Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
458 postów 1672 komentarze

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Św. Pius X papież Eucharystii i antymodernista

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dziś wspominamy św. Piusa X (ur. 1835 zm. 1914) – papieża Eucharystii

Św. Pius X papież Eucharystii i antymodernista
 
"Muzyka kościelna powinna w najwyższym stopniu posiadać cechy właściwe liturgii, a mianowicie: świętość i piękność formy, z których wynika koniecznie inna jej cecha, powszechność. Powinna być święta, a więc wykluczać wszelką świeckość, nie tylko w samej sobie, ale też i w sposobie, w jaki zostaje przez wykonawców oddana". Św. Pius X
 
Dziś wspominamy św. Piusa X (ur. 1835 zm. 1914)  – papieża Eucharystii
 
Odrodził życie eucharystyczne w Kościele. Na jego polecenie wydane zostały dwa bardzo ważne dekrety: o codziennej Komunii Świętej oraz "O wcześniejszym dopuszczeniu dzieci do pierwszej Komunii Świętej". Nazywany był "papieżem dzieci". Przeprowadził reformę Kurii Rzymskiej, kalendarza kościelnego, liturgii i muzyki sakralnej. Zajmował się sprawami społecznymi, prowadził mediacje w sporach między państwami Ameryki Południowej. Zdecydowanie występował przeciwko błędom modernistycznym. Jego najbardziej znana encyklika "Pascendi Dominici Gregis" ostrzega przed niebezpieczeństwami modernizmu. Był człowiekiem wielkiej pokory i modlitwy.

Pius X zmarł w roku 1914, kanonizowany został w roku 1954.

W wydanym na jego polecenie w roku 1905 dekrecie o codziennej Komunii Świętejczytamy m. in. "Starać się trzeba, by Komunię Świętą wyprzedzało pilne przygotowanie, a po niej nastąpiło stosowne do godności tego Sakramentu dziękczynienie, w miarę sił, stanu i warunków przyjmującej osoby".
 
Katechizm św. Piusa X (zwany również Katechizmem kard. Gasparriego)
 
 
Należy z całą mocą powtórzyć w tych czasach społecznej i intelektualnej anarchii, gdy każdy sam siebie ustanawia nauczycielem i prawodawcą – społeczeństwo nie będzie zbudowane inaczej niż Bóg to uczynił. Społeczeństwo nie będzie zbudowane, o ile Kościół nie położy fundamentów i nie będzie kierował budową. Nie. Cywilizacji nie trzeba powtórnie odkrywać, nie trzeba budować nowego społeczeństwa na obłokach. To zostało już dokonane. Jest nim chrześcijańska cywilizacja i katolickie społeczeństwo. Należy je tylko ustanawiać i bezustannie przywracać, w oparciu o naturalne i boskie podwaliny, przeciwko wciąż odradzającym się atakom niezdrowych utopii, buntów i bezbożności: omnia instaurare in Christo.
Źródło: encyklika Notre Charge Apostolique, 25 sierpnia 1910 – św. Pius X.
 
Pius X – strażnik katolickiej ortodoksji
 
Stronił od osobistego przepychu, ale w czasie liturgii jaśniał blaskiem majestatu Wikariusza Chrystusowego – mówi o św. Piusie X ks. Sebastian Heliosz, wikariusz parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach.
 
Kim dla Księdza jest św. Pius X ?
 
Postać św. Piusa X jest mi szczególnie bliska. Jest moim osobistym autorytetem. Czytam z wielkim upodobaniem jego pisma, rozsmakowuję się w jego słowach i staram się żyć w zgodzie z tym, czego nauczał. Imponuje mi jego pokora, skromność i cichość, jeśli chodzi o siebie, i dostojeństwo, jeśli chodzi o sprawy Boże. Jadał bardzo mało wystawnie, stronił od osobistego przepychu, ale w czasie liturgii jaśniał blaskiem majestatu Wikariusza Chrystusowego.Potrafił doskonale łączyć potęgę urzędu z kruchością człowieczeństwa. Nie waham się stwierdzić, że św. Pius X jest jednym z moich najważniejszych autorytetów.
 
Rozmawiając o dzisiejszym patronie chyba nie sposób nie zapytać o krążące informacje na temat polskiego pochodzenia św. Piusa X. Gdyby okazało się to prawdą, byłaby to zaskakująca informacja, okazałoby się bowiem, że św. Jan Paweł II nie był pierwszym papieżem-Polakiem.
 
Owszem, pojawiają się takie opowieści. Według nich Pius X miał ojca, który był Polakiem, nazywał się Krawiec i pochodził ze Śląska Cieszyńskiego, skąd na początku XIX wieku miał przybyć do Włoch. Osiedliwszy się w podweneckim Riese Jan Krawiec miał zmienić nazwisko na Sarto, co po włosku znaczy właśnie „krawiec”.
Próżno szukać potwierdzenia tych rewelacji w oficjalnych, kościelnych biogramach Piusa X, które podają, że jego rodzice byli rodowitymi Włochami. Należy więc do tych polskich rewelacji podchodzić ostrożnie, tym bardziej, że gdyby były prawdą, Papież by to ujawnił, gdyż łączyły go serdeczne więzi z Polską.Często odwiedzała go Polonia, a on sam ofiarował korony dla cudownego obrazu jasnogórskiego i utrzymywał bardzo dobre stosunki z Prymasem Polski, na którego ręce wystosował nawet list ku pokrzepieniu polskich serc. Zresztą historycy włoscy i polscy wydali w 2013 roku wspólne oświadczenie, w którym wykluczyli polskie pochodzenie rodziny św. Piusa X.
 
W bardzo młodym wieku Józef Sarto wstąpił do niższego seminarium duchownego. Jak przeżywał swoje kapłaństwo?
 
Św. Pius X, właściwie Giuseppe Sarto, pochodził z wiejskiej włoskiej rodziny. Mimo tego otrzymał staranne wykształcenie. Przeszedł przez poszczególne szczeble hierarchii kościelnej. Na początku był wikariuszem, a potem proboszczem. Po kilku latach powołano go jako kanonika do funkcji ojca duchownego w seminarium. Później jego kariera potoczyła się szybko. Został proboszczem katedry, kanclerzem kurii, wikariuszem generalnym, wykładowcą seminaryjnym, aż w końcu biskupem Mantui. Będąc pasterzem diecezji dał się poznać jako wielki społecznik, duszpasterz, reformator. Reformy pojmował jako udoskonalanie środków duszpasterskich, troskę o liturgię, śpiew kościelny, zwiększenie zaangażowania księży w pracę parafialną.
 
Cieszył się wielkim szacunkiem i autorytetem wśród wiernych, jak i współpracowników. Wychwalano jego obowiązkowość, cnotliwość życia, pobożność, a także wysoką inteligencję. Pamiętano także, że bardzo mocno aktywizował laikat, ale pracę ich podporządkowywał zawsze duchowieństwu. Już wtedy także jawnie występował przeciwko błędom współczesności, szczególnie ostro zwalczając wszelkie zło liberalizmu, nazywając samych liberałów w liście pasterskimwilkami w owczej skórze”.
 
Jaka była jego droga do konklawe w 1893 roku?
 
