Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
411 postów 1324 komentarze

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Moje komentarze

 • @Herkules 05:46:53
  Skąd wiesz, że to był "szacunek dla Koranu" a nie egzorcyzm ?

  Wiedziałeś kiedyś egzorcyzmy ? Egzorcysta zawsze całuje w rękę egzorcyzmowanego, bo diabeł jest zawsze niszczony miłością i pokorą!!!!

  Pocałunek ziemi, który zawsze był dziełem św. Jana Pawła II na rozpoczęcie pielgrzymki to był egzorcyzm danego kraju.

  Gdybyś był świątynią Ducha Świętego i narzędziem NMP oraz Trójcy Św. - jak Jan Paweł II Wielki, to byś to rozumiał.
  Islam "bicz boży" na apostatów cz.1
 • @Rzeczpospolita 17:42:05
  Zbawienie jest stanem, w którym Bóg za sprawą Jezusa przywraca człowieka ze stanu grzechu i śmierci do stanu jedności ze sobą i życia wiecznego.

  Zbawienie jest łaską. Oznacza to, że Bóg udziela zbawienia jako daru niezwiązanego z żadną zasługą. Jednak przyjęcie zbawienia zależne jest od wolnej woli człowieka i od łaski.

  Zbawienie jest dziełem Trójcy jako Boga. Co Ojciec przewidział, Syn wykonał. Duch natomiast umacnia człowieka do trwania w zbawczej łasce uświęcającej.

  Jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, który będąc jednocześnie i Bogiem, i człowiekiem jako pierwszy zmartwychwstał po swojej dobrowolnej śmierci za wszystkich ludzi. Z tego powodu zbawienie jest ściśle związane z odkupieniem i usprawiedliwieniem.

  Po upadku Adama Bóg przewidział wszystkie wydarzenia, które miały przywrócić człowieka do jedności (komunii) z Nim. Ten przewidujący plan nazywany jest ekonomią zbawienia i obejmie przede wszystkim: wcielenie, ukrzyżowanie Syna Bożego, jego zmartwychwstanie i powołanie Kościoła, dzięki któremu zbawienie może być dostępne wszystkim.

  Chrzest jest konieczny do zbawienia[1]. Przez chrzest bowiem Bóg w sposób trwały uzdalnia człowieka do jedności ze sobą. Nie oznacza to jednak, że niewyznający Jezusa nie mogą być zbawieni. Zbawienie jest przecież łaską i miłosierdziem[2].


  Jezus Chrystus jako Syn Boży zbawiający świat został przewidziany w ekonomii zbawienia. Wiara w to towarzyszyła chrześcijaństwu od samego początku i w przeciwieństwie do innych elementów doktryny nie podlegała żadnej poważnej dyskusji. Samo imię Jezus oznacza z hebrajskiego (ישוע, ישו – Joszue) Jahwe zbawieniem. Choć imię to było popularne w ówczesnym Izraelu miało w tym wypadku dodatkową symbolikę, która podkreślana jest w Nowym Testamencie. Chrystus jest określeniem pochodzącym z greki (χριστός) i oznacza Pomazańca Bożego jako szczególnego wybrańca, który ma wybawić. W tym kontekście wybawieniem jest uwolnienie od grzechu.


  Na temat zbawienia Kościół mówi niewiele; używa przy tym określeń typu: "będziesz z Bogiem i ze świętymi w niebie", "zobaczysz Boga twarzą w twarz"

  Z niektórych słów Jezusa można wnioskować, iż bardzo wiele zależy od nas. On często mówił do ludzi: Idź, Twoja wiara cię uzdrowiła (Mk 10,52), albo "niech ci się stanie wedle słów twoich", "wedle twojej wiary". Cuda Jezusa zależą od tej naszej wiary: I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa (Mt 13, 58). Można zaryzykować stwierdzenie, że w wielu miejscach Nowego Testamentu powiedziane jest coś w rodzaju: "będziesz miał tak, jak wierzysz": twoja wiara Cię uzdrowi, uleczy, odpuści grzechy, zbawi. Wynika z tego, że między Stworzycielem (Bogiem) a stworzeniem (człowiekiem) istnieje dynamiczna relacja; możemy kształtować rzeczywistość - zarówno tu na ziemi, jak i potem, cokolwiek to "potem" oznacza.

  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/zbawienie.html
  Nie ma dwóch równoległych dróg zbawienia
 • @Rzeczpospolita 15:27:29
  https://www.youtube.com/watch?v=5X7OURk3-7Q
  TU JEST WYJAŚNIENIE NA WSZYSTKIE PANA PYTANIA.
  Nie ma dwóch równoległych dróg zbawienia
 • @Robik 16:36:49
  Tak! Różne mogą być odpowiedzi na wezwanie Boga do relacji prawdziwych opartych o miłość. Zatem każdy może za sprawą wolnej woli odpowiedzieć Panu Bogu TAK lub NIE, albo teraz nie, potem, może się zastanowię, etc.!

  Dostęp do zbawienia podobny jest w wielkim uproszczeniu do dostępu do klatki schodowej. Człowiek może więc skorzystać ze schodów, albo wyskoczyć przez okno !!!
  O ile ludzie raczej rozumieją, że lepiej nie skakać przez okno, bo przewidują następstwa takiego postępowania, to niestety w sprawach dotyczących życia wiecznego są bardzo często nieracjonalni i "programowo" wstępują na drogę ignorancji, arogancji i warcholstwa - A TO KOŃCZY SIĘ TRAGICZNIE!!!

  "Szukajcie prawdy a prawda was wyzwoli"
  Nie ma dwóch równoległych dróg zbawienia
 • @Rzeczpospolita 15:27:29
  Zbawienie jest rzeczywistością i odnosi się do świata realnego.

  Religia odnosząca się do świata nierzeczywistego była by utopią.

  Tak Jezus Król zbawił każdego człowieka, lecz człowiek posiada wolną wolę i może odmówić Bogu współpracy w łasce, a nawet, tak jak Szatan pogardzić Bogiem. Piekło, królestwo Szatana też jest rzeczywistością realną.
  Polecam zapoznać się ze stosowną literaturą i z egzorcyzmami stosowanymi wobec zniewolonych lub opętanych ludzi.

  Męka Chrystusa otworzyła każdemu człowiekowi powrót do harmonii i miłości w relacjach z Bogiem i z ludźmi. Odtąd ludzie mają środki, aby czerpać z możliwości jakie daje Odkupienie.

