Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
461 postów 1761 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Moje komentarze

 • @Rzeczpospolita 13:49:29
  Niezaprzeczalnie Duch Święty jest duszą Kościoła a Kościół to Mistyczne Ciało Chrystusa. Błędy i grzechy ludzi nie mają tutaj żadnego znaczenia. Drogą, Prawdą i Życiem jest Pan Jezus. Kościół naucza o naśladowaniu Chrystusa Pana a nie duchownych czy świeckich. Nawet Święci Pańscy są tylko "jednym wersem z Biblii" jak zauważył Benedykt XVI. Święci Pańscy pomagają nam przez swoje heroiczne życie poznawać Chrystusa, lecz większe zasługi w poznawaniu Zbawiciela ma Duch Święty i Pełna Łaski - Błogosławiona Dziewica.

  MOŻLIWE, ŻE DZIĘKI TEMU, IŻ KOŚCIÓŁ JEST PRZY POwcach i PRZY PISiorach, to jeszcze nie mamy w Polsce wojny domowej, bo sfanatyzowani politykomaniacy mogli by się pozabijać dla władzy i swoich wizji, a raczej dla wizji i interesów swoich zagranicznych mocodawców.

  WTEDY BY SIĘ DIABEŁ NAPRAWDĘ CIESZYŁ !!!
  Skandal! Kard. K. Nycz oficjalnie poświęcił gnojówkę!
 • @Herkules 12:07:35
  W wielu miejscach. Np. w Księdze Tobiasza. "Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu."
  https://www.biblia.info.pl/cgi-bin/biblia-szukaj.cgi?sas=***&slowo=ja%B3mu%BFn%EA&tlumaczenie=bt

  JAŁMUŻNA

  Dary przeznaczone dla potrzebujących. Biblia często wspomina o dawaniu jałmużny jako powszechnej praktyce, ponieważ jałmużna sprasza błogosławieństwo Boże i pozwala zachować we wspólnocie właściwe relacje. W ST zaleca się jest troskę o biednych (Prz 14,21.31; Iz 58,6-8) jako postępowanie słuszne; wymaga ono oddania co trzy lata dziesięciny dla biednych (Pwt 14,28-29) i pozostawiania biednym tego, co upadło w czasie zbierania plonów (Pwt 24,19-22). Także NT zaleca tradycyjną żydowską praktykę dawania jałmużny (Mt 6,1-4), nazywając ją słowem pochodnym od słowa greckiego, które znaczy „miłosierdzie". Wczesne wspólnoty chrześcijańskie troszczyły się o biednych (Dz 6; 2 Kor 8-9), a przypowieść o owcach i kozłach (Mt 25,31-46) uzależnia wyrok na sądzie ostatecznym od troski o potrzebujących.
  (EB)
  https://biblia.wiara.pl/slownik/67ea4.Slownik-biblijny/slowo/JALMUZNA

  Jałmużna nie bierze się z tego, co nam zbywa albo czego nie potrzebujemy, lecz stanowi pomoc okazaną jako rezultat świadomego wyrzeczenia oraz umartwienia i pracy nad sobą. Różni się więc od dobroczynności tym, że ma na względzie nie tylko potrzebującego, lecz także darczyńcę, który przez dawanie jałmużny udoskonala siebie.

