Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
437 postów 1425 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Moje komentarze

 • @Zawisza Niebieski 10:49:20
  Jezus Król jest Królem królów i Panem panów. Oczywiście, że jest Królem Wieków oraz Królem wszystkich ludów i narodów. Jest Królem wszystkich rodzin. Jednakże są rodziny, w których nie chcą, aby Chrystus królował ze swoim świętym prawem. I takie rodziny uprawiają idolatrię, po prostu uległy demonizacji. Państwo bez Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana jest państwem demonów, w którym nie panuje ani miłość Boga ani miłość bliźniego. Pan nie chce więc Królestwa Bożego w Polsce, lecz piekła, w którym ludzie prowadzą egzystencję diabelską. Żal mi Pana, że Pan nie wie nawet tego co Hegel ustalił, że "naród, który ma błędne pojęcie Boga i błędny kult Boga, ten naród ma złe panstwo, zły rząd i złe prawa. Natomiast Benedykt XVI wprost napisał, że o trwałości narodu liturgicznego, a więc bytu ochrzczonego stanowią kult Boga Króla, etos Boga i prawo Boga. Zatem kto wypiera Chrystusa Króla z przestrzeni publicznej ludów i narodów ten zaprasza demony do rządów nad nimi. Rodzina bez Boga jest rodziną satanistyczną. Rodzina bezbożna musi więc się rozpaść i zginąć na zawsze ! Naród to wspólnota eucharystyczna. Bez eucharystii nie można osiągnąć stanu miłości i sprawiedliwości.
  Walka o triumf Chrystusa Króla w Polsce!
 • @Zawisza Niebieski 21:56:45
  KSIĘGA PIERWSZA
  PSALM 1

  Dwie drogi życia

  1 Szczęśliwy mąż,
  który nie idzie za radą występnych,
  nie wchodzi na drogę grzeszników
  i nie siada w kole szyderców,
  2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
  nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
  3 Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
  które wydaje owoc w swoim czasie,
  a liście jego nie więdną:
  co uczyni, pomyślnie wypada.
  4 Nie tak występni, nie tak:
  są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.
  5 Toteż występni nie ostoją się na sądzie
  ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych,
  6 bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,
  a droga występnych zaginie.

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Ps/

  KULT ŚWIĘTYCH POSTACI NIE OZNACZA KULTU RZEŹB I OBRAZÓW, LECZ OSÓB, KTÓRE ONE PRZEDSTAWIAJĄ !

  RZEŹBY I OBRAZY POMAGAJĄ NAM NATOMIAST ROZWIJAĆ KULT ŚWIĘTYCH POSTACI CZYLI ŚWIĘTYCH OSÓB I EWANGELIZOWAĆ !

  Dzięki sztuce religijnej również możemy sakralizować przestrzeń doczesnego świata. Nie tylko świątynie, będące Domami Pana Boga, ale także cały świat, winniśmy czynić ołtarzem Pana Boga. Im więcej Nieba na ziemi, to tym więcej świętości, pokoju, miłości, etc. Czynić trzeba wszystko, aby ziemia nie stawała się "ołtarzem Antychrysta" !
  http://archidiecezja.lodz.pl/pwp/?p=1485