  Niewierzący ? A to kto ? Taki, do którego nie dotarła Święta Ewangelia czy taki co pogardził Bogiem? Jeśli pogardził Duchem Świętym, to jak powiedział sam Chrystus - grzech taki nie będzie odpuszczony nigdy, ani w doczesności ani w wieczności, albowiem Bóg nie zgadza się na bezbożność i grzech.

  Jest pewne z Objawienia, że każdy człowiek przez Ducha Św. jest pouczany o Prawdzie a Drogą, Prawdą i Życiem jest sam Jezus Chrystus.

  W internecie jest dostępny Katechizm Kościoła Katolickiego. Proszę przeczytać i ewentualnie pytać czego Pan nie rozumie w tym dokumencie?


  Trzeba jednak pamietać, że nauczycielem pychy jest Szatan, który potrafi odebrać człowiekowi światło rozumienia i ( przez grzech, ciemnotę, etc.) prawd wiary katolickiej.

  Dlatego warto poznać te stopnie pychy u siebie aby rozpoznać swój stan duchowy.

  Św. Bernard ukazuje stan dusz martwych, do których Prawda nie dociera
  https://www.youtube.com/watch?v=oGYuFhHP9rY

  DLATEGO TRZEBA WZYWAĆ DUCHA ŚW. O POMOC W SZUKANIU PRAWDY, A TAKŻE O SKRUCHĘ SERCA I POKORĘ UMYSŁU.

  "Umysł nie oświecony przez Ducha Świętego jest diabelski" (ks. prof. Tadeusz Guz)
  Nie ma dwóch równoległych dróg zbawienia
 • @Rzeczpospolita 14:44:54
  W ogóle się nie unoszę, ale mówię o tym, że Biblia głosi, iż "powiedział głupi w sercu swoim nie ma Boga".

  Każdy człowiek, dzięki rozumowi może dojść do Prawdy. Tak uczy Kościół.

  Idiota jednak nie używa rozumu i przez głupotę odrzuca zbawienie.

  ZBAWIENIE BOŻE: PRAWO I ŁASKA

  1949 Człowiek, powołany do szczęścia, ale zraniony przez grzech, potrzebuje zbawienia Bożego. Pomoc Boża zostaje mu udzielona w Chrystusie przez prawo, które nim kieruje, i przez łaskę, która go umacnia:

  Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem... Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą (Flp 2, 12-13).

  http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-1-3.htm
  Nie ma dwóch równoległych dróg zbawienia
 • @Rzeczpospolita 14:00:18
  Zbawienie to stan, w którym człowiek łączy się na wieczność z Bogiem Miłością, w relacji miłości, z Bogiem, Który się objawił w Jezusie Chrystusie pełnym Miłosierdzia.

  ===

  No i co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy żyli przed żydowskimi religiami, są zbawieni, czy nie - ?

  BÓG W TRÓJCY ŚW. JEST MIŁOŚCIĄ, ODWIECZNĄ PRAWDĄ I SPRAWIEDLIWOŚCIĄ ORAZ MIŁOSIERDZIEM.

  "KOMU WIĘCEJ DANO, OD TEGO BĘDZIE SIĘ WIĘCEJ WYMAGAĆ".

  Są rzeczy stanowiące Tajemnicę Boga Miłosiernego.

  Bóg również zna tajemnice serca każdego człowieka.

  Bóg wobec każdego człowieka jest pedagogiem i powołuje każdego człowieka do życia w miłości.

  Bóg w serce każdego człowieka wpisał religijność i prawo naturalne, a więc każdy człowiek niejako został wszczepiony przez Stwórce "w religię żydówką", w odwieczny plan Zbawienia.

  Pan Jezus umarł na krzyżu za każdego człowieka.

  KAŻDY OTRZYMAŁ DOSTĘP DO ZBAWIENIA!
  Nie ma dwóch równoległych dróg zbawienia
 • @Rzeczpospolita 14:00:18
  Po prostu nie jestem idiotą, odróżniam prawdę od kłamstwa, dobro od zła, rzeczy święte od nieświętych !!!

  Metafizyka i filozofia Boga - Otwarcie konferencji
  https://www.youtube.com/watch?v=O3vWQEPJJxM&list=PL1cm4Z8fq0ALs8bwXUE-vbJzckR5KTLq3

  "Wiara się rodzi od słuchania słowa Bożego" a nie od czytania Pańskiej propagandy.

  "15 I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie"."
  http://www.nonpossumus.pl/ps/Mk/16.php

  APAGE SATANA VADE RETOR SATANA !!!

  Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?
  https://www.youtube.com/watch?v=9SFZ5DV-erE

  W jaki sposób Jezus różni się od założycieli innych religii?
  https://www.youtube.com/watch?v=K5tWGXjHRfs

  Czy możemy udowodnić istnienie Boga
  https://www.youtube.com/watch?v=UDTd_D48E8Y
  Nie ma dwóch równoległych dróg zbawienia
 • @Katana 02:27:50
  Zapewniam, że potrafię dużo więcej !!! :)
  Apokalipsa i znaki czasu
 • @Redaktor1966 10:25:21 CZEGO CHCESZ KĄKOLU ???
  KĄKOL HEREZJI!!!

  Spodobało się Bogu, aby źli i dobrzy mieszkali pod jednym dachem w tym samym czasie!
  https://www.youtube.com/watch?v=fypY8WA6RU4

  A po co zło mieszka z dobrem?
  Albowiem jest to najoptymalniejsza sytuacja wiodąca do zbawienia!

  Dlaczego źli mieszkają na świecie ? Otóż dla trzech powodów oni istnieją;
  1. Abyśmy zwrócili na łaskawość Boga
  2. Abyśmy zwrócili uwagę, że Bóg jest wszechmogący i cierpliwy
  3. Abyśmy zwrócili uwagę, że Bóg jest prawdą i miłością oraz sprawiedliwości.

  Bóg stwarza grzesznikom przestrzeń do tego, aby się nawrócili. Zatem nasze pragnienie natychmiastowego ukarania grzeszników wypływa nierzadko z naszej pychy i zemsty oraz żalu, że Bóg zwleka z wygubieniem grzeszników.

