Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
442 posty 1480 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Moje komentarze

 • @zibi 10:19:56
  http://shareinfo.pl/ministerialne-pensje-starczaja-na-przyslowiowe-waciki-takie-nasuwaja-sie-wnioski-po-wypowiedzi-gowina/
  GOWIN DAŁ DO ZROZUMIENIA, ŻE MINISTERIALNE PENSJĘ SĄ TYLKO "NA WACIKI"
  Człowiek z GÓWIN i jego pseudoreforma!
 • TEGO BOJĄ SIĘ ŻYDZI !
  Czy to ostrzeżenie dla Rosji? Żydzi boją się powiązania ich ze zbrodniczym komunizmem i wydają „raporty ostrzegawcze” dla Kremla.

  Rosyjscy politycy i działacze społeczni zaczęli częściej dopuszczać się wypowiedzi antysemickich – głosi raport ośrodka monitoringu antysemityzmu przy Rosyjskim Kongresie Żydowskim (REK) i centrum Sowa, które bada przejawy ksenofobii w Rosji.

  O ustaleniach ekspertów piszą w środę „Wiedomosti”. Szef centrum Sowa Aleksandr Wierchowski w rozmowie z dziennikiem wskazał, że badania socjologiczne wykazują, iż antysemityzm – w porównaniu z innymi fobiami – jest dziś w świadomości społecznej w Rosji na najniższym poziomie. Jednak eksperci ostrzegają, że wypowiedzi polityków prowadzą do legalizacji antysemityzmu w przestrzeni publicznej.

  „Fakt, że teraz wydostaje się on poza margines, może doprowadzić do tego, że antysemityzmu będzie więcej i że zacznie się on stawać w większym stopniu normą” – ostrzegł Wierchowski.

  Socjolog niezależnego Centrum Lewady Denis Wołkow przypomniał z kolei, że kiedyś takie postawy, jak homofobia i stalinizm były w Rosji marginalne – tj. istniały, ale uznawane były za coś wstydliwego. „A teraz nagle okazało się, że można – i takie wypowiedzi rozlegają się na samej górze” – wskazał socjolog.

  „Wiedomosti” przypominają dwa głośne przypadki z zeszłego roku; oba spowodowały protesty społeczności żydowskiej w Rosji. Wiceprzewodniczący Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu, Piotr Tołstoj, komentując dyskusje o przekazaniu Cerkwi petersburskiego Soboru św. Izaaka, wspomniał o niszczeniu świątyń przez bolszewików i o ludziach, którzy w 1917 roku „wyskoczyli z naganem ze strefy osiedlenia”. Strefa osiedlenia była tą częścią Imperium Rosyjskiego, w której władze carskie pozwalały się osiedlać Żydom bez odrębnego zezwolenia.

  Następnie sekretarz cerkiewnej komisji zajmującej się kwestią autentyczności szczątków zamordowanego przez bolszewików cara Mikołaja II i jego rodziny wspomniał publicznie o wersji „mordu rytualnego”. Sekretarz – a jest nim archimandryta Tichon (Szewkunow), którego media przedstawiają jako nieoficjalnego spowiednika prezydenta Władimira Putina – tłumaczył, że car pozostawał postacią sakralną i wobec tego jego zabójstwo było „aktem o treści symbolicznej”.

  Niemniej, w jego słowach odczytano odwołania do antysemickiego stereotypu „mordu rytualnego” i do rozmaitych teorii spiskowych wokół zabójstwa Romanowów, które akcentowały żydowskie pochodzenie bolszewickich organizatorów mordu.

  Chociaż Duma Państwowa nie cieszy się wśród Rosjan dużym autorytetem, to – jak powiedział „Wiedomostiom” Wołkow – deputowani wypowiadają się w telewizji i występują jako reprezentanci władz. Z tego powodu antysemickie wypowiedzi nie są nieszkodliwe. Zdaniem Wierchowskiego obecny niski stopień antysemityzmu w Rosji związany jest z tym, że obywatele obawiają się innych kategorii osób, a także z ich „uzależnieniem od telewizji”. „Jeśli nigdzie nie mówi się o spisku żydowsko-masońskim, to nie będzie go również w głowach (ludzi)” – wskazuje ekspert.

  Pomiędzy wersami raportu i wypowiedzi „ekspertów” od antysemityzmu możemy zobaczyć ważną myśl – Żydzi bardzo boją się łączenia ich z bolszewizmem, stalinizmem i ogólnie z komunizmem. Boją się bo licznie uczestniczyli w tym z zbrodniczym, czerwonym aparacie.

  http://nczas.com/2018/02/28/czy-to-ostrzezenie-dla-rosji-zydzi-boja-sie-powiazania-ich-ze-zbrodniczym-komunizmem-i-wydaja-raporty-ostrzegawcze-dla-kremla/

  I sami to przyznają m.in. tutaj: Tego naprawdę boją się Żydzi! Słynny „łowca nazistów” powiedział to wprost: Żydzi byli wśród ludobójców!


  Dr Efraim Zuroff, żydowski historyk znany również jako ostatni łowca nazistów, obawia się zrównania nazizmu i komunizmu. Jego zdaniem w ten sposób narody Europy Środkowej i Wschodniej chcą umniejszyć swój udział w Holokauście. Pojawiałaby się bowiem możliwość oskarżenia narodu żydowskiego o zbrodnie ludobójstwa.

  W wypowiedzi dla „The Jerusalem Post” historyk stwierdził, że od momentu upadku ZSRR, próbuje się zrównać komunizm i nazizm. W ten sposób narody Europy Środkowej i Wschodniej dążą do uznania komunistycznych zbrodni za ludobójstwo.


