorodność wyrażanych opinii może być postrzegana jako bogactwo, ale możliwe jest także zamknięcie się w pewnej sferze informacji, które odpowiadają jedynie naszym oczekiwaniom i naszym ideom, albo określonym interesom politycznym i gospodarczym. Środowisko komunikacyjne może nam pomóc w rozwoju, lub przeciwnie prowadzić do dezorientacji. Pragnienie podłączenia digitalnego może w ostateczności prowadzić do odizolowania nas od naszych bliźnich, ludzi, którzy są najbliżej nas. Nie wspominając już o tym, że osobom, które z różnych powodów nie mają dostępu do mediów społecznościowych grozi wykluczenie.
Te ograniczenia są realne, ale nie uzasadniają odrzucenia mediów społecznościowych. Raczej nam przypominają, że komunikacja jest ostatecznie zdobyczą bardziej ludzką niż technologiczną.Cóż więc nam pomaga w środowisku digitalnym, by wzrastać w człowieczeństwie i wzajemnym zrozumieniu? Musimy na przykład odzyskać pewne poczucie refleksji i spokoju.Wymaga to czasu i zdolności, by zamilknąć i słuchać. Musimy też być cierpliwi, jeśli chcemy zrozumieć kogoś, kto jest od nas różny: osoba w pełni wyraża siebie nie wówczas, gdy jest jedynie tolerowana, ale kiedy wie, że jest prawdziwie akceptowana. Jeśli naprawdę zechcemy słuchać innych, to nauczymy się postrzegania świata innymi oczami i doceniania ludzkiego doświadczenia, tak jak się ono przejawia w różnych kulturach i tradycjach. Ale będziemy umieli także lepiej docenić wielkie wartości inspirowane przez chrześcijaństwo, na przykład wizję człowieka jako osoby, małżeństwo i rodzinę, rozróżnienie między sferą religijną a polityczną, zasady solidarności i pomocniczości oraz inne.
 
