Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
449 postów 1520 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Moje komentarze

 • NA GROBIE KS. JERZEGO UKNUTO GRÓB DLA POLSKI I NARODU POLSKIEGO
  Litania naszych dni (ks. Jerzy Popiełuszko, maj 1982)
  Bogarodzico, Dziewico! Słuchaj nas, Matko Boga. Ty stałaś pod krzyżem i tak bardzo cierpiałaś, gdy Twój Syn Jezus Chrystus umierał na krzyżu. (...)
  Prosimy Cię jako naszą Matkę i Królową za tymi, którzy cierpią najbardziej, prosimy Cię słowami litanii naszych czasów, słowami litanii naszych dni, naszego ostatniego półrocza, półrocza zniewolenia wojennego Twoich dzieci.

  Matko w "Solidarności" nadzieję mających — módl się za nami
  Matko oszukanych — módl się za nami
  Matko zdradzonych — módl się za nami
  Matko w nocy pojmanych — módl się za nami
  Matko uwięzionych — módl się za nami
  Matko na mrozie trzymanych — módl się za nami
  Matko przerażonych — módl się za nami
  Matko zastrzelonych górników — módl się za nami
  Matko stoczniowców — módl się za nami
  Matko przesłuchiwanych — módl się za nami
  Matko niesłusznie skazanych — módl się za nami
  Matko robotników — módl się za nami
  Matko studentów — módl się za nami
  Matko wytrwałych aktorów — módl się za nami
  Matko prawdomównych — módl się za nami
  Matko nieprzekupnych — módl się za nami
  Matko osieroconych — módl się za nami
  Matko bitych w dniu Twego święta Królowej Polski — módl się za nami
  Matko poniewieranych za to, że noszą znaczek z Twoim świętym wizerunkiem — módl się za nami
  Matko pozbawionych pracy — módl się za nami
  Matko zmuszonych do podpisywania deklaracji niezgodnych z sumieniem — módl się za nami
  Matko dzieci tęskniących za uwięzionymi matkami i ojcami — módl się za nami
  Matko matek płaczących — módl się za nami
  Matko ojców zatroskanych — módl się za nami

  (...) Prosimy Cię, Matko, która jesteś nadzieją milionów, daj nam wszystkim żyć w wolności i prawdzie, w wierności Tobie i Twojemu Synowi. Amen.
  [z książki: "Ofiara spełniona"]

  ...dlaczego ja, jako ksiądz, nie mam dołożyć swojego cierpienia

  Ostatnio prokuratura rozesłała wiadomości po komórkach partyjnych w swojej prasie wewnętrznej, że wszczęła śledztwo przeciwko mnie za nadużywanie wolności sumienia i wyznania. Jak można nadużywać wolności sumienia? Wolność sumienia można ograniczyć, ale nigdy nie można jej nadużyć - to jest niemożliwe! Dlatego bzdurne są te oskarżenia, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że za prawdę trzeba cierpieć. Jeżeli ludzie, którzy mają rodziny, mają dzieci, odpowiedzialność jakąś - byli w więzieniach, cierpią, to dlaczego ja, jako ksiądz, nie mam również dołożyć swojego cierpienia - liczę się z tym jak najbardziej. Były takie próby, bardzo prymitywne, dokuczenia, jak na przykład z 13 na 14 grudnia o godzinie drugiej w nocy, kiedy ze zmęczenia już padałem rzeczywiście, bo robiłem paczuszki dla dzieci w szpitalu, na gwiazdkę, ponieważ zabrakło pieniędzy w ministerstwie, żeby dzieciom, które chore zostały na święta w szpitalu, zrobić jakieś paczki, dać słodycze. Miałem możliwość taką i robiłem paczuszki dla jednego ze szpitali dziecięcych. O drugiej w nocy dzwonek do drzwi, na szczęście nie wstałem. Za chwilę - wybuch. Do mieszkania wpadła cegła z materiałem wybuchowym, wywaliło dwa okna, była zima. Dwukrotnie malowano samochód białą farbą. Dwukrotnie było upozorowanie włamania, ciągła inwigilacja.
  [Fragment wywiadu ks. Jerzego dla korespondenta BBC; za: "Bóg i Ojczyzna". Biuletyn poświęcony słudze Bożemu ks. Jerzemu Popiełuszce, 2001]