  Zuroff przypomniał, że wśród komunistów było wielu Żydów. W ten sposób możliwe będzie uznanie, że Żydzi są współodpowiedzialni za terror i zbrodnie, do jakich dopuszczono się na terenach opanowanych przez Armię Czerwoną.

  Zdaniem pracownika Centrum Szymona Wiesenthala państwa Europy Środkowo-Wschodniej chcą w ten sposób odsunąć od siebie winę za udział w zbrodni Holokaustu.


  Dodał także, iż sprawa odpowiedzialności za Holokaust została przez Izrael mocno zaniedbana i teraz państwo zbiera owoce swojej bezczynności.

  Warto zaznaczyć, że mówiąc o dużym udziale osób wyznania mojżeszowego w komunistycznych strukturach, Zuroff ma całkowitą rację.


  Zgodnie z dokumentem pochodzącym z 1945 r. skierowanym o Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Ławrientija Berii informowano, że ok 50 proc. kierownictwa polskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego stanowili Żydzi.

  Źródło: jpost.com/wolnosc24.pl/historia.uwazamrze.pl


  http://nczas.com/2018/02/03/tego-naprawde-boja-sie-zydzi-slynny-lowca-nazistow-powiedzial-to-wprost-zydzi-byli-wsrod-ludobojcow/
  Polska jest nie do pokonania!
 • @zibi 10:19:56
  Czym innym jest dekomunizacja na wyższych uczelniach (KONIECZNA!) a czym innym anarchia zarządzana od góry i także czymś innym jest obniżanie poziomu wymagań stawianych uczonym.
  Także czymś innym jest złodziejstwo, a czym innym mecenat państwowy wspierający naukę i jej rozwój z orientacją na prawdę. Nie można do jednego worka wkładać wszystkich problemów.
  Gowin jest masonem i dlatego wspiera pajdokrację w szkolnictwie wyższym i biznesowy utylitaryzm. (A CZY BIZNES W POLSCE JEST NARODOWY CZY MIĘDZYNARODOWY I KLANOWO UBecki ?)
  Nie ma dekomunizacji bez wspierania moralności, pracowitości oraz nauki zorientowanej na prawdę. Kto występuje przeciwko prawdzie ten niszczy cywilizację łacińską i katolicyzm. Jezus powiedział o sobie Ego sum Veritas.
  Człowiek z GÓWIN i jego pseudoreforma!
 • @leoparda 09:44:25
  Celem Konecznego było złożenie propozycji władzom i społeczeństwu, aby oświatę sprzęgnąć z nauką służącą celom cywilizacji łacińskiej, w której podstawowym zadaniem jest udoskonalenie człowieka i całej wspólnoty.
  W cywilizacji łacińskiej człowiek winien osiągnąć szczyty rozwoju umożliwiające mu uwolnienie ducha.

  Koneczny stał na stanowisku, że dzięki edukacji człowiek ma zdobyć mądrość, osiągnąć wysoki stopień wzrostu w cnotach i w erudycji. Szkoły państwowe, zwłaszcza zideologizowane są największą przeszkodą w realizacji tych zadań.

  Proponował więc takie rozwiązania, aby oświata była związana z wychowaniem religijnym i przyczyniała się do "stawiania się człowieka" bytem rozumnym, duchowym, szlachetnym i społecznie kompetentnym oraz bardzo moralnym.

  Dziś Polskę rozkłada powszechny amoralizm i zidiocenie mas przez ideologię oraz kształcenie w szachrajstwach oraz bezbożności i naturalistycznych zachciankach.

  Faktycznie nie ma dnia, w którym by ludzie odpowiedzialni za naród polski nie stawiali pytania: JAK SZKOŁA URATUJE POLAKÓW ?

  Karoń o niebezpiecznych związkach Morawieckiego i Junckera! Co z Polską szkołą?
  https://wrealu24.tv/film/karon-o-niebezpiecznych-zwiazkach-morawieckiego-i-junckera-co-z-polska-szkola
  Albo trywialny albo zduraczony !
 • @wiedza - sen 21:16:25
  Otóż jesteś w wielkim błędzie. Niestety umysł nieoświecony przez Ducha Świętego jest umysłem ciemnym a więc diabelskim. Jezus Pan niewątpliwie tej perykopie mówił o "wierze", lecz nie o "wierze w wiarę", ale o wierze we wszechmoc Boga, który jeśli chce, lub uzna to za korzystne dla zbawienia, to uczyni znak i uzdrowi proszącego.

  Nie można jednak przez wiarę "wywoływać cudów" jak to sobie wyobrażają, lub wmawiają prostemu ludowi, różnej maści charyzmatyczne pajace, którzy wprowadzili dziwactwa pentekostalne do Kościoła i ogłaszają światu cuda na kiju.

  Ducha Święty nie potrzebuje rozgłosu, bo jest Duchem Miłości i Pokoju oraz działa w ciszy. Jest Duchem subtelnym i delikatnym. Czyni cuda w ten sposób, że przemienia grzesznika w świętego, gdy oddziaływując na sumienie prowadzi skruszonego penitenta do konfesjonału. Każdy akt przemiany człowieka w kierunku jego uświęcenia stanowi cud Ducha Świętego.