  Święty Augustyn pisał: „słusznie zasłużyli na błąd ci, którzy nie szukają Chrystusa i Jego Apostołów w świętych księgach, lecz na malowanych ścianach. Nic też dziwnego, iż zwiodły ich pomysły malarzy”. Biblia wprost krytykuje takie praktyki mówiąc: „A nieszczęśni
  i w rzeczach martwych zadufani ci, co bogami zwą dzieła rąk ludzkich: złoto i srebro – dzieła sztuki, wyobrażenia zwierząt lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki.” (Mdr 10,13), lub „Wstecz się odwrócą z wielkim zawstydzeniem ci, którzy w bożkach pokładają ufność, którzy mówią ulanym posągom: Jesteście bogami naszymi” (Iz 42,17). Czy przyklękanie przed obrazem, lub krzyżem uwłacza Bogu? – Póki nie kłaniamy się krzyżowi, czy obrazowi jako takiemu, a Bogu którego ma nam przypominać – to NIE. Żydzi uważali Arkę Przymierza za świętą, i otaczali ją czcią. Wskazują na to liczne teksty biblijne: „Gdy Arka Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, wszyscy Izraelici podnieśli głos w radosnym uniesieniu, że aż ziemia drżała.” (1 Sm 4, 5), „Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do Miejsca Najświętszego, pod skrzydła cherubów” (1 Krl 8, 6)
  „Przyniesiono więc Arkę Bożą i ustawiono ją w środku namiotu, jaki rozpiął dla niej Dawid, po czym złożono całopalenia i ofiary pojednania.” (1 Krn 16, 1).
  Pamiętajmy że Arka, podobnie jak zdobiące ją wizerunki, mimo ogromnej czci jaką otaczali ją Żydzi, nie była dla nich Bogiem, ani mu równoważnym symbolem.
  Zwyczaj obnoszenia w czasie procesji Bożego Ciała sztandarów, obrazów i figurek po ulicach miast i wiosek także nie szkodzi Bogu, o czym może świadczyć chociażby kolejny fragment dotyczący Arki:
  „Gdy ujrzycie Arkę Przymierza Pana, Boga waszego, i niosących ją kapłanów-lewitów, wyruszcie i wy z waszego postoju i postępujcie za nią. Zostawcie jednak przestrzeń około dwu tysięcy łokci między sobą a arką i nie zbliżajcie się do niej! Tak więc poznacie drogę, którą macie iść, bo nigdy nią nie szliście. Wtedy rzekł Jozue do ludu: Oczyśćcie się, gdyż jutro Pan sprawi cuda wśród was. Następnie powiedział Jozue do kapłanów: Weźcie Arkę Przymierza i idźcie na czele ludu. Ci wzięli Arkę Przymierza i wyszli na czoło pochodu. Pan oznajmił Jozuemu: Dziś pocznę wywyższać cię w oczach całego Izraela, aby poznano, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą.” (Joz 3, 3-7)

  (...)
  „Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi za mnie do Boga.” (Rz 15,30). Zatem ludzcy pośrednicy są w Biblii dozwoleni. Ale czy w podobny sposób można poprosić jakiegoś świętego o to samo? A dlaczego nie? W kontekście kodeksu nie ma znaczenia kto będzie pośrednikiem, jeżeli jest to ktokolwiek inny niż Jezus.
  Podsumowując, zarówno Stary jak i Nowy Testament zabrania uznawania czegokolwiek, lub kogokolwiek za Boga. W Starym Testamencie pierwsze przykazanie dekalogu (Wj 20, 3; Pwt 5,7) zabrania oddawania czci innym bogom niż Jahwe (Jr 7, 18). Sposobem przeciwdziałania bałwochwalstwu był zakaz sporządzania wyobrażeń Boga (Wj 20, 4-5; 20,23; Pwt 27,15), natomiast Żydzi nieraz tworzyli podobizny istot niebieskich (1 Kr 6, 23-30; Lb 21,8), ale oburzenie Boga spotkało ich wtedy gdy sporządzili złotego cielca mającego przestawiać Boga samego (Wyj 32, 21-27). W Nowym Testamencie istnienie innych bóstw jest negowane (1 Kor 8,4; Ga 4,8), a oddawanie im czci jest w istocie kultem demonów (1 Kor 10, 19-21). W teologii Św. Pawła pojęcie bałwochwalstwa jest poszerzone i obejmuje także chciwość (Kol 3,5; Ef 5,5) rozumianą jako kult pieniądza traktowanego jak bożek, któremu ludzie służą niczym Bogu najwyższemu. Przedmiotem bałwochwalczej żądzy może być również władza (Ap 13,8) i rozkosze życiowe (Tt 3,3).
  Unikanie bałwochwalstwa jest warunkiem koniecznym zbawienia (1 Kor 10, 14; 2 Kor 6, 16; Ga 5,20; 1 J 5, 21; Ap 21, 8; 22,15).
  Natomiast sporządzanie i otaczanie czcią podobizn świętych i traktowanie świętych z szacunkiem, oraz uznawanie ich
  za pośredników pomiędzy nami a Jezusem, nie sprzeciwia się nakazom Boga zawartym w Piśmie. W związku z tym nie może być traktowane jako przejaw bałwochwalstwa i sprzeniewierzenia się Boskiemu Prawu.
  Walka o triumf Chrystusa Króla w Polsce!
 • Św. Augustyn Doktor Kościoła
  Novum in Vetere latet et in Novo Vertus patet