  Bóg zezwala na prześladowania bo męczeństwo jest największa łaską.
  Bóg pozwala na tęsknotę za sprawiedliwością, albowiem jest to prawdziwa tęsknota za Bogiem. Nasiona kąkolu są trujące dla ludzi i dla zwierząt. Herezja zabija duszę człowieka. Heretycy są mordercami dusz, albowiem karmią się trucizną. Heretycy odrzucają sakramenty Kościoła i dlatego oddzielają się od Pana Boga. Źli skazili swoją duszę fałszywymi poglądami i pogrążają się w przewrotnych obrzędach. Błąd przynosi tragiczne skutki.
  Rzeczą ludzką jest odróżniać prawdę od kłamstwa i piękno od brzydoty.
  Bożą sprawiedliwością jest nauczanie Świętej Ewangelii, dzięki której odsiejemy kąkol.
  Sancte Pater sit transit gloria mundi. Tylko dusze żyją wiecznie!

  Zło trzeba piętnować po imieniu!

  Trzeba mieć odwagę, aby rzucić klątwę na zawziętych złoczyńców!

  Do miłości dochodzi się przez wiarę katolicką!

  LEKCJA:
  Czytanie z Listu św. Pawła do Kolosan.
  Kol 3,12-17

  Bracia: Przyobleczcież się tedy jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w tkliwe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość i w cierpliwość. Znoście jedni drugich i wybaczajcie sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu: jako Pan przebaczył wam, tak i wy. A ponad to wszystko miejcie miłość, która jest więzią doskonałości. A pokój Chrystusowy, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele, niech radością opanuje serca wasze i bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech przebywa w was obficie, abyście z wszelką mądrością jedni drugich nauczali i krzepili przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, w łasce śpiewając Bogu w sercach waszych. Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa czyńcie, dziękując Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.


  EWANGELIA:
  Ciąg dalszy Ewangelii świętej według św. Mateusza.
  Mt 13,24-30

  Onego czasu powiedział Jezus rzeszom tę przypowieść: Podobne stało się Królestwo Niebieskie człowiekowi, który posiał dobre nasienie na roli swojej. A gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał kąkolu między pszenicę i odszedł. A gdy urosło zboże i owoc wydało, wtedy ukazał się i kąkol. Przystąpiwszy tedy słudzy gospodarza rzekli mu: «Panie, czyżeś nie posiał dobrego nasienia na roli swojej? Skądże się tedy wziął kąkol?» I rzekł im: «Nieprzyjazny człowiek to uczynił». Powiedzieli słudzy: «Chcesz, pójdziemy i zbierzemy go». A on rzekł: «Nie, byście snadź zbierając kąkol nie wykorzenili z nim i pszenicy. Dopuśćcie obojgu róść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie pierwej kąkol i zwiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zgromadźcie do gumna mojego».


  Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku
  http://bialystok.tradycjakatolicka.pl/

  Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokosie!

  Bóg nikogo nie kusi!

  Pożądliwości przynoszą grzech a z grzechu rodzi się śmierć !!!!

  Idź precz Szatanie !!!!
  Niewolnictwo współczesne!
 • @Katana 12:29:02
  Tak, oczywiście, że potrafię!!!
  Apokalipsa i znaki czasu
 • @Redaktor1966 11:40:44
  Pański tok rozumowania dowodzi, w świetle dostarczonych informacji, że Kościół ma naprawdę niewiele i to co konieczne do działania w tym świecie.
  Pomimo to usiłuje Pan zabrać Kościołowi wszystko, aby nie mógł realizować swojej misji.
  Ponadto postuluje Pan zepchnięcie Kościoła w niewolę nędzy.

  Chce Pan z Kościoła uczynić wspólnotę nędzarzy pozbawionych w ogóle własności.

  Skąd się Pan wziął i dlaczego Pan tak bardzo nienawidzi Kościoła ?
  Niewolnictwo współczesne!
 • Kryminalne prawo na nas i przeciwko nam !!!!
  W całej sprawie oczywistym jest, że do więzienia powinien pójść sorosowiec Balcerowicz, gdyż to z jego winy Polacy zostali zmuszeni do pracy poza Polską, albowiem to on na zlecenie masonów przyczynił sie do ograbienia Polaków z aktywów służących zdobywaniu dochodów z pracy zarobkowej. Nadto Balcerowicz i mafie żydopolityzne skutecznie skorumpowały prawo i ekonomię oraz politykę, aby nie służyły polskiej własności i Narodowi Polskiemu. Dzięki nieobecności Polaków w kraju nie jedna mafia urządza sobie skok na kasę pokrzywdzonych tubylców, którzy nie są w stanie reagowac na molestowanie prawne i milczenie ekonomiczmych emigrantówi jest wykorzystywane przeciwko nim za sprawą różnych niekorzystnych decyzji, także sądowych. Następnymi w kolejce do paki winni być paplamentarzyści! To za sprawa ich bezmyślności i braku przewidywania działają różne knoty prawne, zwane ustawami - sprzeczne z prawem naturalnym i rozumem, które służą prześladowaniu, rabunkowi, terrorowi, kneblowaniu ust, i działają jak maczuga, gdyż aparat sądowy nie zna miary z szykanowaniu ludzi a z racji upadku nauki o teorii dowodów sądowych - to robi co chce i to bezkarnie, bo przecież "Ziobro to dobro" ;)

  Ks. prof. T. Guz wykazał, że Polska ma najgłupsze prawo na świecie, które aksjologicznie cofa nas do epoki jaskiniowców.
  Zatem togowców trzeba oceniać niczym troglodytów a ich orzeczenia nadają się wyłącznie do niszczarki do dokumentów!!!

  OPASŁE MORDY KRZYWE RYJE śpiewał Kukiz !!!

  A gdzie on teraz jest ?
  Walka Dawida z Goliatem w sądach jeleniogórskich
 • @Rzeczpospolita 20:57:01
  Katolicyzm nigdy nie pochwalał żydowskiego kapitalizmu, albowiem jest przeciwny chciwości i naturalizmowi. Leon XIII pisał o skutkach "żarłocznej lichwy" zaś Pius XI o władcach pieniądza "bez zgody, których nikt już nawet nie może oddychać" na tym świecie.

  Już papież Benedykt XIV określił jakie rodzaje transakcji są katolikom zabronione, albowiem są niemoralne i wywodzą się z nauk sprzecznych z Ewangelią Jezusa Pana. Ten sam papież napisał w encyklice "O nadmiernej roli żydów w Królestwie Polskim", gdzie obszernie wykazał, że to co wszystko co czynią żydzi w Polsce jest przez Kościół katolicki zabronione.

  Prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard G. Mueller wypowiedział się nawet bez owijania w bawełnę, z pominięciem tonu poprawności politycznej, że "kapitalizm liberalny jest hańbą naszych czasów" i wielką niesprawiedliwością.