  Jałmużna jako sprawiedliwość

  Zasadniczą cechą jałmużny jest bezinteresowność. Nie chodzi o pozyskiwanie wdzięczności, która dawałaby satysfakcję, że jesteśmy lepsi od innych, ale o wsparcie motywowane pobudkami religijnymi, które wynikają z przeświadczenia, że skoro sami dostępujemy dobroci Bożej, to powinniśmy pomnażać jej owoce i stawać się jej narzędziami w świecie, który bardzo tego potrzebuje.
  https://www.katolik.pl/skad-sie-wziela-jalmuzna-,24026,416,cz.html
  Skandal! Kard. K. Nycz oficjalnie poświęcił gnojówkę!
 • @Zawisza Niebieski 05:10:33
  Gdzie się Pan dopatrzył frustracji ? Dziwię się temu, że Pan jeszcze nie wie, że sekta z Czerskiej, to terroryści. GWno to GWno! Ja im nazwy nie wymyśliłem, ani też nie zamieszczam kłamstw, które w niej drukują. Kłamstwo zawsze terroryzuje prawdę, bo nie chce z prawdą być porównywane i siłą próbuje prawdę pacyfikować, eliminować, przemilczać.
  Czy GWno rządzi arcybiskupstwem poznańskim ?
 • @Rzeczpospolita 09:50:30
  W demokracji liberalnej władzę nie wybiera Kościół, lecz wyborcy, którzy niekoniecznie kierują się w swoich preferencjach nauką społeczną Kościoła i większość przez swoje grzechy odpadła od Ducha Świętego. "Kto grzeszy jest dzieckiem diabła". "Umysł nie oświecony przez Ducha Świętego jest umysłem diabelskim".
  Zatem Panie Darku, chyba ma Pan wielki błąd poznawczy, bo Panu się wydaje, że osób konsekrowanych jest więcej niż świeckich i głosami księży i zakonnic dokonywane są wybory personalne.
  Oczywiście świeccy też należą do Kościoła, ale w pełni tylko wtedy, gdy podążają za Prawdą i dążą do świętości. Jeśli obierają inną drogę, to ich związek z Kościołem jest bałamutny.
  Już kilka razy Panu o tym pisałem i powtórzę raz jeszcze, że Kościół to sam Chrystus obecny w sakramentach i w Słowie Bożym i dlatego jest niezniszczalny. Gdyby Kościół zależał od ludzi, to dawno by go już nie było.
  Skandal! Kard. K. Nycz oficjalnie poświęcił gnojówkę!
 • @Krystyna Trzcińska 05:25:54
  Pani Krystyno

  Żyjemy w czasach "Nowego Testamentu". Katolicy działać muszą wyłącznie w imieniu Chrystusa i mając Chrystusa za cel do Chrystusa dążą. Kto się łączy z Chrystusem przez Eucharystię, to sam się przebóstwia i staje się coraz podobniejszy do Pana Jezusa. Kto przyjmuje Eucharystię ten przyjmuje Boga Syna i Boga Ojca i Boga Ducha Świętego. Zatem coraz ściślej łączy się z Trójcą Świętą.
  Problemem jest sytuacja, gdy kłamstwo wkrada się w sferę sumienia i postępuje relatywizm, wtedy korumpują się obyczaje i wykoślawia się życie społeczne. Wówczas zasada trwania w Chrystusie może się okazać obłudna i świętokradcza. A przecież Pan Jezus powiedział "trwajcie we Mnie a będę trwał w was, tak jak Ojciec trwa we Mnie". Zatem w relacjach z Bogiem, ze sobą samym i z bliźnimi nie możemy być obłudni, gdyż Bóg brzydzi się przewrotnością. "Niech mowa wasza będzie tak tak nie nie, a co nadto od złego pochodzi".
  Skandal! Kard. K. Nycz oficjalnie poświęcił gnojówkę!
 • @zbig71 03:16:17
  //Czyli JP2 w rzymskiej synagodze nawracał Żydów? Chmmmm....to nie poszło mu najlepiej.//

  Problem żydowski, a raczej diabelski, polega na zatykaniu uszu przed prawdą, wyłącznie po to i dlatego, aby jej nie poznać i nigdy o niej nie usłyszeć. Jest tylko jeden grzech, który jest nieodpuszczalny, to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Polega on na radykalnej odmowie nawrócenia. Człowiek diabelski, to taki, który nie odpowiada Bogu na jego wezwania do przemiany swego serca, swego umysłu. Jezus jest tylko drogą, prawdą i życiem. Otóż są ludzie, którzy chcą chodzić swoimi drogami, bo gardzą prawdą oraz życiem własnym i innych ludzi.