  Nowy Testament jest ukryty w Starym Testamencie, a Stary Testament znajduje w Nowym Testamencie wyjaśnienie.
  Stary i Nowy Testament
 • @Fischer 20:42:59
  Proszę zatem czytać Biblię! I prosić Ducha Św. o zrozumienie Słowa Bożego.
  Mam wrażenie, że ciągle więcej Pan pisze niż czyta ! ;)
  Nie bój się Apokalipsy!
 • @Fischer 13:00:15
  „Serce moje przepełnione jest miłosierdziem wielkim dla dusz (...). Oby mogły zrozumieć, że ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z serca mojego krew i woda, jako z krynicy przepełnionej miłosierdziem; dla nich mieszkam w tabernakulum, jako Król miłosierdzia pragnę obdarzać dusze łaskami, ale nie chcą ich przyjąć (...). O, jak wielka jest obojętność dusz za tyle dobroci, za tyle dowodów miłości; (...) na wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do mnie po łaski” (Dz. 367).


  „O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno” (Dz. 1448).


  „Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem moim, wpadną w sprawiedliwe ręce moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze na nich czekam, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie moje łaski, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną” (Dz. 1728).

  „Bóg nigdy nie zadaje gwałtu naszej wolnej woli. Od nas zależy, czy chcemy przyjąć łaskę Bożą, czy nie; czy będziemy z nią współpracować, czy też ją zmarnujemy” (Dz. 1107).


  „...ujrzałam dwie drogi: jedna droga szeroka, wysypana piaskiem i kwiatami, pełna radości i muzyki, i różnych przyjemności. Ludzie szli tą drogą, tańcząc i bawiąc się - dochodzili do końca, nie spostrzegając, że to już koniec. Na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść; jak szły, tak i wpadały. A była ich tak wielka liczba, że nie można było ich zliczyć. I widziałam drugą drogę, a raczej ścieżkę, bo była wąska i zasłana cierniami i kamieniami, a ludzie, którzy nią szli mieli łzy w oczach i różne boleści były ich udziałem. Jedni padali na te kamienie, ale zaraz powstawali i szli dalej. A na końcu drogi był wspaniały ogród, przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia i wchodziły tam te wszystkie dusze. Zaraz w pierwszym momencie zapominały o swych cierpieniach” (Dz. 153).


  „...wszystko, co ziemskie, krótko trwa. A wszystko, co niby wielkie, rozwiewa się jako dym, a duszy nie daje swobody, ale zmęczenie. Szczęśliwa dusza, która te rzeczy rozumie i jedną tylko stopą dotyka się ziemi” (Dz. 1141).

  http://www.faustyna.eu/zgromadzenie_pl2.htm


  EUCHARYSTIA
  http://janusz.neon24.pl/post/123166,eucharystia-boze-cialo-cz-1
  Nie bój się Apokalipsy!
 • @Fischer 13:00:15
  Krew i Woda realnie wypłynęła z NSJ. Opis Męki Chrystusa jest we wszystkich Ewangeliach. Tak samo jak opis narodzin Kościoła katolickiego w Dziejach Apostolskich, gdy realnie Duch Św., Duch Chrystusa Króla, napełnił Apostołów. Kościół Chrystusa to sam Chrystus obecny w Jego Słowie i w Jego sakramentach. Kościół Apostolski jest powszechnym i czerpie z całego Objawienia i z Tradycji Apostolskiej.

  Jaką Pan ma Biblie? Czy katolicką ? I czy Pan na pewno przeczytał Biblię katolicką ?
  Nie bój się Apokalipsy!
 • @Fischer 10:33:43
  Pierwiastek ? Chrystus to nie tablica Mendelejewa ! ;)

  Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (Ew. Jana 6:54 )

  Życie eucharystyczne poza Kościołem jest niemożliwe do zrealizowania. Dlatego Kościół ustanowił sakramenty, które wypłynęły z Najświętszego Serca Jezusa przebitego włócznią na Krzyżu Zbawienia !