  Byśmy byli wolni od lęku, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy

  Tylko ten może zwyciężać zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i ubogacanie siebie tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka Bożego. Odnawiać dobro i zwyciężać zło, to dbać o godność dziecka Bożego, o godność swoją, ludzką. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno! Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie, prócz Boga. Przerasta mądrość całego świata. (...) Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to kierować się w życiu sprawiedliwością. (...) Sprawiedliwość musi iść w parze z miłością, bo bez miłości nie można być w pełni sprawiedliwym. Gdzie brak jest miłości i dobra, tam na ich miejsce wchodzi nienawiść i przemoc. (...) Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie wolno walczyć przemocą. (...) "Solidarność" dlatego tak szybko zadziwiła świat, że nie walczyła przemocą, ale na kolanach, z różańcem w ręku. Przy polowych ołtarzach upominała się o godność ludzkiej pracy, o godność i szacunek dla człowieka. O te wartości wołała bardziej, niż o chleb powszedni. (...) Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy.
  [Fragment rozważań różańcowych - ostatnie kazanie ks. Jerzego, 19 października 1984, Bydgoszcz; za: Peter Raina, "Ks. Jerzy Popiełuszko - męczennik za wiarę i ojczyznę"]

  Jestem gotowy na wszystko

  Nie walcz przemocą. Przemoc nie jest oznaką siły lecz słabości. komu nie udało się zwyciężyć sercem lub rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości. Najwspanialsze i najtrwalsze walki, jakie zna ludzkość, jakie zna historia, to walki ludzkiej myśli. Najnędzniejsze i najkrótsze - to walki przemocy. Idea która potrzebuje broni, by się utrzymać, sama obumiera. (...) Idea, która utrzymuje się tylko przy użyciu przemocy, jest wypaczona.
  [Ks. Jerzy, grudzień 1982; za: "Ofiara spełniona"]

  ...są sprawy większe i jestem przekonany, że to co robię, jest słuszne. I dlatego jestem gotowy na wszystko.
  [Wywiad ks. Jerzego dla korespondenta BBC; za: "Bóg i Ojczyzna", biuletyn 2001
  Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę, Panie Sędzio Owczarek
 • DRAMATYCZNA SYTUACJA POLAKÓW W SZATANO-POLONII
  http://www.youtube.com/watch?v=SYNYkr7d6Yw
  „Ludzie za mgłą" z filmu Kamieńskiej to dawni pracownicy pewnego PGR-u, który jak wiele innych uległ likwidacji w czasie transformacji ustrojowej. W filmie niewiele się dzieje, bo i w życiu jego bohaterów panuje zastój i marazm. Mgła oplata osadę i popadające w ruinę, opustoszałe budynki gospodarcze. Samotna sylwetka dawnej pracownicy pegeeru snuje się wokół zabudowań niczym duch, inni siedzą w swoich zbiedniałych domostwach i opowiadają przed kamerą o dawnych wspaniałych czasach, gdy żyli w dostatku. Nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wegetują na zasiłkach i czekają, aż nowa władza odmieni ich los („Skoro się władza nie interesuje tym, no to my nic nie zrobimy").
  Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę, Panie Sędzio Owczarek
 • POLAK W SZATANOPOLONII - STATUS POLAKA WIECZNIE BITY I CIĄGLE OSKARŻANY
  44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa (Ewangelia św. Jana rozdział 8 werset 44).
  „Dwie cechy wybitnie charakteryzują świat sza¬tański: kłamstwo i morderstwo. “Kłamstwo unicestwia życie duchowe; morderstwo życie cielesne... Nieustannie unicestwiać: oto taktyka sił szatańskich" (A. Mager OSB).