  Każdy apostoł, każdego wieku, musi mieć na względzie nauczanie św. Pawła z Tarsu, iż "biada mi jeśli bym nie głosił Ewangelii". Zadaniem misjonarza jest siać ziarno Słowa Bożego, lecz reszta jak te Słowo zadziała zależy od reakcji człowieka i jak w dziele swej przemiany w Chrystusa będzie współpracował z Duchem Świętym.

  JAN PAWEŁ II MIAŁ WIELKIE DOKONANIA EWANGELIZACYJNE. JEGO DZIAŁALNOŚCI PRZYPISUJE SIĘ NAWRÓCENIE 280 MILIONÓW LUDZI NA ŚWIECIE.

  "Musimy się odżydzić, bo zginiemy marnie w zażydzeniu" (Feliks Koneczny "Cywilizacja żydowska" )
  Skandal! Kard. K. Nycz oficjalnie poświęcił gnojówkę!
 • @zbig71 03:16:17
  Oczywiście, że wszelkie dewiacje Kościół zwalczał od zawsze !
  http://janusz.neon24.pl/post/145588,sw-piotr-damiani-mlot-na-sodomitow
  Skandal! Kard. K. Nycz oficjalnie poświęcił gnojówkę!
 • @Franek Ganek 02:38:48
  Zaiste Bóg jest najlepszym pedagogiem i kiedy powiedział w Apokalipsie św. Jana, że kogo miłuję tego karcę to miał na względzie ostateczne dobro człowieka czyli zbawienie.

  Na ziemi jednak jest Jankielów wielu do "karcą i ćwiczą", bo czują się jak bogowie.

  Ze względu na umiędzynarodowienie mediów tradycyjnych i internetowych, walka z antysemityzmem może być skuteczna jedynie wtedy gdy stanie się kluczowym elementem polityki zagranicznej oraz polityki organizacji międzynarodowych takich jak Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych;
  Rządy i organizacje międzynarodowe powinny potępić jawny i usankcjonowany państwowo antysemityzm, który istnieje w wielu krajach, np. w Iranie:
  Każde państwo i organizacja międzynarodowa powinny mianować swojego przedstawiciela do walki z antysemityzmem;
  W zależności od wielkości, każde państwo powinno mieć przynajmniej jeden, jeśli nie więcej, instytut do studiów nad antysemityzmem;
  Każde państwo powinno wesprzeć finansowo walkę z antysemityzmem roczną kwotą w wysokości 0,02% swojego produktu krajowego brutto;
  Każda grupa, organizacja i instytucja powinna przeznaczyć rocznie kwotę w wysokości 1% swojego budżetu na walkę z antysemityzmem w kontekście własnej działalności;
  Osoby, które głoszą lub mają poglądy antysemickie, nie powinny mieć prawa do zajmowania znaczących stanowisk ani też do sprawowania funkcji umożliwiających wywieranie wpływu na polu kultury, religii i edukacji;
  Elity, decydenci i osoby wpływowe powinny dawać dobry przykład w walce z antysemityzmem: powinny głośno wypowiadać się przeciw wszelkim przejawom antysemityzmu, powinny natychmiast podejmować działania przeciwko wszelkim przejawom antysemityzmu;
  Podmioty gospodarcze powinny być zniechęcane do współpracy państwami i organizacjami, które w jakikolwiek sposób wspierają antysemityzm;
  Podmioty gospodarcze powinny zaprzestać sprzedaży lub reklamy (internetowej i tradycyjnej) produktów z treściami antysemickimi.
  Walka z antysemityzmem oraz religijne i kulturowe dziedzictwo naszego świata.