  Papież Franciszek natomiast powiedział, że cały ten - globalistyczny i sieciowy kapitalizm liberalny, a więc żydowski system panowania nad światem politycznym i gospodarczym jest "zorganizowanym złem" i "życie w nim jest nie do zniesienia". Ponadto dodał, iż ten system kolonizuje umysły, zniewala ludzkość oraz na skutek nienasyconej chciwości ośrodków realnego panowania - wywołał już III wojnę światową realizowaną w "kawałkach", w cześciach, fragmentach, etc.

  Powyższe materiały, zawarte w tej publikacji, dokładnie zaprzeczają Pańskim niesłusznym zarzutom stawianym Stolicy Apostolskiej.

  Pańska narracja nie dotyczny istoty wypowiedzi, którą rzekomo Pan atakuje, gdyż Pan niczym bolszewik z moskiewskiej "Prawdy" po prostu zmyśla i się emocjonuje i pastwi nad własnymi wnioskami wyssanymi z palca i swoje teorie przpisuje Pan zaatakowanym ludziom, którzy zupełnie o czymś innym powiedzieli i w innych kontekstach.

  Osobną kwestią jest co Pan nazywa kapitalizmem? I czy rozumie Pan różnicę pomiędzy kapitalizmem a kapitałem ?

  Polski papież mówił w rzeczonej encyklice "O RZECZACH NOWYCH" pochylając się nad starymi, zwłaszcza w kontekście Rerum Novarum Leona XIII.
  Papież więc mówi głównie tym dokumencie o kapitale i jego funkcjach w realizacji "bardziej sprawiedliwego świata". Mówi także o różnych sposobach powstawania kapitałów i jego dystrybucji.
  Jan Paweł II nie mówił o kapitalizmie, który opera się na ideologii, etyce sytuacyjnej, egoizmie i kłamstwie, etc - niczego pozytywnego.
  Polski papież świetnie pojmował fałsz socjalizmu, komunizmu, kapitalizmu, liberalizmu, pogańskiego globalizmu. Tym ideologiom przeciwstawiał wprost chrześcijański uniwersalizm CHRISTIANITAS i personalną wolność człowieka, UWOLNIONEGO Z MOCY SZATAŃSKICH, przez Jezusa Pana.
  Personalizm jest podejściem słusznym, gdyż człowiek jest osobą, która żyje w społeczeństwie oraz ma relacje z Bogiem i ludźmi. Mówienie o "żydowskim personaliźmie" jest oczywistą głupotą, albowiem właśnie żydzi są bytami plemiennymi i mają cywilizację gromadnościową a więc personalizm zwalczają.

  Kapitał musi być obecny w każdym systemie, albowiem już świat przez Boga stworzony i każdy człowiek w nim żyjący stanowią wielki kapitał.

  Papież więc zajął się napierw "pierwszeństwem osoby" przed rzeczami, a następnie wszystkimi relacjami bytów rozumnych do dobra wspólnego.

  Jan Paweł II nie występuje jako apologeta wolnego rynku, ale wolności, która umożliwia twórczo dyskontować ludzkie wysiłki w warunkach solidarności i braterstwa, aby dobro pomnażać, bez ujarzmiania dobrych inicjatyw przez omnipotentne państwo. Jednak papież potępia naiwną wiarę w moc "niewidzialnej ręki rynku".

  +++

  Oczywiście, że państwo może być "toksycznie nadopiekuńcze" i przez to szkodzić człowiekowi, rodzinie, narodowi, kulturze, obyczajom, moralności, sprawiedliwości, etc.

  Nawet "państwo opiekuńcze" może stać się tylko (nadopiekuńczą) ideologią dla przewrotnych polityków i wszlekiej maści bezpieczniaków. ,

  Hasła socjalne mogą także bałamucić ludzi, zdemoralizować umysły i ogłupinych wyniszczyć. Na bazie kapitału zduraczonych wyborców łatwo jest zdobyć władzę i potem szkodzić sprawiedliwości i obyczajom.

  Czy na pewno Pan rozumie słowo pisane? Bo wiele wskazuje, że ma Pan z tym wielkie problemy. Po prostu Pan nie rozumie słów, gdyż ciągle Pan żyje w świecie sloganów i wojen informacyjnych oraz wszędzie widzi Pan "groźnego żyda" w sutannie, zwłaszcza na każdej ambonie i w każdym konfesjonale. I czyni Pan to z pozyci KGB-owca, pomimo, że to KGB i NKWD były żydowskie.

  Afekt ideologiczny, zbudowany na własnych przekonaniach, lub przez kogoś wpojonych, bądż powstały na skutek prania mózgu, oczywiście może uniemożliwość komunikacje i nawet zrozumienie rzeczywistości.

  Nieustanna wojna wszystkich z wszystkimi może wyczerpać nie tylko ciało, ale także umysł, który przestaje służyć odkrywaniu prawdy ale wyłącznie do bojowania !!!

  Bezmyślne, impulsywne, wojowanie może się przemienić w śmieszne rozbójnictwo, albo w koridę, gdzie człowiek zamienia się w rozjuszone zwierzę atakujące torreadora na oślep !!!

  A czy rozumie Pan słowa, że; kto walczy z Kościołem ten walczy z Panem Bogiem ?

  Historia dowodzi, że z Panem Bogiem nikt nie wygrał.

  Nawet Jaruzelski musiał prosić Kościół o ratunek przed piekłem !!!!

  Czy Pan to zauważył ???
  Ekonomia diabła w Polsce i na świecie
 • @Rzeczpospolita 12:10:07
  Jeżeli chodzi o pierwszy cytat to jest to stanowisko przeciwko omnipotentnemu państwu. Jest to pogląd słuszny i oczywisty, gdyż państwo ociężałe, wszechobecne oraz przesadnie biurokratyczne ma skłonności do zajmowania się wszystkim i jest bardzo kosztownie oraz marnotrawi czas i energię społeczną. Państwo omnipotentne, aspiruje do tego, aby zajmować się sprawami, w których obywatele bez jego interwencji i zaangażowania - sami sobie radzą w ich realizacji.

  W cywilizacji łacińskiej państwo opiera się na wolnym i samorządnym społeczeństwie - ludzi przedsiębiorczych i rozumnych - oraz nie ingeruje w sprawy, w których jest zbędne i się nimi po prostu nie zajmuje. Państwo trudni się wyłącznie zadaniami obejmującymi dobro wspólne, lecz w zakresie przekraczającym możliwości pojedynczych obywateli i małych grup społecznych. Państwo działa tam, gdzie wymagany jest wysiłek całej, lub większej wspólnoty obywatelskiej.