Leon XIII, szczególnie wyczulony na kwestię walki z liberalizmem, nie dość, że w ramach zasług dla katolicyzmu mianował biskupa Sarto kardynałem, patriarchą Wenecji, to jeszcze nazwał go „najbardziej ukochanym z biskupów”. W swej nowej posłudze nowo mianowany książę Kościoła jeszcze mocniej zwalczał liberalizm i wszelkie negatywne przejawy nowożytności, takie jak indyferentyzm, upadek rodziny czy swoboda obyczajów.Nie zmieni się to z chwilą wyboru na Papieża w dniu 4 sierpnia 1903 roku,o czym przekonał świat już w encyklice programowej E supremi apostolatus cathedra z tego roku. Hasłem swego pontyfikatu uczynił wtedy słowa Instaurare omnia in Christo (Odnowić wszystko w Chrystusie). Jego celem bowiem miało być przeobrażenie całości życia Kościoła, ale w zgodzie z wielowiekową Tradycją. Wszystko miało uzyskać nowego ducha, przy czym Papież wykluczył od razu jakiekolwiek kompromisy ze światem, dostosowywanie się Kościoła do dominujących doktryn odchodzących od Chrystusa, zeświecczających rzeczywistość. Swoją rolę jako najwyższego kapłana widział w postaci niezachwianego stania na fundamencie nauki katolickiej. Taką postawę zdradzał już w chwili wyboru imienia. Nawiązał tym samym do pontyfikatu św. Piusa V, znanego przeciwnika reformacji,a także do papieży prześladowanych przez rewolucję (Piusa VI i Piusa VII), oraz do bł. Piusa IX, który był zdecydowanym przeciwnikiem liberalizmu i poglądów mu pokrewnych.
 
Gdyby nie kardynał Jan Puzyna niewiele brakowałoby, a Pius X nie zostałby wybrany papieżem.
 
Ten bardzo ciekawy fakt związany jest z istnieniem tzw. ekskluzywy, czyli możliwości zawetowania wyboru papieża przez władców katolickich: Hiszpanii, Francji i Austrii. Historia zna tylko kilka przypadków powołania się na ten przywilej. Ostatnia ekskluzywa została podana przez kardynała Jana Puzynę, na polecenie cesarza austriackiegoFranciszka Józefa I, który nie chciał widzieć na tronie piotrowym, będącego sprytnym dyplomatą i mającego spore szanse na papieską elekcję, kardynała Mariano Rampolli. O tym, kim był tenże kardynał, niech świadczy chociażby fakt, że aby wkupić się w łaski rządów rosyjskich obiecał, że po wyborze na papieża na terenach zabranych Rzeczypospolitej w XVIII wieku, zabroni używania polskiego języka w świątyniach. Św. Pius X już w 1904 roku zakazał powoływania się na ekskluzywę.
 
Św. Pius X jest znany ze swojej walki z modernizmem. Czym był, albo raczej czym nadal jest, ów modernizm?
 
Sam termin „modernizm” ma długą historię. W dyskursie teologicznym odgrywa pewną rolę już w czasach zmierzchu średniowiecza, kiedy w teologii scholastycznej pojawiły się dwie orientacje: via antiqua(klasyczny system tomistyczny) i via moderna (reprezentowana przez Wilhelma Ockhama). Tych ostatnich Marcin Luter nazwał modernistami.Potem modernizm pojawia się w teologii ewangelickiej jako reakcja na purytanizm.Jednak pełny kształt temu pojęciu nadała dopiero jego recepcja w katolicyzmie. W 1881roku konserwatywny ekonomista Charles Perin użył po raz pierwszy pojęcia „modernizmw ujęciu syntetycznym, opisując próby liberalnych katolików pojednania teologii ze zdobyczami rewolucji francuskiej i demokracji. Dla niego modernizm to wtargnięcie tendencji humanistycznych ze społeczeństwa laickiego do samego wnętrza Kościoła. W tym samym duchu już po wciągnięciu pism Alfreda Loisy’ego na Indeks Ksiąg Zakazanych w 1903 roku w „Osservatore Romano” pojawił się głośny artykuł ukazujący modernizm jakoherezję w religii, rewolucję w polityce, fałsz w filozofii”. To szerokie ujęcie modernizmu objęło jak widzimy wszelkie błędy nowoczesności i zostało wypromowane przez wybitnych antymodernistów: Alberta Marię Weissa OP, który podjął krytykę wszelkich dążeń reformistycznych, a także Umberto Benigniego ujmującego modernizm jako wszelką niezależność od władzy kościelnej. Od tego momentu termin „modernista” zaczął wypierać pojęcia: „katolik liberalny” i „katolik-reformista”. Pełnego znaczenia temu terminowi nadał Pius X, którego jeden z czołowych modernistów angielskich George Tyrrell nazwał „twórcą modernizmu”, definiując modernizm jako heretycki system teologiczny w łonie katolicyzmu, stanowiący pewien twór złożony z czysto świeckiej filozofii,subiektywistycznego pojmowania wiary, racjonalistycznej krytyki biblijnej oraz reformizmu zapominającego o tradycji.
 
W jaki sposób udawało się św. Piusowi X zwalczać herezję modernizmu?
 
Św. Pius X dostrzegał, że wrogie idee liberalne wkroczyły do wnętrza katolicyzmu i zdawał sobie sprawę, że musi stoczyć walkę z kryzysem wewnątrz Kościoła. Pisał wyraźnie, że niebezpieczeństwo ma swoje siedlisko niejako w samych żyłach i wnętrznościach Kościoła („in ipsis Ecclesiae venis et visceribus”). Konsystorz 1907 roku możemy z całą odpowiedzialnością uznać za początek zdecydowanej walki z modernizmem na skalę ogólnokościelną. Wtedy to padło słynne zdanie: „Oto w pokoju gorzkość moja największa”.Tymi słowami Papież określił smutne położenie Kościoła po kilku latach swego pontyfikatu. Po raz pierwszy w tak ostrych słowach podsumował dramatyczną sytuację katolicyzmu i określił grożące prawdziwej wierze niebezpieczeństwo ze strony modernizmu.Nie wahał się porównać sprzeciwu wobec Kościoła w szeregach modernistów do buntu Lucyfera u początku czasów. Zwrócił także uwagę na podstępne przenikanie ich szkodliwych przekonań do wnętrza nauki katolickiej. Pisał wyraźnie, że ich celem jest uwolnienia się od wpływów Kościoła i całkowita swoboda działalności. Jednym słowem zdaniem Papieża moderniści pragną tylko widzialnego przywiązania do instytucji kościelnej, bez uznawania jej prawd wiary za swoje i bez posłuszeństwa Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła. Już wtedy Ojciec Święty dostrzegał, że nie chodziło tutaj o powstanie jakiejś nowej herezji, ale o ich zbiór zmierzającydo obalenia samych fundamentów katolickiej nauki. Również w 1907 roku Święta Inkwizycja Rzymska (Święte Oficjum) wydała dekret Lamentabili sane exitu, w którym potępiono najważniejsze poglądy głoszone przez zwolenników modernizmu.Większość z 65 potępionych zdań pochodziła z pism francuskiego teologa ks. Alfreda Loisy’ego, który pojmował wiarę jako uczucie, a Pismo Święte jako zbiór symboli.
 
A co z najsłynniejszą encykliką antymodernistyczną, czyli Pascendi?
 
Najważniejszym dokumentem całego magisterium św. Piusa X była bez wątpienia encyklika Pascendi Dominici gregis, ogłoszona 8 września 1907 roku. Papież w uroczystej formie podał syntezę całego ruchu, któremu nadał nazwę modernizm i wskazał jego podstawowe błędy. Potępienia zawarte w Lamentabili uzyskały teraz jeszcze większą powagę doktrynalną, a stosunek Kościoła do modernizmu został pozytywnie wyłożony.
 
Ojciec Święty Pius X encyklika Pascendi Dominici gregis
 
Encyklika Pascendi spadła na modernistów niczym uderzenie młota. Ogromna większość katolików zaakceptowała ją bezwarunkowym posłuszeństwem, jednak mimo to we wszystkich krajach, które były zainfekowane modernizmem, podejmowano próby budowy opozycji wobec Ojca Świętego i wsparcia herezji.Podobny opór liberalnych środowisk wobec potępień miał miejsce po konstytucjach Soboru Watykańskiego I, teraz jednak postępowcy znacznie się umocnili i zaatakowali jeszcze zajadlej. Kardynał Manning pisał: „W [jednej] chwili cały świat powstał by wyjść im na spotkanie. Rządy, politycy, prasa, schizmatycy, heretycy, niewierni [poganie], Żydzi, wywrotowcy, wiedzeni jakoby nieomylnym instynktem, zjednoczeni w wychwalaniu i eksponowaniu cnoty, erudycji, uczoności, elokwencji, szlachetności, bohaterstwa owej »międzynarodowej opozycji«. Ci, którzy sprzeciwiali się Rzymowi byli przeceniani, ci zaś, którzy wyrażali dlań poparcie – dyskredytowani”.
 