  Istniejące antysemickie stereotypy oraz symbole muszą zostać wykorzenione z kulturowej i religijnej pamięci świata. Powinny zostać zidentyfikowane jako antysemickie i nie wolno pozwolić na to, żeby generowały antysemityzm. Z tego względu, gdziekolwiek to możliwe, antysemickie treści powinny być usuwane z obiegu (internetowego i pozainternetowego). Antysemickie treści w mediach społecznościowych i innych mediach powinny zostać zakazane i/lub usunięte. Treści antysemickie, których nie można usunąć z kulturowej i religijnej pamięci świata powinny zostać opatrzone komentarzami ostrzegającymi przed ich antysemicką naturą. (To jest właśnie pomysł przypisów do Biblii objaśniających jej „antysemickie treści” – przyp. KTS).
  Należy podkreślać i zamieszczać (off- i online) pozytywne treści na temat judaizmu. W tym celu należy podkreślać zasługi Żydów dla danej społeczności lub państwa poprzez upamiętnianie żydowskiego wkładu w dziedzictwo światowe. Istniejące i powstające książki i dokumenty na temat judaizmu powinny zostać przetłumaczone na jak najwięcej języków i dystrybuowane po przystępnych cenach lub za darmo zarówno off- jak i online;
  Historia antysemityzmu powinna zostać właściwie przedstawiona w kulturowej i religijnej pamięci świata, a niewłaściwe opisy należy poprawić wszędzie tam, gdzie to możliwe. Istniejące i powstające książki i dokumenty na temat historii antysemityzmu – od jego starożytnych początków aż do dzień dzisiejszy – powinny zostać przetłumaczone na jak najwięcej języków i dystrybuowane po przystępnych cenach lub za darmo zarówno off- jak i online. Głos ofiar antysemityzmu od starożytności aż do dzień dzisiejszy powinien być nagłośniony i zobrazowany zarówno off- jak i online. Aby to zrealizować należy stworzyć internetową bazę danych. Dodatkowo, oprócz dni upamiętnienia Holokaustu, ofiary prześladowań antysemickich powinny zostać specjalnie upamiętnione w krajach, w których te prześladowania miały miejsce. Muzea, filmy dokumentalne itp. powinny koncentrować się nie tylko na Shoah, ale powinny też uwzględniać inne przejawy antysemickiej przemocy.
  Walka z antysemityzmem w edukacji i ekspozycja judaizmu.

  Nauczanie na temat Holokaustu musi zostać uzupełnione innymi strategiami edukacyjnymi, które przekazują szerszy sens historyczny horroru antysemityzmu jak również zrozumienia wkładu Żydów w wiele dziedzin nowoczesnej kultury i cywilizacji. Należy nauczać o historii, kulturze i religii judaizmu na wszystkich poziomach systemu edukacyjnego – od przedszkoli po uniwersytety. W szkołach należy nauczać historii antysemityzmu od jego starożytnych początków aż do dnia dzisiejszego; nauka powinna trwać od najwcześniejszego poziomu edukacji po uniwersytety i dalszą edukację.
  Tutaj więcej;
  https://wprawo.pl/2018/11/26/katarzyna-ts-szokujace-wytyczne-do-walki-z-antysemityzmem-promocja-judaizmu-przypisy-do-biblii-i-zakaz-stanowisk-dla-antysemitow/?fbclid=IwAR2s6lOrccyzFDpnBQDXaseB1ToHQvAS91QCHP4LlharHXQIYIBhtUNbDwY
  Skandal! Kard. K. Nycz oficjalnie poświęcił gnojówkę!
 • @zbig71 02:31:29
  //To, że JP2 opowiadał bajki o ekumenizmie i demokracji to świadectwo , jak fatalny był i jest w skutkach ostatni Sobór watykański. W 1986 roku odwiedził rzymską synagogę. //

  Dlatego Jan Paweł II uczył o Dekalogu, a nie o demokracji, bo o demokracji, która odrzuci katolicyzm powiedział w Sejmie RP, że będzie nową formą totalitaryzmu.

  Każdy z Apostołów, a szczególnie św. Paweł z Tarsu, Apostoł Narodów, rozpoczynał prace ewangelizacyjną od nawracania żydów w synagogach.

  Następca św. Piotra z Polski nie zrobił więc niczego czego by nie znały dzieje Kościoła. Wystarczy przeczytać "DZIEJE APOSTOLSKIE", aby się o tym przekonać.
  Skandal! Kard. K. Nycz oficjalnie poświęcił gnojówkę!
 • @zbig71 23:23:58
  Gdy Ojciec Święty przybył w 1983 roku do Polski z drugą pielgrzymką, w kraju trwał jeszcze stan wojenny. Wtedy na Jasnej Górze papież mówił do nas, że „podstawowa prawda o wolności narodu” brzmi: „naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha – naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza”.