  Policja zabijała i zabijać będzie
  http://visitor.nowyekran.pl/post/72617,rodzina-go-rzyn-skich-o-swojej-walce-z-wymiarem-sprawiedliwos-ci
  http://blogi.newsweek.pl/Tekst/spoleczenstwo/642240,policja-zabijala-zabija-i-bedzie-zabijac---mowili-policjanci.html
  O tym, jak mafia załatwiała przez 10 lat Janusza Górzyńskiego
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/1861,o-tym-jak-mafia-zalatwiala-przez-10-lat-janusza-gorzynskiego
  RODZINA GÓRZYŃSKICH POKRZYWDZONA PRZEZ SATANISTÓW!
  http://www.youtube.com/watch?v=L70H3EGtz4M&feature=related
  O nadużyciach w prawie i psychiatrii – mówi Janusz Górzyński
  cz. III wykładu „Polska w niewoli mafii szatana”
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/62430,o-naduzyciach-w-prawie-i-psychiatrii-mowi-janusz-gorzynski
  Jak działa mafia szatańska w Polsce? Części I i II – ga – zamach na ks. abp. Wielgusa
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/58782,wielkanocne-ostrzezenie-jak-dziala-mafia-szatanska-w-polsce
  Jarosław Kaczyński może być prywatnie oskarżony, ale rzecznik prasowy Policji w żadnym wypadku?
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/73802,rownosc-wobec-prawa-czyli-tylko-jaroslaw-kaczynski-moze-byc-prywatnie-oskarzony
  Mafia szatana czyli spisek bandytów i okultystów, zboczeńców i szyderców!!! MOCNE DOWODY SPISKU ZBIRÓW W PANSTWIE AWS, UW, SLD, PiS, PO zwanym III RP
  http://infonurt3.com/index.php?option=com_content&view=article&id=227:mafia-szatana-&catid=35:polska&Itemid=58
  Janusz Górzyński w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – TERRORYŚCI I LICHWIARZE – OSZUŚCI I ZŁODZIEJE WE WSZYSTKICH WŁADZACH!!!!
  http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=7&t=11583
  Komanda śmierci w „polskich” aresztach? Akcje w obronie prześladowanych dziennikarzach Krystyny i Janusza Górzyńskich!!! O PAŃSTWOWYCH MORDERSTWACH I SADYSTYCZNYCH SZYKANACH CHAZARÓW!!!!
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty/show&dzial=zycie&id=3389
  Janusz Górzyński - Krystyna Górzyńska Środa Wlkp. 06 maj 2006 rok Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości ZAWIADOMIENIE O DZIAŁALNOŚCI ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ DZIAŁAJĄCEJ W PAŃSTWOWYCH STRUKTURACH TRUMWIRATU POLICYJNO-PROKURATORSKO-SĄDOWEGO - ZBIGNIEW ZIOBRO MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP Prokurator Generalny RP
  http://www.policyjnyserwisinformacyjny.fora.pl/forum,11/inicjatywa-przeciwko-niesprawiedliwosci,742.html
  Sprawa Janusza Gorzynskiego
  http://marucha.v3v.org/viewtopic.php?p=14252
  Powrót państwa policyjnego
  http://marucha.v3v.org/viewtopic.php?p=4252&sid=57c1314242cc75e160da10c0e7b2486b
  Dokąd i z kim pod tym sztandarem?
  http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/Ks-prof-Czeslaw-S-Bartnik-Twarz-Unii-Europejskiej-bez-makijazu-rozwazania-o-Jude-UE-i-planach-masonow-i-syjonistow-Biblioteka-wielkiej-mysli-2193
  Prezes Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w Bielsku – Białej - Jerzy Jachnik - w odpowiedzi dla red. Wojciecha Wybranowskiego w sprawie rodziny Górzyńskich.
  http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/Prezes-Stowarzyszenia-Przeciw-Bezprawiu-w-Bielsku-Bialej-Jerzy-Jachnik-w-odpowiedzi-dla-red-Wojciecha-Wybranowskiego-w-sprawie-rodziny-Gorzynskich-3315/page/94
  Prawo sitwy – z organizatorką protestu przed Ministerstwem Sprawiedliwości – Krystyną Górzyńską rozmawia Bogdan Goczyński, dziennikarz AP.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=oropoiwzk&id=2403
  Informacja o przebiegu protestu w dniu 4.11.2008 r. przeciwko fałszywemu oskarżeniu Janusza Górzyńskiego oraz bezpodstawnemu wydaniu nakazu aresztowania i listu gończego.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=codziennosc&id=2395
  PROTEST PRZECIWKO FAŁSZYWEMU OSKARŻENIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO I BEZPODSTAWNEMU WYDANIU NAKAZU ARESZTOWANIA I LISTU GOŃCZEGO – Dowody wieloletnich prześladowań pokrzywdzonego! (przekrojowe – najważniejsze dowody prześladowania i fabrykowania dowodów)
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=oropoiwzk&id=2381
  Górzyński – funkcjonariusze policji i (bez)prawia, czyli polskojęzyczne „gestapo” bije nawet dzieci i kobiety, zamyka ludzi, łamie prawo obywateli…
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=zycie&id=1251
  hhhhhhhhhhhh
  Janusz Górzyński – Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości – przez stronniczość funkcjonariuszy sądowo – prokuratorskich stracił wszystko – z cyklu jak urzędnicy władz niszczą polskie firmy…
  http://aferyprawa.eu/Interwencje/Janusz-Gorzynski-Inicjatywa-przeciwko-Niesprawiedliwosci-przez-stronniczosc-funkcjonariuszy-sadowo-prokuratorskich-stracil-wszystko-z-cyklu-jak-urzednicy-wladz-niszcza-polskie-firmy-1097/page/2
  hhhhhhhhhhhhhh
  MAFIA OSZUKUJE POKRZYWDZONYCH KONSUMENTÓW I DOWODY OSZUSTWA OBRACA PRZECIWKO OSZUKANYM
  Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości oraz Stowarzyszenie przeciwko Bezprawiu
  pod patronatem prasowym „Afer Prawa” PRZECIWKO FAŁSZYWEMU OSKARŻENIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO (Komputer)
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=sady&id=2388
  Janusz Górzyński – ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE Do wiadomości: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu – Paweł Korbal
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=interwencje&id=1190
  Posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Zawiadomienie o Rażącej Obrazie Przepisów Prawa PRZEZ SSR URSZULĘ MROCZKOWSKĄ ZE ŚRODY WLKP.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=interwencje&id=119