  19 Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. 20 Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. 21 Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.
  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1015
  Nie bój się Apokalipsy!
 • @Fischer 23:37:42
  19. HISTORIA ZBAWIENIA (Kościół cz. 1/3)
  https://www.youtube.com/watch?v=CU2-_UfQkB0
  20. HISTORIA ZBAWIENIA (Kościół cz. 2/3)
  https://www.youtube.com/watch?v=v7ob_9TPtTo
  21. HISTORIA ZBAWIENIA (Kościół cz. 3/3)
  https://www.youtube.com/watch?v=sop7d6q49PU

  Czy Jezus założył Kościół i kiedy?

  W III w. przed Chrystusem pojawia się w Biblii greckie słowo Ecclesia, czyli Kościół (Septuaginta), będące tłumaczeniem hebrajskiego słowa quaha, które w Starym Testamencie oznaczało zgromadzenie Ludu Bożego. Jak mówi prorok Izajasz (Iz.49,5-6)lud ten powinien łączyć wybranych ze wszystkich narodów. Jezus wyraźnie mówi o założeniu Kościoła zwracając się do św. Piotra ze słowami: "Ty jesteś Piotr [czyli Opoka]i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą"(Mt.16,18). Również poprzez swoje działania (m.in. wybór dwunastu Apostołów na wzór dwunastu pokoleń Izraela) Jezus pokazuje wyraźnie, że Jego misja nie jest misją samotnika, a to co On zapoczątkował swoją działalnością ma trwać i rozwijać się także po Jego odejściu do Ojca. Chrystus doskonale zdawał sobie sprawę z psychologii tłumu, wiedział, że tłum jest zmienny, że kilku ludzi uformowanych duchowo i wierzących w prawdziwość tego, o czym mówią będzie działało dużo skuteczniej a efekty ich działania będą trwalsze, niż niezdecydowanego i podzielonego tłumu. Dlatego też obok przemawiania do licznie gromadzących się wokół Niego ludzi, uzdrawiania chorych i czynienia innych cudów oraz rozmów z faryzeuszami, Jezus zajął się kształtowaniem wybranych wcześniej Apostołów. To z nimi przebywa niemal nieustannie, z nimi wędruje, je, śpi, im wyjaśnia znaczenie przypowieści (Mk.4,33), ich wysyła ze swoją misją (Łk.9,2), przekazuje im wszystko, co przekazał Mu Ojciec (J.15,15),a wreszcie im powierza tajemnicę Eucharystii (Łk.22,19-20), moc odpuszczania grzechów (J 20,23) i udzielania Chrztu Św. (Mt.28,19n) oraz rządzenie Kościołem (Mt.16, 19;18,18).
  Po umocnieniu w wierze przez Zmartwychwstanie Chrystusa i Zesłanie Ducha Św. Apostołowie głoszą naukę Chrystusa, dbają o całość, wierność i rozwój powierzonego im stada. Kościół po Zesłaniu Ducha Św. rozwija się w sposób spójny i uporządkowany mimo gwałtownych wydarzeń i mnożenia zjawisk duchowych, które zwykle sieją zamęt. Apostołowie w swym działaniu okazują szacunek braciom w wierze, ale gdy sytuacja tego wymaga potrafią przeciąć spór i nałożyć sankcje. Wiedzą jednak, że ich własne siły są niewystarczające dla wypełnienia powierzonych im zadań, stąd modlą się i poszczą przed podjęciem każdej ważnej decyzji, przez co wyrażają swą zależność od nieustannego działania Jezusa. Władza Apostołów jest niekwestionowana (Dz. 4,33), dołączając do grona głosicieli Chrystusa Szaweł dostosowuje się do wspólnej dyscypliny i podporządkowuje swe posłannictwo "kolumnom Kościoła" ustanowionym przez samego Jezusa.
  Jak wynika z powyższych rozważań Chrystus nie tylko założył swój Kościół, ale posłał też swojego Ducha, aby kierował i ożywiał dzieło Apostołów oraz ich następców w osobach papieża, biskupów i kapłanów.
  http://www.katolik.pl/czy-jezus-chrystus-jest-zalozycielem-kosciola-,287,416,cz.html