Jak zatem komunikacja może służyć autentycznej kulturze spotkania? A dla nas uczniów Pana, co oznacza spotkanie jakiejś osoby według Ewangelii? Jak to możliwe, pomimo wszystkich naszych ograniczeń i grzechów, aby być naprawdę blisko jedni wobec drugich? Pytania te można podsumować w tym pytaniu, które pewnego dnia jeden z uczonych w Piśmie, to znaczy człowiek mediów, skierował do Jezusa: A kto jest moim bliźnim? (Łk 10,29). Pytanie to pomaga nam zrozumieć komunikację w kategoriach bliskości. Możemy je przetłumaczyć w następujący sposób: jak się przejawia bliskość w zakresie korzystania ze środków przekazu i w nowym środowisku stworzonym przez technologie digitalne? Odpowiedź znajduję w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, która jest także przypowieścią o człowieku przekazu. Ten bowiem, kto przekazuje, staje się bliźnim. A miłosierny Samarytanin nie tylko czyni siebie bliźnim, ale troszczy się o tego człowieka, którego widzi na wpół umarłego obok drogi. Jezus odwraca perspektywę: nie chodzi o rozpoznanie innego jako podobnego do mnie, ale o moją zdolność uczynienia siebie podobnym do drugiego. Przekazywanie oznacza więc uświadomienie sobie, że jesteśmy ludźmi, Bożymi dziećmi.Lubię nazywać tę moc komunikacji jako bliskość.
Kiedy dominującym celem komunikacji jest nakłonienie do konsumpcji lub manipulacja osobami, to mamy do czynienia z gwałtowną agresją, jak ta której doznał człowiek, który wpadł w ręce zbójców i został porzucony przy drodze, jak czytamy w przypowieści. Lewita i kapłan nie widzieli w nim bliźniego, lecz obcego, od którego lepiej było trzymać się z daleka. W tamtym czasie oddziaływały na nich zasady czystości rytualnej. Dziś grozi nam, że niektóre media tak na nas wpłyną, iż zapomnimy o naszym realnym bliźnim.
Nie wystarczy przechodzić wzdłuż alei cyfrowych, to znaczy zwyczajnie być podłączonymi: trzeba, aby połączeniu towarzyszyło prawdziwe spotkanie. Nie możemy żyć samotnie, zamknięci w nas samych.Potrzebujemy kochania i bycia kochanymi. Potrzebujemy czułości. Strategie medialne nie zapewniają piękna, dobra i prawdy komunikacji.
Także światu mediów nie może być obca troska o człowieka i jest on wezwany do wyrażania czułości. Sieć digitalna może być miejscem bogatym w człowieczeństwo, nie siecią przewodów, ale osób. Neutralność mediów jest tylko pozorna: tylko ten, kto komunikując podejmuje wyzwanie, może być punktem odniesienia dla innych. Osobiste zaangażowanie jest podstawą wiarygodności komunikatora.Właśnie z tego względu chrześcijańskie świadectwo, dzięki sieci może dotrzeć na egzystencjalne peryferie.
Często powtarzam: wolę tysiąc razy Kościół poobijany, wychodzący na ulicę, który miał wypadek, od Kościoła chorego z powodu zamknięcia! A drogi są drogami świata, gdzie ludzie żyją i gdzie można do nich dotrzeć skutecznie i emocjonalnie. Wśród tych dróg są także te digitalne, zatłoczone ludźmi, często poranionymi, mężczyznami i kobietami szukającymi zbawienia lub nadziei. Także dzięki sieci orędzie chrześcijańskie może dotrzeć aż po krańce ziemi(Dz 1,8).Otwarcie drzwi kościołów oznacza także otwieranie ich w środowisku digitalnym, zarówno po to, aby ludzie mogli wejść, niezależnie od tego w jakiej sytuacji życiowej się znajdują, jak i po to, aby Ewangelia mogła przekroczyć próg świątyni i wyjść na spotkanie wszystkich. Jesteśmy powołani, aby dawać świadectwo o Kościele, który byłby domem dla wszystkich. Czy potrafimy przekazywać oblicze takiego Kościoła? Komunikacja pomaga nadać kształt powołaniu misyjnemu całego Kościoła, a sieci społecznościowe są obecnie jednym z miejsc, w których trzeba żyć tym powołaniem i odkryć na nowo piękno wiary, piękno spotkania z Chrystusem. Także w kontekście komunikacji potrzebny jest Kościół, który potrafi nieść ciepło, by rozpalać serce.
Świadectwo chrześcijańskie nie polega na bombardowaniu wiadomościami religijnymi, ale na chęci dania samego siebie innym przez gotowość cierpliwego i naznaczonego szacunkiem angażowania się w ich pytania i wątpliwości, na drodze poszukiwania prawdy i sensu ludzkiego istnienia(Benedykt XVI, Orędzie na XLVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2013). Pomyślmy o wydarzeniu uczniów z Emaus. Trzeba umieć się włączyć w dialog z mężczyznami i kobietami naszych czasów, aby zrozumieć ich oczekiwania, wątpliwości, nadzieje i dać im Ewangelię, to znaczy Jezusa Chrystusa, Boga, który stał się człowiekiem, który umarł i zmartwychwstał, aby nas uwolnić od grzechu i śmierci. Wyzwanie to wymaga głębi, wrażliwości na życie, wrażliwości duchowej. Prowadzenie dialogu oznacza bycie przekonanym, że drugi ma coś dobrego do powiedzenia, uczynienie miejsca na jego punkt widzenia, na jego hipotezy. Nie oznacza rezygnacji ze swoich idei i tradycji, ale z roszczenia jakoby były jedyne i absolutne.
Niech nam będzie przewodnikiem obraz Miłosiernego Samarytanina, który opatruje rany pobitego człowieka, zalewając je olejem i winem. Niech nasz przekaz będzie olejkiem pachnącym na cierpienie i dobrym winem radości.Niech nasza jasność nie pochodzi ze sztuczek i efektów specjalnych, ale z naszej naznaczonej miłością i czułością bliskości wobec tych, których spotykamy, zranionych przy drodze. Nie obawiajcie się bycia obywatelami środowiska digitalnego.Ważna jest czujność i obecność Kościoła w świecie komunikacji, aby rozmawiać ze współczesnym człowiekiem i prowadzić go na spotkanie z Chrystusem: Kościół towarzyszący w drodze potrafi wyruszyć z każdym. W tym kontekście rewolucja środków przekazu i informacji jest wielkim i ekscytującym wyzwaniem, wymagającym nowej energii i nowej wyobraźni, by przekazywać innym piękno Boga.
 