  Pan Jezus powiedział BEZE MNIE NIC NIE ZROBICIE ! ( J 15, 5)
  "Boccaperta" i „król strapiony i zatroskany”
 • @wiedza - sen 12:03:47
  Szatan ma swoje sposoby, żeby rozbić w nas zaufanie do Boga, do siebie samych i innych ludzi. Jakie?
  Staną wobec konieczności odróżniania Jego głosu od głosu własnych życzeń i od podszeptu Pełzającego, który rozmiłował się w naśladowaniu głosu Pana, a tę sztukę doprowadził do przerażającej doskonałości – pisał Roman Brandstaetter w książce Jezus z Nazarethu.

  Ale jak przejrzeć kłamstwa tak potężnego przeciwnika, jakim jest diabeł? Dzięki Słowu, które Pan daje nam w Piśmie Świętym i liturgii. Ono oczyszcza nas, rozjaśnia mrok i prowadzi, demaskując kłamstwa wroga.  1. Kłamstwo z Księgi Rodzaju
  Chodzi o wzbudzenie w nas poczucia osaczenia i rozbicie naszej ufności. Szatan sugeruje, że prawie wszystkiego nam nie wolno, że gdzie nie spojrzeć, czyha na nas niebezpieczeństwo, a Bóg jest daleki i gniewny, czegoś nam nie chce dać, czegoś nam odmawia. Więc liczyć możemy tylko na siebie. No i oczywiście na podpowiedzi Szatana.

  Podpowiedzieć jest gotów prawie wszystko, wszelkie możliwe rozwiązania, terapie. Tylko nie to jedno: zwrócenie się wprost do Boga. Będzie przypominał, że to on jest naszym przyjacielem: zaufaj mi i nikomu więcej. Sukcesem wroga na tym etapie jest zafundowanie nam złudzenia, że przecież tyle robimy, by było dobrze. Tylko nie to, co trzeba.

  2. Kłamstwo z prologu Księgi Hioba
  Ono ukryte jest w symbolicznej scenie „licytacji” Szatana z Bogiem. „Czy za darmo Hiob czci Boga?” – podstępne pytanie, które ma zachwiać naszym zaufaniem do siebie. Najpierw zniszczona, a przynajmniej mocno nadszarpnięta została nasza dobra wiara w Boga i w innych. Teraz kolej na nas samych. Mamy przestać ufać sobie, bo za każdym dobrem, którego pragniemy, które staramy się czynić, na pewno czai się egoizm. Jesteśmy słabi, łatwiej nam czynić zło, którego nie chcemy, niż dobro przez nas chciane.

  Wiemy to. Ale diabeł każe nam zwątpić o jakimkolwiek dobru w nas: wszystko w tobie jest kłamstwem, grą, podstępem, udawaniem, manipulacją. Rozgryzaj siebie w nieskończoność, śledź swoje motywacje, nicuj swoje myślenie. Wszystko w tobie jest złudą. Co przeciwnik osiąga w ten sposób? To, że przestajemy robić cokolwiek. Bo skoro tak się rzeczy mają, to po co się starać, wysilać? Wokół nas i w nas pustynia

  3. Kłamstwo z pustyni, na której Szatan kusił Jezusa
  Szczególnie wyszukane, perfidne kłamstwo rzekomego znawcy naszej psychiki i potrzeb, specjalisty od duchowości: Wiem, czego ci trzeba, czego pragniesz. Mogę ci to dać. Zacytuje nawet Biblię – tyle, że niedokładnie. Coś zmieni, coś przekręci. Bo przecież wie lepiej. To kłamstwo wymierzone w moją tożsamość dziecka Bożego, które wszystko otrzymuje od Ojca. Zamiast być dzieckiem zdanym na Ojca, mam stać się handlowcem, który wybierze najrozsądniejszą ofertę, jego ofertę. Dojrzej, zachowuj się jak dorosły. Wybierz mądry kompromis z silniejszym. Oddaj mu pokłon, uznaj władzę – jakoś się dogadacie.  4. Jesteś skazany na poczucie winy
  Jak oskarża diabeł? Dniem i nocą. Jego oskarżenie staje się hegemonem świadomości. Żyję w nieustannym poczuciu winy. W dwunastym rozdziale Apokalipsy dowiadujemy się, że od momentu wcielenia Chrystusa diabeł prowadzi przeciwko nam zażartą kampanię, bo wie, że ma mało czasu. Wie, że już tak naprawdę przegrał.

  Ale on lekceważy to, czego dokonuje dla nas Bóg. Diabeł nakłania nas, byśmy my także zlekceważyli to, co Bóg czyni w naszej historii – Jego przebaczenie, Jego miłosierdzie. Masz czuć się winny. Masz żyć w niekończącym się poczuciu winy.

  Rzadko odwołuje się do konkretnych grzechów. Bo konkretny zły czyn, jeśli został spalony w Miłosiernym Ogniu Pokuty i Pojednania, nie jest już argumentem przeciwko nam.

  Diabeł będzie więc posługiwał się mętną wodą pomówienia, plotki, obmowy, kłamstwa. Będzie oplatał mnie w lepką, a jednocześnie nieuchwytną sieć. Jeśli przypomina to, co zrobiłem, to po to, by powiedzieć mi, kim jestem – kłamcą, oszustem, złodziejem (wstaw, co chcesz). Bo skoro już wcześniej podważył moją tożsamość dziecka Bożego, to teraz próbuje nadać mi swoją tożsamość – upadłego na zawsze, definitywnie przegranego.

  Tak oskarża diabeł. Nie przebiera w środkach. Nie przekonasz go, że „tak po prostu nie wolno”, że „tak się nie robi z człowiekiem”. Robi, co mu się podoba.