Z całą pewnością istniała współpraca między modernistami w różnych krajach, mająca na celu prowadzenie kampanii przeciwko nauczaniu encykliki. Dowodzą tego fakty, a mianowicie niesamowite tempo tłumaczenia tekstów modernistów na wiele języków europejskich. Niektórzy, stosując bardzo pokrętne tłumaczenia, zaprzeczali nawet rozpoznaniu ich teorii jako potępionych w encyklice. Szczytem hipokryzji były słowa włoskiego modernisty Buonaiuti’ego, który pisał: „Papież potępił herezję-widmo”. Mimo to większość modernistów bez szemrania poddała się nauce Magisterium, inni woleli jednak opuścić Kościół, niż odwołać swoje błędy.Wśród nich znajdowali się Tyrrell i Loisy,który zresztą opuścił kapłaństwo już w 1906 roku, całkowiciezerwał z Kościołem po publikacji Pascendi i został formalnie ekskomunikowany w 1908 roku.
 
Jaka była droga Piusa X do kolejnego ataku na pozycje modernistów – nakazania złożenia przysięgi antymodernistycznej?
 
W kolejnym dokumencie motu proprio Praestantia Scripturae Sacrae ogłoszonym 18 listopada 1907 roku św. Pius X nakładał karę ekskomuniki na wszystkich zwolenników modernizmu, wyznających poglądy potępione w dekrecie Lamentabili i encyklice Pascendi. Św. Pius X czuł, że jeszcze niedoskonale wypełnił swój apostolski mandat, nawet po umieszczeniu książek modernistów na Indeksie, po publikacji Syllabusa i encykliki Pascendi oraz ekskomunikowaniu przywódców ruchu.Zdał sobie sprawę, że sympatycy modernizmu znajdujący się na wpływowych pozycjach uszli owym sankcjom i wyszli cało z nagonki. 1 września 1910 roku opublikował motu proprio o nazwie Sacrorum antistitum, obligujące każdego księdza do podpisania przysięgi antymodernistycznej, której forma była niezwykle szczegółowa. Św. Pius X czerpał inspirację z działalności wielkich papieży kontrreformacji (Pawła IV i św. Piusa V), którzy walcząc z wewnętrznym wrogiem nie wahali się usuwać nawet kardynałów podejrzanych o sprzyjanie protestantyzmowi. U progu XX wieku Ojciec Święty lękał się, że trucizna herezji może dalej jątrzyć umysły katolików. Podobnie jak Pius IV nakazał zebrać główne postanowienia Tridentinum w obowiązujące powszechnie wyznanie wiary, tak teraz Jego Następca nałożył obowiązek składania przysięgi antymodernistycznej przez duchownych.Tylko nieliczni księża odmówili. Ogółem jednak cały świat katolicki uznał wagę problemu i przylgnął do orzeczeń Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.
 
Przysięga antymodernistyczna – Pius X 1 września 1910 r.
 
Do walki z modernistami znajdującymi się wewnątrz instytucji kościelnych, Ojciec Święty powołał w 1909 roku stowarzyszenie Sodalitium Pianum, której kierownictwo powierzył podsekretarzowi w Sekretariacie Stanu, ks. prałatowi Umberto Benigniemu. Instytucja ta miała za zadanie ujawnienie zwolenników poglądów potępionych przez Magisterium.
 
Św. Pius X zmarł sto lat temu – 20 sierpnia 1914 r. Jakie były jego ostatnie chwile życia?
 
Papież był dobrze przygotowany na śmierć. Kiedy obejmował Stolicę Piotrową i udał się do swoich gabinetów, ujrzawszy swoje łoże, miał powiedzieć, że na nim dokona żywota. Nie do pomyślenia wtedy były jakiekolwiek abdykacje. Sam św. Pius X jest autorem bardzo popularnego zdania, że prawdziwy katolik musi być zawsze przygotowany na przyjęcie Komunii Świętej i na śmierć.
 
W 1913 roku miał zawał serca, poważnie zachorował, a poza tym bardzo cierpiał z powodu narastającego konfliktu w Europie, który miał przekształcić się w I wojnę światową.W ostatnich słowach Papież miał powiedzieć: „Poddaję się całkowicie”. Wypełnił dobrze powierzone sobie zadanie.
 
Bóg zapłać za rozmowę!
 
Rozmawiał Kajetan Rajski
 
 
Conclave,Pius X (Giuseppe Melchiorre Sarto)
Sancte Pie Decime
Sancte Pie Decise II
Incontro don Guanella e papa Pio X
Sainted Pope Pius X Back To Venice (1959)
L'unico film esistente su San Pio X Papa.
 
„Głosicie wiele i dobrych kazań. Niektóre zdradzają ogień najcudowniejszej wymowy i przewyższają nawet aktorów gestami i grą twarzy. Ale bądźmy szczerzy. Co mają z tego nasi biedni rybacy? Ile z tego rozumieją służące, robotnicy portowi i tragarze? Można dostać zawrotu głowy od tych hamletycznych salw huraganowych, ale serce, bracia, serce pozostaje puste. Proszę was, bracia, mówcie prosto oraz zwyczajnie, żeby i najprostszy człowiek was zrozumiał. Mówcie z dobrego i pobożnego serca, wtedy traficie nie tylko do uszu, ale i do duszy waszych słuchaczy”.Św. Pius X
 
Jednym ze środków obrony przed herezją modernistyczną była tzw. przysięga antymodernistyczna, wprowadzona motu proprio Sacrorum antistitum, które zostało ogłoszone 1 września 1910 roku. Przysięgę tę składali wszyscy kandydaci do święceń wyższych, spowiednicy, kaznodzieje, proboszczowie, kanonicy, beneficjaci, przełożeni zakonni, profesorowie w seminariach i zakonach, urzędnicy kurii biskupiej, sądów kościelnych i kongregacji rzymskich. Obowiązek jej składania zniósł w lipcu 1967 roku Papież Paweł VI.Poniżej publikujemy jej tekst:
 