FRANCISZEK
 
Watykan, 24 stycznia 2014, we wspomnienie św. Franciszka Salezego
 
 
"Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, i posiadał wszelką wiedzę, a ciało swe wystawił na spalenie - a miłości bym nie miał, na nic to się nie przyda" (1 Kor 13, 1)
 
Od cyfrowego połączenia do autentycznego spotkania
Media i Miłosierny Samarytanin
O religijnym Internecie
Korzystajmy z nowych mediów!
Ewangelia wg. św. Łukasza - miłosierny samarytanin
Miłosierny Samarytanin 2012 – w Internecie i w realu
Miłosierny Samarytanin
 
Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło". Łk 19, 1-10
 
Ks. abp Depo: Media powinny też formować
 
Dziennikarze, zgodnie ze swoim sumieniem, powinni opierać się siłom nacisku, które chcą, by przystosowali prawdę do oczekiwań właścicieli mediów czy władzy politycznej – podkreśla przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP ks. abp Wacław Depo.
W przesłaniu skierowanym do mediów z okazji obchodzonego w dzisiaj w Polsce Dnia Środków Społecznego Przekazu ks. abp Depo zwraca uwagę na to, że media powinny nie tylko informować odbiorców, lecz również ich formować, czyliponiekąd wychowywać odpowiednimi treściami przekazu dziennikarskiego”.
Hierarcha przypomniał słowa Jana Pawła II o tym, że świat środków społecznego przekazu powinien wiernie pełnić swoją funkcję, służąc prawdzie, wolności i temu, by w każdym człowieku rozwijało się pełne człowieczeństwo.Wolność oderwana od prawdy o człowieku wyradza się w życiu indywidualnym w samowolę, a w życiu politycznym w przemoc silniejszego i w arogancję władzy” – wyjaśnił słowa Papieża ks. abp Depo.
W tym roku hasłem Dnia Środków Społecznego Przekazu są słowa Papieża Franciszka:Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania”. „W tym świecie media mogą nam pomóc poczuć się bliżsi jedni drugich, tworząc odnowione poczucie jedności ludzkiej rodziny, które pobudza do solidarności i do poważnego zaangażowania na rzez bardziej godnego życia. Dobry przekaz pomaga nam zbliżyć się do siebie i lepiej poznawać się wzajemnie, coraz bardziej jednoczyć. Dzielące nas mury mogą zostać obalone jedynie wówczas, gdy jesteśmy gotowi słuchać siebie nawzajem i uczyć się jedni od drugich” – napisał w orędziu na tegoroczne obchody Franciszek.
Nawiązując do orędzia, ks. abp Depo podkreślił, że według Papieża „w tym świecie, rozdartym podziałami, media mogą dopomóc, by ludzie poczuli się bliżej siebie nawzajem, pobudzając ich do solidarności i poważnego zaangażowania na rzecz bardziej godnego życia”.
Ksiądz arcybiskup Depo, zaznaczając rolę mediów w formowaniu społeczeństwa w duchu prawdy i wolności, wyraził wdzięczność wszystkim, którzy w sposób odpowiedzialny traktują swą medialną misję społeczną, rzetelnie informując i formując odbiorców. Szczególne słowa uznania hierarcha skierował do ludzi mediów katolickich, które w trudnych dla wiary katolickiej czasach czynią wiele dla wychowania odbiorców w wierze, przekazując i wyjaśniając nauczanie Kościoła.
AN, PAP
 