  Jak bronić się przed Szatanem?
  Sami nie jesteśmy w stanie. Ale jest Ktoś Mocniejszy, kto nas broni, do Kogo należymy. W wieczerniku, kiedy Jezus wie, że zbliża się decydująca rozgrywka ze Złym, który za chwilę pokaże, na co go stać, mówi: „Nadchodzi władca tego świata. Nie ma on jednak nic swojego we Mnie”.

  Warto o tym pamiętać we wszystkich ciemnych godzinach naszego grzechu i zagubienia. Zły nie ma w nas nic swojego. Atakuje na różne sposoby. Zastrasza i łudzi swoją rzekomą władzą nad nami, ale tak naprawdę nic do niego nie należy. My wiemy, że Ojciec dał nam wszystko w ręce, że od Boga wyszliśmy i do Boga idziemy. On jest prawdą o nas. Wiedząc to, przejdziemy przez noc oskarżeń i kłamstw. Jak Przewodnik naszego zbawienia – Jezus, który w każdej chwili chce odnawiać w nas tę pewność przez sakramenty i Słowo, mówiąc: Jestem z Tobą, przy Tobie, w Tobie. Jestem Twój. A Ty jesteś mój. I nikt nie może wyrwać Cię z moich przebitych rąk!

  https://pl.aleteia.org/2016/09/26/cztery-wielkie-klamstwa-diabla/
  Epifania diabła
 • @kowalskijan584 14:36:52
  W Kościele katolickim narasta sprzeciw wobec forsowanego przez papieża Franciszka masowego zasiedlania Europy muzułmanami.

  Arcybiskup włoskiej Ferrary prof. Luigi Negri ostrzegł, że islam dąży do obalenia wartości cywilizacji zachodniej. W wywiadzie dla gazety “Liberoquotidiano” arcybiskup podkreślił, że między chrześcijaństwem i islamem istnieją fundamentalne różnice.

  “Na Zachodzie pogłębiają się tendencje antyreligijne, a jednak kryzys ten nie dotyczy islamu” – zauważa katolicki hierarcha. Jego zdaniem, dzieje się tak dlatego, że islam jest bardziej ruchem politycznym niż wiarą – na pierwszym miejscu stawia prawo i normy szariatu.

  “W przeciwieństwie do chrześcijaństwa, które podkreśla wolność jednostki, islam w ogóle nie bierze pod uwagę indywidualnych osób. Muzułmanin jest ważny tylko w kontekście społecznym i politycznym, w którym żyje” – zauważa Negri.

  “W islamie władze religijne działają również jako władze cywilne, ogłaszają fatwy, wymierzają sprawiedliwość poprzez sądy, także karę śmierci. To dlatego islam rozprzestrzenia się głównie wśród tych, którzy potrzebują silnej władzy, aby czuć się chronieni” – ocenia arcybiskup.

  Według niego, niezwykle groźne jest to, że islam dąży do “obalenia wartości cywilizacji zachodniej”, niszcząc granicę między religią a polityką, a ta granica powinna być nieprzekraczalna – uważa włoski duchowny.

  Przypomina też, że ludzie stojący za globalizacją gospodarki światowej chcą poprzez importowanie imigrantów stworzyć zuniformizowane społeczeństwo taniej siły roboczej, aby obniżyć koszty pracy.
  Księża katoliccy przeciwko podmianie ludności w Polsce
 • @wiedza - sen 21:22:02
  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2014/12/12/rytual-film-oparty-na-faktach-autentycznych-dzis-ks-thomas-jest-proboszczem-w-saratoga-w-kalifornii-i-egzorcysta-tamtejszej-diecezji/

  Św. Paweł w liście do Koryntian napisał, że "czyż nie wiecie, że będziecie aniołów sądzić?".

  Dlatego zamknij paszczę bo ci naszczę !

  Apage satana vade retor satana !
  Epifania diabła
 • @kula Lis 67 11:12:56
  Islamizacja była zaplanowana już 17 lat temu! Wyciekły SKANDALICZNE dokumenty ONZ!
  22 lipca 2017 Apoloniusz Polak 3 komentarze kryzys migracyjny, Onz, Tajne dokumenty, Unia Europejska
  Masowy napływ imigrantów na Stary Kontynent w ostatnich trzech latach nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności. Niedawno odnaleziono dokument należący do Organizacji Narodów Zjednoczonych, który ujawnia, że plan „migracji zastępczej”, którego celem jest częściowa wymiana populacji w USA, Europie i Azji został stworzony już w 2000 roku.

  Dokument nosi tytuł „Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations?” czyli „Migracja wymienna: czy jest rozwiązaniem dla spadku i starzenia się populacji?”. Wskazuje on bezpośrednio państwa, w których taki typ „migracji wymiennej” powinien nastąpić.

  Są to takiej kraje jak: Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Południowa Korea i Rosja. Dokument przygotowała przy udziale ekspertów z wielu krajów proimigracyjna agenda ONZ. Był on adresowany do rządów i organizacji pozarządowych w wielu krajach i wzywał do wspierania masowej migracji głównie z krajów afrykańskich oraz również bliskiego wschodu.