  4. TEOLOGIA KOŚCIOŁA. Sprawa Abpa Stanisława Wielgusa.
  https://www.youtube.com/watch?v=pruXlmeU79k

  8. TEOLOGIA KOŚCIOŁA. Czym jest Kościół w samych swoich początkach.
  https://www.youtube.com/watch?v=F8BZcvlFRIw

  9. TEOLOGIA KOŚCIOŁA. Za kogo Kościół i my sami uważamy Jezusa.
  https://www.youtube.com/watch?v=WP6G_jLk81Y
  Nie bój się Apokalipsy!
 • @Fischer 23:37:42
  Przywołam tu wypowiedź Jana Pawła II z 4 czerwca 1997 r., która wybrzmiała na Jasnej Górze: „Jeśli naszą wiarą i życiem mówimy «tak» Chrystusowi, to trzeba również powiedzieć «tak» Kościołowi. Chrystus powiedział do apostołów i ich następców: «Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał» (Łk 10, 16)”.

  http://niedziela.pl/artykul/106687/nd/%E2%80%9EKto-was-slucha-Mnie-slucha%E2%80%9D-por-Lk
  Nie bój się Apokalipsy!
 • @Janusz Górzyński 18:56:33
  Dla mnie, rzecz jasna, istnieje kolosalna różnica pomiędzy odkryciem prawdy oraz sposobami i metodami jej wyjaśnienia, a zjawiskiem "narzucania prawdy".

  Ponadto głoszenie prawdy i konieczność życia w prawdzie, a także obrona prawdy (apologetyka) nigdy nie jest "narzucaniem" prawdy.

  To właśnie kłamstwo stosuje przemoc. Sięga po terror, także werbalny.

  Pańskie manipulacje mają właśnie taki przemocowy charakter i próbują za pomocą agresji i poniżania oraz artykułowania wyssanych z palca opinii podważać zaufanie do Kościoła katolickiego ! Stąd dalsza dyskusja jest bezprzedmiotowa, albowiem nie służy prawdzie. Ze zdaniami fałszywymi nie sposób w ogóle dyskutować.

  Skoro Pan jesteś tak wybitnym znawcą historii Kościoła katolickiego, to dlaczego Pan pisze pod pseudonimem na forach internetowych ?

  Powinien więc Pan pisać tylko i wyłącznie pod imieniem i nazwiskiem, najlepiej jako Profesor historii, swoje wielkie dzieła, poparte źródłami, faktami i dowodami, które wyprowadzą ludzkość z fałszywych mniemań ;)


  Jakie więc dogmaty zmienił w swojej historii Kościół katolicki ? Dokładnie, które i kiedy ? Kiedy i jak je narzucała przemocą ?

  Dodam na koniec, że dogmat, aby był rzeczywiście dogmatem, to musi mieć oparcie w Objawieniu.


  O niemym sejmie słyszałem, lecz o milczących soborach nigdy !!! ;)

  Kwestie dogmatów mają zawsze swoje uzasadnienie w oficjalnym nauczaniu Kościoła katolickiego.

  Pańskich rewelacji ogłaszanych bez źródeł i bez rzetelnej analizy faktów i dowodów niestety nie mogę traktować poważnie !!!


  Oczywiście, że każdy pisać może jeden lepiej a drugi gorzej ;) Ale ja do tego nie muszę się ustosunkowywać.
  Nie bój się Apokalipsy!
 • @Fischer 21:56:47
  Jest różnica pomiędzy prostotą a prostactwem.

  Dr (doktor piszemy bez kropki)

  Kościół niczego nie zmienia, lecz zawsze bada treści pism, wszelkich objawień, w zgodzie z dogmatyką i głosi prawdę.

  Ego sum Veritas (J 14, 6)

  W kwestii Apokalipsy św. Jana dużo ważniejsze jest to co powiedział sam Chrystus Pan od tego kto doświadczył tego przekazu z Nieba oraz kto go ostatecznie przelał na papier.

  Jeśli nie rozumiecie Panowie treści tego materiału, to polecam ponowną lekturę i raz jeszcze odsłuchanie wykładów. I proszę przyzywać pomocy Ducha Św.
  Nie bój się Apokalipsy!
 • @Ben Nechar 17:14:56
  Zapraszam do wysłuchania zalinkowanych wykładów dr D. Piekarz, w których znajdują się wyczerpujące odpowiedzi na Pana pytania.

  Pozdrawiam
  JG
  Nie bój się Apokalipsy!
 • @Robik 14:48:08
  W 100 rocznicę objawień w Fatimie. Przesłanie Fatimskie - ks. Piotr Perszewski SAC
  https://www.youtube.com/watch?v=B81HQHSVCwI
  O 100. rocznicy objawień w Fatimie i Niepokalanym Sercu Maryi opowiada ks. dr Krzysztof Czapla SAC dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem
  https://www.youtube.com/watch?v=izV7eY88cG8


  Może Twoje wątpliwości, a raczej błędy w rozumowaniu, to rozwieją powyższe wypowiedzi pallotynów fatimologów.