  Czternaście lat później, w zupełnie innej rzeczywistości politycznej (choć akurat w Polsce w czerwcu 1997 roku rządziła jeszcze postkomunistyczna koalicja SLD - PSL) Jan Paweł II odwiedzając swoją Ojczyznę przypominał, że „ład wolności buduje się w trudzie”, a „prawdziwa wolność zawsze kosztuje”. Przestrzegał wprost i dosłownie przed budowaniem nad Wisłą „demokracji inspirowanej ideologią liberalną”. Papież głośno protestował wówczas przeciw „usiłowaniom wmawiania człowiekowi i całym społeczeństwom, iż Bóg jest przeszkodą na drodze do pełnej wolności, że wolności nie rozumie, że się jej lęka”.

  Dwa lata później, przemawiając z wysokości swojego tronu ustawionego w Sejmie RP do parlamentarzystów, cytował napomnienia i przestrogi księdza Piotra Skargi, akcentował również już wcześniej formułowaną przez siebie diagnozę, że „demokracja bez wartości, wcześniej czy później przerodzi się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”.

  Read more: http://www.pch24.pl/o-tym--jak-ojciec-swiety-nakrzyczal-na-polakow,22544,i.html#ixzz5Y6fNZmBP
  Skandal! Kard. K. Nycz oficjalnie poświęcił gnojówkę!
 • @Robik 00:58:13
  Widocznie podzielał poglądy prof. Jerzego Roberta Nowaka w sprawie działalności TW Filozof i był bardzo surowy w przedmiocie karania.
  Jednak każdy wie, że ostatnie zdanie na sądzie należy do Pana Jezusa.

  Alfabet Jerzego R. Nowaka: "Ż" - Abp Józef Życiński to SBecki TW "Filozof" i antyPolak
  https://www.youtube.com/watch?v=tuk4Qvy7rr4
  Jerzy Robert Nowak o abp. Życińskim et consortes.
  https://www.youtube.com/watch?v=ZxXP2nAozCE

  Wyjawienie zdrajcy8


  20 Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu . 21 A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi». 22 Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» 23 On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. 24 Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». 25 Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: «Czy nie ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak jest, ty».
  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=362

  "Na uczcie wiekuistej ofiary nie zasiądą do stołu ze swymi katami tak jakby się nic nie stało" (Benedykt XVI encyklika Spe salvi)

  Jezus powiedział do Nikodema: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

  Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

  A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu".
  https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/pismo-swiete-rozwazania/art,1950,o-sadzie-ostatecznym-j-3-16-21.html