  Głównym celem dokumentu miała być walka z efektem starzejącego się społeczeństwa wyżej wymienionych krajów. Innym podanym powodem jest fakt, iż najsilniejsze gospodarki świata borykają się z problem braku rąk do pracy, a co za tym idzie – widmem obniżenia wpływów do państwowych budżetów. Jak dziś już dobrze wiemy, plan ten okazał się w znaczącym procencie wizją utopijną. Imigranci w większości zaliczają się do tych z rodzaju ekonomicznego, którym bardziej zależy na wysokim socjalu, niż dobrej pracy.

  https://wsedno24.pl/index.php/2017/07/22/szok-islamizacja-byla-zaplanowana-juz-17-lat-temu-wyciekly-skandaliczne-dokumenty-onz/
  Księża katoliccy przeciwko podmianie ludności w Polsce
 • @kula Lis 67 15:26:08
  W Niemczech powstał raport, opracowany przez kryminologów, którzy zwracają uwagę na wzrost przestępczości. Według nich to imigranci są główną przyczyną jego wzrostu.

  Imigranci ponoszą w znacznej mierze odpowiedzialność za wzrost przestępczości w minionych trzech latach w Dolnej Saksonii – można przeczytać w wyżej wspomnianym raporcie. W latach 2014-2016 przestępczość w Dolnej Saksonii wzrosła o 10,4 procent. Za pogorszenie bezpieczeństwa odpowiadają aż w 92,1 procentach uchodźcy.

  Raport został sporządzony dla ministerstwa ds. rodziny i młodzieży. Do jego treści dotarło kilkanaście redakcji, w tym niemiecka telewizja ZDF. Opublikowała ona wnioski z badań, z których wynika również, że to Niemki padają częściej ofiarami gwałtu niż cudzoziemki.

  Mamy do czynienia ze sfrustrowanymi przegranymi, z którymi musimy sobie jakoś poradzić – tłumaczy Christiana Pfeiffer, jedna z autorek raportu. Autorzy zwracają uwagę na to, że do Niemiec przyjechało w ostatnim czasie wiele osób w przedziale wiekowym 14-30 lat. Są to jednak w dużej mierze mężczyźni.

  https://medianarodowe.com/niemiecki-raport-imigranci-ponosza-odpowiedzialnosc-wzrost-przestepczosci/

  Dramatyczne kazanie o. Augustyna Pelanowskiego o polskich biskupach
  https://www.youtube.com/watch?v=Vsm0rMkRQVM
  Bezpieczeństwo nieważne, Przyjmujmy uchodźców ! Abp S. Gądecki
  https://www.youtube.com/watch?v=zz9dVWDe8eY
  Księża katoliccy przeciwko podmianie ludności w Polsce
 • Kryzys imigracyjny to jest celowa destabilizacja Europy
  https://www.youtube.com/watch?v=X_FUKJqr7zU
  Głos analityka z Austrii w kwestii celowej destabilizacji Starego Kontynentu
  Imigranci
 • Hidżra islamistów to koncepcja wykorzystana przez wrogów Europy i Chrześcijaństwa do niszczenia wiary i zdestabilizowania UE
  https://www.youtube.com/watch?v=X_FUKJqr7zU
  Kryzys imigracyjny to jest celowa destabilizacja Europy
  Księża katoliccy przeciwko podmianie ludności w Polsce
 • @kowalskijan584 14:36:52
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/bp-chbeir-to-zla-idea-aby-uchodzcow-przenosic-do-obcych-kultur/erx8c78

  Bp Chbeir: to zła idea, aby uchodźców przenosić do obcych kultur
  Księża katoliccy przeciwko podmianie ludności w Polsce
 • @ele 10:47:30
  Bp Chbeir: to zła idea, aby uchodźców przenosić do obcych kultur
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/bp-chbeir-to-zla-idea-aby-uchodzcow-przenosic-do-obcych-kultur/erx8c78
  Imigranci
 • @ikulalibal 12:32:39
  Abp Marek Jędraszewski: Nie jestem biskupem PiS-u

  Arcybiskup Marek Jędraszewski jednoznacznie odcina się od Prawa i Sprawiedliwości. ,,Nie jestem kapelanem PiS'' - mówi. Jak tłumaczy, jest po prostu wierny Słowu Bożemu i przy tej okazji niekiedy jest do polityki rządu blisko, innym razem - jak w przypadku aborcji - daleko. W sprawie ochrony życia arcybiskup oskarża PiS o postawę ,,Piłata i Kajfasza''. Hierarcha ma też mocne słowa dla ideologii liberalizmu i dla redakcji krakowskiego ,,Tygodnika Powszechnego''.

  Metropolita krakowski udzielił obszernego wywiadu portalowi ,,Onet.pl''. Jednym z wątków był problem, jaki stwarza w Kościele ,,Tygodnik Powszechny''.

  ,,Spotkałem się raz z całą redakcją "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku". To była dobra rozmowa. Natomiast jest trudna bo tutaj chodzi o pewną wizję Kościoła, którą się w tych środowiskach głosi. Nie bez powodu Jan Paweł II napisał przed laty list do redaktora Turowicza, skarżąc się, że to środowisko, którego on bronił i które lansował na początku swojego pontyfikatu, w odniesieniu do tak ważnych kwestii, jaką jest ochrona życia, go po prostu zawiodło. Mówiąc nawet ostrzej, po prostu zdradziło. I papież, który był zawsze delikatny, w tym przypadku uznał za stosowne wystosowanie tego listu. Kiedy ksiądz Adam Boniecki mówił mi, że między biskupami, papieżem a redakcją Tygodnika Powszechnego zawsze była przyjaźń, choć czasami szorstka, ale jednak przyjaźń, to ja spuściłem wtedy zasłonę milczenia. Bo co to za przyjaźń, kiedy jest tyle bólu i rozczarowania'' - powiedział krakowski hierarcha.