  Zatem państwo zajmuje się np. obronnością i bezpieczeństwem a nie para się handlem zapałkami, z którym sobie może poradzić każdy obywatel bez ingerencji urzędników.

  W przypadku drugiego cytatu, to zapewne są wolne rynki krawców, naprawiaczy obuwia, restauratorów, właścicieli myjni pojazdów, etc. Myślę, że o takim rodzaju działalności - w ramach wolnego rynku i konkurencji = pisał papież zacytowanej przez Pana encyklice.

  W każdym normalnym państwie - bez socjalistycznej, bizantyjskiej oraz turańskiej omnipotencji - są rynki wolne, na których jest wielu uczestników konkurujących ze sobą ceną, jakością, kulturą, etc.
  Nie trzeba w to ingerować metodami urzędniczymi i ściśle "prawniczymi", aby w zasady działania tych wolnych rynków ingerować oraz, aby je zmieniać według urzędniczych, ideologicznych oraz teoretyczno-apriorycznych "wizji" inżynierów społecznych.


  Rynki regulowane, a więc przez samorządy, lub państwo, albo nawet przez społeczność międzynarodową, np. obejmujące monopole naturalne, gdzie sprzedaż - dla przykładu dóbr koniecznych do życia - np. wody może być limitowana i wyceniana sprawiedliwie, a więc bez zdzierstwa, gwarantując zarazem powszechną i rozsądną dostępność do tego dobra wszystkim konsumentom - są po prostu konieczne.

  Oczywiście rynki producentów, rynki pracy, rynki usług finansowych, etc., a teraz także rynki tzw. sieci (układów sieciowych) wymagają nowych zasad i regulacji, których papież Jan Paweł II nie oceniał, albowiem one jeszcze nie ukazały całego swego oblicza i nie odkryły wówczas prawdy o konspiracynym i egoistycznym charakterze władców pieniądzą i sieciowych monopolistach. Trzeba sobie odpowiedzieć jakiej cywilizacji chcemy i jaka też jest godziwa, a także służąca człowiekowi ?

  Natomiast nie wierzę w to, aby praktyczny i trzeżwy papież był za "wolnym rynkiem" wody, albo za "wolnym" niczym nie skrępowanym handlem pierwiastkami, wszystkich kopalin i to bez żadnych ograniczeń, lub za wolnym "handlem powietrzem", albo jakimiś patologiami ? ;)

  Encyklika społeczna odnosi się do zagadnień moralnych obecnych w stosunkach społecznych, na różnych niwach ludzkiej aktywności i oczywiście nie rości sobie pretensji do zaprojektowania idealnego państwa. Chodzi o zestaw zasad i o kodeks etyczny regulujący relacje pomiędzy ludźmi a nie o konkretne regulacje prawne i modele zarządzania jakie należy zastosować w każdym zagadnieniu społecznym.

  Uważam, ze w państwie powinien istnieć sejm reprezentantów zawodów, którego celem winno być zróżniczkowanie profesji (zawodów) i etyczne kształtowanie stosunków biznesowych i pracowniczych - w całej sferze narodowej ekonomii, aby nie dochodziło do uciskania jednych zawodów przez inne, zarówno na terenie lokalnym lub działalności całego państwa.
  Taki "sejm zawodowy" jest dużo ważniejszy od sejmu "od wszystkiego", albowiem parlament zawodów, trudnił by się solidaryzmem społecznym, etycznym korporacjonizmem czyli "chlebem codziennym i powszechnym", bez którego nikt nie może żyć. Dziś nikt nie zajmuje się w państwie polskim praktyczną sprawiedliwością i etyką gospodarczą całego zrzeszenia obywateli żyjących w III RP. Każda banda może bezkarnie założyć sobie Amber Gold i wysysac soki żywotne ze społeczeństwa. Dziś pasożyty społeczne, działające w dzisiejszym sejmie, który gromadzi sporo ludzi nigdy w życiu nie pracujących, oczywiście nie ma żadnego rozumienia spraw gospodarczych i nie jest kompetentny w kwestiach społecznych!!!

  Siły polityczne w III RP encyklik papieskich nie znają i ich przesłania nie rozumieją. Dla przykładu Donald Tusk encyklikę Leona XIII "Rerum novarum" nazywał "lelum polelum". Natomiast Jarosław Kaczyński mówi, że sztuka, jaką jest polityka - "jest grzeszna". A przecież sztuka nie może się dopuścić grzechu, tak jak dowolny zawód, bo grzech wymaga zaangażowania bytu rozumnego i wyposażonego w wolną wolę. Grzechu może się dopuścić tylko anioł lub człowiek.

  Niestety nie mamy polityków, ale wyplutych przez socjalistyczą i liberalną oświatę (nie)"wykształciuchów", którzy zachowują się jak przysłowiowy Jaś Fasola.
  Ekonomia diabła w Polsce i na świecie
 • Ukrainę może uratować tylko diabeł !!!!
  Niezły ranking demonów !!!!

  Ciekawe jakich jeszcze szatanów będzie się wywoływać do tego, aby stali się "zbawicielami" Ukrainy ???

  Czego to czarcie gazety nie wymyślą, aby utrzymywać filozofię siły przed prawem ?

  Może lepiej namawiać Ukraińców do tego, aby się nawrócili ? I wtedy im Pan Bóg pobłogosławi !!!
  Lider dla Ukrainy
 • @miarka 00:25:54
  //5. Solidarność narodowa jest szczególnie ważnym lub zgoła najważniejszym rodzajem solidarności.”//

  Brednia, bo żaden naród nie Zbawia się o własnych siłach. Dopiero Przymierze z Bogiem staje się źródłem siły opartej o miłość. Solidarność "jeden z drugim a nie jeden przeciwko drugiemu" (św. Jan Paweł II) stanowi owoc miłości. Dlatego Przymierze z Bogiem jest gwarantem solidarności Ludu Przymierza a więc narodu liturgicznego, wspólnoty świętych.

  Naród diabelski, jak naziści, bolszewicy, banderowcy, etc. - lepiej aby nie istniał niźli ma być rozasadnikiem zła na świecie !!!!