Ja N. przyjmuję niezachwianie, tak w ogólności, jak w każdym szczególe, to wszystko, co określił, orzekł i oświadczył nieomylny Urząd Nauczycielski Kościoła.
Najpierw wyznaję, że Boga, początek i koniec wszechrzeczy, można poznać w sposób pewny, a zatem i dowieść Jego istnienia, naturalnym światłem rozumu w oparciu o świat stworzony, to jest z widzialnych dzieł stworzenia, jako przyczynę przez skutki.
Po drugie: zewnętrzne dowody Objawienia, to jest fakty Boże, przede wszystkim zaś cuda i proroctwa, przyjmuję i uznaję za całkiem pewne oznaki Boskiego pochodzenia religii chrześcijańskiej i uważam je za najzupełniej odpowiednie dla umysłowości wszystkich czasów i ludzi, nie wyłączając ludzi współczesnych.
Po trzecie: mocno też wierzę że Kościół, stróż i nauczyciel słowa objawionego, został wprost i bezpośrednio założony przez samego prawdziwego i historycznego Chrystusa, kiedy pośród nas przebywał, i że tenże Kościół zbudowany jest na Piotrze, głowie hierarchii apostolskiej, i na jego następcach po wszystkie czasy.
Po czwarte: szczerze przyjmuję naukę wiary przekazaną nam od Apostołów przez prawowiernych Ojców, w tym samym zawsze rozumieniu i pojęciu. Przeto całkowicie odrzucam jako herezję zmyśloną teorię ewolucji dogmatów, które z jednego znaczenia przechodziłyby w drugie, różne od tego, jakiego Kościół trzymał się poprzednio. Potępiam również wszelki błąd, który w miejsce Boskiego depozytu wiary, jaki Chrystus powierzył swej Oblubienicy do wiernego przechowywania, podstawia... twory świadomości ludzkiej, które zrodzone z biegiem czasu przez wysiłek ludzi – nadal w nieokreślonym postępie mają się doskonalić.
Po piąte: z wszelką pewnością utrzymuję i szczerze wyznaję, że wiara nie jest ślepym uczuciem religijnym, wyłaniającym się z głębin podświadomości pod wpływem serca i pod działaniem dobrze usposobionej woli, lecz prawdziwym rozumowym uznaniem prawdy przyjętej z zewnątrz ze słuchania, mocą którego wszystko to, co powiedział, zaświadczył i objawił Bóg osobowy, Stwórca i Pan nasz, uznajemy za prawdę dla powagi Boga najbardziej prawdomównego.
Poddaję się też z należytym uszanowaniem i całym sercem wyrokom potępienia, orzeczeniom i wszystkim przepisom zawartym w encyklice Pascendi i dekrecie Lamentabili, zwłaszcza co się tyczy tzw. historii dogmatów.
Również odrzucam błąd tych, którzy twierdzą, że wiara podana przez Kościół katolicki może się sprzeciwiać historii i że katolickich dogmatów, tak jak je obecnie rozumiemy, nie można pogodzić z dokładniejszą znajomością początków religii chrześcijańskiej.
Potępiam również i odrzucam zdanie tych, którzy mówią, że wykształcony chrześcijanin występuje w podwójnej roli: jednej człowieka wierzącego, a drugiej historyka, jak gdyby wolno było historykowi trzymać się tego, co się sprzeciwia przekonaniom wierzącego, albo stawiać przesłanki, z których wynikałoby, że dogmaty są albo błędne, albo wątpliwe – byleby tylko wprost im się nie przeczyło.
Potępiam również ten sposób rozumienia i wykładu Pisma św., który pomijając Tradycję Kościoła, analogię wiary i normy podane przez Stolicę Apostolską, przyjmuje wymysły racjonalistów w sposób zarówno niedozwolony, jak i lekkomyślny, a krytykę tekstu uznaje za jedyną i najwyższą regułę.
Odrzucam również zdanie tych, którzy twierdzą, że ten, co wykłada historię teologii lub o tym przedmiocie pisze, powinien najpierw odłożyć na bok wszelkie uprzednie opinie, tak co do nadprzyrodzonego początku katolickiej Tradycji jak co do obiecanej przez Boga pomocy w dziele wiecznego przechowywania wszelkiej objawionej prawdy; nadto że pisma poszczególnych Ojców należy wykładać według samych tylko zasad naukowych z pominięciem wszelkiej powagi nadprzyrodzonej i z taką swobodą sądu, z jaką zwykło się badać jakiekolwiek dokumenty świeckie.
W końcu wreszcie ogólnie oświadczam, że jestem najzupełniej przeciwny błędowi modernistów twierdzących, że w świętej Tradycji nie ma nic Bożego, albo – co daleko gorsze – pojmujących pierwiastek Boży w znaczeniu panteistycznym, tak iż nic nie pozostaje z Tradycji katolickiej poza tym suchym i prostym faktem, podległym na równi z innymi dociekaniom historycznym, że byli ludzie, którzy szkołę założoną przez Chrystusa i Jego Apostołów rozwijali w następnych wiekach swą gorliwą działalnością, zręcznością i zdolnościami.
Przeto usilnie się trzymam i do ostatniego tchu trzymać się będę wiary Ojców w niezawodny charyzmat prawdy, który jest, był i zawsze pozostanie w „sukcesji biskupstwa od Apostołów” [Św. Ireneusz, Adv. haer. IV, 26 – PG 7, 1053 C]; a to nie w tym celu, by trzymać się tego, co może się wydawać lepsze i bardziej odpowiednie dla stopy kultury danego wieku, lecz aby nigdy inaczej nie rozumieć absolutnej i niezmiennej prawdy głoszonej od początku przez Apostołów.
Ślubuję, iż to wszystko wiernie, nieskażenie i szczerze zachowam i nienaruszenie tego przestrzegać będę i że nigdy od tego nie odstąpię, czy to w nauczaniu. czy w jakikolwiek inny sposób mową lub pismem. Tak ślubuję, tak przysięgam, tak niech mi dopomoże Bóg i ta święta Boża Ewangelia.
 
 
Wszyscy bowiem moderniści, którzy jako mistrzowie występować i za mistrzów pragną w Kościele uchodzić, wysławiają głośno filozofię nowoczesną a gardzą filozofią scholastyczną; przyznają się do niej nie z innego powodu, lecz dlatego, że nie znając wcale filozofii scholastycznej, nie mieli argumentu do rozwikłania pomieszanych pojęć i odparcia sofizmatów! Z zaślubin zaś fałszywej filozofii z wiarą wyłonił się ich system, rażący niezliczoną ilością błędów potwornych.Św. Pius X
 
Pius X motu proprio Sacrorum antistitum
Św. Pius X 2 czerwca 1835 - 21 sierpnia 1914
św. Pius X - roztropny papież
 
Poprzez przebiegłość i zakłamanie perfidnego liberalnego katolicyzmu, który z trudem utrzymując się na granicy potępionego błędu, usiłuje się zachowywać pozory systemu przestrzegającego najczystszej doktryny. Ksiądz ma za zadanie wykryć te przewrotne knowania. Liberalni katolicy są wilkami odzianymi w owcze skóry. Będą was nazywali papistami, klerykałami, nieprzejednanymi wstecznikami; miejcie to sobie za honor!
Źródło:św. Pius X La Contre-Réforme catholique, nr 237, listopad 1987, s. 5.
 
Ks. Alojzy Starker SI
Przysięga antymodernistyczna
 
„Geneza przysięgi jest bardzo krótka i jasna. Kiedy po publikacji encykliki Piusa X „Pascendi” przeciw modernizmowi i po dekrecie „Lamentabili sane exitu” w tym samym przedmiocie, machinacje modernistów zwłaszcza w szeregach młodszego kleru nie ustawały, (...) nie pozostawało nic innego, jak uroczystą przysięgą zmusić zarażonych modernizmem do uchylenia przyłbicy i pozostawić im do wyboru: albo zastosować się do nauki Kościoła albo opuścić szeregi kleru katolickiego” – podkreślał ks. Alojzy Starker SI.
 
Wiek XIX stał pod znakiem Kanta, filozofa protestantyzmu, za którego zasługę nieśmiertelną uważano, że raz na zawsze odłączył wiarę od wiedzy, przekazując tej ostatniej wszystko to, co doświadczeniem stwierdzić można, wszystko inne ogłaszając za przedmiot wiary. na tej to podstawie oparł swą naukę o Bogu, którego istnienie rozumem udowodnione być nie może, lecz tylko jako postulat potrzeb praktycznych pewnej tolerancji się domaga. Protestantyzm chciwie tę myśl pochwycił, uwalniając się tym od obowiązku odpowiadania na zarzuty niedowiarków. Także na katolików Kant nie został bez wpływu. Czując potrzebę zastosowania się do wymagań czasu, szukali pewni apologeci innych dróg dla udowodnienia istnienia Boga.Niestety drogi były zwodnicze i stąd nieudane próby, jak ontologizm i tradycjonalizm, a w najnowszej formie modernizm. Ostatni opierając się na zdaniu Kanta, że ścisłe dociekanie tylko doświadczeniem jest możliwe, chce doświadczyć Boga w świadomości swojej i w tym widzieć dowód przemawiający do psychiki dzisiejszej. Usiłowania same w sobie sprzeczne, gdyż, według modernizmu, tylko świat zjawisk doświadczalnych dla zmysłów i rozumu jest dostępny. Agnostycyzmowiwszystkie drogi do poznania Boga są raz na zawsze zamknięte.
 