  ,,Na pewno nie przekazuje ono tej wizji Kościoła, który ze swej natury jest przywiązany do prawdy, który nie schlebia ludziom, lecz pokazuje, jak wielka jest przestrzeń miłosierdzia dla wszystkich. Nie pobłażliwości i relatywizowania prawdy, tylko miłosierdzia, którego nie ma bez prawdy. Życzyłbym sobie, by środowisko tygodnika, o którym mówimy, dawało takie przesłanie światu'' - dodał.


  Zapewnił też o swoim poparciu dla nałożenia na ks. Adama Bonieckiego, redaktora naczelnego ,,TP'', zakazu wypowiedzi poza tygodnikiem. ,,W moim przekonaniu była to słuszna decyzja i w pełni podzielam rację przełożonych ks. Bonieckiego, którzy podjęli taki trudny krok. Odczytuje ją jako bardzo jasną odpowiedź na jego postawy, które znacznie odbiegały od tego, co jest doktryną Kościoła katolickiego'' - wskazał abp Jędraszewski.

  Arcybiskup jasno zdystansował się też od Prawa i Sprawiedliwości. ,,Chcę jasno powiedzieć, że nie jestem kapelanem ani „dobrej zmiany”, ani PiS-u. Ja naprawdę nie głoszę niczego innego niż kard. August Hlond, prymas Stefan Wyszyński, czy papież Jan Paweł II. W moich słowach nie ma nic oryginalnego. To wszystko odnośnie do polskiej historii, rodziny czy obrony tych najmniejszych, jeszcze nienarodzonych dzieci już przed laty padło. Ale widzi pan, są pewne rzeczy, które muszą niektórych boleć. Wtedy niektórym się wydaje, że najlepiej nie wchodzić w istotę poruszanej przeze mnie sprawy, tylko rzucić jakąś złą etykietę. Stawia się w ten sposób wobec mnie pewną tamę, tworzy pewne uprzedzenia. Z tym związana jest także pewna socjotechnika i być może także coś z tych reakcji, które musiał wobec siebie spotykać ks. Jerzy Popiełuszko. On, który głosił, że zło trzeba dobrem zwyciężać, i który takim człowiekiem na pewno sam był. Właśnie za to, że takim człowiekiem był, postanowiono go zabić'' - powiedział.

  Mówiąc o sprawie zakazu aborcji, wskazał: ,,Wystarczył jeden „czarny marsz” i się wycofano. Wiem od wielu posłów, że ta decyzja była dla nich czymś bardzo trudnym do przeżycia. Czuli się bardzo upokorzeni, że partia tak, a nie inaczej zdecydowała. Słyszałem od pewnych polityków PiS argument, że to się nie kalkuluje. Na to bym jednak odpowiedział powiedzeniem żydowskim: kto ratuje i ocala jedno życie, to ratuje i ocala cały świat. Z tego wyrosła zresztą idea sprawiedliwych wśród narodów świata. Patrzenie na życie drugiego człowieka w kategoriach matematycznej kalkulacji jest myśleniem Piłata, a także Kajfasza''.

  I dodał charakteryzując politykę PiS w tym zakresie: ,,Lepiej niech zginie rocznie ten tysiąc małych dzieci, niż miałoby dojść do przegrania wyborów''.

  Abp Jędraszewski mówił też o zagrożeniach międzynarodowych - obcym nacisku na Polskę oraz szerzeniu się nieludzkiej ideologii.

  Dzisiaj dochodzimy do momentu, kiedy musimy opowiedzieć się, czy chcemy wolnej i niezależnej Polski, czy też chcemy być klientami innych mocarstw, tak jak to było w XVIII wieku. Tu jest ten spór najbardziej istotny, jeśli chodzi o Polskę. Nikomu w Europie nie zależy na silnej Polsce. Podziały, które obecnie istnieją, niekoniecznie wynikają z samej kłótliwości Polaków, co nam się próbuje wmówić, twierdząc, że taką właśnie mamy naturę. One mogą być inspirowane przez osoby do tego zatrudnione za duże pieniądze. Oprócz tego idzie wielki atak na życie ludzkie'' - powiedział.

  ,,Teraz mamy do czynienia z ideologią o charakterze neomarksistowskim, która w połączeniu z liberalizmem jest bardzo niebezpieczną mieszanką wybuchową, już z samej definicji antychrześcijańską. Dlatego też modele życia społecznego, które się próbuje lansować, w tym także ideologię gender, są ideologiami – jak mówił Benedykt XVI – bardziej niebezpiecznymi niż komunizm i marksizm. W gruncie rzeczy uderzają one w same podstawy tego, co rozumiemy jako bycie kobietą, mężczyzną, rodziną, czy bycie narodem'' - dodał hierarcha.

  Mówiąc z kolei o przyjmowaniu uchodźców podkreślił, że tym ludziom trzeba pomagać na miejscu, budując ich kraje, o co zabiegają zresztą sami bliskowschodni hierarchowie chrześcijańscy. Przyjmowanie migrantów nie jest rozwiązaniem dla każdego kraju i trzeba odważnie powiedzieć, jak wielki ból i problemy powoduje przemysł przemytników. Arcybiskup podkreślił, że wola pomagania uchodźcom w ich krajach nie jest bynajmniej aktem sprzeciwu wobec papieża, który polskim biskupom powiedział wprost, że każdy kraj powinien pomagać podług swoich możliwości.

  http://www.fronda.pl/a/abp-marek-jedraszewski-nie-jestem-biskupem-pis-u,104519.html
  Nienormalność PiSlamu !
 • @kula Lis 67 19:03:10
  Przerażające filmy z Francji. Nagrali lincz na policjantce i zamieszki na ulicach
  W sylwestrową noc w całej Francji dochodziło do brutalnych zamieszek. Najtragiczniejsze wydarzenia miały jednak miejsce w podparyskim Champigny-sur-Marne.