  Warto więc pamiętać i o tym, że diabeł w swoich epifaniach antychrysta zawsze się ukazuje pod pozorami dobra. Te pozory dobra stwarzają zawsze ideolodzy narodów diabelskich powstałych ze zwodzicieli i ze zwiedzionych !!!
  Po co jest Polska?
 • @miarka 00:25:54
  //Niedawno Rebeliantka napisała:

  „Przy okazji warto przypomnieć, w jaki sposób nacjonalizm definiował Jerzy Szacki. Przypisywał mu on następujące założenia:

  ”1. Ludzkość w naturalny sposób dzieli się na narody;
  2. Każdy naród posiada swoiste cechy, które zasługują na zachowanie i pielęgnację;
  3.Źródłem władzy politycznej jest naród, a najlepszą formą organizacji politycznej jest państwo narodowe;
  4. Człowiek samorealizuje się w pełni dzięki identyfikowaniu z narodem;
  5. Solidarność narodowa jest szczególnie ważnym lub zgoła najważniejszym rodzajem solidarności.”

  http://www.pomost.net.pl/tom_22/kordel.PDF “

  A ja bym tu najpierw odwrócił pytanie. Wtedy by było: „Komu przeszkadza Naród?”.

  I od razu mamy odpowiedź: „Naród jest właścicielem swoich dóbr wspólnych.
  Z chwilą, gdyby zlikwidować Naród, jego dobra wspólne stają się bezpańskie.
  Dotyczy to i Państwa, najważniejszego z tych dóbr wspólnych, i gwaranta dóbr indywidualnych obywateli, zwłaszcza stróża ich własności.

  Polityka gospodarcza i ekonomiczna, czy handlowa oraz celna tracą swojego gospodarza.
  Monopole państwowe, jako główne źródło utrzymania administracji państwowej mogą być łatwo zawłaszczone przez korporacje prywatne, choćby pod idiotycznym „argumentem”, że prywatny gospodaruje lepiej, bo dba o swoje.
  Tylko zaraz się okazuje jaka to bzdura, bo z podatków od pracy najemnej Państwo nie uzyskue żadnych realnych środków do dyspozycji, a korporacje prywatne ze swoich podatków robią sobie kpiny.

  Państwo bez dochodów musi wyprzedawać wszystko czym dysponuje i jeszcze się zadłużać, czyli wchodzić w utratę niepodległości, suwerenności i faktyczną samolikwidację na rzecz przejęcia wszelkiej własności tak Państwa jak Narodu i dóbr prywatnych obywateli przez korporacje prywatne.
  Oznacza to również potraktowanie samych obywateli Państwa i członków Narodu jako łup wojenny ze wszechmiar niemoralnego, korporacyjnego „władcy”, który może z nimi zrobić co zechce, i dobrze będzie jak jakiejś części pozwoli przeżyć w swojej niewoli”.

  I to jest rzeczywistość, którą nam szykuje CETA i w ogóle korporacjonizm, syjonizm-globalizm”.

  Radziłbym więc zdecydowanie odwołać swoje bałamutne twierdzenie o nacjonaliźmie jako ideologii.//

  W powyższym tekście miesza się prawda z fałszem. Babilon to najgorsza odmiana diabła !!! BABILON ZNACZY POMIESZANIE !!!!

  Święty Jan Paweł II nauczał, że CZŁOWIEK NIE MOŻE SAM SIEBIE ZROZUMIEĆ BEZ CHRYSTUSA!

  Z tego wynikają podstawowe problemy z odczytaniem człowieka, narodu, funkcji prawa i sprawiedliwości.

  Rzeczywistość doczesna to stwory i wytwory oraz łączące je relacje.

  Zatem punkt 4 z "ustaleń" prof. Szackiego jest fałszywy, albowiem człowiek nie samorealizuje się dzięki identyfikacji z narodem, ale przez naśladowanie Jezusa Pana, który jest drogą, prawdą i życiem.
  W praktyce dotyczy to kwestii m. in. następującej, że trwa w Chrystusie i tworzy wspólnotę z ludźmi chrystusowymi a więc świętymi (uświęconymi przez Jezusa Pana).

  KSIĘGA PIERWSZA
  PSALM 1

  Dwie drogi życia

  1 Szczęśliwy mąż,
  który nie idzie za radą występnych,
  nie wchodzi na drogę grzeszników
  i nie siada w kole szyderców,
  2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
  nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
  3 Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
  które wydaje owoc w swoim czasie,
  a liście jego nie więdną:
  co uczyni, pomyślnie wypada.
  4 Nie tak występni, nie tak:
  są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.
  5 Toteż występni nie ostoją się na sądzie
  ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych,
  6 bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,
  a droga występnych zaginie.

  I TO PONIĘKĄD JEST GENEZA ŚWIĘTEGO NARODU, KTÓRY PRAGNIE ŚWIĘTOŚCI I SPRAWIEDLIWOŚCI A WIĘC ZJEDNOCZENIA Z PANEM BOGIEM I DLATEGO ORGANIZUJE SIĘ WEDŁUG ZASAD BOŻYCH !!!


  Korporacje w obecnym kształcie oraz polityka w czasach obecnych realizują cele Antychrysta a więc odrzucają Pana Boga i całą stworzoną rzeczywistość oraz odrzucają sprawiedliwość chrystusową i w miejsce jej ustanawiają antysprawiedliwości pod dyktando "państwa prawa" bez etosu Boga lub międzynarodowych, ponadnarodowych instytucji.

  Ideolodzy współczesnego świata odrzucają nie tylko Boga ale całą prawdę o świecie stworzonym. Zaprzeczają nawet temu, że człowiek jest osobą, która ma pełnię praw wynikających ze statusu człowieczeństwa.
  Skoro skasowano osobę w tej ideologii, to przecież nie ma już problemu z rozważaniami o prawach osoby. Skoro nie ma osoby, to też nie ma potrzeby zastanawiać się nad rodziną, przymierzem osób, i jej prawami, a gdy nie ma rodziny, to też nie ma rodziny rodzin a więc narodu - wspólnoty celów.

  Pytaniem jest więc do Pana; czy w związku z tym, że ideolodzy zakwestionowali rzeczywistośc i sprawiedliwość, to jest powód by reagować na to inną ideologią - nacjonalistyczną ?

  Przez takie stanowisko uzurpuje Pan sobie prawo do głoszenia fałszywej teorii, że tylko nacjonalizm (ideologia nacjonalistyczna) może być reakcją na zło Antychrytsa i jego bandy ?