Z tego samego źródła, tj. pragnienia zastosowania się do ducha czasu, wyszła druga próba, która z pominięciem cudów i proroctw, starała się wykazać fakt objawienia. Apologeci, jak Brunetiere, Fonsegrive, Olle-Laprune, Blondel i inni, ograniczyli się do tego, że usiłowali Boski charakter objawienia wykazać doświadczeniem, iż odpowiada on najgłębszym potrzebom duchowym człowieka i jego socjalnym aspiracjom, czyli chcieli wiarę katolicką psychologicznie umotywować,odsłonić niejako jej najgłębsze uzasadnienie w życiu duchowym każdego i życiu socjalnymdni naszych.
 
Ta apologetyka immanencji, z pewnością dużo w sobie mieści pięknych spostrzeżeń, ale dowodem nadprzyrodzonego objawienia nigdy nie będzie; owszem mieści w sobie niebezpieczeństwo błędu, który czyni znaczenie objawienia zależnym od każdorazowych wymogów kulturalnych i zmiennych ludzkich aspiracji. Dla modernistów i w tym przedmiocie jakieś wewnętrzne uczucie, tajemnicze doświadczenie wewnętrzne, zastępuje dowody na Boże objawienie, wzięte z proroctw i cudów. Hołdują skrajnemu immanentyzmowi, który dla samej wiary może mieć tylko najzgubniejsze następstwa.
 
Do tych zaliczyć trzeba pojęcie modernizmu o Kościele ijego powadze w prawdach objawionych.Według zasad katolickich, dzieło Chrystusa nie jest nauką, którą każdy przyswoić sobie może na sposób systemów filozoficznych, lecz Kościołem, założonym na Piotrze, któremu Chrystus swoje zasługi i swą naukę powierzył, i który w tym względzie jest najwyższą i nieomylną powagą. Powaga ta od dawna jest solą w oku wolnej wiedzy, stąd postulat, którego treścią i celem jest zastąpić powagę Kościoła powagą wiedzy współczesnej. Rywalizuje z tą powagą inna, więcej odpowiadająca psychologicznym marzeniom i demokratyzmowi doby obecnej; jest nią świadomość zbiorowa wiernych, która decyduje o tym, w co wierzyć wypada. Oczywiście tą zbiorową świadomością nie kto inny kierowałby, jak modernistyczny internacjonał. Zresztą, niektóre smutne fakty czasów ostatnich jawnie udowodniły, że ta nauka modernistów jest tylko zręcznym wykrętem, pokrywającym negację prymatu.Wiadomo to z prac Schnitzera i Kocha, którzy po encyklice Piusa X jasno w tym względzie swoje zdanie wypowiedzieli.
 
Ponieważ zaś zbawienie świata w nauce i słowach Chrystusa leży, nie w mądrości tego lub owego nowoczesnego teologa, jasnym jest, że pomimo różnych metod naukowych i postępu nauk, treść nauki Chrystusa musi zostać tą samą. Można Jego naukę filozoficznie uzasadniać lub krytycznie rozbierać, ale zmieniać jej nie wolno. Mogło ziarnko gorczyczne nauki Chrystusowej rozrosnąć się w rozłożyste drzewo wielkich systemów teologicznych wieków średnich, albo pod wpływem nowoczesnego krytycyzmu pokryć się nowym liściem i bujnym kwiatem, ale drzewo pozostaje to samo, bez zmiany prawd i treści nauki. Nauka zatem objawiona przypuszcza ewolucję, staje się jaśniejszą, głębiej pojętą, wszechstronnie poznaną, lecz istotnie niezmienną, jak ziarno, które się w drzewo rozrosło.Inaczej tę ewolucję pojmuje modernizm.U niego trwałym w wierze jest tylko pewne religijne uczucie, pojedyncze zaś prawdy wiary są produktem rozumowania, które nigdy całkowicie nie oddadzą wewnętrznego doświadczenia religijnego, lecz odpowiednio tylko do kultury współczesnej. Jasną jest rzeczą, że ten relatywizm modernistów wypływa stąd, iż naturalną ewolucję, którą w innych naukach uważano za myśl zbawczą, przenieśli oni bez ograniczeń na grunt objawienia. Lecz objawienienie jest naturalnym psychologicznym zjawiskiem, którego ewolucyjnymi objawami są Mojżesz, Chrystus, może i Mahomet, Luter i inni, zależni w swych religijnych pojęciach od otaczającej ich kultury, lecz jest faktem nadprzyrodzonym, faktem Bożym. Jako takie zaś, zawiera prawdę absolutną, która ani zmienić się nie może, ani tym bardziej nie może tak się rozwijać, żeby z czasem wyraziła prawdę wprost przeciwną od dawniejszej. to są zboczenia, które najjaśniejszy swój wyraz znalazły w nowoczesnym symbolizmie i pragmatyzmie i niczym innym nie są, jak sceptycyzmem w nowożytnej szacie, zrzekającym się możliwości poznania absolutnej prawdy.
 
Żeby zaś do reszty skorzystać z nowożytnych terminów naukowych, modernizm stosuje także do objawienia i wiary naukę o podświadomości. Nowsza psychologia znalazła w niej krainę działań duszy ludzkiej; według tej psychologii, podświadomość rozporządza własnymi siłami, nieraz wyższymi od sił życia świadomego, tak, że przechodzą one w intuicję, inspirację artystyczną, religijne objawienia i mistyczne doznania; podlega ona wpływom innym, objawiającym się np. w telepatycznych zjawiskach, nieraz zaś na świadome nasze życie oddziałuje i wtedy sprawia wrażenie czegoś obcego, niezwykłego. Z tej to nauki o podświadomości skorzystali moderniści, twierdząc, że uśpiona ta podświadomość reaguje pod wpływem wybitnej osobistości, donioślejszego faktu lub wewnętrznego doświadczenia.Wtedy to w religijnie nastrojonej duszy z wyrobioną wolą moralną występuje uczucie religijne, które staje się wiarą i objawieniem, gdyż jego przedmiotem jest Boski pierwiastek w człowieku i w nim sam Bóg się udziela.
 
Trudno o tej podświadomości, jej funkcjach i przeznaczeniu coś bardziej określonego powiedzieć, gdyż dotychczas jest ona czymś tajemniczym i dlatego dla modernistów wymarzonym wynalazkiem.Dla nas wystarcza, gdyż burzy ona wszelką religię objawioną i degraduje ją do zjawiska naturalnego. Zresztą religia, która tylko jest uczuciem, nie prawdą i na prawdzie opartą, nigdy religią być nie może i drogą do prawdy, bo uczucie samo przez się jest ślepe.W tym postawieniu kwestii, wiara modernistyczna staje w zupełnym przeciwieństwie do rozlicznych orzeczeń Kościoła, według których wiara jest cnotą nadprzyrodzoną, mocą której przy łasce Bożej wierzymy, co Bóg objawił, nie dlatego, że wewnętrzną prawdę tych rzeczy naturalnym światłem rozumu przenikamy, lecz dla powagi Boga, który nikogo omylić nie może i nikogo omylić nie chce, i dlatego fides ex auditu.
 
Wszystkie te dotychczas omówione poglądy modernistów uwzględnione zostały w pierwszej części przysięgi i każdy łatwo spostrzeże, że tyczą się one podstawowych i głównych prawd wiary katolickiej. Przysięga sprowadza je do następujących pięciu punktów:
 
Boga z danych przyrodzonych poznać można i Jego istnienie da się ściśle udowodnić; jak dla wszystkich czasów i ludzi, tak i dziś są cuda i proroctwa zewnętrznymi dowodami objawienia; Kościół jest od Chrystusa ustanowiony jako nauczyciel i strażnik objawionej prawdy; nauka wiary jest niezmienna w swojej treści; prawdziwe pojęcie cnoty wiary nie zgadza się z religijnym uczuciem modernistów.
 