  Bójki, zniszczenia i pobicia. W stolicy Francji w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia spłonęło ok. 1000 samochodów zaparkowanych na ulicach. Najgłośniejsza jest jednak sprawa brutalnie pobitej policjantki. Do sieci trafiły dramatyczne nagrania, na których widać, jak członkowie młodzieżowej bandy z imigranckiego getta biją leżącą kobietę.

  Kobieta cudem wyrwała się agresywnemu tłumowi. Pobity został również jej kolega. Funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce, gdzie ok. 300 chuliganów wszczęło zamieszki po tym, jak nie zostali wpuszczeni na prywatne przyjęcie. Rozwścieczona horda rzuciła się na policjantów natychmiast po ich przybyciu.


  Do tej pory udało się aresztować dwóch nastolatków podejrzanych o udział w brutalnym napadzie na policjantkę. Pozostali są poszukiwani z dużą determinacją, bo sprawą zajęli się najważniejsi politycy w kraju. Skomentował ją m.in. prezydent Macron, który zapewnił, że "winni tchórzliwego i zbrodniczego linczu na policjantach w trakcie ich służby 31 grudnia zostaną znalezieni i ukarani".

  Nie rozumiem, jak mogli zostać tak rzuceni samotnie na pożarcie. To czyste szaleństwo – komentowała Patrice Ribeiro z policyjnego związku zawodowego.
  https://www.o2.pl/artykul/przerazajace-filmy-z-francji-nagrali-lincz-na-policjantce-i-zamieszki-na-ulicach-6204946878568065a?src01=483bb&src02=6204966123681921
  Księża katoliccy przeciwko podmianie ludności w Polsce
 • Czy Trump jak Cyrus odbuduje III Świątynię Jerozolimską ?
  Grzegorz Braun i Pan Nikt: Imperium kontratakuje!
  https://www.youtube.com/watch?v=6xwc6lLULhU
  Jerozolima jest nasza!
 • @kula Lis 67 20:41:10
  Niemcy muszą przyznać się do porażki. Pomimo licznych prób zapewnienia bezpieczeństwa podczas Sylwestra, i tak doszło do gwałtów.
  Niemiecka policja musiała przyznać, że nie do końca dała sobie radę. Pojawiło się nawet oficjalne oświadczenie na Twitterze.

  Oznajmiono, że niestety, ale w Berlinie odnotowano aż dziesięć ataków na kobiety. Udało się złapać siedmiu sprawców.


  http://polskaracja.com/niemcom-nie-udalo-sie-zapewnic-bezpieczenstwa/?utm_source=onesignal
  Księża katoliccy przeciwko podmianie ludności w Polsce
 • Pozytywiści prawa to ludzie zdemoralizowani i intelektualnie nieuczciwi
  Faktyczne uznanie osobowej godności każdej ludzkiej istoty wymaga poszanowania, obrony i popierania jej praw. Chodzi tu o prawa naturalne, uniwersalne i nienaruszalne: żadna jednostka, żadna grupa, władza ani państwo — nikt nie może ich zmienić, a tym bardziej znieść, gdyż prawa te pochodzą od samego Boga.
  Nietykalność osoby, będąca odzwierciedleniem nietykalności samego Boga, wyraża się przede wszystkim i w sposób zasadniczy w nietykalności ludzkiego życia. Powszechne, skądinąd słuszne, wystąpienia w obronie ludzkich praw, takich jak na przykład prawo do opieki lekarskiej, do dachu nad głową, do pracy, do założenia rodziny i do kultury, są fałszywe i złudne, jeśli nie staje się z największą determinacją w obronie prawa do życia, będącego pierwszym i podstawowym prawem osoby ludzkiej, oraz warunkiem wszystkich innych jej praw.
  — Jan Paweł II Christefideles laici, 38

  Polecam: BARDZO DOBRY WYKŁAD! Proszę go odsłuchać i wiedzę wykorzystywać w walce ze zdemoralizowanym Ministerstwem Sprawiedliwości oraz niedouczonymi Prezydentem, Rządem i Parlamentem.

  Ius a lex. Fundament prawa europejskiego. Dr Przemysław Czarnek (KUL)
  https://www.youtube.com/watch?v=EOmQmR-7b3Y  Poszanowanie osobistej godności, za którym idzie obrona i krzewienie praw ludzkich, wymaga uznania religijnego wymiaru człowieka. Wymóg ten nie jest po prostu sprawą „wyznania”, ale jest głęboko wrośnięty w samą rzeczywistość człowieka. W istocie, związek z Bogiem jest elementem konstytutywnym samego „być” i „istnieć” człowieka: bo w Bogu „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17, 28). I choć nie wszyscy wierzą w tę prawdę, ci, którzy są o niej przekonani, mają prawo do tego, by ich wiara spotykała się z należnym poszanowaniem, podobnie jak będące jej konsekwencją w życiu indywidualnym i wspólnotowym decyzje. Na tym właśnie polega prawo do wolności sumienia i wolności religijnej, którego faktyczne uznanie jest jednym z najwyższych dóbr i najpoważniejszych obowiązków każdego ludu, który naprawdę ma wolę zabezpieczenia dobra osoby i społeczności. „Wolność religijna, niezbywalny wymóg godności każdego człowieka, leży u podstaw wszystkich praw ludzkich, a więc jest niezbędnym czynnikiem dobra osoby i całego społeczeństwa, jak również osobistej realizacji każdego. Wynika stąd, że prawo jednostek i wspólnot do wyznawania i praktykowania własnej religii jest istotnym warunkiem pokojowego współżycia między ludźmi. (...) Cywilne i społeczne prawo do wolności religijnej, dotykając najgłębszej sfery duszy, staje się niejako punktem odniesienia i probierzem innych podstawowych praw” (JAN PAWEŁ II, Orędzie na XXI Światowy Dzień Pokoju - 8 grudnia 1987: AAS 80 (1988), 278 i 280).
  — Jan Paweł II Christifideles laici, 39