  Otóz reakcją na Antychrysta może być tylko Chrystus, gdyż tylko On "ubije syna zatracenia różgą ust swoich" i pogromi plemię szatańskie oraz wszystkie herezje.

  Będą walczyć z Barankiem, lecz Baranek ich pokona, gdyż jest Królem królów i Panem panów oraz ci wszyscy (Polacy ?), którzy są wraz z Nim!
  Po co jest Polska?
 • @miarka 00:47:11
  //Poza tym nikogo nie „trzeba miłować”. Miłość nie jest nakazem, bo zawsze jest aktem świadomej i wolnej woli, jest łaską i ofiarowaną służbą, a nie zniewalającym obowiązkiem, który by wynikał z nakazu.//

  Jezus powiedział "jarzmo moje jest słodkie i lekkie".

  Miłość jest nakazana przez Pana Boga. Dwa przykazania miłości Boga i bliźniego są fundamentem nauki Chrystusa.
  Cały Dekalog jest prawem miłości. Trzy pierwsze przykazania tyczą się miłości Boga a kolejnych siedem miłości bliźniego.
  Święty Tomasz z Akwinu i także cały Kościół uważają Dekalog za komentarz do dwóch przykazań miłości.
  Ponadto Pan Jezus powiedział, że obowiązkiem jest trwanie w Nim. W Ewangelii wg. św. Jana mamy obietnicę zawartą w zadniu "trwajcie we mnie a Ja będę trwał w was". Ma to taką konsekwencję, że człowiek strzeże łaski uświęcającej i czyni się otwartym na Boga, lecz zamyka się na działanie pokus (idących od diabła, świata i ciała). W tej postawie współpracuje z Duchem Świętym, z Aniołem Stróżem i Chórami Anielskimi (odpowiedzialnymi za nasze oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie z Panem Bogiem). Eucharystia jest szczytem miłości i namiastką Nieba jak naucza Kościół. Dzięki niej człowiek związany miłością z Panem Bogiem "nie może grzeszyć". (Im większa miłość do Pana Boga tym większa awersja do grzechu. Wielcy święci zawsze kierowali się zasadą, że "lepiej umrzeć niż zgrzeszyć").
  Poza tym jak naucza Apostoł "kto grzeszy jest dzieckiem diabła". Jest bowiem 5 etapów w decyzji o popełnieniu grzechu. Zatem kto grzechu się dopuszcza staje ten staje się współpracownikiem diabła i nieprzyjacielem Pana Boga. Św. Jan Paweł II nauczał, że "współczesnemu człowiekowi grozi śmierć sumienia. I, że jest to stan gorszy od grzechu". O co chodziło polskiemu papieżowi tej nauce? O to, że człowiek zaprzestał wychowywać swoje sumienie przez codzienny rachunek sumienia i porzucił miłość do Pana Boga. Za sprawą tego odciął się od współpracy z Duchem Świętym i zaczął prowadzić egzystencję demonów.
  Grzech przestał mu się niepodobać, z grzechem się oswoił i zaczął budować struktury grzechu i głosić szatańskie nauki. To właśnie tacy ludzie stworzyli Antykościół. Kto gardzi Kościołem ten gardzi Bogiem i sam odcina się od Zbawienia, gdyż rezygnuje z działania sakramentów św. oraz z mocy płynącej z niezafałszowanego Słowa Bożego.
  Każdy to stoi poza Kościołem sam pozbawia się środków do walki z grzechami i dlatego staje się nieprzyjacielem Pana Boga.

  Dzieci moje, piszę wam to dlatego,
  żebyście nie grzeszyli.
  Jeśliby nawet kto zgrzeszył,
  mamy Rzecznika wobec Ojca -
  Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
  2 On bowiem jest ofiarą przebłagalną
  za nasze grzechy,
  i nie tylko nasze,
  lecz również za grzechy całego świata.
  (1 J. 2, 1-2)


  Bóg jest miłością. Miłość się objawiła. Bóg Miłość nakazał trwać w sobie i dał środki zbawcze, a więc środki trwania i wzrastania w miłości. Dlatego prawdziwa miłość nie działa poza Kościołem. To Kościół rodzi narody chrześcijańskie, które przyjmują naukę Jezusa Pana i wzrastają dzięki chrześcijańskim inicjacjom. Bóg powołał do butu rodzinę a z rodzin powstają ludy i narody. Kościół ma kompletną naukę dotyczącą życia narodu liturgicznego a więc musi odrzucać ideologię nacjonalizmu, albowiem jest heretycka, oszukańcza i szatańska.
  Kościół ma strzec czystej Ewangelii, w której jest nauka o tym jak ma żyć lud Boży aby mógł wzrastać w świętości i osiągnąć zbawienie.

  Psalmista naucza, że "wszyscy bogowie pogan są iluzją" (W innych tłumaczeniach - DIABŁAMI !!! Zresztą iluzje są zawsze szatańskie i są podróbkami (imitacjami ) Objawienia !!!!


  Światło ludzkiego rozumu w stosunku do Objawienia jest jak światło od płomienia zapałki do światła słonecznego.

  Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego
  i którą wam głosimy, jest taka:
  Bóg jest światłością,
  a nie ma w Nim żadnej ciemności.
  6 Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo,
  a chodzimy w ciemności, kłamiemy
  i nie postępujemy zgodnie z prawdą.
  7 Jeżeli zaś chodzimy w światłości,
  tak jak On sam trwa w światłości,
  wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo,
  a krew Jezusa, Syna Jego,
  oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. (1 List Jana 1, 5-7)

  Bóg powołał do bytu ludy i narody a więc jest można by powiedzieć pierwszym "narodowcem" - bo sam je stworzył. Natomiast skoro Bóg nie ogłosił ideologii nacjonalistycznej to znaczy, że nie pochodzi ona od Boga a gdy coś nie pochodzi od Boga to musi pochodzić od diabła.