  NAPADY I OSZUSTWA KOMORNICZE „PRAWNE I LEGALNE” ZNÓW POKRZYWDZENI PRZEZ OSZUSTÓW I ZDZIRCOW NADUŻYWAJĄCYCH WŁADZY ZOSTAJĄ FAŁSZYWIE OSKARŻENI
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Dariusz Karasiński i jego asesorzy: Leszek Wietchy i Sebastian Żurek – dowody oszustw komorniczych.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?dzial=komornicy&id=1096&p=teksty%2Fshow
  Górzyński – Historia „błędów” rozliczenia jednej egzekucji, czyli co nie jest zdaniem sędziów poznańskich działalnością bezprawną…
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?dzial=zycie&id=1189&p=teksty%2Fshow
  Wiesława i Janusz Górzyńscy Załącznik –WYKAZ FALSZYWYCH ZEZNAN KOMORNIKOW

  Zbigniew Ziobro – „Polską rządzi szajka”
  http://www.aferyprawa.eu/Polityka/Zbigniew-Ziobro-POLSKA-RZADZI-SZAJKA-2181
  Dwa lata pracy Ministerstwa Sprawiedliwości cz.I (2007-10-03)
  http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=6017
  Dwa lata pracy Ministerstwa Sprawiedliwości cz.II (2007-10-03)
  http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=6018
  ON TEZ JEST KLAMCA. GDY BYL MINISTEREM TO NIC NIE ZROBIL, A TYLKO SZYDZIL Z POKRZYWDZONYCH, A REDEMPTORYSCI TEGO BANDYTE NAZYWALI NAJLEPSZYM MINISTREM!!!! TO BYL KLAMCA, INTRYGANT I TERRORYSTA, IDENTYCZNIE JAK KACZYNSCY!!