W dosłownym brzmieniu pierwsza część przysięgi tak się przedstawia:
„Ja n. niezachwianie przyjmuję tak w ogólności, jak w każdym szczególe wszystko to, co nieomylny nauczający Kościół określił, orzekł i oświadczył, a przede wszystkim poddaję się tym orzeczeniom, które się wprost sprzeciwiają błędom obecnych czasów. Najpierw więc wyznaję, że Boga, początek i koniec wszechrzeczy, przyrodzonym światłem rozumu przez rzeczy uczynione, tj. przez widzialne dzieła stworzenia, jako przyczynę przez skutki, z pewnością poznać można, a zatem i dowieść Jego istnienia. Po wtóre:zewnętrzne dowody objawienia, tj. sprawy Boże, przede wszystkim zaś cuda i proroctwa przyjmuję i uznaję za całkiem pewne oznaki Boskiego pochodzenia religii chrześcijańskiej i mam je za najzupełniej odpowiednie do rozumienia wszystkich czasów i ludzi, nie wyłączając ludzi współczesnych. Po trzecie: mocno też wierzę, że Kościół, stróż i nauczyciel objawionego słowa, został wprost i bezpośrednio założony przez samego prawdziwego i historycznego Chrystusa, kiedy pośród nas przebywał, i że tenże Kościół zbudowany jest na Piotrze, głowie hierarchii apostolskiej, i na jego po wszystkie czasy następcach. Po czwarte: naukę wiary od apostołów przez prawowiernych ojców w tym samym zawsze rozumieniu i pojęciu nam przekazaną, szczerze przyjmuję; przeto jako herezję całkowicie odrzucam zmyśloną teorię ewolucji dogmatów, które z jednego znaczenia przechodziłyby w drugie, różne od tego, jakiego Kościół trzymał się poprzednio; potępiam również wszelki błąd, który w miejsce Boskiego depozytu wiary, jaki Chrystus powierzył swej oblubienicy na wierne przechowanie, podstawia wymysły filozoficzne lub płody świadomości ludzkiej, które wysiłkiem ludzi z biegiem czasu zrodzone, nadal w nieokreślonym postępie doskonalić się mają. Po piąte: z wszelką pewnością uznaję i otwarcie wyznaję, żewiara nie jest ślepym uczuciem religijnym wyłaniającym się z głębin podświadomości,pod wpływem serca i pod działaniem dobrze usposobionej woli, lecz prawdziwym, rozumowym uznaniem prawdy z zewnątrz ze słuchania przyjętej, mocą którego wszystko, co Bóg osobowy, Stwórca i Pan nasz powiedział, zaświadczył i objawił, za prawdę uznajemy dla powagi najprawdomówniejszego Boga”.
 
Cała ta pierwsza część jest właściwie tylko powtórzeniem dekretów (...) Soboru Watykańskiego, i dlatego też jego powagę w rzeczach wiary w sobie mieści. Zresztą i najmniej uświadomiony katolik rozumie, że człowiek, który wymienionych w tej części przysięgi prawd nie przyjmuje, rezygnuje tym samym ze swego katolicyzmu. Taka była co do tych prawd nauka katolicka wszystkich wieków. Druga część przysięgi zaczyna się od słów: „Poddaję się też z należnym uszanowaniem i całą duszą wyrokom potępienia, orzeczeniom i wszystkim przepisom zawartym w encyklice Pascendi i w dekrecie Lamentabili – szczególnie co się tyczy tzw. historii dogmatów”.
 
Nowy ustęp zrobiony w przysiędze samej i inne zwroty używane na wyrażenie obligacji zdań zawartych w drugiej części, wskazują już zewnętrznie na to, że ta część nie tylko co do treści, ale poniekąd i co do obligacji różni się od pierwszej. O ile zawiera dogmatyczne orzeczenia, oczywiście nie inaczej, jak część pierwsza apeluje do wiary, o ile jednak wymienia tylko kościelne przepisy,żąda wprawdzie wewnętrznego posłuszeństwa i poddania się w słowach i czynach, ale wiary wprost nie nakazuje. Główną zaś treścią tej drugiej części jest historia prawd objawionych, czyli historia dogmatów, która usiłuje za pomocą krytyki historycznej wykazać treść naukową zwłaszcza Pisma Świętego i ojców Kościoła, przebieg tej nauki i rozwój historyczny. Wobec tego, druga część przysięgi zajmuje się stosunkiem wiary do historii, wskazując i potępiając fałszywe zasady modernistycznej krytyki historycznej; omawia potem zastosowanie krytyki do Pisma Świętego, w końcu zastanawia się nad zastosowaniem tejże krytyki do Tradycji.
 
(...)
 
Moderniści także wykluczają wszelką ingerencję Bożą w dziejach ludzkości. Wszystko, co przekracza stosunki czysto ludzkie, co warunkami czasu i miejsca, albo charakterem psychologicznym wytłumaczyć się nie da, odsyłają do wiary. Stąd Chrystus przedstawia im się jako człowiek tylkonauka Chrystusa, kult i sakramenty wyrastają na podstawie życiowej immanencji z potrzeb religijnych, powstałych w przebiegu wieków; tak samo i źródła objawienia, księgi święte są tylko produktem dłuższego naturalnego rozwoju. Stanowisko to nie tylko z pojęciami katolickimi pogodzić się nie da, sprzeciwia się ono też wszelkiej zdrowej krytyce, która przecież z faktycznym stanem rzeczy liczyć się musi.
 
Więcej powiedzieć trzeba. Katolik w swoim akcie wiary zależny jest od historii tylko co do tych faktów, które podstawę wiary stanowią. Wystarcza mu więc skonstatowanie autentyczności Ewangelii i ich wiarygodności, aby na tej podstawie udowodnić za pomocą cudów i proroctw w nich zawartych Bóstwo Chrystusa, ustanowienie Boże Kościoła i jego naukę jako prawdę objawioną.Kościół zaś, jako Boży stróż prawdy objawionej, daje mu wszelką gwarancję co do reszty nauki objawionej i faktów ściśle z nią się łączących.Przez to zaś metoda historyczna na tym polu nie traci racji bytu, owszem jako środek udowadniający jasno zgodę między wiarą a wiedzą, jest wspaniałą apologią Kościoła i znakomitą bronią przeciw niedowiarstwu.
 
Nawiasem zaznaczmy, że kiedy mówi się o zgodzie i zależności wiedzy, w szczególności historii dogmatów od wiary, jasną jest rzeczą, że rozumie się pod wiarą tylko prawdy objawione albo z nimi ściśle złączone, nie zaś zdania teologów, tym mniej zdania między samymi teologami sporne. Także i to zaznaczyć trzeba, że gdy Kościół żąda uznania bezwzględnego swych prawd objawionych, wtedy domaga się, aby nie były tylko uważane jako wierzenia doby obecnej, lecz jako wiara wszystkich wieków chrześcijańskich; wykręt modernistów, jak gdyby im tylko chodziło o to, w co przedtem wierzono, nie zaś o to, co obecnie jest przedmiotem wiary, wobec tej zasady jest błędny. Tym samym upada także słynne twierdzenie modernistów, według którego prawdą być może w wierze, co fałszem jest w filozofii lub historii, tak, że temu historia przeczy, czego na kazaniu uczą. Jest to tylko pokrywka niedowiarstwa i urąganie z prawdy, która z jednego źródła prawdy odwiecznej dwiema drogami, objawieniem i rozumem, do nas dochodzi. Stąd negacja prawd wiary przedstawia się jak logiczna konsekwencja twierdzeń modernistów, pomimo ich ustawicznego zapewniania, że ich nauka nie tyczy się wiary, lecz historii, że np. nietkniętym zostaje Chrystus wiary, choć zupełnie się nie zgadza z Chrystusem historii. (...)
 