  KAŻDY BĘDZIE SĄDZONY Z MIŁOŚCI CZYLI Z TEGO JAK BARDZO SIĘ UPODOBNIŁ DO CHRYSTUSA.
  Skandal! Kard. K. Nycz oficjalnie poświęcił gnojówkę!
 • Przysłowie niedźwiedzie: przyjaciół poznajemy w biedzie.
  Do sieci trafił bulwersujący list ambasador Mosbacher do premiera Morawieckiego
  https://www.magnapolonia.org/do-sieci-trafil-bulwersujacy-list-ambasador-mosbacher-do-premiera-morawieckiego/?fbclid=IwAR0Hna-uVj0drKRNyTjkAcNPC-YC8wotpOxAu-aJy0n1V05lhteK4--u3No
  Krystyna Pawłowicz pisze do bezczelnej ambasador USA: „Żądam od Pani szacunku dla Narodu i Państwa Polskiego”
  https://nczas.com/2018/11/27/krystyna-pawlowicz-pisze-do-bezczelnej-ambasador-usa-zadam-od-pani-szacunku-dla-narodu-i-panstwa-polskiego/?fbclid=IwAR3lR7KUSyT-ARhHlcRdPgCccA-wFJE_sNve45gBZ2sPRiLDtaogXKn5J5M
  WASZCZYKOWSKI: MAMY KŁOPOT Z BRAKIEM PROFESJONALIZMU MOSBACHER
  http://polityczek.pl/twitter/9440-waszczykowski-mamy-klopot-z-brakiem-profesjonalizmu-mosbacher?fbclid=IwAR1mQMrR5DYnirkOPTljv55hrfXbYiocGhYeOe6KEtiGXQRcaWB-eL25swE
  http://att.neon24.pl/post/146573,ostatnia-szarza-zorzety
  Stanisław Michalkiewicz: Kryminał dla dziennikarzy TVNu?
  https://www.youtube.com/watch?v=utjFQu54xqo
  Agent Juda "samo zło"
 • @Robik 23:59:22
  Pan Grzegorz Braun chyba nie jest tak głupi pod względem teologicznym ani też tak mściwy, aby komuś życzyć mąk piekielnych, podejrzewam, że hiperbolizował, to polonista, użył figury retorycznej rodem z dzieła Dantego. Emocje go poniosły a nie rozum !
  Skandal! Kard. K. Nycz oficjalnie poświęcił gnojówkę!
 • @puuuq 22:52:41
  Pokuta musi być surooooooowa! Biblia mówi, że szczera i hojna jałmużna zakrywa wiele grzechów !!!
  Skandal! Kard. K. Nycz oficjalnie poświęcił gnojówkę!
 • Aldona Ciborowska: Ks. Prof. Tadeusz Guz objawia się nam, jako dobro narodowe
  https://www.youtube.com/watch?v=dNYzlr1iYVo
  Agent Juda "samo zło"
 • Aldona Ciborowska: Ks. Prof. Tadeusz Guz objawia się nam, jako dobro narodowe
  https://www.youtube.com/watch?v=dNYzlr1iYVo
  Skandal! Kard. K. Nycz oficjalnie poświęcił gnojówkę!
 • @goat 22:36:16
  Może trzeba zapytać kardynała albo HGW ? ;) Może wykaże HGW w PiT?
  Skandal! Kard. K. Nycz oficjalnie poświęcił gnojówkę!
 • Dr Stanisław Krajski w obronie ks. prof. Tadeusza Guza
  https://www.youtube.com/watch?v=e9QYV-TPxzo
  Agent Juda "samo zło"
 • @puuuq 22:01:04
  W Warszawie spośród wielu ochrzczonych, to tylko 10 % spośród nich uczestniczy w niedzielnych Mszach Św. i dlatego kard. Nycz cieszy się z każdej parszywej owcy. Przynajmniej teraz wiemy dlatego mafii potrzebny był zamach na pryncypialnego uczonego ks. abp. prof. Stanisława Wielgusa. Mafia zgodziła się jedynie na katechetę ze Starej Wsi, albowiem zadania misyjne w Stolicy przekraczają jego wyobraźnię i rzeczywiste potrzeby.
  Skandal! Kard. K. Nycz oficjalnie poświęcił gnojówkę!
 • @Husky 21:30:26
  Jeśli się rzeczywiście wypowiadał i żałował za grzechy, odpokutował i zadośćuczynił za nie to uratował swą duszę i się uświęcił.

  Tak wygląda miłosierdzie Boga w Trójcy Świętej. Bóg zna tajemnice ludzkich serc i wie co działo się w głowie i w duszy grzesznika oraz jaką walkę duchową toczył. Możliwe, że mimo wszystko dokonał jakiegoś dobra i takich dzieł ukrytych, które na Miłosierdzie Boże zasłużyły i stąd został opatrzony sakramentami świętymi Kościoła katolickiego.

  NIE WOLNO NIKOMU ŻYCZYĆ PIEKŁA!

  Ewangelia Łukasza 15,7
  „W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia".

  GDYBYŚMY LUDZIOM ŻYCZYLI PIEKŁA, TO SAMI BYŚMY BYLI SZATANAMI !
  Skandal! Kard. K. Nycz oficjalnie poświęcił gnojówkę!

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY

więcej