  WOJNA PRZECIWKO BIAŁEJ RASIE!!!
  http://www.poznajprawde.net/aktualnosci/66-europa-umiera-wojna-przeciwko-bialej-rasie.html

  CZARNA MSZA W SAMORZĄDZIE
  http://www.aferyprawa.eu/Afery/Czarna-msza-w-Wielki-Czwartek-w-Srodzie-Wlkp-1426
  Współczesne postaci satanizmu -* dr Stanisław Krajski
  http://www.youtube.com/watch?v=Mmwc7iFgY_U
  Polski punkt widzenia - 24.08.2012 | TV Trwam SATANIZM NIE PRZEJDZIE
  http://www.youtube.com/watch?v=HBWQmywuB_o&feature=player_embedded
  SATANIZM NIE PRZEJDZIE
  http://satanizmnieprzejdzie.pl/


  ODNOWICIEL - Tolek Jabłoński
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qFV3GBToPMk


  Wielkanocne ostrzeżenie. Jak działa mafia szatańska w Polsce?
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/58782,wielkanocne-ostrzezenie-jak-dziala-mafia-szatanska-w-polsce

  CZARNA MSZA W SAMORZĄDZIE
  http://www.aferyprawa.eu/Afery/Czarna-msza-w-Wielki-Czwartek-w-Srodzie-Wlkp-1426
  Współczesne postaci satanizmu -* dr Stanisław Krajski
  http://www.youtube.com/watch?v=Mmwc7iFgY_U

  Polska w niewoli mafii szatana cz.1 - Janusz Górzyński
  http://www.youtube.com/watch?v=owGDFr2NvKU&list=UU-1XsQtpqjT7Wf2fHfuliRQ&index=1&feature=plcp
  Polska w niewoli mafii szatana cz.2 - Janusz Górzyński
  http://www.youtube.com/watch?v=3v5v38QQJic&list=UU-1XsQtpqjT7Wf2fHfuliRQ&index=1&feature=plcp
  Promocja książki abp S. Wielgusa - Stanisław Papież
  http://www.youtube.com/watch?v=Gr3BRRS8gbo&feature=autoplay&list=UU-1XsQtpqjT7Wf2fHfuliRQ&lf=plcp&playnext=1
  http://www.usopal.pl/z-kraju/979-polska-w-niewoli-qmafiiq-szatana-vademecum-obrony-polaka
  http://wirtualnapolonia.com/2011/08/31/%E2%80%9Echrzescijanstwo-zobowiazuje%E2%80%9D/
  http://gloria.tv/?media=199054
  http://formacja.net/catalogsearch/result?q=wielgus

  Przesłanie ks. Abp. Stanisława Wielgusa i jego walka z szatańską komuną wczoraj i dziś

  Abp Stanisław Wielgus potępia zmiany w Polsce po 89. r
  http://www.youtube.com/watch?v=qaeYIlQyTkQ
  ks. abp. Prof. S. Wielgus - Nowa ideologia zła – cz. 1 z 8
  http://www.youtube.com/watch?v=TZ1qZ_STuNg&feature=related
  Fikcyjne akta abp.WIELGUSA
  http://www.youtube.com/watch?v=AeZF1Dy_C8M&feature=related
  ks. abp. Prof. S. Wielgus – NIGDY NIE WSPÓŁPRACOWAŁEM Z KOMUNĄ!!!
  http://www.youtube.com/watch?v=mqyz05smmnQ&feature=related
  Mafia szatańska na pięć minut przed Ingresem zmusiła Arcybiskupa do rezygnacji z kierowania Kościołem w Diecezji warszawskiej – grożąc mu wcześniej śmiercią, osaczając i podtruwając
  http://www.youtube.com/watch?v=oAbJXeqSRxY
  O Ingresie arcybiskupa w kontekście Smoleńska
  http://circ.nowyekran.pl/post/58823,o-ingresie-arcybiskupa-w-kontekscie-smolenska