  Odróżniaj magiczne rozumowanie od realnej walki duchowej. Matka Boża w Fatimie dała środki nawrócenia i obrony a ludzkość, aby uniknąć piekła to musi je podjąć!

  Skoro Matka Boża mówiła o nawróceniu Rosji, to powiedziała jak to można osiągnąć.

  Nadto zważ na periodyzację, a także na to, że my żyjemy w doczesności a Bóg w wieczności. Warto też o tym pamiętać !
  Wiek Fatimy: kwestia Rosji i trzech wojen światowych
 • @Robik 13:37:50
  zapoznaj się ze wszystkimi materiałami a znajdziesz odpowiedź na Twoje wątpliwości!
  Wiek Fatimy: kwestia Rosji i trzech wojen światowych
 • Ziobro ma problem!
  Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro ma teraz problem i to wielki, bo pan Wojciech Olszański dał niebezpieczny bodziec do tego, że nadszedł czas, iż wolno walić i do tego publicznie w mordę PiSowców!

  Myślę, że wszystkie akcje KODziarzy, POwcówUBowców, a także "nowoczesnych" lecz starych jak Rewolucja Antyfrancuska "mord zdradzieckich", oczywiście przynależących do sekciarskich i ludobójczych "kanalii", doprawdy są niczym. Akt publicznego "walenia w mordę" PiSiora jest bowiem zachętą do brania spraw w "swoje ręce" tak jak to uczynił p. Olszański !!! Hmmm Problem dla partii władzy, szczególnie też dlatego, że oskarżenia o agenturalność są przecież prostaką hasbrą stosowaną w czasie walki stronnictw demonokratycznych!!!

  Dla prokuratury dotąd w sprawach politycznych, ani agresja słowna czynników kojarzonych z władzą, ani też wszelka niesprawiedliwość oraz kłamstwa oraz pomówienia o agenturalność nie umożliwiały stosowania kontratypy, że nie popełnia przestępstwa ten, który w obronie koniecznej, etc. WIĘC ???

  Oczywiście wielkim chamstwem jest oskarżenie panów Sendeckiego i Olszańskiego o bycie ruskimi agentami, gdyż każde dziecko wie, że pierwszy jest agentem Mongolii a drugi Korei Północnej ;)

  Czołem Wielkiej Polsce :)
  OLSZAŃSKI SPROWOKOWANY PRZEZ PRO-WASP-OWSKIEGO WRÓBLA
 • @von Finov 01:21:56
  Człowieku zamiast huczeć jak demon po forach, bezspornie lepiej jest poznać Katechizm Kościoła Katolickiego, otworzyć się na Trójcę Świętą i pozwolić się ochrzcić!

  TERAZ DEMONY ROBIĄ Z TOBĄ CO CHCĄ I CZYNIĄ Z CIEBIE KOMPLETNEGO ŚWIRA INTERNETOWEGO !
  Hybrydowa wojna w Kościele cz. 2
 • @Bara-bar 00:21:05
  "Biblii nie natchnął Bóg brzuchomówca. Boski głos przenika Pismo Święte jak burzowy wiatr leśne listowie” / A la Biblia no la inspiró un Dios ventrílocuo. La voz divina atraviesa el texto sacro como un viento de tempestad el follaje de la selva" (Nicolás Gómez Dávila).

  „…Posłuszny nakazom Chrystusa: "Badajcie Pisma" oraz "Szukajcie, a znajdziecie" wypełniam swą powinność… Jeśli bowiem, jak mówi apostoł Paweł, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą, to ten, kto nie zna Pisma nie zna mocy Boga ani Jego miłości: nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa..” - Św. Hieronim, Doktor Kościoła


  " - Będziesz Biblię nieustannie czytał - powiedział do mnie. - Będziesz ją kochał więcej niż rodziców... Więcej niż mnie... Nigdy się z nią nie rozstaniesz... A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi...". - Roman Brandstaetter - "Krąg biblijny"


  GADASZ BABO JAK CZAROWNICA W SŁUŻBIE ANTYCHRYSTA !!!