  Prawo pozytywne czyni z Sejmu RP stajnię Augiasza złożoną z osobników moralnie złych. Ks. prof. Tadeusz Guz wyjaśnia, że za sprawą błędnej aksjologii i pozytywizmu prawnego to nie mamy w Polsce ani jednego kompetentnego prawnika w zawodach adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, sędziów i komorników.


  WYKŁAD TEN WINIEN KAZDY ODSŁUCHAĆ I JEGO TREŚĆ PROMOWAĆ

  Ks. prof. Tadeusz Guz – Pozytywizm w ujęciu Hansa Kelsena
  http://www.naszdziennik.pl/galeria/181345,pozytywizm-w-ujeciu-hansa-kelsena.html?t=9


  CYMBAŁY Z PISu PRZY TEJ FILOZOFII OŚWIECENIOWEJ Z DOMIESZKAMI MARKSIZMU I HEGLIZMY ŻADNEGO SĄDOWNICTWA NIE ZREFORMUJĄ!!!


  PILNYM UCZNIOM POLECAM JESZCZE TO;

  Istotą państwa jest prawo natury, które Bóg wpisał w każde ludzkie serce, duszę, rozum. Gdyby Pan Bóg, jako najwyższy prawodawca, nie wpisał realnej bytowości prawa naturalnego w każdy ludzki rozum, to nie moglibyśmy mieć instytucji państwa. Bo państwo bez prawa naturalnego nie istnieje. Jakie są źródła największego problemu państwa polskiego współcześnie? Do chwili obecnej nie udało się nam dotrzeć do fundamentów prawa w Polsce. Co jest tym fundamentem? Nie Konstytucja RP, ale boskie prawo natury – powiedział ks. prof. Tadeusz Guz.


  Romano Amerio o prawie naturalnym i konsekwencjach jego negacji
  http://www.pch24.pl/romano-amerio-o-prawie-naturalnym-i-konsekwencjach-jego-negacji-,51595,i.html#ixzz4jBi5fVVQ

  O. prof. J. Salij - Prawa naturalne i prawa stanowione w ujęciu św. Tomasza z Akwinu
  https://www.youtube.com/watch?v=In9jopsMUhA
  Prof. Piotr Jaroszyński - Prawo stanowione a prawo naturalne
  https://www.youtube.com/watch?v=DWsevpFkbjQ
  Prof. Piotr Jaroszyński - Prawo naturalne a inklinacje natury
  https://www.youtube.com/watch?v=1IiXdXmVwaw

  Ks. prof. Tadeusz Guz - Fundamenty państwa na miarę człowieka
  http://www.naszdziennik.pl/galeria/176413,fundamenty-panstwa-na-miare-czlowieka.html?t=9


  Leon XIII w encyklice „Libertas” napisał, że „prawo naturalne jest zapisane i wyryte w duszy każdego człowieka, ponieważ jest ono rozumem ludzkim nakazującym czynić dobro, a zakazującym grzechu... Jednakże ten przepis rozumu ludzkiego nie mógłby mieć mocy prawnej, gdyby nie był głosem i wykładnią wyższego rozumu, któremu nasz rozum i nasza wolność powinny być poddane”.
  Rok 2018 rokiem praw człowieka
 • @kula Lis 67 19:05:08
  Arcybiskup Marek Jędraszewski jednoznacznie odcina się od Prawa i Sprawiedliwości. ,,Nie jestem kapelanem PiS'' - mówi. Jak tłumaczy, jest po prostu wierny Słowu Bożemu i przy tej okazji niekiedy jest do polityki rządu blisko, innym razem - jak w przypadku aborcji - daleko. W sprawie ochrony życia arcybiskup oskarża PiS o postawę ,,Piłata i Kajfasza''. Hierarcha ma też mocne słowa dla ideologii liberalizmu i dla redakcji krakowskiego ,,Tygodnika Powszechnego''.
  (...)

  Mówiąc z kolei o przyjmowaniu uchodźców podkreślił, że tym ludziom trzeba pomagać na miejscu, budując ich kraje, o co zabiegają zresztą sami bliskowschodni hierarchowie chrześcijańscy. Przyjmowanie migrantów nie jest rozwiązaniem dla każdego kraju i trzeba odważnie powiedzieć, jak wielki ból i problemy powoduje przemysł przemytników. Arcybiskup podkreślił, że wola pomagania uchodźcom w ich krajach nie jest bynajmniej aktem sprzeciwu wobec papieża, który polskim biskupom powiedział wprost, że każdy kraj powinien pomagać podług swoich możliwości.

  https://www.fronda.pl/a/abp-marek-jedraszewski-nie-jestem-biskupem-pis-u,104519.html
  Księża katoliccy przeciwko podmianie ludności w Polsce

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

ULUBIENI AUTORZY

więcej