  Jesteśmy od okupacją sił lewacko-diabelskich
  Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę, Panie Sędzio Owczarek
 • POLACY TYLKO UDAJĄ SPRAWIEDLIWYCH I ZDROWYCH PSYCHICZNIE ;)
  http://www.youtube.com/watch?v=qLAJCD3qStw&feature=share
  Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę, Panie Sędzio Owczarek
 • SKALA BANDYTYZMU PRAWA I PARANOI W III RP
  http://www.youtube.com/watch?v=kO8skgoWF2g&feature=related
  Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę, Panie Sędzio Owczarek
 • A GDZIE JEST RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH ????
  JANUSZ GORZYNSKI W BIURZE Rzecznika Praw Obywatelskich
  http://www.youtube.com/watch?v=eZ6Xj25sQTk&feature=player_embedded

  10 LAT BANDYCKICH PRZESLADOWAN MAFII SZATANA
  Czyż patrząc na współczesne dzieje nie przychodzi nam stwierdzić, że nie uda się stworzyć pozytywnego porządku świata tam, gdzie dziczeją dusze? (...)
  Prawda i sprawiedliwość winny być ważniejsze od mojej wygody i nietykalności, w przeciwnym razie moje własne życie staje się kłamstwem. BENEDYKT XVI „ENCYKLIKA SPE SALVI - O NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

  Sprawiedliwy wyrok po latach
  http://blogmedia24.pl/node/40658
  Prokurator Przybylska-Michalak nie powinna kierować prokuraturą
  http://blogmedia24.pl/node/37352
  O tym, jak generał Rapacki posłowi Dornowi odpowiedział .
  http://konserwatysta100.salon24.pl/221028,o-tym-jak-general-rapacki-poslowi-dornowi-odpowiedzial
  Napisałam do Ministra | Blogmedia24
  http://blogmedia24.pl/node/35506
  Jak Sąd w Pszczynie zażalenia na zatrzymanie przez 7 miesięcy nie zbadał
  http://blogmedia24.pl/node/37435
  Bielska psychuszka. Psychiatryczni łowcy skór | Jurczyk i Zając
  http://blogmedia24.pl/node/28789
  Aferyprawa - ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEGO UWOLNIENIA JANUSZA I KRYSTYNĘ Górzyńskich.
  http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/ZADAMY-NATYCHMIASTOWEGO-UWOLNIENIA-JANUSZA-I-KRYSTYNE-GORZYNSKICH-3308
  Aferyprawa - Komanda śmierci w „polskich” aresztach? Akcje w obronie Janusza i Krystyny Górzyńskich.
  http://www.aferyprawa.eu/Zycie/Komanda-smierci-w-polskich-aresztach-Akcje-w-obronie-przesladowanych-Krystyny-i-Janusza-Gorzynskich-3389/page/3
  Inicjatywa Przeciwko Niesprawiedliwości . - o przestępcach w mundurach, w togach i w białych kitlach czyli o terrorystach i oszustach z mafii w wymiarze sprawiedliwości RP.
  http://www.policyjnyserwisinformacyjny.fora.pl/forum,11/inicjatywa-przeciwko-niesprawiedliwosci,742.html

  JANUSZ GÓRZYŃSKI DLA POLSAT-NEWS – DECYDUJĄ O NASZYCH SPRAWACH DZICY Z DZIDĄ

  KONIECZNIE OBEJRZYJ TEN MATERIAŁ

  „Ostatnia instancja” w telewizji POLSAT.NEWS Program został wyemitowany w dniach1-go i 3-go maja br. Uczestnicy programu redaktor „Afer prawa” Janusz Górzyński i prof. H. Gajewska Kraczkowska oraz poseł Jerzy Kozdroń z PO, a także red. Krystyna Górzyńska (Rebeliantka), mecenas Maciej Zubek, ekspert Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dr Piotr Kładoczny (WARTO OBEJRZEĆ!!!)
  http://www.ipla.tv/VOD,2958/Wiadomosci,2991/Ostatnia_Instancja,3131/Ostatnia_Instancja,2201/Ostatnia_Instancja,232172/index.html