  Hybrydowa wojna duchów w Kościele Chrystusa cz. 1
  http://janusz.neon24.pl/post/139430,hybrydowa-wojna-w-kosciele-chrystusa
  Hybrydowa wojna duchów w Kościele Chrystusa cz. 2
  http://janusz.neon24.pl/post/139531,hybrydowa-wojna-w-kosciele-cz-2


  „Żyjąc Ewangelią, dochodzimy do kontemplacji oblicza Boga i do pełnego życia Bogiem, z Bogiem i w Bogu. Bez życia głęboko zakorzenionego w słowie Bożym i w Bogu człowiek gubi się w pokusach światowych, które proponuje mu współczesne społeczeństwo. Bogactwa materialne i pieniądz wydają się bardziej atrakcyjne od Pana. Człowiek, mimo że kocha Boga, odsuwa Go na bok, wybierając pracę i trud na rzecz pieniądza. To nasze zgnuśniałe społeczeństwo, naznaczone zglobalizowaną dekadencją, bez wizji religijnej i moralnej, wpoiło w serce człowieka przekonanie, że szczęście ma swoje źródło w dobrach ziemskich, nieograniczonej wolności seksualnej, we władzy ekonomicznej i politycznej. Wszystkie kraje zachodnie przegłosowały nowe prawa dotyczące małżeństwa oraz życia, które sprzeciwiają się Bogu, wulgarnie z Niego szydząc. Powodem tego jest coraz większe koncentrowanie się na poszukiwaniu dóbr, bogactwa materialnego i władzy politycznej w złudnym przekonaniu, że im więcej się ma, tym można być szczęśliwszym. (Ks. kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego )

  Kard Robert Sarah BÓG albo nic !
  https://www.youtube.com/watch?v=hlecL_Wlz80


  CZY ZNAJDZIE SIĘ JAKIŚ ZAKON CO PODEJMIE SIĘ MODLITWY ZA NAWRÓCENIE TEJ CZAROWNICY ?
  Uważajcie na Antychrystów!
 • @Bara-bar 00:06:18
  Jakie psychole zażywasz ? Trudno mi się bowiem odnieść do Twoich wypocin, bo są pisane na poziomie debili w togach z sądów i prokuratur ? Ze zdaniami fałszywymi nie można przecież dyskutować !

  Piszesz, że nie należysz do żadnej religii, lecz czytasz Biblię. A Biblia to Słowo Boże, Słowo Chrystusa, Który ustanowił Kościół. Byłaś kiedyś na Mszy Św. w Kościele katolickim ? Codziennie są czytania biblijne, stanowiące "sakrament Słowa", ów sakrament Słowa poprzedza Eucharystię. Skoro czytasz Biblię, to powinnaś wiedzieć, że KTO NIE SPOŻYWA CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ TEN NIE MA ŻYCIA W SOBIE.

  Stąd wniosek, że czytasz Biblię jak diabeł bez Wiary i na złość Chrystusowi Panu.

  Wiara się rodzi ze słuchania Słowa Bożego.

  Jezus nauczał, że należy słuchać Słowa Bożego i je wypełeniać.


  POZA KOŚCIOŁEM NIE MA ZBAWIENIA!
  Uważajcie na Antychrystów!
 • @Bara-bar 23:46:42
  O tak, wolę upowszechniać treści znawców tematów niźli pisać brednie jak TY!!! Według mnie to Ty nawet nie znasz siebie a cóż dopiero Chrystusa. Najśmieszniejszy jest ten Twój dęty język jak u Lutra, albo u Cześka co po "cztyrech odziałach" sołtysem został i robi z siebie lokalnego Bonaparstka ;)
  Uważajcie na Antychrystów!
 • BRAWO !!!
  Pięknie Pan napisał. Dałem 5 !!! :)

  Błogosławionej niedzieli :) KATOLICKIEJ :)

  Bo pewnie Kowalski świętuje sobotę wraz z rabinem Chujeckim ;) w synagodze "idź pod prąd", gdzie wespół podłączają się pod wysokie napięcie ;)

  "Synagogi żydowskie, to nic innego jak teatr. To jaskinia zbójców i siedlisko demonów" św. Jan Złotousty Doktor Kościoła
  Upadek Gnębona Puczymordy.

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ULUBIENI AUTORZY

więcej