  1 Umiłowani,
  nie dowierzajcie każdemu duchowi,
  ale badajcie duchy, czy są z Boga,
  gdyż wielu fałszywych proroków
  pojawiło się na świecie.
  2 Po tym poznajecie Ducha Bożego:
  każdy duch,
  który uznaje,
  że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.
  3 Każdy zaś duch,
  który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga;
  i to jest duch Antychrysta,
  który - jak słyszeliście - nadchodzi
  i już teraz przebywa na świecie.
  4 Wy, dzieci,
  jesteście z Boga i zwyciężyliście ich,
  ponieważ większy jest Ten, który w was jest,
  od tego, który jest w świecie.
  5 Oni są ze świata,
  dlatego mówią tak, jak [mówi] świat,
  a świat ich słucha.
  6 My jesteśmy z Boga.
  Ten, który zna Boga, słucha nas.
  Kto nie jest z Boga, nas nie słucha.
  W ten sposób poznajemy
  ducha prawdy i ducha fałszu.
  Bóg jest źródłem prawdziwej miłości, wiary i życia

  7 Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
  ponieważ miłość jest z Boga,
  a każdy, kto miłuje,
  narodził się z Boga i zna Boga.
  8 Kto nie miłuje, nie zna Boga,
  bo Bóg jest miłością.
  9 W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
  że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
  abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
  10 W tym przejawia się miłość,
  że nie my umiłowaliśmy Boga,
  ale że On sam nas umiłował
  i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
  11 Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował,
  to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
  12 Nikt nigdy Boga nie oglądał.
  Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
  Bóg trwa w nas
  i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
  13 Poznajemy, że my trwamy w Nim,
  a On w nas,
  bo udzielił nam ze swego Ducha.
  14 My także widzieliśmy i świadczymy,
  że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.
  15 Jeśli kto wyznaje,
  że Jezus jest Synem Bożym,
  to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
  16 Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
  jaką Bóg ma ku nam.
  Bóg jest miłością:
  kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
  a Bóg trwa w nim.
  17 Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości,
  że mamy pełną ufność na dzień sądu,
  ponieważ tak, jak On jest [w niebie],
  i my jesteśmy na tym świecie.
  18 W miłości nie ma lęku,
  lecz doskonała miłość usuwa lęk,
  ponieważ lęk kojarzy się z karą.
  Ten zaś, kto się lęka,
  nie wydoskonalił się w miłości.
  O źródle miłości

  19 My miłujemy [Boga],
  ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.
  20 Jeśliby ktoś mówił: "Miłuję Boga", a brata swego nienawidził, jest kłamcą,
  albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi,
  nie może miłować Boga, którego nie widzi.
  21 Takie zaś mamy od Niego przykazanie,
  aby ten, kto miłuje Boga,
  miłował też i brata swego.
  Po co jest Polska?
 • Co to są uczucia ??? Czy uczucia są prawem ???
  Co to są uczucia ???
  Czym są uczucia ?
  Czy ktoś je spójnie opisał i do końca zdefiniował ?
  Skoro coś jest niedefiniowalne i nie do ustalenia, to jak to może być prawem zakutym w paragrafy ???

  Co to są uczucia religijne ??? Czy ktoś wie ?

  Ja jestem katolikiem i moja religia pochodzi od Boga i została objawiona oraz jest racjonalna i nie jest uczuciowa. Katolicyzm jest religią miłosci lecz miłość Agape nie jest żadnym uczuciem. W katolicyzmie Bóg jest miłością a więc miłość jest osobą.

  MY KATOLICY MAMY RACJONALNĄ RELIGIĘ, KTÓRA POSIADA HISTORIĘ, TRADYCJĘ APOSTOLSKĄ, OBJAWIENIA, MISTYKĘ, TEOLOGIĘ, FILOZOFIĘ CHRZEŚCIAŃSKĄ, NAUKI BIBLIJNE, LICZNE CUDA A NIE JAKIEŚ TAM "UCZUCIA" !!!! My katolicy kierujemy się zasadami a nie uczuciami. Mamy prawo i etykę od Pana Boga. Liczne kulty religijne dotyczące zawsze świętych osób; więc Boga, Matkę Bożą, Aniołów Bożych i Świętych Pańskich.

  Zatem zobaczcie Państwo; co za debile prawo w Polsce tworzą !!!!?
  A inni debile jeszcze takie prawo stosują !!!!

  Dla przykładu art. 196 KK.

  Art. 196. Obraza uczuć religijnych
  Dz.U.2016.0.1137 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
  Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  Z TREŚCI TEGO ARTYKUŁU NALEŻY DOMNIEMYWAĆ, ŻE RELIGIA KATOLICKA TO UCZUCIA DO PRZEDMIOTÓW W MIEJSCACH KULTU!!!

  Otóż my kierujemy się Wiarą i Rozumem - FIDES ET RATIO.

  "Wiara i rozum to dwa skrzydła, na których wznosi się duch ludzki ku kontemplacji Prawdy" (św. Jan Paweł II encyklika Fides et ratio )

  Prawdą jest Bóg. (Chrystus powiedział Ja Jestem całą Prawdą)

  Chrystus Pan powiedział: JA JESTEM DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM !!!! Nigdy więc nie powiedział, iż jest "przedmiotem" ale podkreślał swoją osobową godność i także ujawniał w licznych teofaniach, że Bóg Ojciec jest osobą oraz Duch Św. również jest osobą. Cały Bóg w Trójcy Św. jest Osobą.

  Jakim więc prawem jakieś cymbały w Sejmie tworzą przepisy o uczuciach i przedmiotach religijnych? Być może w Polsce są jacyś rozdygotani totemiści, którzy czczą przedmioty, lecz zapewne jest to jakiś margines dla chorej duchowo ciemnoty egzystującej w społeczeństwie.

  Takie "prawa" obowiązujące w Polsce od 1997 roku po prostu ośmieszają Parlament, jako najwyższe ciało legislacyjne oraz tym samym - przez użyte sformułowania - znieważają Polaków-katolików!!!!


  WYNOCHA Z SEJMU I SENATU ORAZ Z RZĄDÓW, SĄDÓW, PROKURATUR I Z POLICJI - nieuki, cybały, wyształciuchy, durnie !!!!

  Poszli won sracze myć i kury szczać prowadzić !!! ;)

  KODEKSY KARNE II RP TRAKTOWAŁY O ZNIEWADZE OSOBY BOGA, gdyż Polacy wtedy nie byli cymbałami odróżniali homeostazę od przedmiotów!!!!

  Osobną kwestią jest miejsce kultu a więc "świątynia Boga", albowiem według Nowego Testamentu świątynią Boga jest każdy ochrzczony katolik.

  Reasumując;
  Prawo w Polsce tworzą nieuki, które nie mają pojęcia o religii wyznawanej przez znaczną większość tubylców - z katolickiego Narodu Polskiego.

  Dlatego nie ma żadnego prawa ale jest zbór jakiś idotyzmów zakutych w paragrafy !!!!
  Demokracja do wymiany

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ULUBIENI AUTORZY

więcej