  „Nasza cywilizacja jest barokowym pałacem, do którego wtargnęła kudłata
  zgraja”./Mikołaj Gomez Davila/
  „Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić?” (Mt,14.49)

  Żądamy natychmiastowego uwolnienia Janusza i Krystyny Górzyńskich
  http://aferyprawa.com/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=interwencje&id=3308
  ALERT: BLOGOWICZE GRYPA666 BRUTALNIE ZAATAKOWANI
  http://grypa666.wordpress.com/2010/02/18/alert-blogowicze-grypa666-brutalnie-zaatakowani/
  Zatrzymanie i psychiatryk
  http://konserwatysta100.salon24.pl/159471,zatrzymanie-i-psychiatryk
  Władza w Polsce aresztuje obywateli za niewinność « Dołująca strona o ...
  http://dół.sejny.pl/?p=2877
  Kompromitacja bielskiej policji. Trzy osoby rodziny Górzyńskich w szpitalach -
  http://nowyporzadekswiata.blogspot.com/2010/02/kompromitacja-bielskiej-policji-trzy.html
  Kim są oprawcy Górzyńskich?
  http://grypa666.wordpress.com/2010/02/19/kim-sa-oprawcy-gorzynskich/
  "Gestapo to okreslony typ mentalnosci..."
  http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=2&t=6908
  Czym to się różni od czasów Bieruta i NKWD? « Dziennik gajowego.
  http://marucha.wordpress.com/2010/02/18/czym-to-sie-rozni-od-czasow-bieruta-i-nkwd/
  Włącz się w sprawę Górzyńskich !!! To konieczne
  http://nowyporzadekswiata.blogspot.com/2010_02_01_archive.html
  W OBRONIE PRZEŚLADOWANEGO PRZEZ WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO
  http://blogmedia24.pl/node/25078

  Aresztowanie Krystyny Górzyńskiej
  http://wsercupolska.org/joomla/index.php/wiadomoci/7-wiadomosci/2082-aresztowanie-krystyny-gorzyskiej.html
  Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu - Janusz Górzyński potrzebuje medycznej pomocy - kto i dlaczego ukrywa ślady przemocy?- Afery i Bezprawie
  http://www.aferyibezprawie.org/index.php?menu=newsout&id=2062
  Groźne obrażenia Górzyńskiego, brak obdukcji, wątpliwe leczenie
  http://konserwatysta100.salon24.pl/160003,grozne-obrazenia-gorzynskiego-brak-obdukcji-watpliwe-leczenie
  Brutalna interwencja policji – trzy osoby w szpitalu - Netbird.pl.
  http://polska-wiadomosci.netbird.pl/a/37451
  Radio Pomost Dariusz Wernicki - Prośba o pomoc w sprawie Janusza Górzyńskiego
  http://www.radiopomost.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11133&Itemid=42
  Żądamy natychmiastowego uwolnienia Janusza Górzyńskiego ! ! !
  http://www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=oropoiwzk&id=3378
  Komanda śmierci w „polskich” aresztach? Akcje w obronie prześladowanych Krystyny i Janusza Górzyńskich!!!
  http://www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=zycie&id=3389
  Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski Włącz się w sprawę Górzyńskich !!! To konieczne
  http://www.soirp.iap.pl/index.html?id=wiadomosci&nrwiad=364923
  Sprawa Górzyńskich na forum Kielce
  http://forum.www.kielce.pl/viewtopic.php?p=37144&sid=478a148e6c502cefacac2b7e863ad76

  Wielka Środa. Zapraszamy na rozprawę Górzyńskiego do Gostynia
  http://konserwatysta100.salon24.pl/166322,wielka-sroda-zapraszamy-na-rozprawe-gorzynskiego-do-gostynia

  Jak Ministerstwo Sprawiedliwości walczy z korupcją we własnych szeregach? ”AFERY PRAWA”
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=urzednicy&id=2433