Wiadomą jest rzeczą, jak gorączkowo zajęła się nowsza krytyka historyczna Pismem Świętym i historią objawienia, ale nie tajno też do jak zgubnych wyników, tak w obozie protestanckim, jak też częściowo w katolickim, ta gorączkowa praca doszła. Dla krytyki racjonalistycznej tak jak dla modernistów Pismo Święte ma tylko powagę dzieła ludzkiego, podległego jak każde inne niedokładnościom i błędom. Stąd odgrywa u nich pierwszorzędną rolę przesadna krytyka tekstu, która przede wszystkim stara się dojść do źródeł natchnionego tekstu, aby w ten sposób wykazać, że Pismo Święte z inspiracją nic do czynienia nie ma, lecz z naturalnych zupełnie wypłynęło źródeł. Posługuje się w tym celu modernizm wyłącznie krytyką wewnętrzną z wykluczeniem świadectw choćby najpoważniejszych.Przyczyną tej taktyki jest tendencja modernistów do wyrugowania wszelkiego pierwiastka nadprzyrodzonego i wstręt przed niewygodnymi świadectwami Tradycji.
 
W ten sposób stają moderniści w świadomej i skrajnej opozycji do Kościoła. Dla nauki katolickiej Pismo Święte nie jest ani jedynym ani pierwszorzędnym źródłem prawd wiary – jest nim powaga uczącego Kościoła, czyli dogmatyczna Tradycja. W kwestiach kanonu, czyli które księgi za święte uważane być mają, jak we wszystkich kwestiach Pisma Świętego tyczących się wiary i moralności, kościelne magisterium jest najwyższą i ostatnią instancją. Jako źródło wiary, księgi święte pierwszorzędne swoje tłumaczenie i objaśnienie znajdują w Tradycji, która tę samą wiarę zawiera i którą przedstawiają przede wszystkim ojcowie Kościoła i orzeczenia Stolicy Świętej. Zasadą zaś niezachwianą dla każdego katolika musi być przekonanie, że Pismo Święte zawiera nieomylne Słowo Boże, że Słowo natchnione wolne jest od wszelkiego błędu i że absolutne przeciwieństwo między dwiema księgami Pisma Świętego albo pojedynczych części między sobą, jest z góry wykluczone. Dlatego mówi przysięga: „Potępiam też ten sposób rozumienia i wykładania Pisma Świętego, który, pomijając Tradycję kościelną, analogię wiary i normy podane przez Stolicę Apostolską, polega na wymysłach racjonalistów i krytykę tekstu zarówno niedozwolenie, jak nierozważnie uznaje za jedyne i najwyższe prawidło”.
 
W końcu przechodzi przysięga do Tradycji, podając zasady katolickie i odrzucając teorie modernistyczne.
W ewolucji dogmatów, czyli dogmatycznej tradycji modernistów odgrywa św. Paweł wielką rolę. Ewangelia Chrystusa jest, zdaniem modernistów, bardzo uboga, zawiera ona właściwie tylko oczekiwanie doskonalszego królestwa ziemskiej i niebieskiej sprawiedliwości, pewną solidarność dusz w dążeniu do tego wspólnego dobra i ufność w Ojca. Wszystko inne jest tylko dalszymi doświadczeniami wewnętrznymi, dokonującymi się na tle tej ewangelii w duszach uczniów, a zwłaszcza w duszy św. Pawła. Proste opowiadania o życiu Chrystusa wnet ustąpiły miejsca wykładom doktrynerskim i parenetycznym, które są dziełem religijnego myśliciela św. Pawła, pod wpływem ówczesnej kultury i Ewangelii. Także dalszy rozwój podlega prawom immanentyzmu i ewolucjonizmu, jest wypływem przyczyn naturalnych i modernista uważa ideę początkowego objawienia prawd absolutnych w Chrystusie, zawierających jakby w nasieniu naukę Kościoła wieków następnych, za stanowisko przesądzone.
 
Chrześcijaństwo jest dla krytyki historycznej faktem jak każdy inny, tym samym prawom ewolucji podlegający, a jako fakt religijny wyraża stopniowo duchową działalność człowieka. Dla modernisty zatem nie istnieją owe przyczyny wewnętrznego i zewnętrznego rozwoju chrześcijaństwa, które według nauki katolickiej są pierwszorzędne tj. nadprzyrodzone objawienie przez Chrystusa, objawienie zdziałane przez Ducha Świętego w apostołach i nadprzyrodzona opatrzność towarzysząca głoszeniu i rozszerzeniu ewangelii. Dlatego w teorii modernizmu znika cały porządek nadprzyrodzony, co zaś zostaje, to wszystko naturalne, zmienne, zależne od otaczającej kultury i religijnego zmysłu każdego. Te błędy wyraża przysięga, gdy mówi: „Odrzucam prócz tego zdanie tych, którzy twierdzą, że ten, co wykłada historię teologii lub o tym przedmiocie pisze, powinien wpierw złożyć wszelkie uprzedzenia tak co do nadprzyrodzonego początku katolickiej Tradycji, jak co do obiecanej przez Boga pomocy w dziele przechowania wszelkiej objawionej prawdy; nadto, że pisma poszczególnych ojców należy wykładać wedle samych tylko zasad naukowych z pominięciem wszelkiej powagi nadprzyrodzonej i z taką swobodą sądu, z jaką zwykło się badać inne zabytki świeckie”.
 
Nauka Kościoła stoi na stanowisku wprost przeciwnym, gdyż obok owego od Chrystusa ustanowionego Magisterium, które naukę Chrystusa głosi i niezmiennie zachowuje, przyjmuje za pozytywne normy wyroki soborów, definicje papieży i zgodność w ogólnej nauce i ogólnej wierze Kościoła. Stąd w historii nauki objawionej te zasady ustawicznie uwzględniane być muszą,bo tylko ustawiczne uwzględnianie nadprzyrodzonego charakteru tej nauki umożliwia wierny obraz jej rozwoju. Gdyby zaś ktoś w celach apologetycznych albo polemicznych chciał postępować tylko według reguł krytyki historycznej, wtedy zasady owe pozostać muszą przynajmniej negatywną normą, tj. zabraniającą stawiania twierdzeń przeciwnych nauce objawionej. Niepodobieństwem jest przedstawić np. naukę pewnego ojca Kościoła, nie uwzględniając, że jemu o nic innego nie chodzi, jak tylko o to, aby podać to, co objawienie przekazane zawiera, nie zaś o jakiekolwiek religijne przekonania swego czasu. Oderwać go od przeszłości i postąpić z nim, jak z każdym innym autorem, znaczyłoby osądzić go według zupełnie obcych jemu samemu kryteriów. Czyli, zrozumienie Tradycji domaga się wszędzie albo pozytywnie, albo przynajmniej negatywnie, uwzględnienia Boskiego w niej zawartego pierwiastka, przywileju nieomylności.Stąd przysięga mówi: „W końcu ogólnie oświadczam, iż jestem zupełnie przeciwny błędowi modernistów, twierdzących, że w świętej Tradycji nie ma nic Bożego albo, co daleko gorsze, pojmujących pierwiastek Boży w znaczeniu panteistycznym, tak iż nic nie pozostaje z Tradycji katolickiej, jak ten goły i prosty fakt, na równi z innymi podległy dociekaniom historycznym, że byli ludzie, którzy swą przemyślnością, skrzętnością i sprytem szkołę przez Chrystusa i Jego apostołów założoną, przez następne wieki rozwijali”.
 