 
W dniu wczorajszym tj. 19-go września 2014 r. miała miejsce pielgrzymka dziennikarzy na Jasną Górę Do kwestii najważniejszych podczas tego spotkania należała Msza św. w Bazylice na Jasnej Górze z przepiękną homilia ks. abp. Wacława Depo oraz spotkanie w redakcji NIEDZIELA, gdzie zaprezentowano stan polskiego i polskojęzycznego dziennikarstwa w kraju i za granicą oraz oddano hołd byłemu redaktorowi „Tygodnika Niedziela” ks. infułatowi Ireneuszowi Skubisiowi. Niestety nie ma jeszcze materiałów z tego wydarzenia w Internecie a więc przypominam te sprzed dwóch lat, które warto sobie na nowo obejrzeć w perspektywie czasu obecnego i nowych doświadczeń zwłaszcza wynikającym ze zmagań z wojującym pogaństwem.
 
"Nie możecie służyć Bogu i Mamonie" (Mt 6, 24).
 
Homilia abpa Wacława Depo podczas Pielgrzymki Dziennikarzy na Jasną Górę
Transmisja: Pielgrzymka Dziennikarzy na Jasną Górę
Benedykt XVI, Orędzie na XLVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2013 Sieci społecznościowe: Port prawdy i wiary, nowe miejsca ewangelizacji
 
Chrystus jest światłem na oświecenie pogan.1 J 2,3-11; Łk 2,22-35
 
Zmieniając słowa zmienisz siebie a gdy zmienisz siebie zmienisz świat!!!
 
To niesamowite, jak wielki wpływ mają słowa na otaczający nas świat i jak bardzo mogą go zmienić. Popularne powiedzenie: pióro silniejsze jest od miecza idealnie pasuje do tego filmiku. Zresztą zobacz sam! Nie bądź ślepy na potrzeby bliźnich!!!
 
Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!" Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!" Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: "Co chcesz, abym ci uczynił?" Odpowiedział: "Panie, żebym przejrzał". Jezus mu odrzekł: "Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła". Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu (Łk 18,35-43)
 
"W tym przejawia się miłość, ze nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy" (1 J 4,10). Od Ojca, bogatego w miłosierdzie i współczucie, Jezus nieustannie otrzymuje miłość, którą obdarza ludzi (por. Ef 2,4
"Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,25-26)"
 
"Do Niego więc trzeba się uciekać, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Jeżeli się zbłądzi, należy wrócić na prawdziwą Drogę. Jeżeli ciemności opanowały umysł, należy je rozproszyć światłem Prawdy: Jeżeli śmierć nas ogarnia, trzeba przylgnąć do Życia” Leon XIII (Annum sacrum, 5)
Jezus jest "Drogą, Prawdą i Życiem" (por. J 14,6)

    

KOMENTARZE

  • .
    //"To niesamowite, jak wielki wpływ mają słowa na otaczający nas świat i jak bardzo mogą go zmienić"//. A co w tym niesamowitego? To nasza rzeczywistość, nasz świat, innego nie ma! Bo: "-NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO " ---"I rzekł Bóg, niech stanie się światło". I stało się, a było to w pierwszym dniu stworzenia świata. :))). Dzięki Słowu Bożemu. A ludzie bez słowa byliby tylko bezmyślnymi zwierzętami. Wszystko powstało dzięki Słowu!
  • Mała poprawka co do daty
    Pielgrzymka dziennikarzy na Jasną Górę była wczoraj, czyli 20 września, a nie 19-tego, jak omyłkowo podałeś.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ULUBIENI AUTORZY

więcej