  Prawo sitwy – z organizatorką protestu przed Ministerstwem Sprawiedliwości – Krystyną Górzyńską rozmawia Bogdan Goczyński, dziennikarz AP.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=oropoiwzk&id=2403
  Informacja o przebiegu protestu w dniu 4.11.2008 r. przeciwko fałszywemu oskarżeniu Janusza Górzyńskiego oraz bezpodstawnemu wydaniu nakazu aresztowania i listu gończego.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=codziennosc&id=2395
  PROTEST PRZECIWKO FAŁSZYWEMU OSKARŻENIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO I BEZPODSTAWNEMU WYDANIU NAKAZU ARESZTOWANIA I LISTU GOŃCZEGO – Dowody wieloletnich prześladowań pokrzywdzonego! (przekrojowe – najważniejsze dowody prześladowania i fabrykowania dowodów)
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=oropoiwzk&id=2381
  Górzyński – funkcjonariusze policji i (bez)prawia, czyli polskojęzyczne „gestapo” bije nawet dzieci i kobiety, zamyka ludzi, łamie prawo obywateli…
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=zycie&id=1251
  hhhhhhhhhhhh
  Janusz Górzyński – Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości – przez stronniczość funkcjonariuszy sądowo – prokuratorskich stracił wszystko – z cyklu jak urzędnicy władz niszczą polskie firmy…
  hhhhhhhhhhhhhh
  MAFIA OSZUKUJE POKRZYWDZONYCH KONSUMENTÓW I DOWODY OSZUSTWA OBRACA PRZECIWKO OSZUKANYM
  Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości oraz Stowarzyszenie przeciwko Bezprawiu
  pod patronatem prasowym „Afer Prawa” PRZECIWKO FAŁSZYWEMU OSKARŻENIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO (Komputer)
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=sady&id=2388
  Janusz Górzyński – ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE Do wiadomości: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu – Paweł Korbal
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=interwencje&id=1190
  Posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Zawiadomienie o Rażącej Obrazie Przepisów Prawa PRZEZ SSR URSZULĘ MROCZKOWSKĄ ZE ŚRODY WLKP.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=interwencje&id=119

  NAPADY I OSZUSTWA KOMORNICZE „PRAWNE I LEGALNE” ZNÓW POKRZYWDZENI PRZEZ OSZUSTÓW I ZDZIRCOW NADUŻYWAJĄCYCH WŁADZY ZOSTAJĄ FAŁSZYWIE OSKARŻENI
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Dariusz Karasiński i jego asesorzy: Leszek Wietchy i Sebastian Żurek – dowody oszustw komorniczych.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?dzial=komornicy&id=1096&p=teksty%2Fshow
  Górzyński – Historia „błędów” rozliczenia jednej egzekucji, czyli co nie jest zdaniem sędziów poznańskich działalnością bezprawną…
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?dzial=zycie&id=1189&p=teksty%2Fshow
  Wiesława i Janusz Górzyńscy Załącznik –WYKAZ FALSZYWYCH ZEZNAN KOMORNIKOW

  Zbigniew Ziobro – „Polską rządzi szajka”
  http://www.aferyprawa.eu/Polityka/Zbigniew-Ziobro-POLSKA-RZADZI-SZAJKA-2181
  Dwa lata pracy Ministerstwa Sprawiedliwości cz.I (2007-10-03)
  http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=6017
  Dwa lata pracy Ministerstwa Sprawiedliwości cz.II (2007-10-03)
  http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=6018
  Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę, Panie Sędzio Owczarek
 • DLA PSÓW OWCZAREK JEST NAJWAŻNIEJSZY!!!! PRAWO RP TWORZY OWCZAREK!!! ;)
  http://www.youtube.com/watch?v=a8oqcEoWPaI&feature=BFa&list=UUjiUjzbDWE7ND1d3W4gHlnQ
  Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę, Panie Sędzio Owczarek
 • BIAŁORUSKA WŚCIEKLIZNA OWCZARKA - WCZORAJ!!!!
  http://www.youtube.com/watch?v=Luot8fpV7VY&feature=BFa&list=UUjiUjzbDWE7ND1d3W4gHlnQ
  Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę, Panie Sędzio Owczarek

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY

więcej