I tym to błędom przysięga w końcu przeciwstawia zasady, które uczony katolicki, badając dzieje Tradycji, zawsze przed oczyma mieć powinien:Przeto silnie się trzymam i do ostatniego tchu trzymać się będę wiary ojców w niezawodny charyzmat prawdy, który jest, był i zawsze pozostanie w następcach apostołów na biskupim urzędzie; stąd wyznaję, że Kościół nie tego się trzyma, co może się wydać lepszym i odpowiedniejszym do stopnia kultury danego wieku, ale trzyma się absolutnej i niezmiennej prawdy, od początku głoszonej przez apostołów, prawdy, w którą inaczej wierzyć, albo inaczej rozumieć jej nie wolno”.
 
A zatem i druga część przysięgi antymodernistycznej nie sprzeciwia się zdrowym zasadom krytyki historycznej, lecz domaga się tylko od katolika, aby uwzględnione przy niej były najistotniejsze prawdy katolickiej wiary. Prawda zaś wolności badania nie krępuje, lecz jest i musi być wewnętrznym prawem każdej nauki i każdej metody naukowej. Im więcej prawd nieomylnych powoduje badaczem, tym więcej jest oddalony od błędu, im mniej, tym przystępniejszy jest dla zgubnych zboczeń pseudonaukowych. Amicus Plato, sed magis amica veritas; nikt nie przeczy zaletom dzisiejszej metody historycznej, choć ona jedyną metodą naukową nie jest, ale też nikt nie może żądać, żeby dla metody poświęcono prawdę i to objawioną.Kościół starszy jest od dzisiejszej kultury i przeżył rozkwit i upadek różnych kultur, historia też jasno wykazuje, że Kościół ze zdrowymi prądami każdej kultury, nawet starożytnej pogańskiej sympatyzował, owszem z nich w swoich celach korzystał. Z żadną jednak kulturą współczesną Kościół się nie identyfikował, bo stoi ponad wszelką zmienną kulturą doczesną. Dlatego też wita wszelkie dodatnie strony i trwałe zdobycze kultury dzisiejszej, ale nie myśli dla nich poświęcać swoich prawd odwiecznych, zwłaszcza, że żadna zdrowa kultura, jako urzeczywistnienie planów i idei Bożych tego się nie domaga.
 
Nieuzasadnione są więc wszelkie załamywania rąk wobec dobrze pojętej przysięgi antymodernistycznej, która niczego więcej od kleru katolickiego się nie domaga, jak tylko, aby się trzymał tych istotnych prawd wiary, na których katolicyzm się opiera. W tym świetle trzeba też rozumieć orzeczenie Piusa X, który dla ważnych względów profesorów teologii, uczących po uniwersytetach, od złożenia przysięgi uwolnił. Sami też profesorowie zrozumieli, że tym samym papież ich nie uwalnia i uwolnić nie może od trzymania się zasad w przysiędze wyrażonych, gdyż niejednokrotnie oświadczyli, że pomimo uwolnienia od przysięgi stoją na gruncie nauki w niej zawartej i inaczej być nie może, gdyż w przeciwnym razie przestaliby być katolikami. Wobec tego też niezrozumiałymi są obawy rządów, które w przysiędze nie wiedzieć jakie niebezpieczeństwa dla całości państwa widzą, gdyż przysięga nic więcej nad naukę katolicką nie żąda. Liberalnym zaś żywiołom nie chodzi o treść przysięgi, której nie rozumieją, ani o wolność nauki, której przysięga nie przeszkadza, lecz o agitację antykatolicką. Nie w smak im, że Kościół zawczasu się spostrzegł i podminowującej pracy modernistów w Kościele raz na zawsze położył koniec. Można tylko żałować tych katolików, którzy takim głosom dają wiarę i ukrytej ich sprężyny nie widzą.
 
Ks. Alojzy Starker SI
 
„Modernizm potępiony przez papieży”, red. Marcin Karas, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2010, ss. 312.
 
ŚW. PIUS X, PAPIEŻ - ENCYKLIKA PASCENDI DOMINICI GREGIS O ZASADACH MODERNISTÓW
Dokumenty Kościoła katolickiego
KS. ALOJZY STARKER SI PRZYSIĘGA ANTYMODERNISTYCZNA
 
PODSTAWOWE ZASADY I OBOWIĄZKI KATOLIKÓW
2. Stosownie do tego oświadczyliśmy wszystkim, że wszyscy katolicy mają święty i nienaruszony obowiązek, zarówno w życiu prywatnym jak i publicznym, okazać posłuszeństwo i mocno przylgnąć, a także nieustraszenie głosić zasady prawdy chrześcijańskiej ogłoszone przez Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego. W szczególności mamy na myśli te zasady, które Nasz Poprzednik mądrze przedstawił w encyklice Rerum Novarum. Wiemy, że biskupi Prus stosowali je z największym oddaniem podczas swych obrad na Kongresie w Fuldzie w 1900 roku. Wy sami streściliście podstawowe idee tych zasad w waszych wiadomościach dotyczących tego problemu.
3. Oto podstawowe zasady: dokonując jakiejkolwiek czynności, nawet w sferze dóbr doczesnych, chrześcijanin nie może ignorować dobra nadnaturalnego. Raczej, zgodnie z nakazem filozofii chrześcijańskiej, musi uporządkować wszystkie rzeczy ku celowi ostatecznemu, mianowicie Najwyższemu Bogu. Wszystkie jego działania, które są moralnie albo dobre, albo złe(inaczej mówiąc: czy są one zgodne lub niezgodne z prawem naturalnym i boskim) podlegają wyrokom urzędu sędziowskiego Kościoła. Wszyscy, którzy noszą chwalebne imię chrześcijan, czy to indywidualnie, czy też zbiorowo, jeśli chcą pozostać wierni swemu powołaniu nie mogą sprzyjać nienawiści i niezgodzie pomiędzy klasami społecznymi. Przeciwnie, powinni popierać wzajemną zgodę i miłość. Kwestia społeczna i towarzyszące jej kontrowersje, takie jak charakter i czas trwania pracy, zarobek do zapłaty i strajki pracowników, nie jest po prostu ekonomicznej postaci. Dlatego nie może znaleźć się wśród tych, które są stale poza autorytetem kościelnym. "Gdyż przeciwnie prawdą jest, że jest ona w pierwszym rzędzie obyczajową i religijną i dlatego właśnie musi być rozwiązana przede wszystkim według prawa obyczajowego i przewodnich zasad religii" (Leon XIII, Graves de communi, nr 11).
/Singulari quadam Encyklika Ojca Świętego Piusa X/
 
Św. Pius X. Haerent animo - O świętości kapłańskiej
PIUS X ENCYKLIKA O ODNOWIENIU WSZYSTKICH RZECZY W CHRYSTUSIE
E SUPREMI APOSTOLATUS
 
Moderniści pozbawieni podstawy filozoficznej i teologicznej, przepojeni natomiast do gruntu doktrynami głoszonymi przez wrogów wiary katolickiej, mienią siebie, z pogardą dla wszelkiej skromności, odnowicielami tegoż Kościoła.Pius X
 
xxxxxxx
 
Św. Pius X, papież, naucza: „Kapłaństwo katolickie jest niezbędne w Kościele, gdyż bez niego wierni byliby pozbawieni Ofiary Mszy Świętej i większej części sakramentów, nie miałby ich kto nauczać zasad wiary i byliby jak trzoda bez pasterza wydana na łup wilków, a więc Kościół nie mógłby przetrwać w takiej formie jak go ustanowił Jezus Chrystus” (Katechizm).
W encyklice Mystici Corporis Christi papieża Piusa XII czytamy: „Ci, co mają w Kościele świętym władzę od Boga, są członkami naczelnymi i pierwszymi, ponieważ przez nich z woli samego Boskiego Odkupiciela trwają nadal i wiecznie żyją urzędy Chrystusowe nauczyciela, króla i kapłana”.

Źródło;//sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2014/08/09/pasterskie-slowo-z-troska/ 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ULUBIENI AUTORZY

więcej